PUM Magazine voorjaar 2013

download PUM Magazine voorjaar 2013

of 28

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

PUM Magazine voorjaar 2013

Transcript of PUM Magazine voorjaar 2013

 • lente 2013

  Berichten uit een piepjong land

  SPECIAL Zuid-Soedan

  Minister en ambassadeurs over 35 jaar PUM

  Cambodjaanse plaksnoepjes

  Changing the mindsetBakstenen in Burundi, Rwanda en Congo

 • InhoudCOLOFON

  PUM Magazine is een uitgave van PUM Netherlands

  senior experts. PUM is sinds zijn oprichting in 1978

  uitgegroeid tot Europas grootste uitzendbureau

  voor de inzet van professionele vrijwilligers onder

  het motto ondernemers voor ondernemers. PUM

  Magazine heeft een oplage van 4500 exemplaren

  en wordt verspreid onder experts, stafvrijwilligers

  en relaties van PUM. Hieronder vallen sponsors,

  Nederlandse ambassades, bedrijfsleven, media

  en andere genteresseerden.

  Productie

  PUM Marketing en Communicatie

  redactieadres: mc@pum.nl

  Hoofdredacteur

  Karin Jensma

  Redactie

  Gabrille ten Bokkel Huinink Reichwein,

  Sietske Dijkstra, Grisella Indemans,

  Ineke Ouwehand, Karin Overtoom,

  Frank Steverink, Janneke Vreugdenhil,

  Froukje Wattel

  Ontwerp en illustratie

  Ontwerpwerk, Den Haag

  Fotograe

  Dnise ten Bokum, Arenda Oomen,

  Ineke Ouwehand, Jeroen Pootvliet, privbezit

  Druk

  Ando, Den Haag

  PUM Netherlands senior experts

  Bezuidenhoutseweg 12

  2594 AV Den Haag

  t 070 349 05 55

  f 070 349 05 90

  info@pum.nl

  www.pum.nl

  Volg ons op:

  4

  6

  12

  26

  20

  Voorwoord 3

  Missie 4

  Ze zijn niet doortastend genoeg

  Het gesprek 6

  35 jaar PUM

  Lopende zaken 9

  Thema 10

  PUM past monitoring aan

  Special Zuid-Soedan 12

  BBeBeerricchhtteeennnnn uuuuitt eeeennn piiieeppjoonnng lland

  FFaFammmiilliieebbeeeeddrrrijjff vaann 11150 nnnaarr 600 hectaare

  KKoKooeeieeennn, bbbbbruuuiiddeeeen eeen ccooniicteen

  OOOnnzzee mmmmmaaann iiinn ZZZZuiidd-SSSooeeddaaan: positiieve eenergiie

  ZZZuuiiddd-SSoooeeeeeddaaanneeeesee vroooouuwween mmakenn

  eelelkkaaaaarr nnniieeett aaaf vvvoooor eeeeenn kkoooe

  Missie 16

  Cambodjaanse plaksnoepjes

  Leren van ervaring 18

  Missie 20

  Changing the mindset

  Lopende zaken 23

  Portret 24

  Recruitment Team PUM (RCT)

  Column 25

  Onze man in... 26

  Norbert Bart in Honduras

  Post@PUM 27

  Landenfocus 28

  Egypte

  PUM komt overal 28

 • PUM bestaat, zoals u wellicht al van de cover van dit Magazine begrepen had, 35 jaar. 2013 is daarmee voor ons een jubileumjaar, waarbij we ook nog eens de 35.000e missie hopen te realiseren. Dit jaar zullen we daar op verschillende momenten bij stilstaan. De aftrap vond onlangs plaats in het bijzijn van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens een unieke receptie. Ter gelegenheid van de verjaardag van PUM waren niet alleen de Nederlandse ambassadeurs in de PUM-landen uitgenodigd. Ook hun buitenlandse counterparts, gezeteld in Den Haag en Brussel, waren aanwezig. U leest er alles over in deze uitgave, in Het Gesprek.

  Trade, not aidWilde in 2006 nog circa vijftig procent van de Nederlandse kiezers dat meer geld aan ontwikkelingshulp werd uitgegeven, vorig jaar was dat nog maar 22 procent. Aldus het Nationaal Kiezersonderzoek 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het feit dat ontwikkelingssamenwerking nu expliciet gecombineerd wordt met buitenlandse handel in de nieuwe ministerrol van Lilianne Ploumen, geeft ook al aan dat er een duidelijk andere wind waait in ons land. Geld geven ten behoeve van ontwikkeling is niet langer vanzelf-sprekend, noch heilig. Het nieuwe devies lijkt trade, not aid, waarmee de tijdsgeest de principes waarop PUM gebouwd werd, gunstig gezind is. Kennisoverdracht in plaats van geld geven en handels-kansen niet uit de weg gaan als die zich voordoen, zijn vanaf het begin vaste uitgangspunten in ons werk geweest.

  KwaliteitsslagWe zullen doorgaan met het al veel eerder ingezette proces om een kwaliteitsslag te maken in de missies zelf. Ook hierover kunt u in deze uitgave van PUM Magazine lezen. Zo zal bij het intakeproces van nieuwe experts nadrukkelijker gekeken worden naar zogenoemde soft skills, zoals de vaardigheid om succesvol te adviseren in een onbekende culturele omgeving. U leest er meer over op pagina 23. Zo blijft PUM een organisatie die niet alleen aan kennisoverdracht doet, maar die zelf ook blijft leren.

  Dit jaar deden we ook mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land georganiseerd door het Oranje Fonds (zie Lopende Zaken op pagina 9). In dit Magazine verder natuurlijk zoals altijd veel verhalen van de werkvloer met deze keer extra aandacht voor Zuid-Soedan. Ik wens u veel leesplezier en we staan zoals altijd uiteraard graag open voor commentaar, ideen of uw persoonlijke mening.

  Thijs van PraagAlgemeen directeur PUM Netherlands senior experts

  VOORWOORD

  Trade, not aid bij PUM-jubileum

  PUM Magazine lente 2013 | 3

 • MISSIE

  TEKST FRANK STEVERINK

  kwam geen reactie. Het was eigenlijk een sprong in het diepe. Eenmaal ter plekke viel het mee. Je moet de rust hebben om te luisteren, dan wordt het probleem vanzelf duidelijk. Zijn tolk was een 25-jarige bouwkundig ingenieur. Hij vroeg haar wat zij vond van zijn observaties en analyses. Ze was het met hem eens, vertelde ze, maar in de mannenwereld die een bosbouwproject in Zuid-Amerika nou eenmaal is, is het niet makkelijk om als vrouw gehoord te worden. Pieter Naaijen adviseerde de directie overigens aan het einde van zijn missie om wel naar haar te luisteren, omdat ze met haar alle benodigde expertise eigenlijk al in huis hebben. De tolk was ook zeer behulpzaam in het begrijpelijk maken van de bedrijfscultuur, dacht actief mee, stelde veel vragen en werd zo een echte sparring partner.

  Pieter Naaijen ging voor zijn eerste missie naar Bolivia om te adviseren bij een houtverwerkend bosbouwbedrijf. Hij trof veel goedwillende mensen aan, maar het ontbrak aan echte ondernemersmentaliteit. Alles komt morgen, of overmorgen, men wacht rustig op een bestelling die pas over drie weken komt. Toch kijkt hij tevreden terug op de missie.

  Hoe Pieter Naaijen bij PUM kwam, is een verhaal op zichzelf. Caspar de Kok, werkzaam op PUMs IT- afdeling was met zijn gezin te gast bij de bed & breakfast (BijCorrie.nl) van Pieter Naaijen en zijn vrouw Corrie. Het gesprek kwam op het naderende pensioen en het feit dat PUM staat te springen om gedreven vakmensen in de sector timber processing (hout verwerking). Pieter, die nog steeds actief is in zijn eigen timmerwerkenonderneming, keek op de PUM-site en raakte snel enthou-siast. Toen hij werd gevraagd voor een missie naar Bolivia, hoefde hij niet lang na te denken. Zuid-Amerika trok altijd al en zijn dochter heeft drie jaar in Colombia gewoond.

  Sprong in het diepeDe aanvraag van de onderneming in Bolivia was niet heel erg helder en op zijn verzoek om meer informatie

  Respectvol laten inzien dat de aanpak

  moest veranderen

  MaanaHet houtverwerkende bosbouw bedrijf, dat om PUM-advies vroeg, lag erg afgelegen, in de rimboe. Na een binnenlandse vlucht vanaf La Paz volgde nog een autorit van zes uur over slechte wegen. Eenmaal aan-gekomen op de compound bleek dat er nog helemaal geen hout gezaagd was. Het project is opgezet met ont-wikkelingshulp van Denemarken, Zweden en Nederland. Er staan prachtige machines, maar ze worden nog niet gebruikt, omdat er onder-delen ontbreken. Een motor die ontbrak, bleek drie weken geleden besteld en het kon nog wel drie weken duren voordat die zou komen.

  PIETER NAAIJEN

  Planning versus manana gevoel in de Boliviaanse bossen

  is

  4 | PUM Magazine lente 2013

 • Tijdens zijn missie zag Pieter Naaijen de manager veranderen in iemand die zich echt mengde in het proces. Uiteindelijk bleek daar ook het echte probleem te liggen. Men overzag de hele gang van zaken niet goed en liet zich verrassen door problemen wanneer die zich aan-dienden. Het ging vooral om planning en organisatie, werkvoorbereiding, leren vooruitdenken in systemen om een cyclus op gang te brengen.Je kunt, als je in een proces zit, bepaalde problemen zien aankomen. De kunst is om de problemen voor te blijven. Dat is hier zo en dat is daar niet anders. Op een andere com-pound, waar hij de tweede week was, bleek men veel verder. Daar werd het hout dat gehakt was ook al gezaagd. De manager daar was een echte leider die, zoals het goede leiders betaamt, ook goede mensen om zich heen had verzameld. Pieter Naaijen hoefde daar veel minder te doen.

  De uitdaging voor de expert was om de manager van de eerste compound,

  Zou je daar niet eens achteraan gaan? vroeg Pieter Naaijen aan de manager. De motor moest uit Chili komen.

  De mensen op de compound waren welwillend en hardwerkend, maar niet doortastend. Wat vandaag niet komt, komt morgen. Of overmorgen. Pieter Naaijen probeerde uit te leggen dat er zo niet professioneel gewerkt wordt, dat je zelf achter dingen aan moet gaan en niet moet afwachten. Het grote probleem, constateerde de expert, was het ontbreken van een goede planning, vooruit denken. Dat zijn ze niet gewend. Hij consta-teerde dat de lokale manager de hele dag rondliep en belde, maar uitein-delijk eigenlijk niets zg. Pieter Naaijen ging met hem wandelen op het bedrijfsterrein en zorgde ervoor dat de telefoon op het kantoor bleef. Schrijf je wel eens dingen op? vroeg hij aan de manager. Dat bleek niet het geval, met als gevolg dat mensen ook nooit aan hun afspraken werden gehouden.

  Wachten op ontbrekende motor in zaaghal

  wiens inzet groot was, respectvol te laten inzien dat hij zijn aanpak moest veranderen om resultaten te bereiken. Uiteindelijk speelde waarsc