Registru Psiholog Final

of 105

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Registru Psiholog Final

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  1/105

    1

  Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport

  municipiul Chişinău 

  REGISTRUL

  SERVICIULUI PSIHOLOGIC

  Ψ 

  Anul de studii ___________________

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  2/105

    2

  Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport

  municipiul Chişinău 

  REGISTRUL

  SERVICIULUI PSIHOLOGIC

  Aprobat de Consiliul Metodic al DGETS din 25.08.2015

  Instituţia de învăţământ preșcolar/  preuniversitar ________________________________________________________

  Numele, Prenumele psihologului ______________________________________________________________________

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  3/105

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  4/105

    4

  Norme 

  pentru completarea și utilizarea Registrului Serviciului Psihologic 

  1.  

  Registrul Serviciului Psihologic este un document oficial, care permite atât de a structura activitatea psihologului din instituția de  învățământ, în general, cât și de a determina volumul de muncă al specialistului, de a aprecia indiciile de îndeplinire a tuturor activităților efectuate, în particular. 

  2.  Registrul Serviciului Psihologic include toate tipurile de activitate a psihologului și este destinat pentru toate tipurile de instituții de  învățământ preuniversitar și preșcolar, inclusiv școli internat etc.

  3.  

  Psihologul din instituția de învățământ preuniversitar/preșcolar are obligația de a completa sistematic registrul. Toate notările se fac citeț,

  corect și numai cu pix de aceiași culoare (albastră sau neagră), respectând culoarea aleasă în to t registrul. 4.

   

  La sfârșitul fiecărei luni psihologul completează ”Planul lunar” pentru luna ce urmează, ținând cont de activitățile planificate în planul anual și de solicitările administrației, cadrelor didactice din instituție sau de problemele curente apărute, etc. Dacă o anumita activitate nu s-a realizat, în rubrica ”Nota” se va scrie”transferată pentru luna …” sau ” nerealizată”, indicând motivul. 

  5.  Psihologul din instituția de învățământ preuniversitar/preșcolar este obligat să completeze zilnic în timpul/imediat după realizarea activității nr. d/o, data desfășurării, conținutul tematic,  beneficiarii (elevi, copii, părinți, cadre didactice),  forma de activitate, etc. în rubricile rezervate în acest scop. Toate activitățile se înregistrează consecutiv.

  6.   În rubrica ”Codul/ sursa ” în cadrul activității de psihoprofilaxie psihologul va scrie numărul proiectului activității din mapa corespunzăt sau sursa concretă a activității desfășurate. 

  7.  Activitățile  profilactice, care au ca obiectiv orientarea școlară și profesională  se vor include în compartimentul ”activitatea de psihoprofilaxie”.

  8.  Activitatea de remediere include până la 12-15 copii. Spațiile rezervate pentru un număr mai mare de beneficiari sunt rezervate pentru activitățile dezvoltative realizate cu un grup mai mare de copii (grupa/clasa de elevi).

  9.   În rubrica ”Notă” la fiecare direcție de activitate se indică observațiile personale, lacunele depistate ce necesită rezolvate în viitor etc. 

  10.  

  La sfârșitul lunii se va efectua un total al activităților realiza te (psihoprofilaxie, consiliere). La sfârșitul anului școlar psihologul va completa raportul anual în baza rezultatelor obținute la toate direcțiile de activitate, fiind prezentat persoanei responsabile de activitatea Serviciului Psihologic.

  11. Directorul instituției de învățământ are dreptul să verifice completarea registrului S.P. și să asigure, după încheierea anului de studii, păstrarea acestuia în arhiva psihologului pe o perioadă de cinci ani, conform normelor în vigoare. 

  12. Psihologul este obligat, la eliberarea din funcție să prezinte registrul managerului principal al instituției. Registrul poate fi continuat de succesor la angajarea acestuia în funcție. 

  13. Retragerea registrului din instituția de învățământ este interzisă. 

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  5/105

    5

  Obiectivele Serviciului Psihologic pentru anul de studii 20_____ – 20______:

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

  Subiectul cercetării instituţiei de învăţământ preuniversitar/preșcolar 

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

  Subiectul cercetării psihologice:

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  6/105

    6

  Plan lunar ___________________________

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  7/105

    7

  Plan lunar ______________________

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  8/105

    8

  Plan lunar _______________________ 

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  9/105

    9

  Plan lunar _______________________ 

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  10/105

    10

  Plan lunar _______________________ 

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  11/105

    11

  Plan lunar _______________________ 

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  12/105

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  13/105

    13

  Plan lunar _______________________ 

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  14/105

    14

  Plan lunar _______________________ 

  Nr.

  d/o Conţinutul activităţii  Beneficiari Forma de

  activitate

  Termeni de

  realizare Notă

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  15/105

    15

  PSIHOPROFILAXIE Luna ________________________

  Nr.

  d/o

  Data Beneficiari Nr.

  partici

  panți  Subiectul

  Forma de

  activitate

  Codul/

  sursa

  Notă 

 • 8/18/2019 Registru Psiholog Final

  16/105

    16

  Total activități realizate:

  Beneficiari

  Forma de activitate

  Total activități Comunicare/ informare

  Activități cu elemente de training

  Seminar Alte activităţi 

  Elevi/copii Părinţi  

  Cadre didactice 

  Total

 • 8/18/2019 Registru