METALURJ¤  VE MALZEME...

Click here to load reader

download METALURJ¤  VE MALZEME M£“HEND¤ SL¤ ¤â€¤  B£â€“L£“M£“ktun.edu.tr/Dosyalar/1/files/KT£“N Metalurji ve Malzeme...¢ 

of 29

 • date post

  05-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of METALURJ¤  VE MALZEME...

 • METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  (2019)

 • METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi, http://www.konyateknik.edu.tr/Home/Bolumler/27

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, organik ve inorganik

  kökenli, doğal veya sentetik hammaddelerden baĢlayarak metal,

  seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını,

  geliĢtirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeĢitli sanayi

  dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

  Bir baĢka tanımla; malzemelerin kullanım ömürleri, üretimi,

  özellikleri ve iç yapıları arasındaki iliĢkiye vurgu yaparak ve bu

  konuları bir arada düĢünerek; metaller, seramikler, polimerler,

  elektronik, manyetik ve biyomalzemeler ile bu malzemelerin farklı

  oluĢumlarını üreten bir bilim dalıdır.

  Ne demektir?

 • Konya Teknik Üniversitesi, Alâeddin Keykubat Yerleşkesi, Selçuklu-Konya / TÜRKİYE

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  Hangi Mühendislik Dalları ile ĠliĢkilidir?

  İNŞAAT MÜH.

  FİZİK KİMYA

  BİYOLOJİ

  ELEKTRİK ELEKTRONİK

  MÜH.

  BİYOMEDİKAL/ BİYOTEKNOLOJİ

  MAKİNE MÜH.

  HAVACILIK ve UZAY MÜH.

  ENDÜSTRİ MÜH.

  Aslında malzemenin kullanıldığı her alan

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin ilgi alanıdır.

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi, http://www.konyateknik.edu.tr/Home/Bolumler/27

  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

  METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

 • (All images on this slide were taken from internet sources for educational purposes)

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  POLĠMER

  MALZEMELER

  SERAMĠK

  MALZEMELER

  ÜRETĠM

  METALURJĠSĠ

  https://nonanoplastic.wordpress.com

  https://wikipedia.org

  https://wikipedia.org

  https://e-wiki.org

  https://wikipedia.org

 • (All images on this slide were taken from internet sources for educational purposes)

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  BĠYOMALZEMELER ELEKTRONĠK VE MANYETĠK

  MALZEMELER

  KOMPOZĠT MALZEMELER https://wikipedia.org

  https://wikipedia.org

  https://arch5541.wordpress.com

 • METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  Bölümümüz;

  *2008 yılında kurulmuĢ,

  *2009 yılında lisans,

  *2011 yılında yüksek lisans,

  *2013 yılında doktora

  programlarına öğrenci almaya baĢlamıĢtır.

  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi, http://www.konyateknik.edu.tr/Home/Bolumler/27

 • Konya Teknik Üniversitesi, Alâeddin Keykubat Yerleşkesi, Selçuklu-Konya / TÜRKİYE

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  2018-2019 ÖĞRETĠM YILINA KADAR

  ÖĞRENCĠLERĠN PROGRAMLARA GÖRE

  DAĞILIMI

  LĠSANS (Kontenjan 57)

  2009-2018

  YÜKSEK LĠSANS

  2011-2018

  DOKTORA

  2013-2018

  Kayıt Mezun Kayıt Mezun Kayıt Mezun

  594 235 106 17 28 7

  Öğrencilerimiz…

 • Konya Teknik Üniversitesi, Alâeddin Keykubat Yerleşkesi, Selçuklu-Konya / TÜRKİYE

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  2018-2019 ÖĞRETĠM YILINA KADAR

  ÖĞRENCĠLERĠN DĠĞER PROGRAMLARA GÖRE

  DAĞILIMI

  Çift Anadal

  Programı

  Yandal

  Programı

  FARABĠ

  Programı

  ERASMUS

  Programı

  Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden

  15 3 2 10 2 4 13 5

  Öğrencilerimiz…

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi, http://www.konyateknik.edu.tr/Home/Bolumler/27

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  Bölümümüzde Bologna Süreci ve Ġntern (ĠĢ-baĢı eğitim) Mühendislik programı

  uygulanmakta ve mezunlara diploma eki sağlanmaktadır;

  Program Süresi: 4 yıl

  Eğitim dili; Türkçe

  Son dönem tam zamanlı iĢ-baĢı eğitim

  Toplam ders sayısının % 25’i kadar seçmeli ders

  Ġki dönem yaz stajı ve bitirme projesi

  Ġlk iki yarıyılda temel bilimler, ilerleyen yıllarda ise demir-çelik ve demir dıĢı

  metallerin üretimi, polimer, seramik, döküm, toz metalurjisi, malzeme

  karakterizasyonu, faz diyagramları, ısıl iĢlemler, kompozitler gibi alana özgü

  konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir.

  Eğitim Süreci

 • METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  DeğiĢim Programlarımız; Erasmus, Farabi…

  Erasmus; anlaĢmalı olduğumuz üniversiteler;

  Romanya

  →Technical University of Cluj, University of Bucharest

  Çek Cumhuriyeti

  →Ostrava University

  Ġspanya

  →Oviedo University

  Slovenya

  →Ljublija University

  Konya Teknik Üniversitesi, Alâeddin Keykubat Yerleşkesi, Selçuklu-Konya / TÜRKİYE

  Farabi; anlaĢmalı olduğumuz üniversiteler;

  Ülkemizde mevcut tüm üniversiteler

 • AKADEMĠK PERSONEL

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCABAŞ

  Doktora: YTÜ

  Dr. Öğr. Üyesi İlyas ŞAVKLIYILDIZ

  Doktora: Rutgers University

  Dr. Öğr. Üyesi Özlem A. YILDIRIM

  Doktora: ODTÜ

  Doç. Dr. M. Serdar KARAKAŞ

  Doktora: ODTÜ

  Doç. Dr. Volkan KALEM

  Doktora: ODTÜ

  Doç. Dr. Hasan AKYILDIZ

  Doktora: ODTÜ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

  Doktora: ODTÜ

  Dr. Zeynep ÇETİNKAYA

  Doktora:Selçuk Üniv.

  Dr. Gökhan ARICI

  Doktora:Selçuk Üniv.

  Arş. Gör.

  İ. Cihan KAYA

  Arş. Gör.

  Sami DURSUN Arş. Gör.

  M. Şahin ATAŞ

 • METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  YAYIN VE ATIFLAR

  YAYIN 2009 ve oncesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

  Hasan AKYILDIZ 1 2 1 1 2 3 2 4 16

  Serdar KARAKAS 11 4 2 3 6 1 2 5 4 38

  Volkan KALEM 6 1 2 1 2 1 3 16

  Mehmet YILDIRIM 1 1 1 1 3 7

  Ozlem ALTINTAS YILDIRIM 1 1 1 1 1 2 1 1 9

  Ilyas SAVKLIYILDIZ 1 1 2 1 2 2 9

  Mustafa KOCABAS 2 1 1 4

  TOPLAM 19 7 6 7 7 7 9 11 10 15 1 99

  ATIF 2009 ve oncesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM

  Hasan AKYILDIZ 9 15 3 8 11 13 29 9 97

  Serdar KARAKAS 11 13 20 19 22 31 30 7 153

  Volkan KALEM 5 4 9 9 10 15 20 2 74

  Mehmet YILDIRIM 3 4 6 2 9 7 9 1 41

  Ozlem ALTINTAS YILDIRIM 2 4 7 11 17 30 32 59 55 22 239

  Ilyas SAVKLIYILDIZ 1 3 2 6 3 8 23

  Mustafa KOCABAS 3 1 4

  TOPLAM 0 2 4 36 50 55 70 90 128 154 42 631

 • Dr. Öğr. Üyesi Ġlyas ġAVKLIYILDIZ

  • 2018 - Az Gözenekli Nano Oksit Seramiklerin Üretim Metodu

  (Method For Producing Low Porosity Nonoxide Ceramics),US9884788B2

  • 2011 - Oldukça Yüksek Dayanımlı Seramiklerin Üretim Metodu

  (Method for Making Ultra High Strength Ceramics), RU 2012-028RU

  • 2011 - Dört Fazlı MgO-Y2O3 Nano Kompozitlerin Üretim Metodu

  (Method for Making Four-phase MgO-Y2O3 Nanocomposite), RU 2011-171

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  PATENTLER

 • Doc. Dr. Hasan AKYILDIZ

  • 2014-2015 yılı ODTU yılın en iyi Doktora Tezi Ödülü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  Doc. Dr. Serdar KARAKAS

  • 2014 yılı Grup BaĢarı Ödülü (Süleyman Demirel Üniversitesi)

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

  • 2016 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim Ġnsanı Onur Ödülü (MMOB Elektrik Mühendisleri Odası,

  Bilim ve Ütopya Kooperatifi ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği)

  Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALTINTAS YILDIRIM

  • 2016 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim Ġnsanı Onur Ödülü (MMOB Elektrik Mühendisleri Odası,

  Bilim ve Ütopya Kooperatifi ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği)

  • 2014-2015 yılı ODTÜ yılın en iyi Doktora Tezi ödülü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  • 2008 Genç AraĢtırmacı Ödülü (14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, TMMOB

  Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

  ÖDÜLLER

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi, http://www.konyateknik.edu.tr/Home/Bolumler/27

  LABORATUVARLARIMIZ

  Öğrenci Laboratuvarları

  AraĢtırma

  Laboratuvarları

  Döküm Lab. Genel Malzeme Lab.

  Metalografi Lab. Nanomalzeme Lab.

  Mekanik Lab. Elektronik Seramikler Lab.

  Korozyon ve AĢınma Lab.

  + 2 adet kurulum aĢamasında laboratuvar

  METALURJĠ VE MALZEME

  MÜHENDĠSLĠĞ