Koop de beste bloeddrukmeters

of 14 /14
De meeste gebruikerstesten van bloeddrukmeters worden afgenomen bij 60-plussers. Logisch, want senioren maken het meeste gebruik van een bloeddrukmeter thuis. Maar bloeddrukmeting is echter ook voor jonge mensen van belang. Zeker voor zwangere vrouwen: 10 tot 15% van hen krijgt te maken met een verhoogde bloeddruk. Shopvoorgezondheid.nl vraagt zich dan ook af hoe jonge mensen oordelen over het gebruiksgemak van bloeddrukmeters. Gebruikerstest bloeddrukmeters onder aanstaande moeders shopvoorgezondheid.nl

Embed Size (px)

Transcript of Koop de beste bloeddrukmeters

Page 1: Koop de beste bloeddrukmeters

De meeste gebruikerstesten van bloeddrukmeters worden afgenomen bij 60-plussers. Logisch, want senioren maken het meeste gebruik van een bloeddrukmeter thuis. Maar bloeddrukmeting is echter ook voor jonge mensen van belang. Zeker voor zwangere vrouwen: 10 tot 15% van hen krijgt te maken met een verhoogde bloeddruk.

Shopvoorgezondheid.nl vraagt zich dan ook af hoe jonge mensen oordelen over het gebruiksgemak van bloeddrukmeters.

Gebruikerstest bloeddrukmetersonder aanstaande moeders

shopvoorgezondheid.nl

Page 2: Koop de beste bloeddrukmeters

2 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Zwangere vrouwen

Om te onderzoeken wat de meest gebruiksvriendelijke

bloeddrukmeter is, heeft Shopvoorgezondheid.nl een

bloeddrukmeter gebruikerstest uitgevoerd onder een

groep zwangere dames. Tijdens een zwangerschap kan in

sommige gevallen het monitoren van de bloeddruk thuis

belangrijk zijn voor de gezondheid van zowel de moeder

als het ongeboren kind. Wat vinden de vrouwen in onze

test belangrijk in het meten van hun bloeddruk en de

gebruiksvriendelijkheid van de bloeddrukmeters?

Opzet onderzoek

In totaal hebben 12 vrouwen 8 bloeddrukmeters getest. In

de test zijn 5 merken getest: 2 polsbloeddrukmeters en 6

bovenarmbloeddrukmeters.

De gebruiksvriendelijkheid is opgebouwd uit enkele

onderdelen:

- Werking van de bloeddrukmeter

- Gebruiksaanwijzing

- Manchet (comfort / moeilijkheid)

- Resultaten interpreteren en terugkijken

- Extra: design

In totaal zijn deze onderdelen uitgevraagd in 9 specifieke

vragen. De respondenten konden hun mening geven door

de vragen te beantwoorden op een vijfpuntschaal. Daarbij

is het cijfer 1 “slecht” en “5” uitstekend. Aan het einde van

de test werd gevraagd naar de favoriete bloeddrukmeter.

Onderzoekrapport

Op de volgende pagina’s vindt u per vraag de scores terug

van de bloeddrukmeters. Het rapport begint met een

totaaloverzicht van de scores van alle bloeddrukmeters op

alle onderzoeksvragen.

Page 3: Koop de beste bloeddrukmeters

3 / 14© shopvoorgezondheid.nl

WerkingIs de werking meteen duidelijk?

GebruiksaanwijzingIs de gebruiksaanwijzing duidelijk?

Omdoen manchetIs de manchet gemakkelijk om te doen?

Ervaring oppompen manchetHoe ervaart u het oppompen van de manchet?

Oppompen manchetIs de manchet eenvoudig op te pompen?

Comfort manchetHoe comfortabel is de manchet?

BedieningsknoppenZijn de bedieningsknoppen gebruiksvriendelijk?

Aflezen waardenIs de bloeddruk eenvoudig af te lezen?

Waarden uit geheugenZijn de waarden makkelijk op te vragen?

DesignSpreekt de vormgeving van het toestel aan?

OnderzoeksresultatenA&D

UA 767BeurerBC44

MedisanaBU 510

MedisanaHGV

sprekend (pols)

MicrolifeBPA 100

Plus

MicrolifeBPA 3 Plus

OmronM6 comfort

OmronMIT Elite

4,3

2,1

4,2

3,3

2,5

3,5

4,5

3,6

2,8

3,7

4,2

2,1

4,5

4,1

3,1

4,1

4,6

3,5

3,3

4,0

4,2

2,5

4,1

2,4

2,2

3,2

4,3

3,5

4,2

3,3

3,8

2,3

4,5

4,2

3,1

4,3

4,6

4,7

3,8

3,3

4,4

2,4

4,1

2,5

2,4

2,8

4,8

3,9

4,5

2,6

4,1

2,8

3,9

3,3

2,7

3,5

4,4

3,9

4,2

3,8

4,3

2,4

3,5

2,9

2,6

3,7

4,3

3,8

4,0

3,0

4,4

2,7

4,5

3,7

3,3

3,5

4,3

3,0

4,4

4,0

In dit overzicht ziet u alle scores per bloeddrukmeter per onderwerp.

De Medisana HGV en Omron MIT Elite scoren vier keer als beste in

de test. Opvallend is dat bij alle bloeddrukmeters de waardering voor

gebruiksaanwijzing en oppompen van het manchet significant lager is

dan de waarderingen voor andere onderwerpen.

Page 4: Koop de beste bloeddrukmeters

4 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Is de werking van de bloeddrukmeter direct duidelijk?

Met deze vraag werd het ‘gebruiksgemak’ van de bloeddrukmeters op het eerste gezicht beoordeeld. Zou u

zonder uitleg aan de slag kunnen met de bloeddrukmeter? De scores op dit onderdeel liggen voor alle

bloeddrukmeters redelijk dicht bij elkaar. De Microflife BPA 100+ en de Omron MIT Elite komen samen het beste

uit de test en de Medisana HGV sprekende polsbloeddrukmeter lijkt op het eerste gezicht het moeilijkst in

gebruik.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

4,3

4,2

4,2

3,8

4,4

4,1

4,3

4,4

(1) Helemaal niet duidelijk / (5) Heel duidelijk

Page 5: Koop de beste bloeddrukmeters

5 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Is de gebruiksaanwijzing duidelijk?

Er is geen enkele bloeddrukmeter die hoog scoort op de gebruiksaanwijzing. De Microlife BPA 3+ scoort het

beste op de gebruiksaanwijzing. Maar ook deze bloeddrukmeter krijgt feedback dat deze nog iets duidelijker

mag, met plaatjes bijvoorbeeld. Ook de Omron MIT Elite scoort goed op de handleiding. Hij is duidelijk en neemt

de lezer goed mee in het gebruik, maar is te lang. De A&D en de Beurer BC 44 scoren het minst op dit

onderdeel. Dit wordt met name veroorzaakt doordat deze meters geen Nederlandse handleiding hebben.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

2,1

2,1

2,5

2,3

2,4

2,8

2,4

2,7

(1) Helemaal niet duidelijk / (5) Heel duidelijk

Page 6: Koop de beste bloeddrukmeters

6 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Omdoen van de manchet

Hier is gevraagd naar de algemene ervaring van het omdoen van de manchet. Gaat dit makkelijk of moeilijk?

Drie meters komen hier als beste uit de test, de Beurer BC 44 polsbloeddrukmeter, de Medisana HGV

sprekende polsbloeddrukmeter en de Omron MIT Elite. Opvallend is dat beide polsbloeddrukmeters hier goed

scoren. Het manchet van de Omron MIT Elite is van de bovenarmbloeddrukmeters het meest

gebruiksvriendelijk. De Omron M6 Comfort scoort het minst hoog op dit onderdeel.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

4,2

4,5

4,1

4,5

4,1

3,9

3,5

4,5

(1) Heel moeilijk / (5) Heel makkelijk

Page 7: Koop de beste bloeddrukmeters

7 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Hoe ervaart u het oppompen van de manchet?

Om de bloeddruk te kunnen bepalen wordt het manchet tijdens gebruik opgepompt. Hoe comfortabel vinden de

respondenten het oppompen van het manchet van deze bloeddrukmeters? Wat opvalt is dat de polsbloeddruk-

meters ook hier het hoogst scoren. De Medisana HGV sprekende polsbloeddrukmeter heeft de hoogste score.

De Medisana BU 510 en de Microlife BPA 100+ scoren het minst hoog. Enkele respondenten geven aan dat het

oppompen soms pijnlijk is en/of dat hij lang opgepompt blijft (Medisana BU 510) of vaker opgepompt wordt om

de meting te doen (Microlife BPA 100+).

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

3,3

4,1

2,4

4,2

2,5

3,3

2,9

3,7

(1) Heel oncomfortabel / (5) Heel comfortabel

Page 8: Koop de beste bloeddrukmeters

8 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Hoe moeilijk is het oppompen van de manchet?

Spreekt het oppompen van de manchet voor zich? De Omron MIT Elite blijkt het makkelijkst in gebruik te zijn

betreft het oppompen van de manchet, gevolgd door de beide polsbloeddrukmeters. De Medisana BU 510

scoort op dit onderdeel het minst hoog.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

2,5

3,1

2,2

3,1

2,4

2,7

2,6

3,3

(1) Heel moeilijk / (5) Heel makkelijk

Page 9: Koop de beste bloeddrukmeters

9 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Hoe comfortabel is de manchet?

De manchet van de Medisana HGV sprekende polsbloeddrukmeter wordt als ‘meest comfortabel’ beoordeeld,

gevolgd door de andere polsbloeddrukmeter in de test (de Beurer BC44). De Microlife BPA 100+ scoort het

minst op dit onderdeel. Enkele respondenten geven aan dat de manchet pijn doet met het oppompen bij deze

bloeddrukmeter. Tevens doet de bloeddrukmeter 3 metingen achter elkaar om de juiste meting te geven. Dit

draagt voor enkele respondenten niet bij aan het comfort.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

3,5

4,1

3,2

4,3

2,8

3,5

3,7

3,5

(1) Heel oncomfortabel / (5) Heel comfortabel

Page 10: Koop de beste bloeddrukmeters

10 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Hoe gebruiksvriendelijk zijn de bedieningsknoppen?

De scores op dit onderdeel lopen niet ver uiteen. De Microlife BPA 100+ scoort het hoogst op dit onderdeel.

Deze doelgroep lijkt weinig moeite te hebben met de verschillende soorten en vormen van de bedieningsknop-

pen. Uit de test blijkt geen bloeddrukmeter het aanzienlijk slechter te doen op dit onderdeel dan de rest.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

4,5

4,6

4,3

4,6

4,8

4,4

4,3

4,3

(1) Helemaal niet gebruiksvriendelijk / (5) Heel gebruiksvriendelijk

Page 11: Koop de beste bloeddrukmeters

11 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Is meteen duidelijk of de bloeddruk te hoog / laag is?

De HGV sprekende bloeddrukmeter komt op dit onderdeel als beste uit de bus. Deze bloeddrukmeter vertelt

u na de meting dan ook hardop wat de bloeddruk is en hoe u deze moet interpreteren. Ook de bloeddrukme-

ters van Microlife scoren goed op dit onderdeel: de scores van deze bloeddrukmeters zijn goed af te lezen. De

Omron MIT Elite doet het minder goed op dit onderdeel. Het is niet meteen duidelijk wat de bloeddruk is en hoe

u deze moet interpreteren.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

3,6

3,5

3,5

4,7

3,9

3,9

3,8

3,0

(1) Helemaal niet duidelijk / (5) Heel duidelijk

Page 12: Koop de beste bloeddrukmeters

12 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Kunt u gemakkelijk gegevens uit het geheugen aanspreken?

De Microlife BPA 100+ scoort het beste in het ophalen van eerdere meetgegevens uit het geheugen. Zo kunnen

metingen met elkaar vergeleken worden. Ook de Omron MIT Elite scoort goed op dit onderdeel. De A&D bloed-

drukmeter scoort op dit onderdeel het minst hoog. Enkele respondenten geven bij deze meter expliciet aan dat

het hen niet lukt om de gegevens terug te halen.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

2,8

3,3

4,2

3,8

4,5

4,2

4,0

4,4

(1) Helemaal niet makkelijk / (5) Heel makkelijk

Page 13: Koop de beste bloeddrukmeters

13 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Spreekt het design van de bloeddrukmeter u aan?

De Omron MIT Elite en de Beurer BC44 spreken de respondenten het meest aan qua design. De Microlife BPA

100+ valt qua design het minst in de smaak.

A&D

Beurer

Medisana

Medisana

Microlife

Microlife

Omron

Omron

UA 767

BC44

BU 510

HGV Sprekend (pols)

BPA 100 Plus

BPA 3 Plus

M6 Comfort

MIT Elite

3,7

4,0

3,3

3,3

2,6

3,8

3,0

4,0

(1) Niet aantrekkelijk / (5) Heel aantrekkelijk

Page 14: Koop de beste bloeddrukmeters

14 / 14© shopvoorgezondheid.nl

Wilt u meer weten over de Gebruikerstest bloeddrukmeters?

Kijk dan op shopvoorgezondheid.nl. Daar vindt u onder

andere een videoverslag van het onderzoek. In onze winkel

vindt u alle geteste bloeddrukmeters. U kunt zelf de

bloeddrukmeter kiezen die bij u past.

shopvoorgezondheid.nl/bloeddrukmeters