Glomus tumori

Click here to load reader

 • date post

  28-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  124
 • download

  14

Embed Size (px)

description

Otorinolaringologija

Transcript of Glomus tumori

 • GLOMUS TUMORI Marko Dini 18/08

 • PARAGANGLIOMI

  FEOHROMOCITOM

  GLOMUS TUMORI

 • PARAGANGLIJA skupine neuroendokrinih tzv. paraganglijskih elija u kojima se u manjoj ili veoj koncetraciji sintetiu kateholamini u blizini simpatikih ganglija

 • PARAGANGLIJA 2Vode poreklo od elija neuralnih kresti

 • PARAGANGLIJA 3Hromafinske (simpatike) paraganglije-kateholamine Srnadbubrene lezde Aorta Nehromafinske (parasimpatike) paraganglije-hemoreceptori 85% abdomen12% toraks5% glava i vrat FEOHROMOCITOM(90%)IntraadrenalniEkstraadrenalniGLOMUS TUMORI 10%21 % tumori abdomena9.5% tumori toraksa 69 % glave i vrata

 • GLOMUSI GLAVE I VRATA Glomus tympanicumGlomus jugulareGlomus vagale Glomus caroticus

 • PODELA Benigni 90 % Maligni 10 % (1.gl.vagale)Metastaziranje: -direktno -limfogeno-hematogeno

 • EPIDEMIOLOGIJA Incidenca 0,03 % (0,01 % na godinjem nivou) 40-60 god.

  ene : mukarci = 3 : 1

  novorodjenad

 • ETIOPATOGENEZA Detektovano 4 gena ije mutacije dovode do pojave glomus tumora (AD roditelj zavisno nasledjivanje)RET proto-onkogen VHL gen NF 1 SDH gen Hromozom 11 . Hromozom 3. Hromozom 17. Hromozom 1.MEN 1 von-Hipel Lindau Neurofibromatoza 1 sporadian sindrom g.t.

 • ETIOPATOGENEZA 2 hronina hipoksija

  p O2stimulacijaproliferacijaMaligna alteracija

 • PATOHISTOLOGIJA 3 tipa elija: glavne (Zellballen) sustentakularne (podravajue) miine elije40x vei krvotok nego u srani mii! Sporo rastui tumori -10 god. za udvostruenje KLINIKINEMI

 • IMUNOHISTOHEMIJA Glavne elije : sinatofizin

  Sustentakularne SD-100 hromograninneuron specifina enolaza

 • Glomus caroticus i glomus vagaleKlinika slika tumefakt u bonom delu vratabezbolan,spororastui + Fontainov znak deficit kranijalnih nerava IX,X,XI,XIIHornerov sindrom

 • Glomus caroticus i glomus vagale2

  disfagijadizartijadisfonija hemiatrofija i hemipareza jezika ptoza,mijoza,enoftalmus

 • Glomus jugulotimpanicusklinika slika gluvoa pulsativni tinitus najee jednostrano vertigo bol u uhu otoragija

 • Glomus jugulotimpanicus 2klinika slika disfagijadizartijadisfonija hemiatrofija i hemipareza jezika ptoza,mijoza,enoftalmus Znaci intrakranijalne hipertenzije Ataksija

 • Glomus jugulotimpanicus 3klinika slika Otoskopija

  Audiogram-konduktivna pa meovita

 • Glomus jugulotimpanicus 4klinika slika

  Kateholamini znojenje bledilo munina hipertenzija tahikardija dijareja

 • DijagnozaKolor dopler vrata-samo za glomus tumore vrataRTG proirenje foramen jugulare CT bez i sa kontrastom NMR bez i sa kontrastom Angiografija Scintigrafija-18-F-fluorohidroksifenilalanin Skrining za kateholamine Genetiko testiranje

 • Kolor dopler!!! Ne iskljuuje dijagnozu

 • CT temporalne kosti

 • CT sa kontrastom 3D koronarni sagitalni

 • NMR

 • Angiografija

 • DDg.

 • DDg.2Glomus jugulare Jugularni vanom

 • Leenje veliine tumora lokalizacije starost i opte stanje pacijenta deficita kranijalnih nerava

 • Leenje 2 Observacija-ekaj i skeniraj Kompletna hiruka resekcija Radioterapija Endovaskularna embolizacija

 • Hiruka resekcija stopa izleenja 89-100% postoperativna disfunkcija kranijalnih nerava vaskularne komplikacije recidivi

 • Radioterapija 45-56 Gy (manje od 40 Gy veoma neuspeno) prednosti:ukoliko postoji rizik za oteenje kranijalnih nerava,loe zdravstveno stanje pacijenta,odbija hiruku intervenciju,multipli glomus tumori komplikacije: osteomijelitis temporalne kosti,nekroza hipofize,hronini otitis,hronina stenoza spoljanjeg slunog kanala

 • Preoperativna emobilizacija polivinil-alkohol 2-4 dana pre operacije prednost :smanji gubitak krvi u operativnoj regiji komplikacije: groznica,lokalni bol,hematom,nekroza koe,deficit kranijalnih nerava

 • Adrenergika blokada alfa blokatori beta blokatori spreavanje intraoperativne hipertenzije

 • Prognoza Zavisi : benigni ili maligni tumor na jednom mestu ili se proirio aktivan ili ne da li postoje recidivi ili ne

  *