PT3 MEI 2014

Click here to load reader

 • date post

  26-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  31
 • download

  0

Embed Size (px)

description

pt3

Transcript of PT3 MEI 2014

BAHAGIAN A (60 MARKAH)1. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis jenis bahan yang betul berdasarkan sifat bahan berikut. (3M)SIFAT BAHAN

JENIS BAHAN

Mempunyai sifat kalis api Mudah dibentuk

Mempunyai pelbagai warna Mudah dikerjakan dan dibentuk

Mudah berkarat Mudah dibengkokkan dan dikimpal

2. Pengumpulan maklumat dan data reka cipta boleh dilakukan melalui. (3M)

a. _____________________________________b. _____________________________________c. _____________________________________

3. Nyatakan tiga faktor utama yang mempengaruhi sesuatu reka bentuk. (3M)

a. _____________________________________b. _____________________________________c. _____________________________________

4. Tandakan (/) pada langkah keselamatan bengkel yang betul dan (x) pada yang salah diruang jawapan yang disediakan. (3M)

LANGKAH KESELAMATANRUANG JAWAPAN

Tingkap hendaklah sentiasa ditutup semasa kerja amali dilakukan

Setiap kemalangan hendaklah segera dilaporkan kepada guru bertugas

Pastikan kerusi dan peralatan disusun dengan kemas selepas digunakan

5. Rajah 1 menunjukkan satu alatan tangan yang digunakan dalam Bengkel Kemahiran Hidup. (3M)

Rajah 1a. Namakan alatan tangan itu?_____________________________________b. Nyatakan dua fungsi alatan tangan dalam rajah 1?i. _______________________________________________________________ii. _______________________________________________________________

6. Pilih dan tentukan komponen yang berkutub dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan. (3M)A B C D

KOMPONEN BERKUTUB

7. Jadual 1 menunjukkan satu bil elektrik di rumah Ani. (3M)Bacaan SemasaBacaan Dahulu

2055320033

JADUAL 1Kadar tarif200 unit pertama 0.218 sen seunit800 unit berikutnya 0.258 sen seunitBagi setiap unit tambahan 0.278 sen seunit

Berpandukan butiran pada bil tersebut, kirakan berapakah jumlah bayaran yang dikenakan.

8. Rajah dibawah menunjukkan sebuah litar skematik. (6M)

BFD

C

EA

Nyatakan 6 komponen yang terdapat di dalam litar tersebutNAMA KOMPONEN

A

B

C

D

E

F

9. Jadual di bawah menunjukkan kos untuk membuat satu unit projek reka projek. (3M)

Butiran Jumlah (RM)

Kos bahanKos upahKos overhedRM 4.00RM 3.00RM 1.00

Hitungkan kos pengeluaran bagi 5 unit projek tersebut.

10. Namakan alatan tangan berikut dan nyatakan fungsinya. (6M)

NAMA ALATAN TANGANFUNGSI

aNama alatan: _________________________

__________________________________________________________________________

bNama alatan: _________________________

_____________________________________ _____________________________________

cNama alatan: _________________________

_____________________________________ _____________________________________

11. Senaraikan tiga contoh alatan yang menggunakan motor arus terus. (3M)

a. _____________________________________b. _____________________________________c. _____________________________________

12. Padankan bahagian motor arus terus (DC) dengan keterangnya. (3M)

Bahagian motorKeterangan

Rangka utama Menjadi elektromagnet dan berputar

Magnet kekal Terdiri daripada lapisan teras besi dan gegelung medan

Gegelung angker Menyokong atau menempatkan komponen-komponen lain

13. Labelkan bahagian- bahagian mikrofon pada rajah dibawah. (3M)

LABELNAMA BAHAGIAN

a

b

c

14. Gambar dibawah menunjukkan suatu objek. (3M)

Lukiskan unjuran ortografik bagi pandangan X di dalam ruangan jawapan yang diberikan.

Ruangan jawapan:

15. Isikan tempat kosong bagi jenis pencahayaan lampu mengikut gambar rajah yang diberikan. (3M)

a. b. c.

16. Nyatakan kesan skema warna berikut terhadap saiz dan siling ruang. (6M)SKEMA WARNASaiz ruang Siling ruang

a. Warna lembut

b. Warna terang

c. Warna gelap

17. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. (3M)

tubuh badan- menu- berpek

a. ___________________________ ialah senarai hidangan lengkap untuk sesuatu sajian.

b. Hidangan sepinggan lengkap ialah hidangan seimbang yang mengandungi semua nutrient yang diperlukan oleh _________________________.

c. Hidangan sepinggan lengkap boleh dihidangkan secara peranggu meja atau ______________________.

BAHAGIAN B (40 MARKAH) 1. Rajah 1 menunjukkan satu lakaran bagi penghasilan produk untuk kegunaan di bilik mandi.Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1 dan faktor utama reka bentuk:a. Terangkan kesesuaian bahan daripada aspek ketahanan. (8M)

b. Nyatakan dua faktor yang perlu diambil kira semasa memilih bahan untuk penghasilan projek. (2M)

2. Rajah 2(a) dan Rajah 2(b) menunjukkan kaedah mencabut paku dari bahan kerja dengan menggunakan tukul besi kuku kambing.

Rajah 2(a) Rajah 2(b)

Berdasarkan Rajah 2(a) dan Rajah 2(b),

a. Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerja itu. (1M)

b. Terangkan alasan pemilihan jawapan anda di (a) dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah. (7M)

c. Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja di bengkel. (2M)3. Dapur merupakan ruang kerja dan memerlukan susun atur alatan dan perabot yang bersesuaian. Oleh itu, susun atur ruang dapur dapat dilakukan dalam bentuk L, H, U dan I.

Dapur Sinki

Meja kerjaPeti sejuk

a. Berdasarkan petunjuk yang telah diberikan di atas, lukiskan satu bentuk susun atur alatan dan perabot di ruang dapur tempat kediaman impian anda. (4M)

b. Beri asalan anda,mengapakah anda menyusun atur alatan dan kelengkapan seperti di jawapan (a). (6M)

4. Rajah 3 merupakan sebuah pasu yang telah ditanam dengan pokok hiasan untuk diselenggara semula.

Rajah 3a. Apakah aktiviti yang perlu dilakukan daripada Rajah 3. (2M)

b. Nyatakan empat faktor yang mendorong anda melakukan aktiviti di penyataan (a). (8M)8