HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ - megep.meb.gov.tr  · PDF fileHalk arasında hazır yem,...

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ - megep.meb.gov.tr  · PDF fileHalk arasında hazır yem,...

T.C.

MLL ETM BAKANLII

HAYVAN YETTRCL

YEM TEMN

Ankara, 2013

Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

materyalidir.

Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

PARA LE SATILMAZ.

i

i

AIKLAMALAR ................................................................................................................... iv GR ....................................................................................................................................... 2 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 4 1. YEM HTYACININ TESPT ............................................................................................ 4

1.1. Hayvanlarn Beslenmesinde Kaba Yemlerin nemi .................................................... 4 1.2. Hayvanlarn Beslenmesinde Kesif Yemlerin nemi .................................................... 5 1.3. Yem htiyacnn Tespitine Etki Eden Faktrler ............................................................ 6

1.3.1. Hayvanlarn Canl Arlklar ................................................................................ 6 1.3.2. Hayvanlarn Ya ................................................................................................... 6 1.3.3. Hayvan Says ........................................................................................................ 7 1.3.4. Besleme Sresi ...................................................................................................... 7 1.3.5. Hayvann Tr ve Irk ........................................................................................... 7 1.3.6. Hayvanlarn Verimi ve Miktar ............................................................................. 9 1.3.7. Hayvanlarn Gebelik Durumu ................................................................................ 9 1.3.8. Yumurtlama Dnemi ............................................................................................. 9

1.4. Deponun Byklne Gre Yem Tespiti .................................................................. 10 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 12 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 13

RENME FAALYET2 .................................................................................................. 15 2. KABA YEMLER ............................................................................................................... 15

2.1. yi ve Kaliteli Yemlerin zellikleri ............................................................................ 15 2.2. Kuru ve Ya Kaba Yemler .......................................................................................... 15

2.2.1. Baklagiller ........................................................................................................... 15 2.2.2. Budaygiller ........................................................................................................ 18 2.2.3. Samanlar .............................................................................................................. 24

2.3. Kaba Yemlerin Temin Edilmesi ................................................................................. 25 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 26 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 27

RENME FAALYET3 .................................................................................................. 28 3. KESF YEM TEMN ........................................................................................................ 28

3.1. Kesif Yemlerin nemi ve zellikleri ......................................................................... 28 3.2. Kesif Yemlerin Snflandrlmas ................................................................................ 28

3.2.1. Dane Yemler ........................................................................................................ 28 3.2.2.Hayvansal Kkenli Yemler................................................................................... 37

3.3. Kesif Yemin Temin Edilmesi ..................................................................................... 37 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 39 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 41

RENME FAALYET4 .................................................................................................. 42 4. FABRKA ARTII YEM MADDELERNN TEMN ................................................... 42

4.1. Fabrikasyon Art Yem Maddelerinin nemi ........................................................... 42 4.2. eker Endstrisi Yan rnleri .................................................................................... 42 4.3. Niasta Endstrisi Yan rnleri ................................................................................. 44 4.4. Fermantasyon Endstrisi Yan rnleri ....................................................................... 45 4.5. Deirmencilik Endstrisi Yan rnleri ...................................................................... 46 4.6. Meyve Suyu Endstrisi Yan rnleri ......................................................................... 47 4.7. St Sanayi Yan rnleri ............................................................................................. 47

NDEKLER

i

i

i

UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 49 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 50

RENME FAALYET5 .................................................................................................. 51 5. YEM KATKI MADDELERNN TEMN ....................................................................... 51

5.1. Yem Katk Maddelerinin Snflandrlmas ve zellikleri .......................................... 51 5.1.1. Renk Vericiler ...................................................................................................... 52 5.1.2. Enzimler ............................................................................................................... 52 5.1.3. Antibiyotikler ....................................................................................................... 52 5.1.4. Vitaminler ............................................................................................................ 53 5.1.5. Mineral Maddeler ................................................................................................ 54 5.1.6. Tuz ....................................................................................................................... 55 5.1.7. Mermer Tozu ....................................................................................................... 55

5.2.Yem Katk Maddelerinin Kullanld Yerler .............................................................. 55 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 57 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 58

MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 59 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 62 KAYNAKA ......................................................................................................................... 65

i

v

AIKLAMALAR ALAN Hayvan Yetitiricilii

DAL/MESLEK Alan Ortak

MODLN ADI Yem Temini

MODLN TANIMI

Hayvanclk iletmelerinde bulunan hayvanlarn durumuna

gre gerekli yem ihtiyacn hesaplayarak yem temini

yapabilmek ile ilgili bilgilerin kazandrld bir renme

materyalidir.

SRE 40/32

N KOUL Bu ilem esnasnda retmen ve yardmc elemanlarn olmas

gerekmektedir.

YETERLK Yem temin etmek

MODLN AMACI

Genel Ama yemlerin zelliklerini tanyarak iletmeye gerekli yemleri temin etme, temin edilen yemleri depolama ve hayvanlarn ihtiyalarna gre rasyon hazrlama ilemlerini yapabileceksiniz. Amalar

1. letmede bulunan hayvanlarn; ya, canl arlk, tr ve rkna gre yllk yem ihtiyacn tespit edebileceksiniz.

2. htiyaca gre kaba yem temin edebileceksiniz. 3. htiyaca gre kesif yem temin edebileceksiniz. 4. htiyaca gre fabrika art yemleri temin

edebileceksiniz. 5. htiyaca gre yem katk maddelerini temin

edebileceksiniz.

ETM RETM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARI

Ortam: Hayvan barnaklar, ak ve kapal alan, snf, depo,

ak arazi

Donanm: Eldiven, i elbisesi, ip, canl hayvan, l eridi,

kt, kalem, kayt defterleri, traktr, rmork, ot bime

makinesi, eitli yem maddeleri, yemler, kantar, kt, kalem,

bilgisayar, projeksiyon cihaz, yaba, sprge, aa zgaralar,

silolar, yem maddeleri dolum ukurlar, eitli fabrikasyon

art yem maddeleri, uval, yem karma makineleri

LME VE

DEERLENDRME

Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen

lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz.

retmen modl sonunda lme ar