Sport i mediji

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Kratak tekst u vidu seminarskog rada koji govori i sportu i medijima, uticaju medija na sport, o navijačima

Transcript of Sport i mediji

Fakultet: Politikih nauka

Univerzitet u Banja Luci

Fakultet Politikih Nauka

Sociologija

Seminarski rad

Tema: mediji i sport

Mentor:

Studenti:

Prof. dr Duko Vejnovi

Mirko Mirjani

Zorica Gali

Dejan Babi 290/13

Dragana Daki 274/13

Milica Peji 271/13

S A D R A J

Uvod1. Uticaj masovnih medija na sport .................................................................................... 42. tampa dokument vjeitog sporta ............................................................................... 53. Radio imaginarno sportsko pozorite ......................................................................... 64. Televizija masovno sauesnitvo publike ................................................................... 75. Globalizacija, mediji i sport ........................................................................................... 76. Mediji i proizvodnja idola u sportu .............................................................................. 87. Mediji, sport i novac ....................................................................................................... 97.1 Mediji, sport i sponzorstvo ...................................................................................... 108. Mediji i navijai ............................................................................................................. 11 9. Medijsko izvjetavanje o sportu .................................................................................. 1410. Medijsko nasilje stvarnost ili fikcija ....................................................................... 1610.1 Mediji, manipulacija i sport .................................................................................. 1711. Zakljuak ...................................................................................................................... 2012. Literatura ...................................................................................................................... 21Uvod

Mediji predstavljaju jedan od najznaajnijih fenomena modernog drutva. Oni su prisutni u svim oblastima drutvenog ivota; isprepletani su sa politikom, sportom, obrazovanjem, porodicom, zabavom, javnim i privatnim ivotom. posebno se danas istiu zabavni i sportsko rekreativni program. Sport je danas postao pretjerano oniformisan i medijski zavistan. On je neka vrsta anra, i iznaava fragmentaciju masovne kulture. sport najee podrazumjeva izvjestan period sticanja vjetina, umjea, snage, izdrljivosti, okretnosti, smjelosti, to moe ici do rizika. ovjek u sportu neminovno postaje homo metrum; mjerljivost rezultata je, uz agon, jedno od temeljnih obiljeja sporta, ali i drutvenost, posebno naglaena u ekipnim sportovima. zahvaljujui sredstvima masovne komunikacije, ljudi su u mogunosti da uestvuju u najraznovrsnijim i najspektakularnijim sportskim dogaajima, da prate rezultate, da itaju ili sluaju komentare i izvjetaje sa utakmica. Medijska prezentacija sportskog dogaaja u tampanim i elektoronskim medijima, zavisi od tehnikih mogunosti i zahtjeva samih medija. praenje prenosa sportskih tamienja postala je neka vrsta unutranje obaveze ovjeka koji kroz to pokuava da iskae svoju vitalnost. masovni mediji su uinili da sport uopte poprima funkciju koja se moe porediti sa onom koju jeimalo pozorite. serijsko proizvoenje i oblikovanje informacija karakteristino je i za sport. za razliku od filmske serijske proizvodnje, sportski dogaaji sami oblikuju svoje serije. najbolji primjer za to su olimpijske igre i druga sportska takmienja koja su nastala mnogo ranije nego sredstva masovne kuminikacije. televizija kao globalni stadion i film nisu jedino sredstvo izraza msovnog sporta i fizike kulture. radio, tampa, izdavaka djelatnost imaju iste mogunosti.

1. Uticaj masovnih medija na sport Masovno drutvo je drutvo novih medija i bolje reeno drutvo zasieno medijima. U takvom drutvu masovni mediji su veoma moni. u savremenom posmodernom drutvu one ne odraavaju stvarnost, nego, usvoj sveprisutnosti, stvaraju na dozivljaj stvarnosti. odlika masovnosti potie iz injenice da oni usmjeravaju komunikaciju prema velikoj i neodreenoj publici, koristei relativno naprednu tehnologiju. ( Kokovi, D. Sport i mediji, str. 15)U medije spadaju one drutvene institucije koje se bave proizvodnjom i irenja svih oblika znanja, informacija i zabava.

Specifinost medija ogleda se u sledeim karakteristikama:

1. priroda komunikatora odnosi se na organizovanost i podjelu rada. novinar nije samo individualni publicista, nego karika u sloenoj organizaciji. Njegovo djelovanje je mnogo udaljeno i odvojeno od krajnjeg proizvoda masovne komunikacije.

2. Javnost komunikacije. Komuniciranje u masovnim medijima je javno, namijenjeno je svim grupama u javnosti. Ako je neka komuni9kacija namjenjena samo nekim pojedincima i grupama onda je ona privatna.

3. Sadraji i saoptenja masovnog komuniciranja su aktuelna jer se prenose aktuelna pa ak i simultana zbivanja. Zbog svoje aktuelnosti masovno komuniciranje je vana drutvena snaga: sredstvo obavjetavanja indoktrinacije, manipulacije, dezinformisanja, ... masovni mediji, ne samo da pojednostavljuju odreene dogaaje, nego ih vrlo esto i zamagljuju.

4. publika masovnih medija je ogromna i heterogena i sa stanovita komunikatora anonimna. ne pregledne mase ljudi primaju informacije bez mogunosti povratnog toka ( Kokovi, D. Sport i mediji, str. 15)Masovni mediji ire i ubrzavaju informacije. svojim sauestvovanjem mediji mogu modifikovati predstave, uticati na stalno prisustvo, ali i zanemaraivanje i nestanak nekih dogaaja.

Svaka klasifikacija medija polazi, prije svega, od stampe iako se govori o usmenom prenoenju poruka. tampa u najirem smislu ukljuuje letak, plakat, knjigu, novine, strip i slino. Zatim se izvaja fotografija, gramofonska ploa, film, radio, televizija. pojedini istraivai u nove klasifikacije uvode tzv. makluanovske medije (novac, telefon, telegraf, automobli, ...), ali i sve ono to okuplja mase(moda, praznici, fudbal, itd.).

Bez obzira na njihovu mo mnoga istraivanja ukazuju da mediji mogu imati prilino ogranien uticaj, budui da na proces masovnog komuniciranja mogu uticati raznovrsni faktori.

2. tampa dokument vjeitog sporta tampa je najrasprostranjeniji mediji drutvenog informisanja. Dnevne novine predstavljale su znaajan dogaaj u razvoju modernih medija jer su u malom obimu davale oblilje informacija od tekuih do zabavnih i reklamnih poruka. Nastanak tampe objanjava se ekonomskim i drutvenim razlozima. Ona je danas postala velika industrijska grana i dio industrije svijesti. pojva masovne tampe u obliku novina i knjiga dovela je u sukob usmenu i pismenu kulturu unutar medijske hijerarhije. ( Kokovi, D. Sport i mediji, str. 19 )Gotovo vie od pola vijeka novine su bile glavno sredstvo saoptavanja brzih i kratkih informacija golemoj masi italaca. Uticaj tapme poeo je da se smanjuje sa razvojem radija, bioskopa i naroito televizije. u cjelini, danas zato dnevna tampa igra manju ulogu u drutvu nego ranije.

Informacije koje primamo pomou tampe predstavljaju najstariji oblik obavjetavanja o sportskim dogaajima. do pojave radija, i kasnije televizije, to je bio osnovni nan informisanja o sportskim dogaajima i podrujima fizike kulture.

Mnogi listovi i veina asopisa sadri sportse strane, sportske rubrike. U odnosu na radio i televoziju, specifinost poruke koja se prenosi pomou tampe je u tom da ona uvjek stie do primaoca nakon dogaaja o kojima govori. U okviru poruke ovog tipa mogu se izdvojiti dvije varijante:

poruke informativnog tipa - karakteristine za dnevnu sportsku tampu u vidu kratkih informacija

sportska publicistika sportski dogaaji esto slue samo kao podsticaj za razmatranje irih problema koji su veoma esto i izvan okvira sporta. ( Kokovi, D. Sport i mediji, str. 23 )3. Radio imaginarno sportsko pozorite U odnosu na tampu radio je relativno mladi mediji. kao to se tampa razvijala nakon otkria tamparske tehnike, tako se i radio poeo intenzivno razvijati tek kada su ostvareni osdreeni uslovi i naune pretpostavke. Radio je prvi mediji koji je pruio nesluene mogunosti vladanja vremenom i prostorom, ali i psihologojom i emocijama mase. Radio je tako posato globalna mrea savremenog svijeta. Radio je i dalje jedno od najuticajnih sredstava masovne komunikacije.( Kokovi, D. Sport i mediji, str. 24 ) Radio je bio i ostao izvanredno sredstvo informisanja i zabave zaposlenih ljudi koji bilo u radnim pauzama ili pokretu mogu sluati radio.

Radio moe prenositi i obavjetavati o aktuelnim sportskim dogaajima ali, za razliku od televizijskog prenosa ili praenja takmienja sa tribina stadiona, ovdje ne moemo govorititi o neposrednoj informaciji . Danas, gledaoci esto prate sportske dogaaje istovremeno na radiju i televozijskim ekranima. najei razlog za takvu kombinaciju predstavlja uloga komentatora. Da bi informacija bila to vijernija, prilikom radio prenosa koriste se razna sredstva scoenografije, najrazliitiji zvuni efekti, npr., glasovi publike, zvuci sa igralita, krici, itd.

4. Televizija masovno sauesnitvo publike

Televizija se razvila naglo buno i nametljivo. Televizija ne trpi nepredvidljive sportske dogaaje, jer je isuvie racionalna. Mnogi sportovi koji su bili nepredvidljivi u pogledu vremenskog trajanja, morali su da se prilagode ovom monom mediju koji diktira i satnicu sportskog dogaaja. Primjer takvog prilagoavanja su odbojka i tenis.

Dogaaj, tamo gdje je to mogue, prvo se registruje a zatim prenosi. Mogunost praenja u ivo, neposrednost informacije, osobenost je televizijske poruke kojom se ona razlikuje od preostzala dva tipa. Televizijski gledalac ne moe da vidi nita osim onog to je na ekranu tv prijemnika, a to je za njega moa daleko interesantnije. ( Kokovi, D. Sport i mediji, str. 31 )Tv