Jovan Radulovic - Golubnjaca

Click here to load reader

 • date post

  08-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  61

Embed Size (px)

Transcript of Jovan Radulovic - Golubnjaca

Jovan Radulovic - Golubnjaca

Jovan Radulovi GOLUBNjAA Drama u dva dijela

LICA LUKICA MIUKA KUZMAN, Lukiin otac ANICA, Lukiina majka DIDO, Lukiin djed LUGAR, Miukin otac MULICA (pravim imenom Slobodanka, vanbrano dijete, svi je zovu Mulica) BLIJEDI DAMJAN, prvoborac POP DAMJANOVI VLADIKA CRKVENjAK UITELj KORAVKO, djeak iz susjednog sela SREMICA, ena koju je Kuzman doveo iz Srema ANTE, seljak iz susednog sela STIPAN, seljak iz susednog sela MILICIONER SELjACI, DJECA, POPOVI Dogaa se u Dalmatinskoj Zagori 1960. i 1961. godine. PRVI DIO 1. (Poslijepodne. Pred Lukiinom kuom. Kuzman mu popravlja lapu, Lukica pere ruke u lavoru. Mui se da skine plavu boju od galice. Ljutito prosipa vodu po dvoritu. Gazi bos po nakvaenoj praini.) KUZMAN: Svaki dan ti krpim lapu i troim ekserie. Tebe i Miuku lugarevog trebalo bi potkovati, ko paripe ... Pa vam eto. (Baci lapu.) Neu vie da krpim. Idi bos. U tvojim godinama sam se bosim nogama loptao kamenom. LUKICA: Neu da se loptam kamenom, i bos. A neu vie ni vinograd da ti eljam i umivam. KUZMAN: Nee ni zobati groe. LUKICA: Nee ni ti piti. ANICA: (Izie iz kue, prti vuiju, Kuzmanu.): Gori si od njega... Nedokazan ko dijete. Okrpi mu lapu. Page 1

Jovan Radulovic - Golubnjaca KUZMAN: Neka krpi sam. ANICA: Kako e bos? (Odlazi na bunar.) (Lupa klepica na magaradi, povici djece, Miukin glas se izdvaja.) MIUKA: Palja-tara! Tara-palja! Palja-tara! Tara-palja! ... Naskoi! Naskoi! Lukica! Lukica! LUKICA: Eto me! (Grabi u ruke lape; bos otri. Povici djece i lupa klepica na magaradi se gube, Kuzman gleda u nebo.) KUZMAN: Ni jednog oblaka ... Da se makar nadam! Jebem mu boga! Da oe makar da se zabijeli, pa me i prevario. DIDO (Izlazi iz kue, u dugim bijelim gaama, oslanja se na tap.): Magarci ... Magarci ... Blago njima. Odletie za magaricom. Sad e joj zakalauiti... Oni i kad ostare mogu jebati... ovjek je najgori stvor. (Gleda u nebo.) Dragi, mili i jedini boe, ako te ima. Daj mi da jo makar jedan dan budem magarac... Najjai... Da sve magarice stignem i na svaku naskoim. Da se nauivam, pa neka onda umrem ... Uini mi to boe ... Pretvori me u magarca. (Anica se vraa s bunara.) KUZMAN: Moli boga da bude magarac, a za kiu nita. Moli za kiu, kad ve moli. DIDO: Eno ti pop, neka on moli. ANICA: Daj boe, neka bude i magarac... Natovarila bi ga vuijama. Ne bi morala na svojim leima vui vodu, kad niko drugi nee da se sjeti, da me zamjeni. (Ode.) KUZMAN: Nabacuj, nabacuj ... Ali sam ja davno ogluvio ... Nita ja vie ne ujem. 2. (Zalazak sunca. Lugar, Kuzman i Blijedi Damjan. Sjede na kantunima. Sa tranzistora se uje priguena muzika. Blijedi Damjan uzima iz zdjele kuvane krompire, ljuti ih, umae u so, jede. Lugar i Kuzman ga pomno gledaju, prate mu svaki zalogaj, kao da mu i zavide. Kantunima prilazi i pop. uje se zvuk aviona koji prelijee.) KUZMAN: Ode na more. LUGAR: Ode... Eto, neto se mislim, sluajui i gledajui eroplan, a i tice, a i danas kad je prigrijalo, pa iao iz gaja. Sav sam se usapuno. Pa velim: zato bog i ovjeku ne bi da krila. Za ovi vruina, otprto bi na vr Dinare, razladio se na zraku, i predvee se vratio kui. BLIJEDI DAMJAN umarske i lugarske matarije. POP DAMJANOVI: Sutra je na Vidovdan... Dan naih najveih pobjeda, buenja i poraza. KUZMAN: Lazarov dan... Kad zmijska krv poinje estoko iviti... (Zapjeva.) Bjei zmijo plazara, eto svetog Lazara! I on nosi tavinu, odsjee ti glavinu! LUGAR (Pljune, pa nogom navue prainu na ispljuvak.): to je ranije na Vidovdan, na naem Kosovu, kod crkve Lazarice, znalo biti naroda, pjesme, vina, peenja ... POP DAMJANOVI: I molitve, i obraanja bogu, i pominjanja na-ih zaslunih Page 2

Jovan Radulovic - Golubnjaca muenika ... Ne zaboravi i to rei, lugaru. KUZMAN: Ko ima novaca, nee mu ni sutra valiti, ni peenja, ni vina. POP DAMJANOVI: Prije devetnaest godina, naa sveta jama Golubnjaa zapamtila je najvee zloine... Brat jedne vjere, brata druge vjere gurao je u njen ponor ... To se ne smije zaboraviti ... Punila se Golubnjaa i gutala sve to smo imali najljepe, najumnije, najpotenije... Sutra u obui epitrahilj, pa nad Golubnjau da izgovorim koju molitvu za sve nae tamo ubaene. KUZMAN: Idi, pope, bolje Lazarici, na peenje i vino. BLIJEDI DAMJAN (Ostavi zdjelu s krompirima, uzme tranzistor, prilazi motociklu, pokuava ga upaliti.): Sve se sjeate, sve spominjete: i Golubnjau, i Lazaricu, a ne spominjete etrdeset i estu, kad sam na Vidovdan pred Lazaricom drao govor, maltene, na rukama bio noen. POP DAMJANOVI: Tad tebi i tvojim komunistima, Vidovdan i crkva nijesu smetali. LUGAR: Kako se ono jo pjevalo, to su zabranili? Damjan nije vie u vlasti da ga se bojimo. KUZMAN: Onda reci. LUGAR: ta znam? Imam ja ovu dravnu slubu. BLIJEDI DAMJAN: Moj lugaru, puno je jeftino tebe drava kupila. KUZMAN (Pljune u pravcu lugara, zapjeva.): Kosovska je poglavica sveta crkva Lazarica, kad se njena zvona uju ona Srbe obraduju! ... Nikad vie ni one pjesme, ni onog naroda. POP DAMJANOVI: Tako je, Kuzmane! Tako je! BLIJEDI DAMJAN (Sjedne na motocikl, odlazi, trubne.): U, pope, to mu je pjesma borbena!? POP DAMJANOVI: Ne mora biti borbena... Istinita je. Neka pjesme, neka se zna da smo jo tu. KUZMAN: A, kud moemo i kome ovakvi trebamo? (Zauje se ponovo lupa klepica na magaradi, trk nogu.) MIUKA: Palja-tara! Tara-palja! Palja-tara! Tara-palja! DIDO: Na! Na! Je li naskoio? Lukica! LUKICA: Dva puta. (Miuka i Lukica odlete. Zveka klepica se gubi. Prolazi Anica s vuijom na leima.) DIDO: Do korica! Do korica! Za sve moje godine! LUGAR: Pedesete, u maju, dok mi je ena bila iva, ba Miuku rodila, iziem pred avliju, kad ba ovuda, magarac se natisnuo za magaricom, ali ona kurva, nee da stane. Proletie kraj mene, pa u avliju i u kuu. ena vrionu, obeznanim ee, ena mi leala uz bgnjite na slamarici, taman joj poele babine. Uletim u kuu, zgrabim kolijevku s djetetom, dignem na kaun. ena drke kao prut, sklonila se za perdo, a magarac ve na kurvu skoio, i to na slamarici e mi ena ve leala... Ja, ta u gledao i putio dok nisu svoje uradili... Ko e to magaradi zabraniti? KUZMAN: Niko. DIDO (Sjeda na kantun.): Dragi i jedini boe, ako te ima! Zato mi ne da da makar jedan dan budem magarac? Page 3

Jovan Radulovic - Golubnjaca 3. (Sumrak. Lugar i Miuka.) LUGAR: Daj mi tu granatu, ne budali. MIUKA: Ne dam. LUGAR: Nee u kui prenoiti. MIUKA: I ne moram. Ali, mogu ti kuu zapaliti, i ti u njoj da izgori. LUGAR (Prilazi sinu.): Daj to udo, da te ne bijem. MIUKA: Kad bi smio ... Ne prilazi, baciu ti bombu u noge. LUGAR: Znam ja ta u s tobom. MIUKA: Dae me u popravni dom. LUGAR: Doveu ja tebi maiju, pa kad te ona uvati i uzme u svoje ruke, vidie svoga boga. MIUKA: Ja u je otrovati. I tebe, i nju. LUGAR: Nee, nee. MIUKA: Ou, ou... Misli da ne smijem? Otrovau vas ko to sam maku Blijedog Damjana. LUGAR: Oklen ti otrov? MIUKA: Ukrao sam uitelju kad smo trovali mieve. LUGAR: ta e onda bez ae? ... Sam? MIUKA Otrovau i sebe... Misli da ne smijem? 4. (Sumrak. Pred Lukiinom kuom.) DIDO (Lukici.): Lukica, didovo sve ... Skini gae. LUKICA: Plati. DIDO: Banka. LUKICA: Dvije. Da kupim medenjak. DIDO: Dvije ... Dau ti poslije ... Skini gae da vidim esi li kurat na dida. (Lukica skida gae. Dido mu prilazi, pipa, mrmlja.) DIDO (Na tapu, mjeri palcem.): Jedan, dva, tri, etiri... Koliko ono ima godina? LUKICA: Dvanaest. (Zakopava hlae, dolazi Miuka.) DIDO: Dobar je za dvanaest... Je li Miukin vei? LUKICA: Nismo mjerili. DIDO: Kako niste mjerili? Po cijeli dan ste zajedno. ta radite?... Ko tipa Mulicu? MIUKA: Ja! Ja! Ja! (Lupa se po prsima.) DIDO: El brucala? LUKICA: Ne znam. DIDO: Ako je u njoj gram mesa materinog, ta ga ve oe ... Ne pitaj, nego naskoi i jai. Po magarei. (Miuki se obraa.) Skini gae, mulac. MIUKA: Neu. DIDO: Skini, ili u te tapom po iverici. MIUKA: Kako god da ga izmjeri, vei mi je od Lukiinog. (Raskopava hlae. Dido mu prilazi, mjeri palcem.) Page 4

Jovan Radulovic - Golubnjaca DIDO: Jedan palac, dva, tri, etiri ... MIUKA: Oe da ga napnem?... Vei je i od tvoga. DIDO: Mulac i berekin. MIUKA: Lukica ... Da mu ga izmjerimo. (Miuka Didi vjeto podbaci nogu, ovaj padne. Miuka se rve, Lukica samo posmatra. Dido dohvati tap, udara po Miukinoj glavi. Borba se zavri, Miuka ustane, Dido se teko podie, huke.) DIDO: Meternik jedan! Meternik! Platiu nekom da te ubije ... MIUKA (Lukici.): Zato mi nisi priskoio? Mogli smo mu ga viditi i izmjeriti. (Lukica uti.) DIDO (Odlazei.): U prunu, na vjealima e svriti. Ko galijot, ko ajduk. 5. (Vee. Pred Lukiinom kuom. Kuzman uzima drvenu lopatu, grabi njom skrunjeni kukuruz sa gomile, previjava ga, vjetar nosi pljevu pada po Lukici, Miuki i Mulici.) KUZMAN: Kuruzi! Kuruzi! Rodilo, ne rodilo, kia pala ili ne pala, nemamo vas dosta. Jebem vas sve i zrno ... Rodilo, ne rodilo, samo Blijedi Damjan ne brine ... Osigurala mu drava penziju ... Kuruzi, jebem vas sve i zrno. U Srijem opet... Jankovci, Vinkovci, Mirkovci, Ivankovci, Svinjarevci, Laze.... MIUKA: Putinci, Popinci, Peinci ... KUZMAN (Prestane vijati.): Ti, mulac, uti... I tvoj aa ima plau, makar i lugarsku ... Da je nadlugaru jagnje... Ja sam mogao biti lugar da sam mu da ovna... Ali nisam. MULICA: I nisi lugar. KUZMAN: Ajde reci materi da mi poalje brzdar ... Kad je mogu jaiti Blijedi Damjan i lugar, mogu i ja. ta su oni bolji od mene? MIUKA: Gori su. MULICA: Ajde materi, pa je sam pitaj. KUZMAN (Protee se, smije se.): Ove e mi jeseni grijati lea u Srijemu. MULICA: Grij i ti njoj, ta me briga. KUZMAN (Dere se.): Kuruzi! Kuruzi! Jebem vas sve i zrno. Doklen moram u Srijem po puru? (Uzme lopatu, previjava zrna, pljeva ponovo pada po djeci.) Martin Vladi dvije litre rakije! Gazda Lajo domiana vina... Kolonista Stevan, ta u i od njega, moram i njemu ponijeti...Za srjemski kuruz, ut i smrdljiv ko govno, dajem moje najbolje vino i moju najbolju rakiju ... Jebem ti sve na kuruzu i u kuruzu... I u branu ga jebem. I u puri... I ponovo u govnu ... DIDO (Proviruje iz kue.): Snai se, umuljaj se u vlast ili pri vlasti. I ja sam bio bez kole pa sam bio vinanc. KUZMAN: Nema vie vinanaca... Svako i sadi, i pui