TœRK°YE’DE YEM VE GIDA GœVENL°‍° POL°T°KALARI

download TœRK°YE’DE YEM VE GIDA GœVENL°‍° POL°T°KALARI

of 60

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  172
 • download

  3

Embed Size (px)

description

TÜRKİYE’DE YEM VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI. PROF. DR. NEVZAT ARTIK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yem Kontrol. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TœRK°YE’DE YEM VE GIDA GœVENL°‍° POL°T°KALARI

 • *TRKYEDE YEM VE GIDA GVENL POLTKALARIPROF. DR. NEVZAT ARTIK

  TARIM VE KYLER BAKANLIIKORUMA VE KONTROL GENEL MDRL

 • *Yem KontrolYem Kontrolleri; 1734 Sayl Yem Kanunu ve bu kanunun uygulama eklini gsteren Yem Ynetmelii kapsamnda, hayvanlarn rasyonel bir ekilde beslenerek hayvansal retimde verimliliin artrlmasn, reticiler arasnda haksz rekabete meydan verilmemesini ve yemlerin belirlenen salk ve teknik koullarda beyan ve tescillerindeki niteliklerine uygun olarak retilmelerini ve ticarete sunulmalarn salamak zere yaplan fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve analizlere dayanan kontrollerdir.

 • *Yem KontrolYem kontrolleri fiili olarak Bakanlmz il mdrlkleri tarafndan yerine getirilmekte olup, yem fabrikalarnn ve yem bayilerinin kontrollerine ilikin bilgiler bu il mdrlklerimizde dosyalanmakta ve yaplan ilemler Genel Mdrlmz bnyesinde izlenerek deerlendirilmektedir.

 • *Yem Kontrol1734 Sayl Yem Kanunu gerei, yem fabrikalarnn ylda en az iki defa, yem bayilerinin de gerekli grldnde kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrca yurt dndan lkemize ithal edilen ve lkemizden yurtdna ihracat gerekleen yemlerin de kontrolleri yaplmaktadr.

 • *Yem Kontrol

  Ulusal yem mevzuatnda ruhsata tabi iletmeler iin asgari teknik ve salk artlar belirlenmitir. Gerekli artlar karlayan iletmeler yetkili otorite tarafndan ruhsatlandrlr.

 • *Yem KontrolAada belirtilen iletmeler ruhsata tabidir.1- Karma yem reten iletmeler2- Yem katk maddesi ve premiks reten iletmeler3- Hayvansal orijinli yem reten iletmeler4- Petfood iletmeleri

 • *Yem Kontrol

  Mevcut yem mevzuatna gre ruhsatl yem iletmeleri iin HACCP sisteminin uygulanmas zorunlu deildir. Ancak ruhsatl iletmelerde ABne uyum kapsamnda HACCP uygulamasna geilecektir.

 • *Yem KontrolYem iletmeleri ylda en az iki kez nceden bir uyar yaplmadan denetlenmek zorundadr. Kontroller srasnda analiz edilmek zere yem numunesi alnr.

  Mevzuatmza gre ruhsatl iletmeler iin bir kayt sistemi vardr.

 • *Yem KontrolYem kontrolleri risk analizlerine dayal olarak ve nceden haber verilmeden yaplr. Yem gvenlii konusunda AB mktesebatnn ulusal yem mevzuatmza uyarlanmas almalar srmektedir. Bu kapsamda ABnin Yem Katk Maddeleri,Yemlerde stenmeyen Maddeler ve lal Yemler ile ilgili zel mevzuatlar ulusal mevzuatmza aktarlmtr.

 • *Yem KontrolAvrupa Birliinde kullanm yasaklanan yem katk maddeleri lkemizde de yasaklanmtr. Bu erevede son olarak Ocak 2006dan itibaren antibiyotiklerin yem katk maddesi olarak kullanlmalar lkemizde yasaklanmtr.

 • *Yem KontrolAyrca; yukardaki rutin kontrollerin dnda, AB mevzuat uyum toplantlarnda gndeme gelen, yemlere katlmas yasak maddeler ve yemlerde istenmeyen maddelerin kontrollerinin yaplmas ve kaytlarnn tutulmas iin, yemlerde risk analiz program yaplarak 2005 ylnda uygulamaya konulmutur.

 • *Yem KontrolYem Kontrol ube Mdrlnce 2005 yl ierisinde;- 2.130.362 ton Yem ve yemli madde ithalat iin 2373 adet kontrol belgesi dzenlenmitir.- 905.354 ton yem ve yem ve yemlik madde ihracat iin 514 adet hra msaade Talepnamesi dzenlenmitir.- Tarife kontenjanlar kapsamnda 28 adet uygunluk Belgesi dzenlenmitir.- Dahilde ileme rejimi kapsamnda ithal edilen rnlerden elde edilen 170.664 ton ikincil rnler iin 118 adet Dahilde leme zin Belgesi Kapsamnda thal Edilmi rnden Elde Edilen kincil lem Grm rn in thalat zin Belgesi dzenlenmitir.

 • *2005 YILI YEM KONTROL VERLER

 • *Yem KontrolAB mevzuatna uyum almalar kapsamnda Piyasa denetim ve gzetim, Snr Kontrol Noktalar gibi konularda da, D Ticaret Mstearl, Avrupa Birlii Genel Sekreterli ve AB temsilcileri ile yurt dnda ve yurt iinde dzenlenen toplantlara katlm salanmakta ve gr verilmektedir.

 • *Yem Kontrol AB mevzuat uyum toplantlarnda gndeme gelen, yemlere katlmas yasak maddeler ve yemlerde istenmeyen maddelerin kontrollerinin yaplmas ve kaytlarnn tutulmas iin, kalnt izlemeye ve lkemizin risk haritasn oluturmaya ynelik olarak yemlerde risk analiz program yaplm ve Daire Bakanlmzca 2005 ylnda uygulamaya konulmutur. veri ve sonular deerlendirilmeye balanmtr.

 • *Yem KontrolBakanlmzca dzenlenen hra Msaade Talepnamesinin sresi, uygulamada kolaylk olmas bakmndan, geerlilik sresi aylkken bir yllk olacak ekilde dzenlenmektedir.

 • *Yem KontrolAB Yem Mevzuatna uygun olarak hazrlanan Yem Kanunu Tasla APKna gnderildi. 17-19 Ocak 2006 Tarihlerinde Brkselden TAIEX uzmanlar ile yaplan grmelerde Gda, Veterinerlik ve Yem Kanun Taslaklarnn revize edilmesi kararlatrld.

 • *Yem KontrolYem Katklar ve Premikslerin retimi , thalat , hracat , Sat ve Kullanm Hakkndaki Teblide Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No : 2005 /1) 12.01.2005 tarih ve 25698 sayl Resmi Gazetede yaymland

 • *Yem KontrolYemlerde stenmeyen Maddeler hakknda tebli ( Tebli No : 2005 / 3 ) 05.02.2005 tarih ve 25718 sayl Resmi Gazetede yaymland.

 • *Yem Kontrollal Yem Teblii ( Tebli No : 2005 / 12 ) 24.03.2005 tarih ve 25765 sayl Resmi Gazetede yaymland.

 • *Yem KontrolKarma Yemlere Katlmas ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakknda Tebli ( Tebli No : 2005 / 24 ) 16.06.2005 tarih ve 25847 sayl Resmi Gazetede yaymland.

 • *Yem KontrolAntibiyotiklerin yem katk maddesi olarak yasaklanmasna dair Tebli 2005 ylnn Aralk aynda hazrlanm ve 21 Ocak 2006 tarih ve 26056 sayl Resmi Gazetede yaymlanmtr.

 • *Yem Kontrol Yem kalitesi ve ruhsat koullar bakmndan srekli ve dzenli olarak yaplan denetimler yannda;lkemiz insan ve hayvan sal asndan byk nem tayan BSE hastalndan korunmaya,ABye uyum erevesinde yasaklanm olan antibiyotiklerin karma yem fabrikalarnda kullanlmasn nlemeye,re gibi kullanm zel durum gsteren maddelerin talimatlara uygun olarak kullanlmasn salamaya,Yemlere katlmas yasak olan kabuk, kavuz ve benzeri maddelerin yemlerde kullanlmasn nlemeye ynelik yem denetimleri de yaplmaktadr.

 • *GIDA GVENLiftlikten sofraya tamamlayc ve etkin bir gda kontrolnn salanmas ile gvenli gda retimi Avrupa Birliinde olduu kadar lkemizin de ncelikleri arasnda yer almaktadr.

 • *GIDA GVENLGda gvenliini salamaya ynelik etkin ve yeterli gda denetimi salayan kontrol sistemlerinin gelitirilmesi almalar sreklilik halinde yrtlmekte, mevcut ulusal gda kontrol sistemi, daha etkin uluslararas kabul gren yaklamlarla uyumlu hale getirilmektedir.

 • *GIDA GVENLGda gvenliinin salanmasnda ana hedef, AB ile uyumlu olarak hazrlanan mevzuatlar erevesinde, lke genelinde etkin gda kontrol uygulamalarnn gerekletirilmesidir.

 • *GIDA KANUNUlkemizde Gda Hizmetleri 1995 ylnda 560 Sayl KHK ile dzenlenmitir. Gda retim, ithalat, ihracat aamalarndaki izin, tescil ve denetimler (Tarm ve Kyileri Bakanl) alma izni, toplu tketim ve sat yerleri ile sularla ilgili izin, tescil ve denetimler (Salk Bakanl)

 • *GIDA KANUNUGerek yatrm ortamnn iyiletirilmesi gerekse lkede gda hizmetlerinin tek elden yrtlmesi amacyla, AB Temel Gda Yasas da esas alnarak 05.06.2004 tarihinde 5179 Sayl Kanun yrrle konulmutur. Tarm ve Kyileri Bakanl gda gvenlii zincirinde tek yetkili birim haline gelmitir. Ancak, Belediye Yasas ile alma zni ve Gda Sicili Belediyeler tarafndan verilmeye balanmtr (04.08.2005)

 • *ORGANZASYONTarm ve Kyileri Bakanl Merkezde KKGM, dier hizmetleri yannda gda tescil, denetim ve kontrol hizmetlerini de yrten ana hizmet birimidir.llerde ise 81 Tarm l Mdrlnde Kontrol ube Mdrlkleri tarafndan gda retim, toplu tketim ve sat aamalar ile ithalat/ihtacat aamalarnda tescil, denetim ve kontrol hizmetleri yrtlmektedir. Denetimde alnan numuneler ise 39 l Kontrol Laboratuar Mdrl ve Bursa Gda Kontrol ve Aratrma Enstitsnde analiz ve kontrole tabi tutulmaktadr.

 • *ORGANZASYONMerkez KKGMde Gda Kontrol Hizmetleri, Yem Gda Tescil Hizmetleri ve Halk Sal Hizmetleri 80 civarnda teknik ve salk hizmetleri snfna mensup personel81 Kontrol ube Mdrlnde ise 3400 civarnda Gda Kontrolr39 l Kontrol Laboratuvar Mdrlnde 1100 civarnda personel

 • *GIDA GVENL VE DENETMGda retim, toplu tketim ve sat yerleri ile ithalat ve ihracat aamalarnda yaplmaktadr.

  Kontrol ube Mdrlkleri Yllk Denetim Program hazrlamakta ve iyerlerinin ylda 2 defa denetimleri ngrlmekte olup ayrca ihbar ve ikayet zerine de denetim yaplmaktadr.

 • *GIDA GVENL VE DENETMDenetimler srasnda gerektiinde tekniine uygun olarak iki takm numune alnmakta,

  lk numune sonucunun olumsuz olmas durumunda ahit numune referans laboratuvara gnderilmekte ve referans laboratuvarn sonucu verilecek karara esas tekil etmektedir.

 • *GIDA GVENL VE DENETMDTS Teblii Ek 6A sayl listede yer alan rnlerin ithalatnda Kontrol Belgesi dzenlenmektedir.

  EK 6B sayl listede yer alan (gda ile temas eden madde ve malzemeler, aromalar, katklar gibi) rnlerin ithalatnda ise Kontrol Belgesi aranmamaktadr.

 • *GIDA GVENL VE DENETMKontrol Belgeleri onaylama ilemleri 20 l Mdrl tarafndan, 25 l Mdrlnce de gda ve gda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin fiili ithalat kontrolleri yaplmaktadr.

 • *GIDA GVENL VE DENETMlkemizde tarmsal retimi srdrlebilir klmak, retimimizi deerlendirmek vereticimizi haksz rekabete kar korumak amacyla; Makam Olurlar ile lkemizretiminde nemli yeri olan; Buday, patates, soan, domates, biber, hyar, patlcan, kabak, fndk,antep fst, kuru zm, kuru incir, kuru kays, st tozu, tereya,beyaz peynir, kaar peyniri, tulum peyniri, edar peyniri, buday unu,ekmek, zeytinya, eker, eker pancar, et rnleri iin;

  D Ticaret ve Hazine Mstearlklarnca dzenlenen Dahilde lemezin Belgesi, thal Lisans Belgesi (Tarife Kontenjan), Yatrm TevikBelgesi, Ticari Kiralama Yolu le Yaplacak hracat KapsamndakiHakediler ve kili Anlamalar hari olmak zere Kontrol Belgesidzenlenmemektedir.

  .

 • *GIDA GVENL VE DENETMFasulye, mercimek, nohut, pirin, eltik, yerfst,badem, erik,eftali, kays, vin