Pogranicze. Fotografie

of 26 /26
pogranicze SZYMON WIATR

Embed Size (px)

description

Katalog wystawy pod tytułem „Pogranicze”

Transcript of Pogranicze. Fotografie

 • pograniczeszymon wiatr

 • Parafia ewangelicko-augsburska w czstochowieul. lska 2042-200 Czstochowaczestochowa.luteranie.pl

  Proboszcz Parafiiks. Adam Glajcar

  tytu wystawyPogranicze

  autor wystawySzymon Wiatrszymonwiatr.strefa.pl

  Pomys, aranacja i realizacja wystawyAdam RokowskiSzymon Wiatr

  Druk zDjMicha Koowrotkiewiczodbitki24.com

  oPracowanie graficzne kataloguSzymon Wiatr

  zDjcie na 1. stronie okaDkiHrozov

  zDjcie na 2. stronie okaDkiW szczelinie

  w samizDacie i wasnym Przemysem wyDane w czstochowie roku 2015

 • Maa opowiePogranicze a wic ziemia leca po granicy: przylegajca do niej po obu jej stronach. Ziemia jest zawsze tam, gdzie jest, tylko granica przesuwa si wrnych kierunkach, bywa usuwana i ustanawiana na nowo. Granica wrd pl jest niedostrzegalna, dopki kto nie ustawi supw granicznych, niewykopie rowu albo nie zbuduje muru. Granic atwiej dostrzec gdzie indziej: w kontracie nazw miejscowych, imion, nazwisk, jzykw, obyczajw, religii i ustrojw. Pogranicze, dziki temu, e stwarza tak szczeglne warunki do kontaktw midzy ludmi, moe by ziemi szczliw. Jednak, aby tak si stao, ludzie pogranicza potrzebuj jednej rzeczy wolnoci. Wolno znosi to, co w granicy moe by rdem konfliktu, awzmacnia to, co jest rdem pokoju.

  Pogranicze morawsko-lskie, a szerzej: polsko-niemiecko-czeskie, wokolicach Gubczyc (czes. Hlubice, niem. Leobschtz) w prawie caych swych dziejach byo ziemi wolnoci. Tylko wielka historia kilkakrotnie obesza si z ni bezlitonie. Po raz ostatni 70 lat temu. I tak, niezatarszy wszystkich ladw minionego, zczya z Pograniczem nowych ludzi i ich mae historie. W jednej z nich odgrywam niewielk rol i,zafascynowany tziemi, chconiej opowiada. Niech zamiast sw izda w tej wystawiemwioniej moje zdjcia.

  Szymon Wiatr

 • Urodzony w 1986r. wRadomsku. Z wyksztacenia jzykoznawca, zzawodu grafik. Rysunku uczy si wczstochowskiej pracowni Adama Rokowskiego. Zajmuje si take fotografi oraz tumaczeniem tekstw serbsko-chorwackich i sowackich.

  SzyMon wiatr

 • Materiay praSowe

  Pogranicze szymona wiatratekst i zdjcia: Aleksandra Mieczyska

  czestochowskie24.pl

  szymon wiatr i jego Pograniczetekst: Katarzyna Kowal

  czestochowskie24.pl

  rzeczy PomiDzy sowami wystawa fotografii szymona wiatra

  tekst i zdjcia: Aleksandra Mieczyskaczestochowskie24.pl

 • poGraniCzeSZyMoN WIATRCZSToCHoWA 2015