Seli - grafick½ manul

Click here to load reader

download Seli - grafick½ manul

of 12

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

SELI s.r.o.

Transcript of Seli - grafick½ manul

 • Grack manulznaky Seli

 • Obsah manulu

  Zkladn logotyp

  1.1 Symbol

  1.2 Ochrann zna

  1.3 Barevnost logotypu

  1.4 Barevn varianty logotypu

  1.5 Jednobarevn reprodukce (monochrom)

  1.6 Rozkres logotypu v sti, nejmen velikost logotypu

  1.7 Nepovolen typy pozad

  1.8 Nesprvn pouit logotypu

  1.9 Umstn logotypu ve ttu

  1

 • Zkladn logotyp1.1 Symbol

  Logotyp je redesignem pvodnho loga Seli. Logo je sestaveno z typograckho npisu Seli vyvedenm v psmu Ronsard Crystal Bold doplnno grackm prvkem.

  Poznmka: logotyp nikdy nevytvejte sami, pouvejte pouze originl.

  Pvodn logo Seli

 • Zkladn logotyp1.2 Ochrann zna

  XX

  2x

  ed prostor kolem logotypu denuje minimln prostor, kter mus bt ponechn mezi logotypem a jakmkoli dalm grackm prvkem jako je nap. text, ilustrace nebo ohranien. Clem je uchovat silnou pozici logotypu, a se objev kdekoli.

  Pokud je to mon, ponechte kolem logotypu i vce prostoru

 • Zkladn logotyp1.3 Barevnost logotypu

  Pouit barev je velmi dleitm aspektem identity. Dsledn pouvn tchto zkladnch jasnch barev pispje u publikac rmy k jejich okamit identikaci dky vizulnmu vlivu. Barvy je proto dleit reprodukovat s nejvt pesnost.

  PMS 7548CCMYK 0/22/100/0sRGB 255/197/26HEX FFC500

  PMS 478CCMYK 35/75/83/39sRGB 117/61/42HEX 743C29

  PMS50%

  PMS50%

  PMS100%

  PMS100%

  PMS20%

  PMS20%

 • Zkladn logotyp1.4 Barevn varianty logotypu

  Logotyp je mon uvat v tchto barevnch variantch v zvislosti na zvolenm podkladu. Vdy vak mus bt dosaeno nejvtho barevnho kontrastu mezi logotypem a pozadm, itelnost znaky zstane vdy zachovna i v plnobarevnm proveden.

  Poznmka: pokud bude barevnost podkladu jin ne na uvedench pkladech, poujte monochrom, viz. kapitola 1.5

 • Zkladn logotyp1.5 Jednobarevn reprodukce (monochrom)

  Logotyp Seli je mon pouvat tak v jedn barv (monochrom). Je vdy nutn zvolit barevnost podkladu tak, aby byla barevnost vzjemn v co nejvtm kontrastu pro zachovn itelnosti znaky a naopak.

 • Zkladn logotyp1.6 Rozkres logotypu v sti, nejmen velikost logotypu

  Rozkres logotypu v sti poslou v ppadech, kdy nen monost penst logotyp technologicky, nap. rozkres loga na budovu.

  Pro zaruen dostaten itelnosti logotypu je uren minimln velikost. U zkladn podoby znaky, pouit na bl podkladov ploe, je velikost stanovena na 15 mm ky logotypu.

  15 mm

  15 mm

  A

  A

  B

  B

 • Zkladn logotyp1.7 Nepovolen typy pozad

  Logotyp neumsujte na barevn pozad nebo barevn pechody. Vyvarujte se edch tn a barev podobnch tm, kter jsou pouity v logotypu.

 • Zkladn logotyp1.8 Nesprvn pouit logotypu

  1) Nevytvejte logu obrysy2) Nedeformujte logo3) Neotejte logo4) Nepouvejte kos nebo relif5) Nepouvejte vren stn6) Nepouvejte barevn pechod

  1 2 3

  4 5 6

 • 1 2 3

  Zkladn logotyp1.9 Umstn logotypu ve ttu

  Logotyp je mon usadit na podkladov tt, kter logo opticky zvrazn a stane se tak udernj. Usazen do ttu vyuvejte pevn na tiskov a obalov materily vude, kde je poteba udat logu vti prioritu. Logo se ttem vdy umsujte na prav okraj, pokud to materil umonuje.

  1) Umstn loga v podkladovm ttu2) Podkladov tt doplnn linkou3) Podkladov tt na obalovm materilu

 • Seli s.r.o., Ke Koupaliti 262, 347 01 Hale, CZ

  +420 374 783 369www.seli.cz

  T:W:

  Pro Seli s.r.o. pipravil David Koleck, 2014