Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  1/129

  Maurice Druon

  Regii blestemaiVol. 4 - LEGEA BRBAILOR

  CUVNT NAINTE. n trei sute dou!e"i #i #$%te de $ni& de l$ $le'ere$ lui (u'o C$%et %)n l$ *o$rte$ lui+ili% "el +ru*os& do$r uns%re!e"e re'i $u do*nit& unul du% $ltul& ls)nd to,i ")te un iu %entru $%ri*i "oro$n$ +r$n,ei. rodi'io$s din$stie "rei$ destinul %re$ s-i i /r!it dur$t #i %er*$nen,0 1in "eleuns%re!e"e do*nii& nu %ute$i nu*r$ de")t dou "$re s i ,inut *$i %u,in de "in"is%re!e"e $ni. A"e$st ui*ito$re "ontinuit$te 2n e3er"i,iul #i tr$ns*itere$ %uterii $u 2n'duit& d$" n-$udeter*in$t "/i$r& or*$re$ unit,ii n$,ion$le. n lo"ul le'turii eud$le& le'tur %ur %erson$l dintre $s$l #i suer$n& dintre "el *$isl$5 #i "el *$i %uterni"& se su5stitui$ 2n"etul "u 2n"etul o $lt le'tur& un $lt "ontr$"t& "$re une$%e *e*5rii unei $ste "o*unit,i u*$ne& su%us re*e 2ndelun'$t $"elor$#i s"/i*5to$re2*%re6urri #i $"elor$#i le'i. 1$" idee$ de n$,iune nu er$ 2n" eident& %rin"i%iul #i 2ntru"/i%$re$ ei e3ist$u de6$ 2n%erso$n$ re'$l& i!or su%re* de $utorit$te #i totod$t 6ude"tor su%re*. Cine !i"e$ 7re'e8 !i"e$

  7+r$n,$8. 9i +ili% "el +ru*os se strduise& de-$ lun'ul 2ntre'ii s$le ie,i& s 2ntre$s" $"e$stunit$te "$re se n#te$ %rintr-o %uterni" "entr$li!$re $d*inistr$ti #i %rin ni*i"ire$ siste*$ti" $%uterilor e3terio$re s$u %$rti"ul$re. A5i$ dis%ruse 2ns Re'ele de +ier& #i iul su Ludoi" $l :-le$ 2l ur* 2n *or*)nt. Nu se%ute$ "$ %o%orul s nu $d 2n $"este dou de"ese& enite unul du% $ltul& #i "$re loe$u ni#te re'i2n lo$re$ )rstei& se*nul $t$lit,ii. Ludoi" $l :-le$& Aiuritul& do*nise o%ts%re!e"e luni& #$se !ile #i !e"e "e$suri. Nu i-$utre5uit *$i *ult $"estui neolni" *on$r/ %entru $ stri"$ 2n *$re %$rte o%er$ t$tlui su. n ti*%uldo*niei lui& re'in$ usese $s$sin$t #i %ri*ul *inistru s%)n!ur$t; o$*ete$ %ustiise +r$n,$& dou%roin"ii se rs"ul$ser& o 2ntre$' o$ste se 2*%ot*olise 2n noro$iele +l$ndrei. re'in$ Cl?*en"e er$2nsr"in$t& d$r $e$ s n$s" $5i$ %este "in"i luni. n s)r#it& se or5e$ %e $, " Aiuritul useseotrit.

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  2/129

  Cu* ni*i" nu usese %re!ut %entru or'$ni!$re$ re'en,ei& $*5i,iile %erson$le $e$u sse n%uste$s" s%re $ lu$ %utere$. L$ $ris& "ontele de V$lois se strdui$ s ie re"unos"ut "$re'ent. L$ 1i6on& du"ele de Bur'undi$& r$tele %rin,esei $s$sin$te

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  3/129

  nu %utuser s $d$u'e> 7Tri$s" re'ele08; #i nu se #ti$ 2n $,$ "ui ur*$u s ie 2nde%linite'esturile destin$te noului suer$n. Ei 5ine& 2,i ei r)n'e to%u!ul 2n $,$ *e$& 2i s%usese V$lois *$relui #$*5el$n Nu %ot "rede " Ludoi" $ ost ur)t de unii %)n 2ntr-$t)t$& 2n")t s i rut s-l o*o$re. Ei 5ine& n-$i de")t s n-o "re!i& ne%o$t& stri' V$lois& d$r $#$ st$u lu"rurile0 ri*$do$d e ")inele $"el$ "$re $ lins o ")r% "e usese 2ntre5uin,$t l$ s"o$tere$ *$,elor ")nd s-$"ut 2*5ls*$re$& ")ine "$re $ *urit du% un "e$s.

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  4/129

  Cine e %t$#ul $"estei 'ro$!ni"e nele'iuiri& ur* V$lois& nu #tiu 2n"; d$r 2l o* $l$&ne%o$t& $st$ ,i-o 'duies" sole*nF 1$"& 5ine2n,eles& *i se d$u *i6lo$"ele ne"es$re. Noi&re'iiF V$lois nu ls$ ni"iod$t s-i s"$%e %rile6ul de-$ re$*inti " %urt$se dou "oro$ne& nu*$i"u nu*ele& d$r "$re 2l $#e!$u totu#i %e $"ee$#i tre$%t "u %rin,ii suer$niF

  Noi& re'ii& $e* r6*$#i nu $t)t $i %erso$nei no$stre& ")t $i /otr)rilor "$re st$u 2n%utere$ no$str; #i sunt destui "ei "e %ute$u s $i5 interes s te $" du. unt te*%lierii& $"ror t$'* $ ost ni*i"it& ")ndu-se *$re 're#e$l& "u* $* s%us-o de $t)te$ ori& #i "$re $u$l"tuit o li' se"ret& 6ur)nd %ieire$ r$telui *eu #i $ iilor si. +r$te-*eu $ *urit #i iul su *$i*$re 2l ur*e$! 2n *or*)nt0

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  5/129

  $dun$re$ %$irilor re'$tului s-l $le$' re'ent& %un)nd-o 2n $,$ unui $%t 2*%linit. Cine %orun"e$"$ st%)n l$ %$l$t& $"el$ lu$ "/i% de re'e. 1$r *er')nd sin'ur s se inst$le!e $"olo& $#$ $r %ute$ s%$r o loitur de or, #i o u!ur%$re. 1$"& di*%otri& V$lois intr$ 2n %$l$tul de l$ $ris 2n ur*$ne%o$tei s$le& "$ rud$ "e$ *$i $%ro%i$t #i "$ o"rotitor $l ei& ni*eni n-$r %ute$ s $i5 "e$ des%us. )nte"ul re'inei er$ 2n $"e$st "li% "e$ *$i 5un "/e!#ie $ %resti'iului #i "el *$i ei"$"e

  instru*ent de 'uern$re. Cl?*en"e 2nto$rse o"/ii& "$ %entru $ "ere $6utor& "tre un $l treile$ %erson$6 "$re se $l$ l$"),i$ %$#i de d)ns$& ur*rind t"ut "onor5ire$& "u *)inile 2n"ru"i#$te %e *)nerul unei s5iilun'i. Bouille& "e tre5uie s $" 2ntre5 e$ 2n #o$%t. (u'ues de Bouille& ostul *$re #$*5el$n $l lui +ili% "el +ru*os& usese nu*it de %ri*ul"onsiliu de $*ilie "e se ,inuse du% *o$rte$ Aiuritului 2n slu65$ de e%itro% $l %run"ului re'$l "e$e$ s se n$s". A"est o* de tre$5& 5urdu/nos #i 2n"run,it& d$r 2n" o$rte s%rinten& slu6itor"redin"ios $l re'$lit,ii de *$i 5ine de trei!e"i de $ni& 2#i lu$se nou$ s$ dre'torie *$i *ult de")t2n serios& "/i$r 2n tr$'i". n6'/e5$se o str$6 de 'entilo*i $le#i %e s%r)n"e$n& "$re se s"/i*5$u 2n"ete de dou!e"i #i %$tru l$ u#$ re'inei. El 2nsu#i se 2*5r"$se "$ de r!5oi #i& %e "ldur$ de iunie&$sud$ 'ro!$ su5 !$u$ lui. idurile& "ur,ile& 2*%re6uri*ile "$stelului din Vin"ennes& er$u2*%n$te "u $r"$#i. +ie"$re r)nd$# de l$ 5u"trii u*5l$ 2nso,it de un t#el. )n #i do$*nelede ono$re er$u s"oto"ite 2n$inte de $ %trunde 2n $%$rt$*entele re'inei. Ni"i")nd o i$,o*ene$s" nu usese *$i str$#ni" %!it de")t $"ee$ "$re %)l%)i$ 2n %)nte"ul re'inei +r$n,ei. n %rin"i%iu& Bouille 2#i 2*%r,e$ slu65$ "u 5tr)nul do*n de =oinille "$re usese $les "$$l doile$ e%itro%; "onsiliul de $*ilie se ')ndise l$ el iind" to"*$i $tun"i se $l$ l$ $ris& undeene$ s-#i 2n"$se!e& $#$ "u* "e$ de dou ori %e $n& "u e3$"titudine$ 'ri6ulie $ unui o* 5tr)n&eniturile %ro%riet,ilor "e-i useser $"ord$te su5 trei re'i l$ r)nd& #i *$i $les "u %rile6ul"$noni!rii s)ntului Ludoi". 1$r sene#$lul eredit$r $l %roin"iei C/$*%$'ne $e$ $"u*nou!e"i #i doi de $ni; $6unsese& de $%t& de"$nul no5ili*ii r$n"e!e. Er$ %e 6u*t$te or5& #iulti*$ "ltorie& de l$ "$stelul su din J$ss@ de %e Tre5uie s-,i *$i re$*intes"& *onseniore& " re'in$ nu-#i %o$te $rt$ $,$ 2n$inte de $i tre"ut %$tru!e"i de !ile de ")nd $ lu$t doliu. 1$r& o*ule& "unos" tot $#$ de 5ine "$ #i du*ne$t$ r)nduielile0 Cine ,i-$ s%us " re'in$$ tre5ui s se $r$te Are s "ltore$s" 2ntr-un rd$n 2n"/isF n s)r#it& ne%o$t& i!5u"ni

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  6/129

  V$lois 2ntor")ndu-se s%re Cl?*en"e& d$" *-$r $u!i "ine$ $r "rede " re$u s te tri*it l$"$%tul %*)ntului& #i " Vin"ennes e l$ dou *ii de le'/e de $ris0 n,ele'e-*& un"/iule& rs%unse 2n"et Cl?*en"e& lo"uin,$ $"e$st$ de l$ Vin"ennes e "eldin ur* d$r %e "$re *i l-$ "ut Ludoi".

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  7/129

  1o$*n$ Bl$n"/e de C$stilleF $st$ se !i"e$ nu*$i 2n #o$%tF nu er$ "/i$r u# de5iseri"& $#$ "u* $ ost 2n,i#$t. 9i se %$re " t)nrul "onte T/i5$ut de C/$*%$'ne& "rui$du*ne$lui t$t-*eu i-$ ost 5un to$r#& $ slu6ito %)n #i 2n %$tul eiF Tre5ui$ ls$t s or5e$s". 1$" uit$ lesne 2nt)*%lrile din $6un& sene#$lul ,ine$ 2ns"/i*5 *inte "u de-$*nuntul tot "e i se %oestise 2n $nii r$'e!i $i "o%ilriei. Gsise $i"i

  $s"ulttori #i se olose$ de %rile6.

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  8/129

  7A* deenit o re'in $l5& $#$ "u* $* !ut-o deenind %e 5uni"-*e$&

 • 8/12/2019 Maurice Druon - Regii Blestemati V4 - Legea Barbatilor

  9/129

  n lun'ile s$le no%,i lu"r$ #i l$ uri$#$ "ores%onden, %e "$re o 2ntre,ine$ "u o *ul,i*e dee,e 5iseri"e#ti& de %r$ili#ti& de 2n,$,i& de "$n"el$ri #i %rin,i suer$ni din to$t Euro%$.e"ret$rul #i "o%i#tii si 'se$u di*ine$,$ trud$ lor %re'tit %entru !iu$ 2ntre$'. $u& $lteori& se $%le"$ s "er"ete!e %o!i,i$ $#trilor $, de reun ri$l $l su din "on"l$& o"o*%$r$ "u !odi$ s$ %erson$l #i "onsult$ %l$netele "$ s $le d$" $ %une %e "$%ul su ti$r$.

  1u% $#e!$re$ $#trilor& "ele *$i *$ri #$nse de $ $6un'e %$% le $e$ 2ntre 2n"e%utul lui $u'ust #i2n"e%utul lui se%te*5rie $le $"estui $n. Er$ 2ns iunie #i ni"i un se*n nu se $rt$ 2n"F Vene$ $%oi "li%$ 're$ din$inte de iire$ !orilor. C$ #i "u* $r i "re!ut " $ %rsi lu*e$"/i$r 2n "e$sul $"el$& "$rdin$lul se si*,e$ $tun"i "u%rins de o s%$i* nedeslu#it& o nelini#te "$re-i "otro%e$ #i tru%ul #i *inte$. n $"e$st st$re& #i %e de$su%r$ r%us de o5ose$l& 2n"e%e$ s-#irs"ole$s" $%tele din tre"ut. A*intirile s$le %ute$u s-i 2n,i#e!e e%iso$dele unei e3isten,estr$niiF Ie#it dintr-o $*ilie 5ur'/e! din C$/ors& #i 2n" ne#tiut de ni*eni l$ )rst$ ")nd "ei *$i*ul,i dintre o$*enii $"elor re*i 2#i is%re$u "$rier$& i$,$ lui %re$ s nu i 2n"e%ut de")t l$%$tru!e"i #i %$tru de $ni& $tun"i ")nd %i"$se %e ne$#te%t$te l$ Ne$%ole& 2nso,ind un un"/i "$re sedu"e$ s $" ne'o, %rin %r,ile $"ele$. Cltori$& 2nstrin$re$& des"o%erire$ It$liei& $useser$su%r$ lui o 2nr)urire "iud$t. C)te$ !ile du% "e %usese %i"iorul $"olo& deene$ dis"i%olul2n,torului "o%iilor re'$li #i se $%u"$ de ni#te studii $5str$"te "u o %$ti*& o 2nri'ur$re& o%utere de $ 2n,ele'e ori"e nu*$ide")t #i o *e*orie e#ni" tre$! %e "$re i le-$r i %utut %i!*ui"o%il$ndrii "ei *$i $'eri l$ *inte. Nu #ti$ "e-i o$*e$& $#$ "u* nu #ti$ de so*n. Adeseori un"odru de %)ine 2i er$ de $6uns %entru $ se /rni o !i 2ntre$'& #i l$ neoie $r