Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

of 14

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  1/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  1. Rajah 1 menunjukkan enam keping kad nombor.

   

  Rajah 1

   (i) Bentuk satu nombor enam digit terkecil.

   

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

    [ 1markah ]

  (ii) Cerakinkan nombor itu mengikut nilai digitnya.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ 1markah ]

  . Rajah  menunjukkan sebuah oktagon yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

  Rajah 

  (i) !orek 2

  1

   daripada seluruh rajah itu.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [1markah ]

  (ii) Berdasarkan soalan(i)" hitung peratusan bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu.

  1

  1#  $%

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  2/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ 1 markah ]

  &. (i) Rajah &.1 menunjukkan satu garis nombor.

   

  # '# # '1& P

  Rajah &.1

  Bahagikan nilai P dengan %. emudian" tambahkan hasil bahagi itu dengan '. *pakah ja+apannya,

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  (ii) Rajah &. menunjukkan sebuah model lori yang terdiri daripada beberapa jenis bentuk dua dimensi.

  Rajah &.

  Berikut ialah cirri-ciri bagi satu daripada bentuk yang membina model lori itu.

   empunyai empat sudut tegak  empunyai  garis simetri

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  3/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  /amakah bentuk itu.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ 1 markah ]

  %. Rajah % menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bikar.

  Rajah % (i) /yatakan isi padu" dalam " air di dalam bikar itu.m  

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ 1 markah ]

  (ii) Berapakah bilangan bikar dengan isi padu air yang sama seperti dalam

  Rajah % diperlukan untuk memenuhi sebuah baldi sehingga 2

  1 1

  ,

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  (iii) Berdasarkan soalan (ii)" air daripada baldi itu dituangkan ke dalam 0 buah kelalang kon yang sama sai. 2itung isi padu" dalam " air di dalamm   sebuah kelalang kon itu.

  &

  &

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  4/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  '. Rajah ' menunjukkan dialog antara empat orang murid yang membuat

  kutipan derma.

  Rajah '

  Berdasarkan dialog itu" hitung +ang yang berjaya dikutip oleh 3ohan.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ & markah ]

  0. Rajah 0 menunjukkan panjang sehelai reben.

  Rajah 0

  (i) /yatakan panjang" dalam m reben itu.

  %

  '

  !ulong 4 5aya dapat mengutip R.'#.

  ei !ing 4 3umlah +ang yang saya kutip adalah 6#sen lebih daripada !ulong.

  Raja 4 7ang kutipan saya adalah sama dengan +ang ei !ing.

   

  &

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  5/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ 1 markah ]

  (ii) Reben itu dikongsi sama banyak antara $ orang murid semasa menjalankan akti8iti 9endidikan 3asmani. 2itung min panjang reben yang digunakan oleh setiap orang murid.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  $. 3adual $ menunjukkan jisim 1# orang murid.

   Jisim(kg) & &% &0 &

  Bilangan

  murid

  &  1 %

  Rajah $

  (i) 2itung median jisim 1# orang murid itu.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  (ii) 5eorang murid dengan jisimnya %#kg menyertai kumpulan murid itu.

  2itung julat jisim bagi kumpulan bagi kumpulan murid itu sekarang.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  '

  &

  %

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  6/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  . :ncik Ruddy dilahirkan pada tahun 16$0. ;ia mula berkhidmat sebagai seorang guru pada tahun ### dan memilih untuk bersara pada tahun #&.

  (i) Berapakah umur :ncik Ruddy semasa dia bersara,

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  (ii) Berapa lamakah" dalam dekad dan tahun" :ncik Ruddy berkhidmat sebagai seorang guru,

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  6. 3adual 6 menunjukkan +ang dibelanjakan oleh sekelas

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  7/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ 1 markah ]

  (ii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  8/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  [  markah ]

  (ii) :ncik *kmal ingin memagari taman permainan itu dengan menggunakan satu daripada tiga jenis pagar seperti dalam jadual diba+ah4

   Jenis 9agar da+ai 9agar kayu 9agar batu-bata Kos R1 semeter R1' semeter R# semeter 9ihak pengurusan taman permainan itu memberikan +ang peruntukan sebanyak R### untuk tujuan itu. :ncik *kmal hanya menggunakan $= daripada +ang peruntukan itu. Buktikan.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  (iii) ?andakan ( @ ) pada jenis pagar yang digunakan oleh :ncik *kmal.

  9agar da+ai 9agar kayu 9agar batu-bata

  [ 1 markah ]

  11. Rajah 11 menunjukkan jisim empat jenis buah-buahan.

  Rajah 11

  (i) /yatakan satu jenis buah-buahan yang jisimnya kurang daripada #.'kg.

  '

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  9/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [ 1 markah ]

  (ii) 9uan *nne membeli sebiji betik dan sebiji nanas. 2itung jumlah jisim" dalam kg" buah-buahan yang dibeli oleh 9uan *nne.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  (iii) 2arga sekilogram betik dan sekilogram nanas adalah sama" iaitu R. 2itung jumlah +ang yang perlu dibayar oleh 9uan *nne.

  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

  [  markah ]

  1. Rajah 1 menunjukkan papan tanda yang terletak di tepi sebatang  jalan.

  6

  '

  5 ?:!A9

 • 8/17/2019 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

  10/14

  015/2 PRA UPSR 1/AR1

  Rajah 1.

  (i) 2itung jarak" dalam m" di antara 5 ?elipok dengan 9ekan ?uaran.

  ………………………………………………………………………