Koop en Consumentenkoop

download Koop en Consumentenkoop

of 29

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  389
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Koop en Consumentenkoop

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek: Koop en consumentenkoop

Verbintenissenrecht

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek:

Koop en consumentenkoopRECHTEN, BACHELOR 2

1

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek: Koop en consumentenkoop

2

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek: Koop en consumentenkoop

InhoudA. De opbouw van het Burgerlijk wetboek en belangrijke regelingen uit de Boeken 3 en 6 1. Europese invloed 2. Koop en consumentenkoop 3. Algemene bepalingen in boek 7 B. Verplichtingen 1. Enkele bepalingen 2. Toepassing van het conformiteitvereiste 3. Executie C. Gevolgen van niet-nakoming door de verkoper 1. Enkele bepalingen 2. Productaansprakelijkheid D. De verplichtingen van de koper E. Consumentenkoop, koop van onroerende zaken en koop op afstand 1. Consumentenkoop 2. Koop van onroerende zaken 3. Verkoop op afstand F. Koop op afbetaling, huurkoop, colportage en timesharing 1. Koop op afbetaling 2. Huurkoop 3. Colportage 4. Timesharing G. Handelskoop 1. Schadevergoeding 2. Recht van reclame H. Algemene voorwaarden Arresten

Sluit nu je inboedel, reis, WA en/ of autoverzekering met hoge korting (tot 25%) af via onze website www.joho.nl. Meer verzekeringen = meer korting!

c

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek: Koop en consumentenkoop

A. De opbouw van het Burgerlijk wetboek en belangrijke regelingen uit de Boeken 3 en 6Om te werken met het burgerlijke wetboek is het belangrijk om te weten dat het in een gelaagd systeem is opgebouwd. De belangrijkste delen voor de koop en consumentenkoop zijn 3,6 en 7. Boek 7 heeft als titel Bijzondere overeenkomsten. Door de gelaagde structuur zijn veel op de koopovereenkomst toepasselijke rechtsregels niet in titel 7.1. In het burgerlijke wetboek zijn de rechtsregels geordend van algemeen naar bijzonder, en dit werkt ook door in de titels en afdelingen van het BW. De onderste laag van de gelaagde structuur is te vinden in boek 1, het personen- en rechtspersonenrecht. Hierna kunnen we kijken in boek 3, dit boek handelt over het vermogensrecht en goederenrecht. Dit is meer algemeen en niet echt voor bijzondere overeenkomsten. Daarna gaan we naar boek 6, daarin staat alles over overeenkomsten en verbintenissen. En in boek 7 staan dus de bijzondere bepalingen rondom de bijzondere overeenkomsten. Er zijn verschillende belangrijke regels buiten boek 7 om, maar hieronder staan de belangrijkste. - art. 6:217 BW: Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Over aanbod en aanvaarding is voldoende jurisprudentie ontwikkeld, en ligt niet zo simpel. - art. 6:219 BW:In dit artikel wordt er onderscheid gemaakt tussen een herroepelijk aanbod en een onherroepelijk aanbod. Een herroepelijk aanbod kan nog worden herroepen zolang het aanbod nog niet door de andere partij is aanvaard, of zolang de mededeling nog niet is verzonden. Dit kan dus niet bij een onherroepelijk aanbod. Als in dit aanbod een termijn genoemd is, is het gedurende deze termijn onherroepelijk. Dit kan nog ontweken worden door een aanbod vrijblijvend te maken. Hierdoor kan er bij aanvaarding van een overeenkomst toch door de aanbieder het aanbod herroepen worden. En hierdoor blijft de overeenkomst uiteraard niet tot stand. Een voorbeeld van een onherroepelijk aanbod is de koopoptie. Wie een koopoptie heeft, kan tegen een van te voren vastgestelde of objectief bepaalbare prijs een koop aangaan. Het is vaak ook onduidelijk wanneer een overeenkomst precies tot stand is gekomen, omdat de onderhandelingen langere tijd gaande waren. Dan is het op zon moment belangrijker dat een partij op grond van de interactie het vertrouwen mocht hebben dat een overeenkomst tot stand was gekomen. Een partij kan uiteraard niet zomaar een verbintenis ongedaan maken.

Een partij bij een overeenkomst kan niet eenzijdig de overeenkomst annuleren, wederzijds natuurlijk wel. Een goed voorbeeld hiervan is de koopovereenkomst bij een winkel. Op de bon staat vaak vermeld dat je het product binnen een aantal dagen mag ruilen, en dus de koopovereenkomst mag annuleren. Een overeenkomst komt niet altijd eerlijk tot stand. Soms kan er sprake zijn van bijvoorbeeld bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Als er sprake is van bedrog komt een overeenkomst niet eerlijk tot stand, en hetzelfde geldt voor de andere gevallen. Als dit het geval is, kan de koop vernietigbaar zijn. Bij niet-nakoming van de overeenkomst gelden er bijzondere bepalingen die in titel 7.1 staan. Maar bij het toepassen van de algemene regels moeten een aantal vragen worden beantwoord: - Is er sprake van een niet-nakoming van een verbintenis die is ontstaan uit de koopovereenkomst? Een verbintenis is bijvoorbeeld het geven van de verkochte zaken. Het niet-nakomen daarvan kan dan bestaan in het helemaal niet of te laat afleveren van het verkochte of het afleveren van slechte zaken. - Is de niet-nakoming niet-toerekenbaar zodat sprake is van zogenaamde overmacht? Dit is geregeld in art. 6:75 BW. - Is nakoming nog mogelijk, zo ja moet de schuldenaar hiertoe nogmaals de gelegenheid krijgen? Dit is geregeld in art. 6: 74, 81-83 BW.1 In de boeken 3 en 6 staan bij niet-nakoming van een verbintenis vier vorderingen geregeld: - nakoming; art. 3:296 BW. - aanvullende schadevergoeding, art. 6:74 BW - vervangende schadevergoeding; art. 6:87 BW\ - ontbinding; 6:265 BW Maar let op! Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, en het heeft ook geen zakelijke werking. Het is vereist dat de schuldenaar in verzuim is, tenzij nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Dit is ook een eis voor schadevergoeding. Om in verzuim te komen, moet er eerst sprake zijn van een ingebrekestelling. Dit is een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn voor nakoming word gesteld. Verzuim kan ook zonder ingebrekestelling intreden, namelijk als er door partijen in de overeenkomst een termijn was gesteld. Al deze vorderingen kunnen alleen worden ingesteld, als er sprake is van een verbintenis. Af en toe moet een partij iets doen om een verbintenis vast te stellen, en dan is er bij niet-nakoming ook niet een recht op een schadevergoeding. Deze plichten worden aangeduid als Obliegenheiten. In art. 6:262 BW staat de exceptio non adimpleti contractus.

1

P. Klik, Koop en consumentenkoop blz 9

Sluit nu je inboedel, reis, WA en/ of autoverzekering met hoge korting (tot 25%) af via onze website www.joho.nl. Meer verzekeringen = meer korting!

d

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek: Koop en consumentenkoop

Dit is een beroep op een opschortingrecht, en zon opschortingrecht wordt vaak na het instellen van een vordering gebruikt. 1. Europese invloed Het kooprecht wordt steeds meer en meer benvloed door de Europese Unie. En van deze ontwikkelingen is de aanpassing van de kooptitel aan de Europese richtlijn inzake timesharing. Een andere ontwikkeling en wijziging in de wet, is de Richtlijn consumentenkoop. In deze richtlijn staan bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen geregeld. Of een richtlijn van toepassing is in de Nederlandse wet, valt niet zo te zien. Dit is namelijk niet aangegeven. 2. Koop en consumentenkoop In art. 7:5 staat aangemerkt wat een consument is. Dit zijn natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen consumenten en nietconsumenten, want dat is ook in de wet gebeurd. Een consumentenkoop is als iemand die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep met een consument een koop sluit met betrekking tot een roerende zaak is dat een consumentenkoop. Het onderscheid tussen consumenten en niet-consumenten is van belang omdat er in de wet bepaalde bepalingen staan, die alleen voor consumentenkoop gelden. Er kan bij overeenkomsten van de wet worden afgeweken, omdat de algemene regels en de meeste aparte regels voor bijzondere overeenkomsten van het contractenrecht aanvullend recht zijn. Bij deze laatste overeenkomsten wordt de consument beschermd door de wet. Dit is gebeurd door de afdelingen 1-7 van de kooptitel van dwingend recht te maken. Maar hierop zijn uiteraard weer enige uitzonderingen, zoals art. 7:6 BW. Het onderscheid tussen verschillende soorten overeenkomsten is niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Soms heeft een overeenkomst kenmerken van verschillende overeenkomsten. Dit wordt dan ook een gemengde overeenkomst genoemd. Deze overeenkomst is geregeld in art.6:215 BW. In art. 7:5 lid 4 BW staat een gemengde overeenkomst geregeld, namelijk de koop/aannemingsovereenkomst. In het oude BW was het verschil tussen de genuskoop en de specieskoop erg belangrijk. Dit was dus het verschil tussen de soortkoop en de koop van individueel bepaalde zaken. In het nieuwe BW wordt hier geen waarde aangehecht, en is dus ook bijna nergens in terug te vinden. Het is alleen terug te vinden in art. 6:27, 28, 41 BW. Bij een soortkoop gaat het om hun eigenschappen, deze zaken worden meestal gehandeld per getal, maat of gewicht.

Maar door deze soortzaken individueel te maken, worden het dus specieskoop. 3. Algemene bepalingen in boek 7 In art. 7:1 BW staat: Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Wat is koop nou eigenlijk? Voor te toepassing van de kooptitel moeten we wel weten of het hier nou wel echt om koop gaat. Het is van toepassing op de koop van zaken, dat zijn dus voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Dit is dan weer geregeld in art. 3:2 BW. En het is van toepassing op andere goederen, de vermogensrechten. Deze staan weer geregeld in art. 7:47 BW. In art. 6:227 BW is geregeld dat het belangrijk is om te weten om welke zaken het nou precies gaat. Want als de zaak niet vaststaat of bepaalbaar is, is de overeenkomst nietig. Niet altijd komen de juridische taal en de taal die men