FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE ... add...fod financien - algemene administratie van...

download FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE ... add...fod financien - algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie - uittreksel uit de patrimoniumdocumentatie referentie

of 8

 • date post

  08-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE ... add...fod financien - algemene administratie van...

 • FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE - UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

  Referentie dossier : MEOW-2015-DD-01426481 Bladzijde 1/1

  001 KADASTRALE I PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  NEDERWIJK 138 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte PAN Klassering Kl/ ha

  Code KI

  KI Einde vrijstelling

  8283 Y P0000 HUIS 01 A 74 CA 2F 285

  001 EIGENAAR(S) EN RECHTEN Vierstraete, Luc Albert

  9400 Ninove Nederwijk 138

  003 Attest KI

  Aankoop van een woning met toepassing van verlaagd registratierecht

  Het kadastraal inkomen werd genotificeerd en het werd definitief.

  Als de verkrijger of zijn echtgenoot geen, n of twee kinderen ten laste heeft, is onderhavig uittreksel geschikt om te worden gevoegd bij de aanvraag tot het bekomen van het verlaagd recht voor bescheiden woningen voor zover het op dat uittreksel vermeld K.I. van de bij de aanvraag beoogde woning kleiner of gelijk is aan 745 EUR(*) (*) Als hij/zij drie of vier kinderen ten laste heeft, bedraagt dit bedrag 845 EUR; (*) Als hij/zij vijf of zes kinderen ten laste heeft, bedraagt dit bedrag 945 EUR; (*) Als hij/zij zeven of meer kinderen ten laste heeft, bedraagt dit bedrag 1.045 EUR.

  Conformiteit - verantwoordelijkheid van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) De AAPD reikt de informatie uit die zij bezit. De gebruiker moet de nodige voorzorgen in acht nemen en alleen hij is aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van die gegevens kan voortvloeien. De uitgereikte informatie geldt als aanvaard door de gebruiker, tenzij deze binnen de 10 werkdagen na ontvangst, schriftelijk kennis geeft van de gebreken in de informatie aan de AAPD. Indien de uitgereikte informatie een aan de AAPD toe te rekenen fout bevat, wordt kosteloos een verbeterde versie van de informatie ter beschikking gesteld.

  OVERZICHT VAN HET DOCUMENT

  Gevraagde informatie : Attest KI - Aankoop - Verminderd tarief

  Motivering van de aanvraag : Aankoop onroerend goed tegen verlaagd registratierecht Kosten : 5.50

  Gelijkvormig verklaard met de gegevens uit de patrimoniumdocumentatie door CLAEYS DIRK

  Datum : 30/12/2015

  Handtekening

  Voor toelichting, zie de bijgevoegde VERKLARENDE NOTA.

 • B284a2

  B273n B283a2

  B272t B283x

  8372z 8372c

  6372a7

  B372c6

  Uittreksel uit het kadastraal percelenplan: NINOVE 2 AFD

  Sectie: B Toestand : 01.01.2015

  8284v2 28/30

  B273p 8286m

  B284b2

  B286n

  B284p2

  12 B284m2

  B285z2

  8279f

  8372s6

  8372f7 Nederwijk

  B372h7 B372

  57 159 167

  B372b7

  B285z3 3

  B285

  Schaal: 1/500

  B285v4

  FOD Financin

  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Kadaster .be

  De Algemene Adminis ratie van de Patrimoniumdocumenta ie is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet

  de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet.

  Dossiernummer AAPD: 4-29368-20151228-090851

  Kostprijs: 11.0

  Voor eensluidend verklaard, Gent, 28/12/2015

  De gevolmachtigde ambtenaar,

  DIRK CLAEYS =

 • Algemene administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

  Opmetingen en Waarderingen

  Federale

  Overheidsdienst

  FINANCIEN Afz.: DIR.00ST-VL. LEGGER SINT-LIEVENSLAAN 27-31 9000 GENT

  BRACKE Daisy Halsesteenweg, 17 9402 Meerbeke

  GENT, 30/12/2015

  Uw bericht van Uw kenmerk

  Ons kenmerk Bijlage(n)

  107.618.sV 29368 MEOW-2015-DD-01427355

  Mevrouw, Mijnheer

  Gelieve, ingevolge uw aanvraag op 22/12/2015, als bijlage de gevraagde informatie te vinden.

  Met vriendelijke groeten,

  CLAEYS DIRK

  FINANCIEEL ASSISTENT

  Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij: DIR.0OST-VL. LEGGER

  Tel: 0257/72 990 Fax: 0257/96 239 E-mail: dir.kad.oost-vl.uittreksels@minfin.fed.be Openingsuren van 9 u tot 16 u of na afspraak

  .be

 • 001 EIGENAAR(S) EN RECHTEN Scheerlinck, Rosette Camilla & Noynaert, Roger

  9400 Ninove

  Emiel De Molstraat 14

  002 EIGENAAR(S) EN RECHTEN Caluwaerts, Peter Leonard Diane & Bovy, Katrien Jean Paule

  1755 Gooik Kerkplein 3

  FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE - UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

  Referentie dossier : MEOW-2015-DD-01427355 Bladzijde 1/3

  001 KADASTRALE I PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  EMIEL DE MOLSTR 14 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte P/W Klassering KI/ ha

  Code KI

  KI Einde vrijstelling

  B284 P P0000 HUIS 70 CA 2F 287

  002 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  EMIEL DE MOLSTR 12 Status :Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte P/W Klassering KI/ ha

  Code KI

  KI Einde vrijstelling

  B284 M2 P0000 HUIS 70 CA 2F 275

  003 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  EMIEL DE MOLSTR 10 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte PAN Klassering KI/ ha

  Code KI

  KI Einde vrijstelling

  B284 R P0000 HUIS 70 CA 2F 391

  003 EIGENAAR(S) EN RECHTEN 1 Lahfa, Mimoun

  9400 Ninove

  -VE1/2 -

  Emiel De Molstraat 10

  2 Ettaba, Ilham

  9400 Ninove

  - VE 1/2 -

  Emiel De Molstraat 10

  004 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  NEDERWIJK 136 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

 • FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE - UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

  Referentie dossier : MEOW-2015-DD-01427355 Bladzijde 2/3

  004 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte PAN Klassering KI/ ha

  Code KI

  KI Einde vnjstelling

  B279 F P0000 HUIS 01 A 94 CA 2F 252

  004 EIGENAAR(S) EN RECHTEN Droeshout, Rita Maria Ghislena & Pillet, Willy Victor

  1755 Gooik

  Asseveldstraat 13

  005 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  EMIEL DE MOLSTR 8 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw: 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte PAN Klassering KI/ ha

  Code KI

  KI Einde vnjstelling

  B284 X2 P0000 HUIS 81 CA V 2F 429

  005 EIGENAAR(S) EN RECHTEN Binst, Ria Jose Gory Dominique

  9400 Ninove Emiel De Molstraat 8

  006 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  NEDERWIJK 140 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte PAN Klassering Kl/ ha

  Code KI

  KI Einde vnjstelling

  B283 X P0000 HUIS 64 CA 2F 257

  006 EIGENAAR(S) EN RECHTEN De Greef, Nadine Valentine Maria

  9400 Ninove Nederwijk 140

  007 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  NEDERWIJK Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte PAN Klassering KI/ ha

  Code KI

  KI Einde vrijstelling

  B283 Z P0000 TUIN 37 CA T 1 109 1F 0

  007 EIGENAAR(S) EN RECHTEN Scheerlinck, Rosette Camilla & Noynaert, Roger

  9400 Ninove Emiel De Molstraat 14

 • 9400 Ninove Emiel De Molstraat 4

  Datum : 30/12/2015 Handtekening

  009 EIGENAAR(S) EN RECHTEN

  Jacobs, Paul Jos & De Vits, Jeaninne

  OVERZICHT VAN HET DOCUMENT

  Gevraagde informatie : Lijst - Aanpalende percelen ; met fiscale gegevens

  Motivering van de aanvraag : Andere: . Bewerkingstoestand op : 01/01/2015 Kosten : 11.30

  Gelijkvormig verklaard met de gegevens uit de patrimoniumdocumentatie door CLAEYS DIRK

  FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE - UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

  Referentie dossier : MEOW-2015-DD-01427355 Bladzijde 3/3

  008 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  EMIEL DE MOLSTR 6 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte P/W Klassering KI/ ha

  Code Kl

  KI Einde vrijstelling

  B284 W2 P0000 HUIS 57 CA V 2F 430

  008 EIGENAAR(S) EN RECHTEN

  Bourgeois, Alain & Vannijvel, Marilyn Marie Louise Carine

  1570 Galmaarden Steenstraat 43

  009 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE

  41362 NINOVE 2 AFD

  EMIEL DE MOLSTR 4 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw : 0004

  Sectie en perceelnr

  Partitie Aard detail(s)

  Oppervlakte P/W Klassering KI/ ha

  Code KI

  KI Einde vrijstelling

  B284 E2 P0000 HUIS 01 A 30 CA 2F 304

  Conformiteit - verantwoordelijkheid van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) De AAPD reikt de informatie uit die zij bezit. De gebruiker moet de nodige voorzorgen in acht nemen en alleen hij is aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van die gegevens kan voortvloeien. De uitgereikte informatie geldt als aanvaard door de gebruiker, tenzij deze binnen de 10 werkdagen na ontvangst, schriftelijk