Maskinskyddsport - ASSA ABLOY Entrance ... Generell ritning ASSA ABLOY RP300 Wide...

download Maskinskyddsport - ASSA ABLOY Entrance ... Generell ritning ASSA ABLOY RP300 Wide Tillg£¤ngliga storlekar

of 10

 • date post

  28-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Maskinskyddsport - ASSA ABLOY Entrance ... Generell ritning ASSA ABLOY RP300 Wide...

 • Maskinskyddsport ASSA ABLOY RP300 / RP300 Wide / RP300 USD

 • ASSA ABLOY som ord och logotyp är varumärken som ägs av ASSA ABLOY Group.

  HÖG SÄKERHET

  Elektrisk klämlist eller beröringsfri säkerhetslist. Säkerhetsgränslägesbrytare i överensstämmelse med PLe och SIL3.

  HÖG TILLFÖRLITLIGHET

  Hög tillförlitlighet och låg service- behov även efter åratal av öppning- scykler.

  HÖG HASTIGHET

  Snabb öppning och stängning säker- ställer korta tidscykler.

 • Maskinskyddsport ASSA ABLOY RP300 / RP300 Wide / RP300 USD

  ■ Snabb öppning och stängning säkerställer korta öppningscykler med upp till 5 cykler per minut ■ Hög tillförlitlighet även efter åratal av öppningscykler ■ Säkerhetsgränslägesbrytare i överensstämmelse med EN ISO 13849-1 och EN 62061 ■ Portarna överensstämmer med EN ISO 12100 och EN ISO 14119 ■ Versioner som överensstämmer med olika fabriksstandarder kan erbjudas ■ Typgodkänd maskinskyddsport med dukportblad

  Portens fördelar

  Konstruktion Sidoramar Sidoramarna är tillverkade av aluminiumprofiler. Sidoramens främre kåpa kan enkelt tas bort vilket möjliggör enkel åtkomst för inspektion och under- håll.

  Fönster För processövervakning med stängd port erbjuds olika fönstervarianter. För alla andra varianter av dukar kan horisontella eller vertikala fönster byggas in i portduken som tillval. Även anti-UV-fönster överensstämmer med EN 1598.

  Drivenhet Kuggväxelmotor med säkerhetsväxellåda inklusive infångningsanordning, monterad på höger eller vänster sida.

  Styrsystem Beroende på applikation finns 2 styrsystem som erbjuder ett brett spektrum av hastigheter, nät- aggregat och alternativ för anslutning av styr- och säkerhetsanordningar.

  Standard: ACS 50 Tillval: MCC för frekvensomvandlare

  På begäran kan porten även levereras utan styrsy- stem (inte Upside Down). Expansionsbox: Utrym- mesbesparande expansionsbox för MCC möjliggör montering av gränssnittskort eller säkerhetsöver- vakningsmodul för säkerhetsgränslägesbrytare.

  Säkerhetsgränslägesbrytare inbyggd i sidoramar För indikering av ”port säkert stängd” är säkerhets- gränslägesbrytare inbyggda i sidoramen. Utvärde- ring av säkerhetssystem för maskin som tillval (versi- on utan säkerhetsövervakningsmodul). Användning av säkerhetsgränslägesbrytare gör att maskinskydd- sportar inte kan förses med kraschfunktion.

  Modell ASSA ABLOY RP300 USD Den nya maskinskyddsporten ASSA ABLOY RP300 USD (Upside Down) är konstruerad så att du kan bygga in den i ett produktionsområde där större komponenter och maskiner måste arrange- ras vertikalt.

  CE-riktlinjer Porten är konstruerad enligt arbetsplatsdirektivet för UVV-regler och de harmoniserade CE- riktlinjerna inklusive EN 13241-1 och 2006/42/EG.

  Säkerhetsanordningar Bottenprofilen övervakas av en elektrisk säkerhets- kontaktlist. Som tillval kan porten utrustas med en förlöpande fotocell i kombination med styrsy- stemet MCC (standard på Upside Down). En foto- cell i portlinjen förhindrar att porten stängs när ett föremål befinner sig i portöppningen.

  Inbyggd kabelkedja Inbyggda kabelkedjegejdrar för förlöpande foto- cell eller elektriskt säkerhetskontaktkantlist inuti sidoramen.

  Riskindikering Portens säkerhet är avsedd för normal användning och för fordon i industriell miljö i överensstäm- melse med de harmoniserade CE-riktlinjerna. Dessutom kan särskilda miljöförhållanden påverka valet av porttyp. För förtydligande och detaljerad info, vänligen kontakta din lokala säljare.

  Portduk Från delvis genomskinlig PVC med färgade förstärk- ningsremsor med hög grad av genomskinlighet till mycket styv RollTex® och NomaTex®. Alla portdukar är kiselfria. Sidomonterade vindknoppar minskar inbuktning av portbladet. RollTex® i överensstäm- melse med TRAV (tekniska regler för vitrifikation av fallskydd).

  RP300 RP300 wide RP300 (Färgkoder enligt RAL- färgkarta)

  PV C

  m ed

  fä rg

  ad e

  fö rs

  tä rk

  ni ng

  sr em

  so r

  PV C

  m ed

  fä rg

  ad e

  fö rs

  tä rk

  ni ng

  sr em

  so r,

  si lik

  on fri

  Ro llT

  ex ®

  P lu

  s T RA

  V* *

  Ro llT

  ex ®

  O rig

  in al

  T RA

  V* *

  N om

  aT ex

  ®

  Windows – – • • –

  Fönsterpaneler – – – – •

  Blå • 5002 • 5002 5002 • 5002 • A 5005*

  Röd • 3002 • 3000

  Orange • 2011 • 2009 • 2009 • A 2009*

  Grå • 7035 • 7037 • 7001 • 7001 • A 7038

  Gul • 1021 • 1023

  Grön • 6018

  Beige • 1014

  Vit • 9016 • 9010

  Svart • 9005

  RP300 USD endast „RollTex® Original“

  A =

  An tis

  ta tis

  ka e

  ge ns

  ka pe

  r * =

  p la

  na y

  ta n

  på si

  da n

  av to

  pp ru

  lle n

  ** = TRAV-certifikat endast tillgängligt med RP300

 • Motorposition Motorn kan monteras på höger eller vänster sida. Motorns position kan väljas i steg om 45°. Kedjedrift finns som alternativ vid utrymmesbegränsningar.

  Säkerhetsgränslägesbrytare Tillval: För indikering av ”port säkert stängd” är säkerhetsgränslägesbrytare inbyggda i sidoramen.

  Tekniska data Albany RP300 / RP300 Wide / RP300 USD TEKNISKA DATA Albany RP300 Albany RP300 Wide Albany RP300 USD

  Tillämpning Invändig port / Maskinskyddsport Invändig port / Maskinskyddsport

  Invändig port / Maskinskyddsport

  Portdimensioner (mm) (DW min./max.) (DH min./max.)

  750 / 4000 mm 750 / 3500 mm

  750 / 6000 mm 750 / 5000 mm

  1000 / 5500 mm 1000 / 3500 mm

  max. area 14 m² 30 m² 14 m² Öppningsriktning vertikal vertikal vertikal

  Vindmotstånd (EN 12424) klass 1 (max. 11 m²) klass 1 upp till DW ≤ 5600 mm klass 1

  Bullernivå < 70 dB A < 70 dB A < 70 dB A Temperaturintervall max. (Utökat på begäran) 3)

  +10°C – +45°C (0 upp till +60°C)”

  +10°C – +45°C (0 upp till +60°C)”

  +10°C – +45°C (0 upp till +60°C)”

  Ytmaterial Sidoram  Eloxerad aluminium  Eloxerad aluminium  Eloxerad aluminium Kåpa för övre rulle • Eloxerad aluminium • Eloxerad aluminium  Eloxerad aluminium Bottenprofil  Eloxerad aluminium  Eloxerad aluminium  Eloxerad aluminium

  Motorkåpa • Pulverlackerat stål, RAL 9006 • Pulverlackerat stål

  RAL 9006 • Pulverlackerat stål,

  RAL 9006

  Förlängd sidoram − − 250 – 500 mm (beroende av porttyp)

  Säkerhetsanordningar Elektrisk klämlist   − Fotocell i portlinje   − Förlöpande fotocell (endast i kombination med MCC, Fotocell i portlinje som tillval)

  • • 

  Kantlös bottenprofil • − − Fallskydd i drivenheten   − Förlöpande fotocell 2) − −  Nödutrymning Vev Vev Vev Motvikt − − Motvikt

  Utrustning LED-trafikljus • • • Trafikljus / Blinkande larmljus • • • Lämpligt maskinskydd    Magnetomkopplare i sidoram  1 st / • 2 st  1 st / • 2 st  1 st / • 2 st Fönster i sidoram, visning av magnetomkopplare • • •

  Drivenhet Motoreffekt 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW Kedjedrift • • − Växelvärmning • • • Styrsystem  ACS 50 / • MCC  ACS 50 / • MCC  MCC

  Styrsystem

  MCC Öppning/Stängning max. (m/s) 2) • 2,4 / 1,3 2,4 / 1,75 (förlöpande fotocell)

  • 1,7 / 1,0 1,7 / 1,1 (förlöpande fotocell)

   2,2 / 1,5

  ACS 50Öppning/Stängning max. (m/s) 2)  1,0 / 1,0  0,8 / 0,8 −

  Cyklar per minut max. *exakt antal cykler beroende på tillämpning

  ACS 50 = 1 MCC = 3 upp till 5*

  ACS 50 = 1 MCC = 1 upp till 1,5* MCC = 5*

  Separat display/kontroll endast vid MCC endast vid MCC endast vid MCC

  Säkringsskydd per anläggning 10 A (C-karakteristik)vid 220/230 V 16 A) 10 A (C-karakteristik) vid 220/230 V 16 A)

  10 A (C-karakteristik) vid 220/230 V 16 A)

  Styrspänning 24 V DC 24 V DC 24 V DC Skydd IP 55 IP 55 IP 55 Potentialfria kontakter • • •

  UL-version • ACS50• MCC • ACS50 • MCC • MCC

  Nätverksanslutning

  ACS 50 Standard: 3L/(N)PE/220/230/380/400/415V; 50Hz med transformator: 3L/(N)PE/440/480/500V; 50Hz −

  UL-version: 3L/(N)PE/208/220/230/460/480V; 60Hz −

  MCC Standard: 3L/(N)PE/380/400/415/440/460/480V; 50/60Hz

  med transformator: 3L/(N)PE/220/230/500V; 50Hz

  UL-version: 3L/(N)PE/208/220/230/460/480V; 60Hz • Tillval  Standard *) Specifikt antal cykler på begäran

  1) För portar med höjd < 2300 mm krävs kåpa för övre rulle i enlighet med standarden EN 13241-1. 2) Avvikelser möjliga beroende på andra egenskaper 3) Beroende på cykler/minut, portstorlek och installationsplats.

  Bottenprofil Tillval: Den kantlösa bottenprofi- len är i jämn nivå med duken.

  NY

 • Kraven på automatiserade tillverkningsprocesser är höga och minsta avbrott eller fördröjning kan avbryta produktionsflödet eller sätta personal i fara. Maskinskyddsportar hjälper tillverkarna att undvika båda scenarier. Portarna är integrerade i processerna och öppnar och stänger i enligt med produktionsf