SİGARA BIRAKMA ENGELLERİ ZOR OLGULAR

download SİGARA BIRAKMA ENGELLERİ ZOR OLGULAR

If you can't read please download the document

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  47
 • download

  7

Embed Size (px)

description

SİGARA BIRAKMA ENGELLERİ ZOR OLGULAR. Doç. Dr. Şule Akçay BÜTF GÖĞÜS HASTALIKLARI AD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu TTD 10. Yıllık Kongresi 23 Nisan 2008. SUNUM HEDEFİ. Sigara bırakmada zor olgu ( hard core smoker ) tanımını ve genel özelliklerini aktarmak, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SİGARA BIRAKMA ENGELLERİ ZOR OLGULAR

 • SGARA BIRAKMA ENGELLER ZOR OLGULARDo. Dr. ule AkayBTF GS HASTALIKLARI ADTtn Kontrol alma GrubuTTD 10. Yllk Kongresi23 Nisan 2008

 • SUNUM HEDEFSigara brakmada zor olgu (hard core smoker) tanmn ve genel zelliklerini aktarmak,Zor olgu nedeni olan spesifik gruplar tanmlamak,Bu spesifik gruplarda uygulanacak zel tedavi yaklamlarn tartmak

 • Sigara BamllICD-10: F17.2 Mental ve Davran Bozukluklar, Madde bamll Z72 Ttn Kullanm

 • Alkanlk Deil Bamllk

 • Ttn kontrol aktivitelerinin baars sigara iim skl ile llmekte,Son 3 dekatta ABDde sigara ime sklnda %33 azalmaSigara ienlerin brakma niyetinde

 • Sigara iim skl gelimi lkelerde giderek nasl azalmakta?Sigarann salk risklerine kar artan duyarllk, Halka ak yerlerde sigara iiminin snrlandrlmas, Sigara brakma tedavilerinin daha yaygn uygulanmas

 • HARD CORE SMOKERTm abalara ramen sigara brakamayan grup: hit the wall Brakma baars ltleri:Sigara ienin bamllk dzeyiBrakma giriimleri yksGelecekte brakmay dnp dnmedii

  Hymowitz, Tobacco Control 1997

 • 1996 California Tobacco Survey Verileri18.616 erikin,%5.2 dk olaslkla brakabilecek grup:Yksek bamllk dzeyi (>15 adet/gn sigara ien),Son 1 ylda 24 saat bile imemeyi denememi,Sonraki 6 ayda da brakmay dnmeyenPierce, Addiction 1998

 • Zor Olgu TanmHalen aktif iici ve her gn ienSon 12 aydr kesintisiz ienSon 12 ayda brakma giriimi olmayanHer gn en az 15 sigara ienSonraki 6 ayda brakmay dnmeyen26 ya ve zeri

  Emery, Am J Public Health, 2000

 • Sigara Brakmada Zor OlguNedenleryksek bamllk dzeyi,brakma giriimlerine yeterince inanmama veya yeterli destein uygulanamay,salk problemlerine ilikin gereki olmayan alg dzeyiJarvis, BMJ 2003

 • Genel sigara iimi azalsa bile, zor olgu says artyor mu?California almasnda sigara ienlerin arasnda zor iicilerin oran %5Jarvis BMJ 2003Bu konuda ne biliniyor?ngiliz iicilerin %16 s zor iiciOrtak zellikler; daha yal, daha baml ve daha fakirBu almadan sonra

 • SPESFK GRUPLARPulmoner hastalklarKardiyovaskler sorunlarDk sosyoekonomik dzeyAlkol veya dier madde bamllklarPsikiyatrik hastalklar

 • En yaygn bavurulan rehberler

  1995 ERS position paper1996 APA uzlas1996 US Agency for Health Care Policy and Researchs Clinical Practice Guidelines for Treating Tobacco Use and Dependence2000 Gncellenmi rehber2002 ACCP position paper

 • 2007 ERS Uzlas Hedef GrupAktif sigara ien akcier hastas

  Pasif iim ve balamann nlenmesi uzladayer almyor!

 • SPESFK GRUPLAR: AKCER HASTALIKLARIAkcier hastal olan sigara bamlsnda ACL KESME GRM GEREKLDR!Gs hastalklar hekimi dzenli olarak; Sigara ime durumunu sorgulamal Farmakolojik tedaviyi sadece akcier hastal odakl deil, ayn zamanda sigara brakma odakl da nermeliMotivasyon desteini srdrmeliBu rol aktif stlenebilmesi iin hekim, Srekli eitim almalAkcier fonksiyonlarn yakndan takip edebilmeliBte ayrlmal Her klinik vizitte sigara brakmay hastasna srarla hatrlatmalERJ February 2007 Guideline

 • KOAHKresel ibirliiyle oluturulan ve her yl gncellenen GOLD raporundaki KOAHn son tanmnda nlenebilir ve tedavi edilebilir ifadelerinin yannda, tam geri dnml olmayan ve ilerleyici szckleri halen kullanlmaktadr. Hasta eitiminin en nemli paras sigarann braktrlmasdr. Sigarann braklmas KOAH tedavisinde en etkili ve en maliyet-etkin tedavi yaklamdr (Kant A)

 • KOAHl Sigara BamllarSigara brakmada etkinlii kantlanm farmakoterapi seeneklerinin tm, KOAHl sigara iicilerinde de kullanlmaldr ERJ 2007 Guideline

  Sigara brakma tedavileri ve inhaler bronkodilatrlerin birlikte uygulanarak, 5887 hafif-orta KOAHl olgunun aratrld ok merkezli, randomize kontroll Lung Health Study sonularnda; 1 yllk sigara brakma oran %35; 5 yllk oran ise %22 olarak saptanmtr KOAHl ve ar sigara iicisi olan olgularda NRT ve bupropionun kombine kullanm, motivasyonel destek ile birlikte brakma baarsn artrabilirAntonisen JAMA 1994

 • 65 KOAH'l olgu ve benzer ya ve cinsiyet zellikleri olan 50 salkl sigara ien kontrol grubu olgu Her iki gruba da yalnz youn destek tedavisi, youn destek + nikotin replasman tedavisi veya youn destek + bupropion HCL tedavisi uygulanm ve bir yllk sigaray brakma baarlar deerlendirilmitir Bir yl sonunda KOAH grubunda sigaray brakma oran %29, kontrol grubunda %49 (p< 0.05)

  Solak, Tberkloz ve Toraks 2006

 • 1023 aktif sigara iicinin 153 (15%) KOAHl olgu,

  KOAHLI OLGULAR DAHA BAIMLI (FNBT 4.77 vs 3.15*)

  (* p

 • Uzla Anahtar Noktalar-1Akcier hastal olan grup, dier poplasyondan daha fazla ve daha acil sigara brakmak zorundaGs hastalklar uzmannn devaml ve aktif tedavi sorumluluu bulunmakta Sigara iim durumunun srekli izlenmesi (objektif yntemler kullanarak)Nikotin bamll farmakolojik tedavisi Bupropion ve/veya Yksek doz ve uzun sreli NRTVarenicline umut veren ikinci grup ila (B)Gerekli eitimi alm hekimlerce youn ve multidisipliner davran destei (B)

 • Uzla Anahtar Noktalar-2Bu rol aktif stlenebilmesi iin, gs hastalklar uzmannn yeterli bilgi ve beceriyi edinmesi amacyla srekli eitimi gerekli (C)Bu yaklamlar gerekte atak vb. gibi sorunlar azaltacandan maliyet-etkindir, ancak yine de bir bte ayrlmaldr (A)Hastalk seyrinin izleminde dzenli SFT lmleri alnmaldr, bu yaklam motivasyonu da glendirir (C)Brakmaya motive olmayan grupta NRT mutlaka nerilmeli. Sigara brakmada zarar azaltma bir kpr olabilir (B) Brakmaya veya azaltmaya istekli olmayan grupta ise bir sonraki vizit ayn hedeflerle yaplmaldr (C)

 • Zor Olgular in;5R KuralRelevance (hastann hastal ile ilgili detayl bilgi)Risks (ksa ve uzun dnem riskler)Rewards (sigara braktnda elde edecei yararlar)Roadblocks (brakamama engellerinin belirlenmesi)Repetition (her klinik vizitte bu motivasyonun tekrarlanmas)Anderson J. Treating Tobacco Use and Dependence. An evidence-based clinical practice guideline. Chest 2002

 • Sigara brakma ile ilgili veriler, genellikle salkl sigara iicileri zerinde younlamaktadr KOAH bata olmak zere, akcier hastalklarnda sigara brakma yntemlerinin aratrld almalar yetersizdir

 • Yantlanmam SorularSigaray brakamayan hastada azaltma bir alternatif olabilir mi?Hasta sigara brakma konusunda destei reddederse ne yapmal?Sigaray brakan hastada relaps nlenmesi iin ne yapmal?KOAHda sigara brakmann en iyi yolu etkin motivasyon mudur?

 • SPESFK GRUPLARPulmoner hastalklarKardiyovaskler sorunlarDk sosyoekonomik dzeyAlkol veya dier madde bamllklarPsikiyatrik hastalklar

 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLARKoroner kalp hastalnda sigara brakma mortaliteyi %36 azaltmakta, bu oran dier koruyucu yaklamlarn (kolesterol drcler gibi) etkisinden daha byk (Cochrane Database 2007)Koroner olay sonras, hastalarn % 30-45i sigaray spontan brakmakta, fakat bir yl iinde % 60-70 yeniden balamakta (Rigotti 1993,1994) Giriimler: davran destei, geveme egzersizleri, bupropion ve/veya NRT, telefon grmeleri (Ades 2001)

 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLARAdes 2001Yatan HastaAyaktan HastaSigarann braklmasFiziksel aktivite deerlendirmesiDeerlendirmeEgzesiz programRisk faktrleri modifiye edilmesiykRisk faktrleriEfor testiEitimBeslenmelalarRelaps nlenmesi

 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLARDAVRANI TEDAVSQuist-Paulsen 2003Katlmclar: 76 ya alt MI, anstabil anjina veya bypass operasyonu geirmi 240 hasta (118 giriim grubu, 122 kontrol grubu)Giriim: Bir hemire tarafndan verilen relaps nleme odakl kitapk ve eitim. Hastalar 5 ay dzenli izlenmiSigara brakmada izlem parametresi: 12. ayn sonunda hasta beyan ve biyokimyasal yant12. ayn sonunda: giriim grubu %50, kontrol grubu %37 (p
 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLAR

  FARMAKOLOJK TEDAV 6 AY (%)12 AY (%) plasebo ila plasebo ila

  Bupropion, Tonstad 2003 11 27922

 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLAR

  NERLER Brakma destei bu zel grupta mutlaka gerekli, nks hastal nlemede etkiliNRT kalp hastasnda riskli olarak bilinse de, sigara imenin riski daha byk

  NRT bant tedavisi ile verildiinde yava ve stabil nikotin salnm nedeniyle gvenli

  Bupropion

 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLAR

  TEDAV GVENL M? The Health Improvement Network (THIN): genel toplum verileriNRT reete edilen hastalarda ilk 14 gnde gelien MI or inme sklklar

  Sonular:MI insidans: 1.27 (0,82-1.97)Mortality insidans: 0.86 (0.60-1.23)NRT kullanm, artm MI or inme skl ile ilikili deil!Sonular anjina ve hipertansiyon subgruplar oluturulduunda da benzer

  NRT kullanm and akut MI, fel, ve lm riskiHubbard 2005

 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLAR

  KAHl hastalarda Sigara EUROASPIRE II study: 15 Avrupa lkesi, 1999-2000, 4863 hastaZor iicilerin skl asndan fark yok EUROASPIRE I (gri) (1995-96) and II (beyaz) (1999-2000)

 • SPESFK GRUPLAR KARDYOVASKLER HASTALIKLAR< 50 yadk eitim dzeyidzenli kardiyolog izleminde olmayan grupta daha yksekSigara iimi ile ilgili koruyucu kardiyolojik yaklam 1996ya kadar dikkate alnmamKAHl her 5 hastadan biri gerekli nlemlere ve yaklamlara ramen sigaray brakamyorDaha youn sigara brakma tedavilerine gereksinim var

  KAHl hastalarda Sigara EUROASPIRE II study: 15 Avrupa lkesi, 1999-2000, 4863 hasta

 • SPESFK GRUPLARPulmoner hastalklarKardiyovaskler sorunlarDk sosyoekonomik dzeyAlkol veya dier madde bamllklarPsikiyatrik hastalklar

 • Okuyemi 2006AMA

  Brakma istekleri bir anketle deerlendirilmiBULGULAR-1Sigara iim skl: 70%

  Komorbiditeler: kt beslenme, dier madde kullanmlar, mental hastalk, bulac/kronik hastalklar

  SPESFK GRUPLAR EVSZLER

 • Okuyemi 2006SPESFK GRUPLAR EVSZLER

 • Okuyemi 2006BULGULAR-2

  ort. 18.3 tane/gn evsizlik sigara iimi iin hakl bir gereke brakma iin ciddi koulsuzluklar ilk 6 ay iin brakma istei: 76% davran ve farmakolojik