IBM i: Podstawy drukowania · PDF fileIBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IBM i: Podstawy drukowania · PDF fileIBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM...

IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential

IBM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial

IBM iWersja 7.2

DrukowaniePodstawy drukowania

IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential

IBM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial

IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential

IBM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial

IBM iWersja 7.2

DrukowaniePodstawy drukowania

IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential

IBM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial

UwagaPrzed skorzystaniem z tych informacji oraz z produktu, ktrego dotycz, naley przeczyta informacje zawarte w sekcji Uwagi na stronie407.

Niniejszy dokument moe zawiera odniesienia do Licencjonowanego Kodu Wewntrznego. Licencjonowany Kod Wewntrznyjest kodem maszynowym i jest licencjonowany zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej IBM dotyczcej Kodu Maszynowego.

Copyright IBM Corporation 1999, 2014.

IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential

IBM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial

Spis treci

Podstawy drukowania. . . . . . . . . 1Co nowego w systemie IBM i 7.2 . . . . . . . . 1Plik PDF z informacjami na temat podstaw drukowania . . 2Pojcia zwizane z drukowaniem. . . . . . . . . 2

Przegld . . . . . . . . . . . . . . . 2Zbir drukarkowy . . . . . . . . . . . . 6

Przegld zbiorw drukarkowych . . . . . . . 6Przesonicia zbioru drukarkowego . . . . . . 7

Zbiory buforowe i kolejki wyjciowe . . . . . . 9Przegld buforowania . . . . . . . . . . 9Zbir buforowy . . . . . . . . . . . 10Kolejka wyjciowa . . . . . . . . . . 10Wiele kolejek wyjciowych . . . . . . . . 11Odzyskiwanie kolejki wyjciowej . . . . . . 11Czyszczenie zbioru buforowego. . . . . . . 12Domylne kolejki wyjciowe . . . . . . . 13Kolejno zbiorw buforowych w kolejcewyjciowej . . . . . . . . . . . . . 13Obsuga kolejek danych . . . . . . . . . 14

Format pozycji kolejki danych typu rekordu 01 16Format pozycji kolejki danych typu rekordu 02 18Format pozycji kolejki danych typu rekordu 03 19

Nazwy zbiorw buforowych . . . . . . . . 21Bezpieczestwo zbiorw buforowych . . . . . 21Bezpieczestwo kolejki wyjciowej . . . . . 23Zadanie QPRTJOB . . . . . . . . . . 23Podsystem zbiorw buforowych . . . . . . 24Biblioteka zbiorw buforowych . . . . . . . 24Zbiory buforowe w niezalenych ASP . . . . . 25Kontrolowanie metody wysyania zbiorwbuforowych z paneli listy. . . . . . . . . 27

Program piszcy drukarki . . . . . . . . . 27Strumienie danych drukarki . . . . . . . . . 28

acuch znakw SNA . . . . . . . . . 28Strumie danych Advanced Function Presentation 29Intelligent Printer Data Stream . . . . . . . 33American Standard Code for InformationInterchange (ASCII) . . . . . . . . . . 41

Opis drukarki . . . . . . . . . . . . . 42Opis zadania . . . . . . . . . . . . . 42Opis stacji roboczej . . . . . . . . . . . 42Profil uytkownika . . . . . . . . . . . 42Wartoci systemowe . . . . . . . . . . . 43Sterowanie drukowaniem do kolejki wyjciowej lubdrukarki . . . . . . . . . . . . . . . 43

Kolejno procesu kierowania . . . . . . . 43Przykady kierowania . . . . . . . . . . 45

Przykad 1: okrelenie kolejki wyjciowej . . . 46Przykad 2: okrelenie kolejki wyjciowej . . . 47Przykad 3: okrelenie kolejki wyjciowej . . . 47Przykad 4: okrelenie kolejki wyjciowej . . . 48Przykad 5: okrelenie kolejki wyjciowej . . . 48Przykad 6: okrelenie kolejki wyjciowej . . . 49Przykad 7: okrelenie kolejki wyjciowej . . . 50Przykad 8: okrelenie nazwy drukarki . . . . 51Przykad 9: okrelenie nazwy drukarki . . . . 51

Przykad 10: okrelenie nazwy drukarki podczaskorzystania z zadania wsadowego . . . . . 52Przykad 11: okrelenie nazwy drukarki podczaskorzystania z zadania wsadowego . . . . . 53Przykad 12: okrelenie nazwy drukarki podczaskorzystania z zadania wsadowego . . . . . 53Autotest: okrelanie kolejki wyjciowej idrukarki . . . . . . . . . . . . . 53Odpowiedzi do autotestu . . . . . . . . 54

Metody podczania drukarki . . . . . . . . 55Drukarki podczone do sieci TCP/IP . . . . . 56

Strumie Intelligent Printer Data Stream zprogramem Print Services Facility . . . . . 56Simple Network Management Protocol (protokSNMP) . . . . . . . . . . . . . 56Jzyk Printer Job Language . . . . . . . 56Internet Printing Protocol (protok IPP) . . . 57Requester drukarki/demon drukarki . . . . 57

Drukarki podczone do komputerw PC . . . . 57Drukarki podczone do kontrolera stacji roboczejtwinax . . . . . . . . . . . . . . 58Drukarki podczone do kontrolera stacji roboczejASCII . . . . . . . . . . . . . . 58Drukarki sieciowe Lexlink . . . . . . . . 58Drukarki podczone do terminali IBM InfoWindow3477, 3486, 3487 i 3488 . . . . . . . . . 58

Drukowanie w systemie zdalnym . . . . . . . 58Korzyci . . . . . . . . . . . . . 59Drukowanie w systemie zdalnym . . . . . . 60Informacje o wydruku uytkownika . . . . . 61Status wysyania i odroczenia . . . . . . . 62

Czcionki . . . . . . . . . . . . . . 63Czcionki TrueType i OpenType . . . . . . . 63Czcionki zgodne z AFP . . . . . . . . . 67

Zestawy znakw czcionki . . . . . . . 67Globalne identyfikatory czcionek . . . . . 70Strony kodowe . . . . . . . . . . . 72Autonomiczne strony kodowe . . . . . . 72Kombinacje zestaww znakw i stron kodowych 74Czcionki kodowane . . . . . . . . . 75

Obsuga zestaww znakw dwubajtowych (DBCS) . . 76Specjalne funkcje drukarki DBCS . . . . . . 76

Rotacja znakw . . . . . . . . . . 77Rozszerzanie znakw . . . . . . . . . 77Druk skondensowany . . . . . . . . . 77Linie poziome i pionowe . . . . . . . . 78Drukowanie znakw shift-control . . . . . 78

Uwagi na temat drukowania znakw dwubajtowych 79Drukowanie znakw rozszerzonych . . . . 79Druk skondensowany . . . . . . . . . 79Szeroko strony . . . . . . . . . . 79Niedrukowalne znaki dwubajtowe . . . . . 80Dane dwubajtowe w polu alfanumerycznym . . 81Wiersze rozcignite . . . . . . . . . 81Strony rozcignite . . . . . . . . . 81Wykorzystanie klawisza Print . . . . . . 81

Copyright IBM Corp. 1999, 2014 iii

|||

IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential IBM Confidential

IBM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial I

BM

Con

fiden

tial

Komunikat o kocu papieru w drukarce 5553. . 82Dane dwubajtowe drukowane na drukarkachalfanumerycznych . . . . . . . . . . 82

Obsuga buforowanego DBCS . . . . . . . 83Obsuga czcionek rezydentnych drukarki 3130 . . 83

Serwer IPP . . . . . . . . . . . . . . 83Sieciowy serwer wydrukw . . . . . . . . . 84

Obiekty sieciowego serwera wydrukw . . . . 84Metody dostpu do sieciowego serwera wydrukw 84Punkty wyjcia i sieciowy serwer wydrukw . . . 86

Punkt wyjcia QIBM_QNPS_ENTRY . . . . 87Punkt wyjcia QIBM_QNPS_SPLF . . . . 88

Wykorzystanie punktw wyjcia sieciowegoserwera wydrukw . . . . . . . . . . 90

Funkcje wydruku sieci komunikacyjnej . . . . . 91Emulacja drukarki 3270 . . . . . . . . . 91Wydruk pozycji zadania zdalnego . . . . . . 92Drukarki podczone do kontrolera 3x74 . . . . 93Drukowanie w ramach zarzdzania danymirozproszonymi . . . . . . . . . . . . 94Wydruk dystrybucji obiektw . . . . . . . 95

Konwersja wydruku przez hosta. . . . . . . . 95Zalety konwersji wydruku przez hosta . . . . . 95Sposb dziaania konwersji wydruku przez hosta. . 96Funkcja konwersji z AFP do ASCII . . . . . 97Konwersja wydruku przez hosta w trybie rastrowym 99Konwersja wydruku przez hosta i emulatory. . . 100

Konwersja wydruku obrazw . . . . . . . . 100Przegld konwersji wydruku obrazw . . . . 100Zalety konwersji wydruku obrazw . . . . . 101Obiekty konfiguracyjne obrazw . . . . . . 101Funkcja API konwersji obrazu . . . . . . . 102Konwersja strumieni danych PostScript za pomocfunkcji konwersji wydruku obrazw . . . . . 102Wielko strony . . . . . . . . . . . 104

Dodatkowe uwagi na temat drukowania . . . . . 105Uwagi na temat drukowania bezporedniego . . 105Uwagi na temat otwierania . . . . . . . . 105Uwagi na temat wyjcia . . . . . . . . . 105Uwagi na temat zamykania . . . . . . . . 105Uwagi na temat sterowania formatem przy uyciupierwszego znaku rekordu . . . . . . . . 106Uwagi na temat czcionek drukarki . . . . . 107Uwagi na temat alternatywnych zestaww znakwi stron kodowych dla zbiorw wydruku . . . . 110Uwagi na temat pola wyjciowego . . . . . 112Uwagi na temat formatu rekordw zbiorudrukarkowego opisywanego zewntrznie. . . . 113Uwagi na temat przekierowania . . . . . . 114Uwagi na temat drukarek SCS 3812 i 3816 . . . 117Uwagi na temat drukarek 3835. . . . . . . 118Uwagi na temat drukarek 3912, 3916 i 4028. . . 118Uwagi specjalne na temat zbiorw drukarkowychdla strumienia danych AFP . . . . . . . . 118Uwagi specjalne na temat jzyka opisu strukturdanych dla strumienia danych AFP . . . . . 119Uwagi na temat wydajnoci . . . . . . . 121

Planowanie dru