Preuzmi PDF 10.7 MB

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Preuzmi PDF 10.7 MB

 • broj 17zima 2011.Besplatno kvartovsko glasilo

  PUB KVIZ Pitanja su

  svuda oko nas

  PERO KVRGI sebi sam uvijek ostao vjeran

  OPREZ Petarde nisu

  igrake!

  Prvi meunarodni projekt CeKaTea

  Pov edi na s u u m j eT no sT

 • sadraj

  glas trenjevke | zima | str. 2

  rije urednice

  Dragi Trenjevani,

  Blagdani nam kucaju na vrata, a kako se nakon bogata goenja treba malo i odmoriti, u novom broju opskrbili smo vas zanimljivim tivom. Za vas smo istraili koliko se troilo na adventske vjenie, a nali smo i nesvakidanje prodavaonice u kojima za sitan novac moete pronai ak i opravicu za ludu novogodinju no koja je pred nama. Iako su blagdani razdoblje obiteljskog okupljanja, ne vesele im se ba svi pa je za one koji pripadaju klasi vjenih pesimista psihologinja Ljubica Uvodi-Vrani pripremila nekoliko savjeta, a s temom kako preivjeti blagdane pozabavila se u svojoj kolumni i psihologinja Dubravka Miljkovi. Da se tijekom blagdana ne bi zaigrali igrakama koje to zapravo i nisu, donosimo vam i zato je najbolje izbjegavati petarde i ostalu pirotehniku. O pripremama za blagdane, kao i onome to rade tijekom godine priali su nam salezijanci s Kneije, a u istom smo naselju posjetili i Osnovnu kolu Matije Gupca koju uz Trenjevane polaze i uenici iz inozemstva. Kad ve naputamo granice kvarta, vodimo vas, barem tijekom predstave, u Europu, a u jednoj od pria za vas smo pronai i Trenjevku u Hamburgu. O svemu to se radilo u naselju izvijestili su nas predsjednici vijea gradskih etvrti, a priu o jo jednoj ulici za vas je pripremila kolumnistica Nives Opai. Dok Ledenu dvoranu Doma sportova trese zig-zag Medveak groznica, odluili smo podsjetiti vas da se hokej moe igrati i na travi, a one koje radije uivaju u treniranju modanih vijuga vodimo na kviz u jednom od trenjevakih kafia.

  anita konar

  Novosti iz etvrti

  Idemo u CeKaTe

  Trenjevaka posla

  od 7 do 107

  Zvijezda iz susjedstva

  Povijesni feljton

  Kvartovski metronom

  uvodnik

  glas trenjevke | zima | str. 2

 • glas trenjevke | zima | str. 3

  Trenjevka sjeverstr. 4-5

  Trenjevka jugstr. 6-7

  Rije imaju predsjednici str. 8

  Anketa graana str. 9

  S ruksakom po EuropiPremijera predstave str. 10

  Povedi nas u umjetnostProjekt guia str. 11

  Filmsko blago na 5. pssst!-ustr. 12

  Prvi dani Trenjevke jug str. 13

  RetrovizorPregled dogaanja u CeKaTeu str. 14

  Najave dogaanja u CeKaTeu str. 15

  Pub kviz u kafiu No sikirikistr. 1617

  I Hamburg ima svoju Trenjevku str. 18-20

  Kolumna Nives Opai Ulicama kruim str. 21

  Prodavaonice iz druge rukestr. 22

  Mile GrgasKipar iz naselja str. 23

  Stranac iz susjedstvaMatthew McGrath str. 24

  Blagdani na TrenjevkiVijenci i ukrasi s trnice str. 25

  Trenjevaki masterchefGoran Vruini str. 2627

  Salezijancired svetog Franje Salekog str. 28-29

  Udruga Petkom u petstr. 30-31

  Kolumna Dubravke Miljkovistr. 32

  Oprez, petarde nisu igrake!str. 33

  Svijet u malom na Kneijio Matija Gubec str. 34

  Taktilne slikovniceo Josip Rai str. 35

  Hokej na travistr. 3637

  Dogaanja u knjinicamaRije, slika, zvuk str. 38

  Legenda hrvatskoga glumita: Pero Kvrgistr. 4042

  Povijesni feljtonGradsko kazalite Trenja str. 4345

  Najava dogaanja: Natjecanje, koncert, koarkastr. 4647

  3

  Kvartovski metronom

  sadraj

  glas trenjevke | zima | str. 3

 • glas trenjevke | zima

  4

  Novosti iZ etvrti

  Zdenac Zodijak

  U sklopu ureenja Parka Prve stambene tedionice saniran je zdenac Zodijak autora Josipa Seissela. Prema miljenju Gradskog zavoda za zatitu spomenika kulture, originalni pri-mjerak zdenca koji se nalazio u parku pohranjen je u Muzeju suvremene umjetnosti, i to nakon konzervatorsko-restauratorskih radova. Prema originalu izraena je replika koja e se postaviti na izvornoj lokaciji u parku. Restauratorsko-konzervatorski radovi na originalnom primjerku zdenca stajali su 180.220 kuna (plus PDV), a izrada replike zdenca 196.950 (bez PDV). Repliku je izradila Ljevaonica umjetnina Akademije likovnih umjetnosti. Da ga vandali ne bi otetili zdenac e biti vraen u park tek nakon postavljanja stupova javne rasvjete, za to je zavrio javni natjeaj.

  sokolgradska u prainiU Sokolgradskoj i dijelu Udbinske ulice zamijenjene su vodo-vodne cijevi to je stajalo 686.953 kune. Ogorenim graanima koji ive u praini i pitaju se kad e njihova ulica biti prekrivena novim asfaltom, moramo rei da se to nee dogoditi do poetka idue godine. Naime, u planu su promjene i drugih podzemnih instalacija i kabela pa e se ulice asfaltirati tek nakon to svi radovi zavre.

  otvoren samoborekDrutveni dom Samoborek svea-no je otvoren u subotu, 29. listopada. Sveanosti su nazoili zamjenica pred-sjednika Gradske skuptine Morana Palikovi Gruden i zamjenica gradona-elnika Jelena Pavii Vukievi. Nakon pozdravnoga govora predsjednika Vijea eljka Sladovia, odran je bogat kultur-no-zabavni program, a svoje su oduev-ljenje graani pokazali plesom do kasnih nonih sati. U obnovu je uloeno oko dva i pol milijuna kuna, a osim ureda zgrada ima i veliku dvoranu namijenjenu za kul-turne i plesne aktivnosti.

  obnovljena rasvjetaNa igralitu izmeu Osnovne kole August enoa i Srednje kole Katarina Zrinski u Selskoj cesti dovrava se rekon-strukcija javne rasvjete. Za postavljanje osam novih stupova javne rasvjete izdvo-jeno je 122.897,93 kune.

  Crpna stanica u ZlatarskojGradnja crpne stanice i rekonstrukcija kanala u Zlatarskoj ulici je pri kraju. Nakon zavretka radova asfaltirat e se cijela ulica. Za te je radove izdvoje-no 1,494.595 kuna, a izvoa je radova Instalprom iz Zagreba.

  TRENjEVKa

  sjEVER Tekst: vesna rems dobrin

  Foto

  : rob

  ert P

  inoj

  ti

 • novosti iz etvrti

  glas trenjevke | zima

  5

  to je asfaltirano?

  Pri kraju je ureivanje i asfaltiranje Vivodinske ulice, Gorjanske (juno od Vukovarske), Maceljske, Hreljinske, Selske ceste od kunog broja 123 do bro-ja 125, dijela Voltinog naselja (okretita autobusa), Poznanoveke, Creske te dijela upanjske ulice. Za te je radove izdvojeno 2,311.768 kuna

  novi parkoviKao to su i najavili elnici gradske etvrti, nastavlja se borba za svaki etvorni mili-metar zelenila. U planu su novi parkovi. U Zorkovakoj ulici planira se ureenje Parka Nikole Tesle za koji se izrauje projektna dokumentacija. Zavrava se po-stavljanje pet sprava s antitraumatskim podlogama kraj zgrade mjesne samoupra-ve u Ulici Dragutina Golika. Na krianju Travnike i Lazinske ulice neodgovorni graani stalno su odlagali otpad koji je po tko zna koji put uklonjen. Ondje je napokon postavljena ograda, a u izradi je projektna dokumentacija za djeji park koji bi on-dje trebao biti sagraen. Ureenje nova parka planira se i na krianju Lazinske ulice i Zagrebake avenije pa se izrauje projektna dokumentacija. U Novoj cesti iza kunog broja 4 trebao bi biti park s djejim igralitem, za to se takoer izra-uje projektna dokumentacija.

  Djeje igraliteU Zadarskoj ulici kod kunog broja 8 do-vrava se ureenje djejeg igralita u to je uloeno 33.000 kuna. Izvaene su ku-lir-ploe i postavljene nove djeje sprave s antitraumatskim podlogama.

  Zrinjevac odradio lavovski posao

  Veina je malih komunalnih akcija prenesenih iz 2010. odra-ena. Lavovski je posao obavio Zrinjevac i do poetka stu-denoga zavrio sve planirane radove: postavio klamerice na krianju Merieve i Zagorske, uredio djeje igralite u parku u Jablanskoj iza osnovne kole, postavio nove sprave u parku na krianju Vukovarske, Tratinske i Nove ceste, sanirao park na Fallerovu etalitu, postavio koeve za otpatke u Parku Stara Trenjevka, uredio zelenilo u Novoj cesti kod kunog broja 1. Radnici Zrinjevca postavili su zatitnu mreu na igralitu u Rudekoj cesti, uredili zelenu povrinu, dopunili spravama i postavili novu ogradu u Rudekoj kod Djejeg vrtia Grigor Vitez, poloili antitraumatske podloge te nove sprave na igra-litu Djejeg vrtia Matija Gubec, uredili staze na igralitu i prostor ispred kotlovnice te posadili nova stabla na igralitu vrtia u Ratarskoj 5, postavili nove ogradne panele i uredili travnjak u Zorkovekoj kod vrtia Bajka.

  Zrinjevac je uredio travnjake i postavio klupe na igralitu vrtia Potonica u Vukovarskoj, igralitu kod doma A.G. Mato na Selskoj cesti 132, kod kole Kralj Tomislav, u Jablanskoj kod osnovnih kola Rude i Voltino, kod Elektrostrojarske kole u Selskoj i kole Julije Klovi. Svi su radovi stajali 1,265.000 kuna.

  Rekonstrukcija TrakoanskeU zavrnoj je fazi rekonstrukcija Trakoanske. U cijelosti su promijenjene instalacije podzemne infrastrukture. Na poetku radova uznemireni su graani, poueni prijanjim loim iskustvi-ma, nazivali Vijee strahujui da se rekonstrukcijom ne uniti ono malo drvea i trave ispod stabala da bi se taj prostor pretvorio u parkiralite. Kao to se moe vidjeti, sauvan je svaki komad zelenila, a prostor za parkiranje osiguran je na dijelu kolnika, kako je to bilo i prije ureenja.

  Foto

  : Pet

  ra k

  osta

  nja

  k

  Foto

  : Pet

  ra k

  osta

  nja

  k

 • novosti iz etvrti

  glas trenjevke | zima

  6

  Civilna zatita na Trenjevci

  Na zajednikoj tematskoj sjednici vije-a gradskih etvrti Trenjevka sjever i Trenjevka jug, odranoj 22. rujna, rasprav-ljalo se o organiziranju civilne zatite na lokalnoj razini. Sjednici su nazoili lanovi Zapovjednitva civilne zatite te predsjed-nici i vijenici obiju gradskih etvrti. Damir Gaparovi iz Gradskog ureda za uprav-ljanje u hitnim situacijama odrao je pre-zentaciju o ustroju civilne zatite za Grad Zagreb. Nakon krae rasprave sudionici su se sloili da je najvei problem nedo-statna oprema te da je nuno poboljanje materijalno-tehnikih uvjeta.

  Prema procjeni ugroenosti Grada Zagreba, koju je izradio Ure