PT3 Sejarah 2014

Click here to load reader

 • date post

  23-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  1

Embed Size (px)

description

pt

Transcript of PT3 Sejarah 2014

1. Antara pernyataan berikut yang manakah merupakan faktor perluasan kuasa

Jepun di Asia Tenggara pada awal abad ke 20?

I Semangat setia kawan

II Desakan masalah ekonomi

III Pengaruh golongan tentera

IV Hubungan dengan kuasa Barat

A. I dan II C. II dan III

B. I dan IV D. III dan IV

2. Rajah berikut menunjukkan slogan Jepun pada tahun 1940-an.

Slogan Jepun

Semangat Asia

Asia untuk Orang Asia

Kawasan kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Apakah tujuan slogan tersebut ?

A. Mengekal keamanan negara

B. Menanamkan sifat antikomunis C. Mewujudkan keamanan di Asia Tenggara D.Mempengaruhi penduduk Tanah Melayu3. Salah satu Dasar Penjepunan yang dilaksanakan di Tanah Melayu ialah bahasa Jepun menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Apakah tujuan Jepun melaksanakan dasar tersebut?

A. Menyatupadukan rakyat pelbagai kaum

B. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan

C. Menggalakkan budaya Jepun

D. Memudahkan komunikasi dengan penduduk setempat4. Pernyataan berikut menunjukkan slogan yang disebarkan oleh Jepun.

Kawasan Kesemakmuran Bersama

Asia Timur Raya

Mengapakah pentadbiran Jepun gagal mencapai slogan tersebut?

I Sekatan ekonomi

II Kadar inflasi meningkat

III Penurunan harga barangan

IV Kekurangan bahan mentah

A. I dan II

D. III dan IV

B. I dan IV

C. II dan III

5. Melalui taktik bumi hangus tentera British telah memusnahka jalanraya, landasan

kereta api, jambatan, ladang, dan kawasan perlombongan sebelum berundur dari Tanah

Melayu. Mengapakah British bertindak sedemikian?

A Membalas dendam

B Melemahkan hasrat Jepun

C Melumpuhkan sumber ekonomi

D Melengah-lengahkan kemaraan Jepun6. Apakah jasa Thailand sehingga dihadiahkan Negeri-Negeri Melayu Utara

oleh Jepun?

A. Menyampaikan maklumat

B. Memberi laluan ke Tanah Melayu

C. Membekalkan makanan dan minuman

D. Memberi bantuan rawatan dan perubatan7. Apakah faktor yang mempengaruhi kejayaan Tentera Jepun menguasai Tanah

Melayu dalam tahun 1942? I Tentera British kekurangan peralatan perang

II Perancangan awal perang termasuk aktiviti risikan

III Semangat tentera Jepun yang tinggi untuk kemegahan negara

IV Penenggelaman sepuluh buah kapal perang British di Singapura

A. I dan II C. II dan III

B. I dan IV D. III dan IV8. Maklumat di bawah merupakan suatu peristiwa yang berlaku di negara kita. Sebaik

sahaja Jepun meninggalkan Tanah Melayu, suatu kekosongan politik telah berlaku

selama 14 hari. Pihak manakah yang telah mengambil peluang mengisi tempoh tersebut ?

Sebaik sahaja Jepun meninggalkan Tanah Melayu, suatu kekosongan

politik telah berlaku selama 14 hari. A. Pasukan Wataniah

B. Pasukan Force 136

C. Pasukan Gerila Kinabalu

D. Pasukan Tentera Bintang Tiga

9. MPAJA telah menjalankan undang-undang sendiri semasa menguasai

Tanah Melayu. Apakah tindakan yang dikenakan terhadap penduduk ketika itu ?

l Membayar cukai pendapatan

ll Mengenakan cukai kepala dan cukai harta

lll Menyiksa sesiapa yang bersubahat dengan Jepun

lVMewajibkan semua kaum wanita menjadi askar upahan

A. I dan II C. II dan III

B. I dan IV D. III dan IV 10. Rajah berikut menunjukkan urutan pentadbiran di Tanah Melayu selepas

kekalahan Jepun.

Kekalahan Jepun 1945

Parti Komunis Malaya

berkuasa selama 14 hari

Pentadbiran Tentera British

(PTB) diperkenalkan

Apakah tujuan pihak British memperkenalkan PTB ?

A. Menentang pembentukan kuasa baru

B. Melaksana suatu pentadbiran peralihan

C. Memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu

D. Membina kubu pertahanan bagi melindungi serangan komunis

11. Slogan berikut di gunakan oleh pihak Jepun semasa meluaskan kuasa di rantau

Asia Tenggara.

Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur RayaApakah maksud yang tersirat dalam slogan di atas?

A. Mewujudkan zon ekonomi

B. Memajukan industri negara

C. Membolot sumber kekayaan

D. Membahagi kekayaan bersama

12. Maklumat berikut menunjukkan faktor-faktor kemerosotan ekonomi semasa

pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

Faktor kemerosotan ekonomi zaman Jepun

Sekatan ekonomi oleh

kuasa bersekutu peperangan Ekonomi kawalan

Bagaimanakah cara pihak Jepun mengatasinya?

A. Menggalakkan eksport

B. Mengawal cetakan mata wang

C. Mengenakan kaedah catuan makanan

D.Menghantar wakil berunding dengan pihak Bersekutu

13. Pemerintahan Jepun telah melaksanakan dasar yang berbeza mengikut kaum

di negara kita. Mengapakah pemerintah Jepun berbuat demikian?

A. Jepun menggalakkan penduduk bersatu

B. Jepun ingin mengurangkan kos pentadbiran

C. Jepun berminat dengan penduduk tempatan

D.Jepun mempunyai kepentingan berbeza antara kaum14. Senarai berikut menunjukkan slogan yang digunakan oleh pihak Jepun, sebagai

propaganda bagi mempengaruhi rakyat Tanah Melayu.Apakah matlamat penggunaan

slogan di atas?

A. Meluaskan kuasa

B. Menyatukan wilayah

C. Menyebarkan ideologi

D. Menamatkan penjajahan15. Apakah kesan-kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu?

I. Kebangkitan semangat nasionalisme

II. Taraf hidup semakin merosot

III. Komunis meletak senjata

IV. Tamatnya pengaruh British

A. I dan II C. II dan III

B. I dan IV D. III dan IV16. Bagaimanakah orang-orang Melayu menentang Malayan Union ?

I mengadakan demonstrasi

II menggunakan taktik perang gerila

III menyuarakan bantahan melalui akhbar

IV memulaukan istiadat pelantikan gabenor

A. I,II,III

C. I,III, IV

B. I,II,IV

D. II,III, IV

17. Andaikan anda sedang menyaksikan satu perhimpunan masyarakat Melayu yang

diadakan di Kelab Selangor Sultan Sulaiman pada tahun 1946. Anda terlihat sepanduk

yang tertulis Pertahankan Hak Kami .

Apakah yang cuba dipertahankan oleh orang Melayu pada ketika itu ?

I taraf hidup

II kuasa sultan

III hak istimewa

IV bidang ekonomi

A. I , II

C. III, IV

B. II ,III

D. I, IV

18.

Berdasarkan rajah diatas ,apakah X ?

A menguasai sumber ekonomi

B menyekat kemasukan imigran

C membenteras ancaman komunis

D. memajukan sistem perhubungan

19. Maklumat di atas menunjukkan antara tindakan kaum wanita yang memainkan peranan penting sebelum merdeka.

Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan tindakan mereka ?

I menghargai budaya bangsa

II memelihara kepentingan bangsa

III kepekaan kepada bangsa

IV berganding bahu mempertahankan negara

A. I,II,III

C. I, III,IV

B. I,II, IV

D. II, IIIdan IV

20.

Akhbar diatas memainkan peranan penting membincangkan isu semasa pada tahun 1946.

Apakah isu yang dibincangkan ? A. pengisytiharaan darurat

B. pembentukan Malaysia

C. pelaksanaan pilihan raya

D. penubuhan Malayan UnionTarikh 1-4 Mac 1946

Pengerusi DatoOnn Jaafar

Kehadiran 41 persatuan Melayu

21. Maklumat dalam jadual di atas menerangkan Kongres Melayu yang pertama. Apakah kesan daripada kongres tersebut

A. penubuhan UMNO

B. pengenalan Sistam Ahli

C. Pembubaran Kesatuan Melayu Muda

D. Pengisytiharan Persekutuan Taanah Melayu

22. Pelaksanaan Malayan Union dikatakan mengugat kedudukan dan kekuasaan Raja-raja

Melayu. Mengapa ?

A. Pegawai British sahaja bertanggungjawab dalam penggubalan undang-undang

B. Sultan Melayu tertakluk kepada undang-undang yang sama dengan rakyat

C. Undang-undang yang diluluskan tidak perlu diperkenankan oleh sultan

D. Meninjau reaksi pendududk tempatan terhadap cadangan British.

23. Bagaimanakah bekas pgawai British yang tidak bersetuju dengan gagasan Malayan

Union menunjukkan bantahan mereka?

A. mempengaruhi pelajar-pelajar British di luar negara suapaya menentangMalayan

Union.

B. menghantar surat bantahan kepada akhbar The Times di London

C. mengadakan satu sesi berdialog dengan sultan-sultan Melayu

D. menyertai orang Melayu dalam perarakan penentangan

24. Mengapakah orang Melayu menentang rancangan Malayan Union ?