registru hariton

download registru hariton

of 10

 • date post

  08-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of registru hariton

 • 8/19/2019 registru hariton

  1/23

  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

  COLEGIUL NAŢIONAL DE VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU

    „APROBAT”   La Consiliul profesoral

    Proces-verbal nr. 7   din „25”februarie 2010

  R E G I S T R U L DE EVALUARE ZILNICĂ A ACTIVITĂŢII LA PRACTICA DE INSTRUIRE

   ________________________________________________________________________ 

  Elevul!" Hariton Cristian

  G#$ T-122

  %& '!(#ul u&)*+,)) e'-&-.)'e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  Se',)!/ 0e'*-#ul/ l-'ul u&(e 0! 1e*#e'u* 1#!'*)'!______________________________________________________________  C-&(u'+*-#ul 1#!'*)')) (e l! '-le2)u____________________________3 3

  C-&(u'+*-#ul 1#!'*)')) (e l! u&)*!*e! e'-&-.)'+_______________________________3 3

  N-*!4_____________"

  CHIŞINĂU 5678

 • 8/19/2019 registru hariton

  2/23

  PLANUL 9 GRAFIC DE INSTRUIRE PRACTICĂ

  De&u.)#e! 1#!'*)'))"_____________________________________________________________________________________ 

  N#$ A'*)v)*+,) :) -1e#!,))le *e;&-l-2)'e N#$ (e -#e

  Te#.e&ele '!le&(!#)0*)'e

  7 Cuno"tin#e cu sec#iile$ locurile de lucru$ protec#ia %uncii. &ecep#ia vinului. '

  5 Pre()tirea "i de*infectarea vaselor $ liniilor $ te+nolo(ice. '

  < Cupa,area "i cleirea vinului. Pre()tirea solu#iilor "i %aterialelor de cleire '

  = iltrarea vinului '

  8 Trat)rile ter%ice ale vinului. &efri(erarea "i pasteuri*area vinului '

  > aturarea "i /nvec+irea vinurilor. '

  ? Lucrul /n laboratorul CTC '

  @ %butelierea vinulor. '

   laborarea sc+e%elor vectoriale de tratare$ stabili*are "i /%buteliere a diferitor tipuri de vinuri '

  76 cursii la alte /ntreprinderi. 6 

  77

    E!.)&!* l! :e()&,! '!*e(#e)

 • 8/19/2019 registru hariton

  3/23

  P#-e0-#ul______________3 _________3 _______________________________    P#-'e0 ve#!l $ _____ 

  D!*!/

  lu&!/!&ul

  Se'*-#ul/ l-'ul (e

  )&0*#u)#e De0'#)e#e! -1e#!,))l-# *e;&-l-2)'e/ 0!#')&)l-# (e lu'#u/ '-&'lu))l-#

  O0e#v!,))$

  Se.&+*u#!'-&(u'+*-#)l-# 1 2 3 4

    &ecep#ia stru(urilor se face /n corespundere cu „3tandartul oldovei 4” "i durea*) 10 ore pe *i. La recep#ie stru(urii trebuiesc c/nt)ri#i "i se deter%in) con#inutul %ediu de *a+)r /n ei.   La controlul calit)#ii partidelor de stru(uri se deter%in) corespunderea soiului "i procentul de stru(uri de alt soi care trebuie s) fie nu %ai %are de 156. radul de defectare %ecanic) "i con#inutul de boabe alterate trebuie s) nu

  dep)"easc) 56 pentru vinurile de calitate superioar) "i de desert 106 pentruvinurile de consu% curent. n continuare se deter%in) con#inutul %ediu de *a+)r "i /n ba*a acestor date se stabile"te pre#ul fa#) de furni*or. Pentru vinurile tinere de consu% curent *a+aritatea stru(urilor la recoltare trebuie s) fie %ini% 1' (8d%9 $ iar pentru vinurile albe de calitate superioar) ro"ii %ini% 145 (8d%9

  $pentru desert 220(8d%9. :eter%inarea *a+arit)#ii se poate face

  • %anual • %ecani*at

  etoda %anual) const) /n faptul c) se ia proba %edie /n cantitate de ' ;(.

 • 8/19/2019 registru hariton

  4/23

   bar) special) condus) de operator. Pe aceast) bar) este %ontat un %ecanis% cu %elc =tip bur(+iu>. ?peratorul ia probe din diferite locuri a re%orcii. ustul de stru(uri printr-un furtun ni%ere"te /n aparatul de deter%inare auto%at$ /n care

  ti%p de 20 @ 90 sec se deter%in) con#inutul de *a+)r "i dac) $ este necesar sedeter%in) "i aciditatea. :ac) la fabric) sau recep#ionat %ai %ulte soiuri de stru(uri atunci se vor desc)rca /n diferite bunc)re /n dependen#) de soi.   :intre sec#iile auiliare pute% nu%i ur%)toarele sec#iiA

  • Ca*an(eria •

 • 8/19/2019 registru hariton

  5/23

    M)'#- 'l).!*u ()& !*el)e# ste situat in *ona opti%a atunci cind te%peratura aerului este de 1'-14oC$ u%iditatea de 506$ vite*a aerului de 0.9%8s  iarna si de 0.'%8s  vara$ iar te%peratura suprafeti incal*ite ale utila,ului si instalatiei nu depaseste 55oC

  Ve&*)l!*)!

     reducerea intensitati lui =folosiduse covoarele de cauciuc$ pisla sau alte %ateriale fonoi*olante> folosirea %i,loacelor de protectie individuala contra *(o%otului.

  P#-*e' )! .u&'))/)2e)e&! 0) 0!&)*!#)! l! &*#e1#)&(e#e$țn procesul de lucru ca si /n alte ra%uri ale econo%iei nationale se /nf)ptuieste o %are %unca /n vedere /%bun)t) irii condi iilor de %unca$se re*olva proble%aț ț trecerii de la asi(urarea te+nicii securita ii la utili*area cu te+nic) pri%e,dioas).ț Te+nica securit) ii este un co%ple de %)suri$%i,loace te+nice$or(ani*atoriceț in(ineresti$/ndreptate spre evitarea actiunii factorilor pri%e,diosi asupra o%ului /n procesul de %unca.

 • 8/19/2019 registru hariton

  6/23

  To i cei ocupati /n procesul de lucru$indiferent de profesie si postul ocupat seț folosesc /n %unca de docu%enta ia te+nica /n care sunt descrise %)surile cuț

   privire la protec ia %uncii.ț

  3ecuritatea %uncii e totalitatea condi iilor de %unc) /n cadrul c)rora lipse teț ș pri%e,dia de protec ie.3ecuritatea electrica a procesului de producere eț /nsu irea de produc ie de a- i pastra starea de securitate la decur(erea /nș ț ș li%itele para%etrilor da i /n ti%pul lucrului stabilit. 3ecuritatea contraț incendiilor e starea obiectul datorit) c)reia este epusa cu o posibilitate de a i*bucni incendii si %anifestarea actiunii factorilor pri%e,diosi corpului o%enesc. iecare %uncitor este obli(at s) aiba per%isiune la te+nica securita ii care esteț un siste% de %)suri si %i,loace te+nice /ndreptate spre evitarea factorilor v)t)%)tori asupra o%ului /n procesul de producere. La asi(urarea condi iilor nor%elor sanitare i(ienice de %unca o i%portan aț ț %are o are caracteristica teritoriului$a%plas)rii sectiilor si cl)dirilor de

   productie a /ntreprinderii /nc)rc)turi pe teritoriul /ntreprinderii se a%ena,ea*) terenuri speciale. Procesul de producere /nso it de *(uduituri puternice sunt /nf)ptuite /n /nc)periț sau cl)diri i*olate.Toate /nc)perile precu% si locurile de %unc) trebuie lu%inate /n dependen a de (radul de preci*ie a lucr)rilor reali*ate.ț

  Sul)*!#e! 0) .!'e#!#e!

 • 8/19/2019 registru hariton

  7/23

  inactivitatea levurilor s)lbatice din %ustuial) pentru ca fer%entarea @ %acerarea s) fie f)cut) cu a,utorul culturilor de dro,dii selec#ionate.

  Lic+idul de sulf este un reduc)tor puternic$ astfel /nc/t el poate prote,a

  %ustuiala /%potriva oid)rii.

 • 8/19/2019 registru hariton

  8/23

  ave% po%pa pentru bo"tin) :elta$aslin Euc+er. Construc#ia po%pei per%ite ve+icularea %ustuielei la ur%)toarea opera#ie te+nolo(ic) prin furtunuri ce au dia%etrul 120 %%.

  Cu1!!#e!Cu1!!#e! 9 este un procedeu de a%estecare a vino%aterialelor$ de diferite soiuri de stru(uri$ din diferi#i ani de road) din diferite raioane$ "i diferite tipuri =albe "i ro"ii>$ =tari "i seci>$ iar procesul este nu%it cupa,. :atorit) procesului de cupa,are vinurile /"i a%eliorea*) cu %ult calitatea "i

  /nl)tur) nea,unsuri. 3copulAelaborarea unro noi tipuri de b)uturi.

  3ec#ia de cupa,are a fabricii SRL „Lion-Gri” este /n*estrat) cu *ece

  cupa,oare$ un filtru cu pl)ci$ "i dou) po%pe centrifu(ale. Cupa,oarele suntdotate cu o ri(l) (radat) "i p conduct) de furtun care ne indic) nivelul luc+idului /n cupa,or.

  :e obocei cupa,area se face cuA -

 • 8/19/2019 registru hariton

  9/23

  :up) soi "i v/rst) vino%aterialele de ba*) se /%part /nA 1.

 • 8/19/2019 registru hariton

  10/23

  La fiecare partidp de cupa, se /ndepline"te fi"a de cupa,$ /n care se indic) "i pierderile.

  CleireaProcesul de /ntroducere a solu#iei sau a suspensiei /n vinurile brute  pentru a corecta nea,unsurile /n co%po*i#ie stabilli*are "i li%pe*ire poart) denu%irea de cleire.

  n ur%a cleirii vinurile li%pe*ite au un lucui la introducerea substan#elor  proteice /n vin ele reac#ionea*) cu taninurile for%ea*) tanan#i$ care se cua(ulea*)$ transfor%/ndu-se /n ful(i ele posed) o suprafa#) %ai activ) de absorrb#ie$ vite*a de for%are a tanan#ilor depinde de te%peratur). Te%peratura opti%) este de 14oC. Pentru cleire se /ntrebuin#ea*) %ai des ,elatina$ "i %ai rar

  C3 Gelatin ali%entar @ se produce din pielea de ani%ale do%estice$ sub for%) de (ranule$ praf$ foi de culoare (albenie. :e pre()te"te solu#ie de 106 cu dou)spreuece ore /nainte de /ntrebuin#are. elatinade /n%oaie /naintede folosire. 3olu#ia de 106 se di*olv) iar)" /n ap) p/n) la concentra#iade 0$256...0.56. se folose"te la cleiere /%preun) cu bentonita. :o*a 1- 1$5 (8d%9.

  G..3. @ se folose"te %ai rar$ nu%ai /n ca*urile c/nd /n vin se /nt/lne"te o cantitate %are de %etale$ el se folose"te pentru deter%inarea vinului. a se

   pre()te"te de 20 6 se las) 2 *ie$ se adao() bentonita "i se a%estec) 2 ore.

  iltrarea iltrarea are scop separarea %icroor(anis%elor "i a particulelor care se

  afl) /n vin. ilrarea este una din %etode care se folose"te /n vinifica#ie pentru li%pe*irea vinului$ %i"carea lic+idului la filtrare se datore"te diferen#ei de

   presiune$ care se crea*) /n aparatul de filtrare sub ac#iunea c)rora lic+idul trece