Grafick½ manul v0.2

download Grafick½ manul v0.2

of 50

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Grafick½ manul v0.2

 • Kad organizace vyjaduje navenek svou

  specifickou identitu, na kter se podl i vzhled

  titnch materil, reklama, podoba

  webovch strnek apod. Kad komunikan

  prvek pispv k celkovmu dojmu organizace.

  Pi koordinaci programu pro identifikaci

  organizace je dleit jednotnost vizuln

  prvk posilujc vechny jej aktivity.

  elem tto pruky je pedstavit jednotliv

  sloky vizuln identity 1.TP Litomice s.r.o.,

  definovat normy firemnho grafickho designu

  a ukzat aplikaci tchto norem na existujcch

  dokumentech a materilech.

  Dle jsou zde definovna pravidla pro evidenci

  novch a existujcch grafickch podklad

  a pokyny k jejich aplikaci.

 • OBSAH

  Barvy

  1.1 Primrn barva

  1.2 Sekundrn barvy

  Loga

  2.1 Vklad pojm

  2.2 Universln logo

  2.3 Plaveck kola logo

  2.4 Potpsk kola logo

  2.5 Handicap Scuba Diving logo

  2.6 Jazykov mutace

  2.7 Minimln velikost

  2.8 Ochrann zna

  2.9 Barevnost

  2.10 Nesprvn pouit

  2.11 Dal piktogramy

  Typografie

  3.1 Primrn psmo (Open Sans)

  3.2 Sekundrn psmo (PT Serif)

  3.3 Terciln psmo (Cupertino)

  Aplikace

  4.1 Vizitka

  4.2 ID karta

  4.3 Hlavikov papr

  4.4 Dopisn papr

  4.5 Faktura

  4.6 Vysvden

  4.7 Triko

  4.8 Webov strnky

  4.9 Banner

  4.10 Drkov poukaz

  4.11 Ploutve

  4.12 Potpsk lahev

  Evidence

  5.1 Nastaven priorit

  5.2 Elektronick evidence

  5.3 Dostupnost on-line

  Poznmky

 • BARVY

  B

  AR

  VY

  1.1 Primrn barva

  1.2 Sekundrn barvy

  Organizace psob na lidi nejen tm,

  jak dopad maj jej innosti, ale tak svou

  prezentac. Lid vnmaj vizuln identitu jako

  nstroj sdlovn firemn vize a organizanch

  kompetenc, a vyhledvaj takov organizace,

  kter psob dvryhodn, bud ty sprvn

  emoce, a zanechvaj ve svm okol dobr

  dojem.

  S uritm typem instituc mohou mt lid

  spojenu hravost, rebelstv, rezervovanost

  i clevdomost. Clem dodren barevnho

  schmatu tak je psobit jak jednotnm

  vizulnm stylem, tak i budit v lidech

  ty sprvn emoce.

 • BARVY

  B

  AR

  VY

  1.1 PRIMRN BARVA

  Kdovn primrn barvy

  CMYK C: 2

  M: 7

  Y: 195

  K: 0

  Pantone Pantone 107 C

  L: 90

  a: -2

  b: 84 VZOR VZOR

  RGB R: 254

  G: 225

  B: 35

  Hexa #fee123

  kla odstn k ern a bl

  190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

  lut je barvou otevenosti a vesel. Je v n touha po rozvjen se, nadje, povzbuzuje, osvobozuje. Navzdory vemu psob lut barva

  uklidujcm dojmem.

 • BARVY

  B

  AR

  VY

  1.2 SEKUNDRN BARVY

  Kdovn primrn barvy

  CMYK C: 77

  M: 60

  Y: 44

  K: 25

  Pantone Pantone 7545 C

  L: 35

  a: -4

  b: -12 VZOR VZOR

  RGB R: 65

  G: 84

  B: 100

  Hexa #415464

  kla odstn k ern a bl

  190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

  Barva symbolizuje autoritu, dstojnost a hrdost. Je spojovna s inteligenc, stabilitou a konzervatismem. V lidech evokuje pocit

  nekonenosti a dvryhodnosti.

 • BARVY

  B

  AR

  VY

  1.2 SEKUNDRN BARVY

  Kdovn sekundrn barvy

  CMYK C: 39

  M: 64

  Y: 89

  K: 34

  Pantone Pantone 463 C

  L: 37

  a: 15

  b: 29 VZOR VZOR

  RGB R: 119

  G: 78

  B: 41

  Hexa #774e29

  Odstny sekundrn barvy k bl

  190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

  Barva psob stzliv, solidn a realisticky. Je spojena s pedstavou jistoty, podku, tradice a hrdosti. Hnd je teplej ne ern

  a je vhodnou doplkovou barvou.

 • LOGA

  L

  GO

  A

  2.1 Vklad pojm

  2.2 Universln logo

  2.3 Plaveck kola logo

  2.4 Potpsk kola logo

  2.5 Handicap Scuba Diving logo

  2.6 Jazykov mutace

  2.7 Minimln velikost

  2.8 Ochrann zna

  2.9 Barevnost

  2.10 Nesprvn pouit

  2.11 Dal piktogramy

  Logo je symbol firmy, kter umouje klientovi

  spojit si znaku spolenosti s jejm produktem

  i slubou.

  Vyuit loga je velmi irok od aplikace

  na produkty a po vyuit v marketingovch

  prostedcch. Dleit je pi tom dbt

  na pozitivn vytvoen vazby mezi spolenost

  a klientem, kter s produktem, slubou

  nebo reklamou pichz do styku, a budovat

  tak dvryhodnost znaky.

  Spolenost 1.TP Litomice pouv adu log,

  z nich kad charakterizuje konkrtn odvtv

  innost a slueb spolenost nabzench.

  Pro sjednocenou prezentaci pouv

  spolenost logo univerzln, kter m svou

  historii a uchytilo se v podvdom klient.

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.1 VKLAD POJM

  Vklad pojm a nastaven pravidel pro jejich uit je pro vechny piktogramy, logotypy a loga stejn.

  Piktogram Logotyp Logo

  Piktogram lze ut samostatn, ovem

  nesm bt kombinovn s jinou znakou

  nebo dalmi grafickmi a vizulnmi

  prvky (viz 2.7.).

  Logotyp je textov znzornn nzvu

  spolenosti nebo odvtv (innosti),

  ktermu se spolenost vnuje.

  Logotyp lze ut samostatn, ovem nesm

  bt kombinovn s jinou znakou nebo

  dalmi grafickmi a vizulnmi prvky

  (viz 2.8).

  Logo vznik spojenm piktogramu

  a logotypu. Piktogram je vdy nad

  logotypem.

  Font: Cupertino (Normal)

 • LOGA

  L

  OG

  A

  Universln logo je pouvno na sdlench

  dokumentech a oficilnch firemnch

  tiskovinch, kter jsou pro vechny odvtv

  innost spolenosti toton. Vyuit tak najde

  napklad na vizitkch, hlavikovm pape

  nebo webovch strnkch.

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.2 UNIVERSLN LOGO

  Piktogram (t symbol) se skld z plavce a velryby

  a je orientovno vdy zprava do leva.

  Logotyp

  Logo

 • LOGA

  L

  OG

  A

  Logo plaveck koly lze pout vhradn

  ve spojitosti s plaveckou innost koly

  (tj. vcvikem, kolenmi, akcemi apod.),

  kter v sob nezahrnuj dn dal innosti

  organizace (napklad potpn). V takovm

  ppad je pouito universln logo.

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.3 PLAVECK KOLA LOGO

  Piktogram (t symbol) se skld z plavce a velryby a je

  orientovn vdy zprava do leva.

  Logotyp

  Logo

 • LOGA

  L

  OG

  A

  Logo potpsk koly pouze ve spojitosti

  s potpskou innost koly (tj. kurzy,

  expedicemi apod.), kter v sob nezahrnuj

  dn dal innosti organizace (napklad

  plavn). V takovm ppad je pouito

  universln logo.

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.4 KOLA POTPN LOGO

  Piktogram

  Logotyp

  Logo

 • LOGA

  L

  OG

  A

  Logo Handiap Scuba Diving je ureno

  pro pouit ve vztahu k prci s mentln,

  zdravotn i sociln handicapovanmi

  dtmi i dosplmi. Logo je pouvno

  jak v souvislosti s potpnm, tak i dalmi

  innostmi zamenmi na prci s touto

  skupinou lid.

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.5 HANDICAP SCUBA DIVING LOGO

  Piktogram (t symbol) se skld z vozke tlaenho

  slepcem, kter je nsledovn mentln postienm

  potpem. Piktogram je orientovn vdy zprava

  do leva.

  Logotyp

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.5 HANDICAP SCUBA DIVING LOGO

  Logo

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.6 JAZYKOV MUTACE

  Jazykov mutace logotypu jsou ureny pro marketingov mdia, kter jsou primrn urena pro zahranin trh, nebo se na tomto

  trhu mohou vyskytnout. K takovm mdim pat napklad firemn vozidla, bannery nebo webov strnky.

  Pouit jazykovch mutac nen podmnkou. Ovem pokud dojde k jejich pouit, mus bt pouita vdy takov podoba logotypu,

  kter je ne v manulu definovna.

  Logotyp s jazykovou mutac me (ale nemus) bt pout spolu s piktogramem, a vytvoit tak logo.

  Pvodn logotyp

  Logotyp vetn jazykovch mutac

  Logotyp vetn jazykovch mutac uit

  spolu s piktogramem (logo)

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.7 MINIMLN VELIKOST

  Minimln velikost loga je definovna s ohledem na itelnost piktogramu, logotypu i loga jako celku.

  Minimln povolen velikost kadho

  loga je 35 mm.

  Rozmr samostatn uitho piktogramu nebo

  logotypu je toton s minimlnm rozmrem

  loga tedy 35 mm.

  Logotyp je od spodn sti piktogramu

  odsazen o pedem definovan rozmr.

  Chceme-li tedy aplikovat logo, je teba pout

  logo z ji peddefinovanch soubor

  a nevytvet tak logo volnou kombinac

  piktogramu a logotypu (od oka).

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.8 OCHRANN ZNA

  Ochrann zna okolo loga zajiuje snadnou rozpoznatelnost znaky a minimalizuje riziko deformace znaky a jejm splynutm

  s dalmi grafickmi a vizulnmi prvky.

  Minimln velikost ochrann zny je 10%

  (t 1/10) vky pouitho elementu

  (piktogramu, logotypu nebo loga).

  Ochrann zna samostatn uitho

  piktogramu, logotypu nebo loga je vdy 10%

  z vky pouitho elementu (tedy x/10).

  Ochrann zna je pro vechny piktogramy,

  logotypy a loga deifnovna toton (tedy x/10).

 • LOGA

  L

  OG

  A

  2.9 BAREVNOST

  Zkladn barva kadho loga nen pln ern, m nedochz k pli ostrmu

  kontrastu s blm poza