PUM Magazine winter 2013

download PUM Magazine winter 2013

of 28

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

PUM Magazine is een uitgave van PUM Netherlands senior experts. www.pum.nl

Transcript of PUM Magazine winter 2013

 • winter 2013

  Vertegen woordigers in de schijnwerpers

  Special PUM Representative

  Gemberchips uit Peru Remote sensors: ondernemen in Kosovo

  Afscheid van Suriname

  H.K.H. Prinses Beatrix op jubileumconferentie

 • 4Inhoudcolofon

  PUM Magazine is een uitgave van PUM Netherlands

  senior experts. PUM is sinds zijn oprichting in 1978

  uitgegroeid tot Europas grootste uitzendbureau

  voor de inzet van professionele vrijwilligers onder

  het motto ondernemers voor ondernemers. PUM

  Magazine heeft een oplage van 4500 exemplaren

  en wordt verspreid onder experts, stafvrijwilligers

  en relaties van PUM. Hieronder vallen sponsors,

  Nederlandse ambassades, bedrijfsleven, media

  en andere genteresseerden.

  Productie

  PUM Marketing en Communicatie

  redactieadres: mc@pum.nl

  Hoofdredacteur

  Karin Jensma

  Redactie

  Dnise ten Bokum, Sietske Dijkstra,

  Grisella Indemans, Ineke Ouwehand,

  Karin Overtoom, Frank Steverink,

  Ans Tromp, Froukje Wattel

  Ontwerp en illustratie

  Ontwerpwerk, Den Haag

  Fotografie

  Dnise ten Bokum, Irene Clarijs,

  Claske van de Giessen, Hans Hartjes,

  Arenda Oomen, Opmeer Reports

  Druk

  Ando, Den Haag

  PUM Netherlands senior experts

  Bezuidenhoutseweg 12

  2594 AV Den Haag

  t 070 349 05 55

  f 070 349 05 90

  info@pum.nl

  www.pum.nl

  Volg ons op:

  22 | PUM Magazine winter 2013 PUM Magazine winter 2013 | 23PUM Magazine winter 2013 | 23

  LOPENDE ZAKEN

  EnquteWe beloofden u op de hoogte te houden van de jaarlijkse enqute onder experts die het jaar daarvoor op missie zijn geweest. De enqute is inmiddels gesloten, met een respons van ?? %. We vroegen gericht naar de voortgang bij het geadviseerde bedrijf en naar de handel met Nederland die mogelijk is ontstaan. De antwoorden moeten nog gevalueerd worden, maar de eerste trends zijn al zichtbaar en die willen we u niet onthouden. Zo heeft meer dan 40% van de respondenten een jaar na de missie nog contact met de opdrachtgever. We benadrukken steeds meer dat de expert in principe voor langere tijd een relatie aangaat met een ondernemer in het buitenland, zegt Alex Meerkerk.Bij ruim een kwart van de geadviseerde bedrijven is na afl oop van de missie contact ontstaan tussen de ondernemer en een Nederlands bedrijf.

  Wat vindt u van PUM?Daarnaast was er dit jaar een algemene enqute voor alle ingeschreven experts om te inventariseren hoe de dienstverlening en communicatie verbeterd kan worden. Alex Meerkerk: We vroegen onder meer naar de intrinsieke motivatie van experts om vrijwilliger voor PUM te zijn. Daar werd heel duidelijk dat kennis delen en ontwikkelingslanden vooruit helpen er fors uitspringen. Uitspraken als ik reis graag of ik houd van avontuur scoorden veel lager. Dat is goed, want hierdoor weten we dat onze experts met de goede motieven vertrekken, zodat een succesvol project bij de klant centraal staat. Ook zien we dat experts langer betrokken blijven bij hun arbeidsproces en zelf commercieel actief blijven. Veel experts bouwen af. In plaats van in n keer met pensioen te gaan, zijn ze nog een tijd ZZPer. Hierdoor blijft de expertise langer actueel en weten we dat de adviesvaardigheden op een hoog peil staan.Tweederde van de respondenten doet naast PUM nog ander vrijwilligerswerk en n op de zes experts is lid van een zoge-noemde serviceclub, de meesten van Rotary International en Lions Club. We vroegen ook welke woorden het beste passen bij PUM. Uitschieters daarbij waren praktisch, behulpzaam, betrouwbaar en respectvol.

  FocusgroepDe antwoorden uit deze enqutes worden gebruikt om de kwaliteit van de missies verder te verhogen. Dat proces is enige jaren geleden ingezet en dat wordt continu voortgezet. In dat licht houdt PUM ook zogenoemde focusgroepen, waarbij we experts vragen wat er goed gaat en wat beter kan. In leren van ervaring (pag. 18-19) lichten we een stukje van de sluier op over de uitkomsten van de focusgroepen van dit jaar. In het volgende PUM Magazine zullen we meer terugkoppelen over de enquteresultaten en de focusgroeponderzoeken en daarbij ook aangeven wat PUM hiermee gaat doen.

  van de respondenten doet naast PUM ook nog ander vrijwilligerswerk

  /3

  Informatie beter verzameld en gedeeld

  enqute over PUM: praktisch, behulpzaam,

  betrouwbaar en respectvol

  3814.1007 PUMMagazine Winter 2013_02_WT.indd 23 26-11-13 12:09

  Vertegenwoordigers in de schijnwerpers

  SPECIAL PUM Representative

  Het is wellicht tekenend voor de professionalisering van PUM dat in dit jubileumjaar het eerste Representative Handbook is verschenen. Tot nu toe werden onze vertegenwoordigers (LRs) aan gestuurd met losse documenten, coaching van de landencordinator en communicatie met project officers. Hoeveel vertegenwoordigers zijn er, en wat doen ze?

  HatiSERGIO VALKENBURG

  SurinameREN VAN ESSEN

  TEKST FRANK STEVERINK FOTOGRAFIE DNISE TEN BOKUM, CLASKE VAN DE GIESSEN

  In het PUM-jaarbericht 2012 stond de teller op 265 vertegenwoordigers. Onder dit selecte gezelschap bevindt zich een grote variteit in cultuur, leef-tijd, ervaring en persoonlijkheid. Zo hebben we in Panama en Bolivia twee vertegenwoordigers die zich al een kwart eeuw inzetten. En aan de andere kant van het spectrum zijn met name bij jonge PUM-landen, zoals Djibouti en Hati, onze vertegenwoordigers absoluut van de Facebookgeneratie.Zonder de vertegenwoordiger geen succesvolle missies, zoveel is duidelijk. Een goede vertegenwoordiger beschikt over een uitgebreid netwerk van MKB-bedrijven en is generalist genoeg om de hulpvraag helder te krijgen. Of het nu om polymeren gaat of om peren.

  De missie van de vertegenwoordigerUit de enqute die we onlangs weer gehouden hebben (zie pagina 22/23, Lopende Zaken), blijkt dat het voor experts niet altijd duidelijk is wat ze wel of niet mogen verwachten van de vertegenwoordiger.Een vertegenwoordiger is net als een expert vrijwilliger, ook al krijgt de vertegenwoordiger wel een vergoeding per uitgevoerd project. Een regelmatig gehoorde klacht van experts is dat ze de vertegenwoordiger niet gezien hebben. Wanneer er wel telefonisch contact is geweest, minimaal twee keer, aan het begin en eind van de missie, is dat ook niet per se nodig. Zolang de expert door de klant

  afgehaald wordt van het vliegtuig en er qua verzorging en onderkomen geen klachten zijn, kan het voorkomen dat het contact met de PUM-vertegenwoor-diger beperkt blijft tot telefoontjes. De vertegenwoordiger moet natuurlijk wel zichtbaar zijn als er een probleem is met de communicatie tussen klant en expert en als er een praktisch probleem is. Van de 265 vertegenwoordigers zijn er vertegenwoordiger 35 Nederlander. Wanneer een vertegenwoordiger om wat voor reden dan ook in Nederland is en het PUM-kantoor in Den Haag bezoekt, doen we altijd ons best om hem of haar te spreken voor een portret in PUM Magazine. We stellen er in deze special drie aan u voor.

  Zonder de vertegenwoordiger geen succesvolle missies

  12 | PUM Magazine winter 2013

  6

  12

  16

  22

  fsc logo

  Voorwoord 3

  Missie 4

  Oog voor detail en voor mensen

  Zo bouw je krediet op

  Het gesprek 6

  Verslag van de jubileumbijeenkomst

  op 26 november op de SS Rotterdam

  Lopende zaken 9

  Missie 10

  Gemberchips uit Peru

  Special PUM Representative 12

  Lokale PUM-vertegenwoordigers in de schijnwerpers

  Missie 16

  Remote sensors zoeken advies

  Ondernemen in Kosovo

  Leren van ervaring 18

  Missie 20

  Ziekenhuis in Nepal en burgemeestersopleiding

  in Beetsterzwaag, waar dat allemaal toe kan leiden

  Lopende zaken 22

  Portret 24

  Afscheid van Suriname

  Column 25

  Post@PUM 27

  Landenfocus 28

  Algerije

  PUM komt overal 28

 • We zijn halverwege de lopende subsidieperiode 2012-2015. Een goed moment dus om zowel terug als vooruit te kijken en een tussenbalans op te maken.

  In november 2012 kwam het nieuwe kabinet Rutte. Het belang van (buitenlandse) handel en ontwikkelingssamenwerking werd onderstreept met een aparte minister voor deze post. PUM past erg goed in het nieuwe beleid Wat de wereld verdient van minister Ploumen. Een positief signaal is daarbij dat onze subsidie in de lopende periode niet wordt gekort. Dat betekent echter geenszins tevreden achterover leunen. Om onze (financile) toekomst te verzekeren, zijn denk ik, drie zaken van groot belang.

  impactmetingEr zijn forse inspanningen gedaan op het terrein van monitoring en effectmeting (impact). Het kunnen aantonen van de effecten van het PUM-programma zal in toenemende mate bepalen in hoeverre de politiek bereid is subsidie te verlenen. De logica aan de basis van de impactmeting wordt ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Universiteit, Erasmus Universiteit en CBI. Onze vrijwilligers, met name experts en landen-cordinatoren, vervullen een belangrijke rol bij die impactmeting door het verzamelen van gegevens over omzet, werkgelegenheid en investeringen.

  nieuwe financieringsbronnenWe hebben inmiddels nieuwe financiers aan het PUM-programma weten te verbinden, zowel internationale donoren als Nederlandse ondernemingen. Met de Argidius Foundation uit Zwitserland hebben we een grant agreement afgesloten voor drie jaar. Daarvoor voeren wij missies uit in Nicaragua, Honduras en Guatemala. Argidius is inmiddels genteresseerd geraakt in onze activiteiten op het gebied van impactmeting. Het contract met bakkerij-ingredinten producent Zeelandia in Zierikzee hebben wij kunnen verlengen voor een periode van drie jaar en de Rabobank steunt ons met korting op onze buitenlandse transacties. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is een nieu