Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

24
JK Pengakreditasian Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Jaminan Kualiti Pendidikan Tinggi di Malaysia TAKLIMAT MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014 oleh Dr. Gan We Ling Dr. Ho Theen Theen

Transcript of Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Page 1: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

JK PengakreditasianInstitut Pendidikan Guru

Kampus Tun Abdul Razak

Jaminan KualitiPendidikan Tinggi di Malaysia

TAKLIMAT MQAUntuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014oleh Dr. Gan We LingDr. Ho Theen Theen

Page 2: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

MQF? MQA?

• Malaysian Qualification Framework• Kerangka Kelayakan Malaysia• Standard / Piawai yang digunakan oleh

Malaysian Qualification Agency (MQA) [Agensi Kelayakan Malaysia] untuk mengakreditasikan program akademik di IPT

Page 3: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Faedah Akreditasi

• Pengiktirafan ke atas program yang dijalankan di IPT

• Ijazah diterima oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk ditawarkan jawatan yang layak

• Membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di IPT dalam dan luar negara

Page 4: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Bagaimana Mendapat Akreditasi?

• IPGM membuat permohonan kepada MQA

• Panel Penilai dari MQA akan melawat IPGK untuk mengaudit

• 2 jenis audit:• Audit Akreditasi• Audit Pematuhan

Page 5: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Pengauditan oleh Panel MQA

• Menilai keupayaan IPGK untuk menjalankan program, iaitu dari segi…

• kemudahan PdP seperti bilik kuliah, makmal sains, makmal komputer, gimnasium, dll.

• kemudahan sokongan seperti pusat sumber, masjid, asrama, bas, dll.

• kelayakan dan usaha pensyarah• TUMPUAN: Mencari bukti sama ada LO (Learning

Outcome) atau Hasil Pembelajaran sesuatu program akademik tercapai dalam kalangan pelajar

Page 6: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Pendekatan audit mqa

• Berdasarkan hasil pembelajaran pelajar• Perlu bahan bukti• Meliputi semua aspek program

Page 7: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

SETELAH MENGIKUTI PISMP

Saya akan menjadi seorang guru yang…

Page 8: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

BIDANG-BIDANG HASIL PEMBELAJARAN1. Pengetahuan2. Kemahiran praktik 3. Kemahiran berfikir dan saintifik4. Kemahiran berkomunikasi5. Kemahiran sosial, semangat berpasukan dan sikap

tanggungjawab6. Nilai, etika, moral dan profesionalisme7. Pengurusan maklumat dan pembelajran sepanjang

hayat8. Kemahiran mengurus dan keusahawanan9. Kepimpinan

Page 9: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Learning Outcomes (MOE-LO)1. Knowledge 2. Practical Skills 3. Thinking and scientific skills4. Communication skills5. Social skills, teamwork and responsibility6. Values, ethics, moral and professionalism 7. Information management and lifelong learning

skills8. Managerial and entrepreneurial skills 9. Leadership skills

Page 10: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Dari latihan keguruan ke kemenjadian guru

• Bagaimanakah pengalaman anda semasa menjalani PISMP membantu anda mencapai objektif ini?

• APA BUKTINYA?

Page 11: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

APA BUKTINYA?• Dokumentasi kemajuan anda dalam PISMP

(CV)– Portfolio kursus– Kerja kursus– Portfolio praktikum – Laporan BIG– Keputusan peperiksaan– Penglibatan dan pencapaian dalam pelbagai

aktiviti– Tindakan disiplin sekiranya ada

Page 12: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

APA BUKTINYA?• Pemahaman anda tentang struktur dan

komponen PISMP• Kursus Wajib (IPT dan IPG)• Kursus Teras (Pengajian Profesional, Major &

Amalan Profesional)• Kursus Elektif

– Pengiraan jam kredit – Student Learning Time– Kaedah Pentaksiran – Pengiraan GPA dan CGPA

Page 13: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

APA BUKTINYA?• Pengetahuan anda tentang kemudahan dan

perkhidmatan sokongan bagi PISMP– Kemudahan di IPGKTAR: jenis dan lokasi

• Makmal komputer, gimnasium, bilik pengajaran mikro, dsbnya

• Bas– Perkhidmatan di IPGKTAR

• Perpustakaan, Kaunseling, Mentoring

Page 14: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

APA BUKTINYA?• Pengetahuan anda tentang kemudahan dan

perkhidmatan sokongan bagi PISMP– Berapa kerapkah anda menggunakan

kemudahan atau perkhidmatan tersebut?– Terangkan proses untuk mendapatkan atau

menggunakan kemudahan atau perkhidmatan tersebut.

– Terangkan bagaimana kemudahan atau perkhidmatan tersebut membantu anda memperolehi hasil pembelajaran tertentu.

Page 15: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

APA BUKTINYA?• Sifat berdikari dan berarah kendiri

(independent and self-directed learner)– Bagaimanakah anda membuat persediaan

untuk menghadiri kuliah?– Bagaimanakah anda mendapat bahan

rujukan untuk sesuatu kursus?– Terangkan bagaimana anda menyiapkan

kerja kursus. – Terangkan tentang struktur dan peranan

JPP.

Page 16: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Outcome-based Education (OBE)

• PLO (Program Learning Outcome) – hasil pembelajaran yang dicapai selepas mengikuti satu program

• CLO (Course Learning Outcome) – hasil pembelajaran yang dicapai selepas mengambil satu kursus / mata pelajaran

• TLO (Topic/Teaching Learning Outcome) – hasil pembelajaran yang dicapai selepas satu sesi PdP

Page 17: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Programme Educational Objectives (PEO)

Programme Learning Outcomes (PLO)

Course Learning Outcomes (CLO)

Topic Learning Outcomes (TLO)

Different Levels of Learning Outcomes

MATLAMAT PISMP

PROGRAM TESL

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

PROGRAM PENDIDIKAN MUZIK

Page 18: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

PENYEDIAAN FAIL P&P PELAJAR

Page 19: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Prinsip Penyediaan Fail P&P Pelajar

• Disediakan oleh setiap pelajar setiap semester• Kursus dalam semester yang sama dipisahkan

dengan divider• Setiap pelajar perlu ada Fail P&P untuk setiap

semester sepanjang 4 tahun pengajian

Page 20: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Maklumat dalam Fail P&P

• Jadual Waktu Kelas• Bagi setiap kursus, sediakan:

a) sinopsis kursusb) panduan mingguan yang mengandungi

tajuk dan aktiviti mengikut mingguc) Jadual Penentuan Tugasan d) Bahan P&P (Kuliah, Tutorial, Amali & ISL)e) Senarai bahan rujukan

Page 21: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Susunan Kursus dalam Fail P&P

• Kursus Wajib• Kursus Teras

i) Pengajian Profesional ii) Majoriii) Amalan Profesional (PBS Fasa I - IV, Praktikum Fasa I & II dan Internship)*

• Kursus Elektifi) Elektif 1ii) Elektif 2

Page 22: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Fail P&P Pelajar

• Muka depan• “Tulang” (Spine) fail

Page 23: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

Kesimpulan

Sebelum audit, anda perlu:• Mengambil tahu tentang keseluruhan PISMP• Bertanggungjawab atas pembelajaran

sendiri• Menyediakan bukti dokumentasi

selengkapnyaSemasa audit, anda perlu:• Menunjukkan sifat-sifat keguruan : yakin,

sopan, berpengetahuan

Page 24: Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014

SEKIAN. TERIMA KASIH.SELAMAT MENERUSKAN PENGAJIAN

SOALAN?