(Tập 2) nh ảnh...). 3G cung cấp cả hai hệ thống là chuyển mạch gói...

Click here to load reader

 • date post

  21-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of (Tập 2) nh ảnh...). 3G cung cấp cả hai hệ thống là chuyển mạch gói...

 • (Tp 2)

 • HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

  TS. NGUYN PHM ANH DNG

  GIO TRNH

  L TRNH PHT TRIN THNG TIN DI NG

  3G LN 4G (Tp 2)

  NH XUT BN THNG TIN V TRUYN THNG

 • GD 01 HM 10

 • LI NI U Thng tin di ng l ngnh cng nghip vin thng pht trin nhanh

  nht vi con s thu bao t n 3,8 t tnh n cui nm 2008. Khi ngun t dch v thoi t tin phc v mt s t ngi di chuyn, n nay vi s ng dng ngy cng rng ri cc thit b thng tin di ng th h ba, thng tin di ng c th cung cp nhiu loi hnh dch v i hi tc s liu cao k c cc chc nng camera, MP3 v PDA. Vi cc dch v i hi tc cao ngy cng tr nn ph bin th nhu cu v 3G cng nh pht trin n ln 4G ang cng tr nn cp thit. phc v nhu cu hc tp ca sinh vin, Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng phi hp vi Nh xut bn Thng tin v Truyn thng xut bn Gio trnh L trnh pht trin thng tin di ng 3G ln 4G do TS. Nguyn Phm Anh Dng bin son.

  3G l thut ng dng ch cc h thng thng tin di ng th h th 3 (Third Generation). Mng 3G (Third-generation technology) l th h th ba ca chun cng ngh in thoi di ng, cho php truyn c d liu thoi v d liu ngoi thoi (ti d liu, gi email, tin nhn nhanh, hnh nh...). 3G cung cp c hai h thng l chuyn mch gi v chuyn mch knh. H thng 3G yu cu mt mng truy cp v tuyn hon ton khc so vi h thng 2G hin nay. im mnh ca cng ngh ny so vi cng ngh 2G v 2.5G l cho php truyn, nhn cc d liu, m thanh, hnh nh cht lng cao cho c thu bao c nh v thu bao ang di chuyn cc tc khc nhau. Vi cng ngh 3G, cc nh cung cp c th mang n cho khch hng cc dch v a phng tin, nh m nhc cht lng cao; hnh nh video cht lng v truyn hnh s; Cc dch v nh v ton cu (GPS); E-mail; video streaming; High-ends games;...

  Do khun kh c hn, gio trnh s ch tp trung trnh by hai cng ngh: l HSPA (s pht trin tng cng ca WCDMA) v 3GPP LTE. C th coi cng ngh HSPA v s pht trin tip theo ca n l hu 3G cn cng ngh LTE l tin 4G. y l cc cng ngh d kin s rt pht trin trong nhng thp nin ti. Gio trnh c xy dng trn c s sinh vin hc mn "a truy nhp v tuyn v l thuyt tri ph".

 • V y l gio trnh cho mn chuyn i hi sinh vin phi t c nn gio trnh c bin son chi tit vi kt cu hp l sinh vin c th t hc. Mi chng u c phn gii thiu chung, c phn tng kt v cc cu hi.

  Gio trnh bao gm 16 chng. Chng u gii thiu tng quan v cc h thng pht trin ca 3G v l trnh pht trin ln 4G. Chng 2 cp n cc vn lin quan n truyn dn v tuyn bng rng. Chng 3 nghin cu cc cng ngh a truy nhp OFDMA v SC-FDMA ng dng cho LTE. Chng 4 trnh by mt trong cc k thut quan trng ca 3G pht trin v 4G l a anten. Chng 5 trnh by mt s k thut then cht ca 3G pht trin v 4G l: thch ng ng truyn, lp biu ph thuc knh v HARQ (pht li lai ghp). Chng 6 v chng 7 trnh by nguyn l ca HSDPA v HSUPA. Chng 8 cp n cc vn qun l ti nguyn v tuyn ca HSPA. Chng 9 trnh by dch v VoIP trong HSPA. Chng 10 trnh by mt s dch v tin tin ca HSPA l MBMS - dch v qung b, a phng a phng tin v CPC - kt ni gi lin tc. Chng 11 trnh by cc mc tiu LTE. Chng 12 trnh by cc vn chung ca truy nhp v tuyn LTE v kin trc giao din v tuyn LTE. Chng 13 v 14 trnh by lp vt l v cc th tc truy nhp LTE. Chng 15 trnh by pht trin kin trc h thng LTE/SAE. Chng 16, trnh by m phng nh gi hiu nng HSPA, LTE v tnh ton qu ng truyn.

  Ngoi ra phn Ph lc ca gio trnh, trnh by cc yu cu i vi phn v tuyn ca my u cui HSPA v c thm phn Thut ng vit tt, Ti liu tham kho bn c tin tra cu.

  Gio trnh c th l ti liu tham kho cho sinh vin cc trng i hc, cc chuyn gia, cc cn b qun l v k thut trong lnh vc thng tin di ng. Mc d c nhiu c gng, song qu trnh bin son s kh trnh khi thiu st, Hc vin rt mong nhn c kin gp ca cc bn ng nghip v bn c gn xa.

  Xin trn trng cm n!

  HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

 • i

  MC LC

  Li ni u ..............................................................................................5

  Chng 6. HSDPA ...............................................................................185

  6.1. Tng quan..............................................................................186

  6.2. HS-DSCH .............................................................................191

  6.3. MAC-hs v x l lp vt l..................................................200

  6.4. Lung s liu.........................................................................204

  6.5. iu ch bc cao ...................................................................206

  6.6. Lp biu v thch ng ng truyn .....................................208

  6.7. HARQ vi kt hp mm .......................................................215

  6.8. CQI v cc phng tin nh gi cht lng khung khc ....230

  6.9. Cu trc cc knh bo hiu ca HSDPA...............................235

  6.10. HSDPA MIMO ...................................................................248

  6.11. Cc th tc lp vt l ca HSDPA......................................254

  6.12. Di ng................................................................................257

  6.13. Cc th loi UE ...................................................................259

  6.14. Tng kt ..............................................................................261

  6.15. Cu hi ................................................................................263

  Chng 7. Truy nhp gi ng ln tc cao HSUPA ............... 265

  7.1. Tng quan..............................................................................266

  7.2. E-DCH ..................................................................................272

  7.3. MAC-e v x l lp vt l ....................................................281

 • ii

  7.4. Lung s liu.........................................................................286

  7.5. Lp biu.................................................................................287

  7.6. HARQ vi kt hp mm .......................................................298

  7.7. Bo hiu iu khin...............................................................314

  7.8. Th tc lp vt l ..................................................................327

  7.9. Di ng..................................................................................329

  7.10. Cc th loi UE ...................................................................331

  7.11. Tng kt...............................................................................331

  7.12. Cu hi ................................................................................333

  Chng 8. Qun l ti nguyn v tuyn ............................................335

  8.1. Tng qun qun l ti nguyn v tuyn ca HSDPA ...........336

  8.2. Cc gii thut RNC cho HSDPA...........................................337

  8.3. Cc gii thut nt B cho HSDPA ..........................................352

  8.4. Tng quan qun l ti nguyn v tuyn HSUPA ..................365

  8.5. Cc gii thut RNC cho HSUPA...........................................366

  8.6. Cc gii thut nt B cho HSUPA ..........................................370

  8.7. Tng kt.................................................................................372

  8.8. Cu hi ..................................................................................372

  Chng 9. VoIP trong HSPA............................................................. 375

  9.1. ng lc VoIP.......................................................................376

  9.2. Nn tiu ............................................................................378

  9.3. VoIP trong HSPA..................................................................379

  9.4. Tng kt.................................................................................388

  9.5. Cu hi ..................................................................................389

 • iii

  Chng 10. Cc dch v qung b/a phng, a phng tin v kt ni gi lin tc....................................................... 391

  10.1. Tng quan MBMS...............................................................392

  10.2. Cc knh cho MBMS ..........................................................402

  10.3. Kt ni gi lin tc ..............................................................406

  10.4. Tng kt...............................................................................417

  10.5. Cu hi ................................................................................418 Ph lc Thut ng vit tt Ti liu tham kho

 • THUT NG VIT TT

  2G Second Generation Th h th hai

  3G Third Generation Th h th ba

  3GPP 3rd Generation Partnership Project n cc i tc th h th ba

  3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2 n i tc th h th ba - 2

  AAS Adaptive Antenna System H thng anten thch ng

  ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio T s r knh ln cn

  ACK Acknowledgement Cng nhn

  AGW Access Gateway Cng truy nhp

  AM Acknowledged Mode Ch cng nhn

  AMC Adaptive Modulation and Coding M ha v iu ch thch ng

  AMR Adaptive MultiRate a tc thch ng

  ARQ Automatic Repeat-reQuest Yu cu pht li t ng

  AWGN Additive Gaussian Noise Tp m Gauss trng cng

  BCCH Broadcast Control Channel Knh iu khin qung b

  BCH Broadcast Channel Knh qung b

  BES Best Effort Service Dch v n lc nht

  BER Bit Error Rate T s li bit

  BLER Block Error Rate T s li khi

  BM-SC Broadcast/Multicast Service Center Trung tm dch v qung b/a phng

  BPSK Binary Phase Shift Keying Kha chuyn pha hai trng thi

 • BS Base Station Trm gc

  BTS Base Tranceiver Station Trm thu pht gc

  CAZAC Constant Amplitude Zero Auto-Correlation

  T tng quan bng khng bin khng i

  CC Convolutional Code M xon

  CDMA