Financien, fiscaliteit en accountancy

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het financiële werkveld en vooral de spelregels zullen in de loop van de komende maanden eenevolutie ondergaan. De zoektocht naar besparingen en belastingen zullen ongetwijfeld leiden totheel wat nieuwe regels die rechtstreekse gevolgen zullen hebben voor u en uw klant.Het dagelijks opvolgen van de actualiteit is dan ook een must. Maar het is onmogelijk dit zelf te doen.Niemand heeft immers de tijd om zelf het staatsblad uit te pluizen, nieuwe rulings stuk voor stuk nate lezen, …

Transcript of Financien, fiscaliteit en accountancy

 • www.syntrawest.be

  vOORjaaR 2012

  FInAncInFIScAlIteItAccOuntAncy

 • www.syntrawest.be2

  INHOUD

  Korte seminaries ....................................................................................................... 4 Programmawet2012vooruinkaartgebracht UpdateboekhoudkundigeadviezenCBN BTWendereissector FiscaleenBTWClub:stapnunogin! Probleemboekingen-demoeilijksteboekingenoverwonnen Elektronischfactureren:bespaarkosten Deautoendefiscus Notioneleinterestaftrek VAT-package:praktijktoepassingenenervaring 5BTWvalkuilen Extralegalepensioenen:mogelijkhedenuitfiscaalstandpunt Correctefacturerenindebouw EMCS-aangiftevanaccijnsgoederen

  Verdiepingscursussen ............................................................................................. 17 Balansanalyse Financileaspectenbijovernamevaneenzakenkantoor Kostprijsberekeningindebouw

  Update Pb en Venb ..................................................................................................20

  Grondige snelcursussen fi scaliteit te Brugge en Kortrijk ..................................... 22

  Vennootschapsrecht voor fi nancilen .................................................................... 27

  Personeelsmanagement en -administratie voor fi nancile professionals ..........28

  Stichting Bedrijfsmanagement voor fi nancilen ....................................................38

  OPLEIDINGSKALENDER .........................................................................................43

  INFO / INSCHRIJVING .............................................................................................46

  CONTACTADRESSEN ..............................................................................................48

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 3Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  Geachte mevrouwGeachte heer

  Het financile werkveld en vooral de spelregels zullen in de loop van de komende maanden een evolutie ondergaan. De zoektocht naar besparingen en belastingen zullen ongetwijfeld leiden tot heel wat nieuwe regels die rechtstreekse gevolgen zullen hebben voor u en uw klant.

  Het dagelijks opvolgen van de actualiteit is dan ook een must. Maar het is onmogelijk dit zelf te doen. Niemand heeft immers de tijd om zelf het staatsblad uit te pluizen, nieuwe rulings stuk voor stuk na te lezen, Syntra West biedt u verschillende mogelijkheden om de actualiteit op de voet te volgen.

  Actualiteitsseminaries Fiscale en btw club

  In de Fiscale club en de BTW club gaan we steeds in op de meest recente ontwikkelingen die rechtstreekse gevolgen hebben voor u.Uiteraard kan in het bestek van deze sessies niet alles in detail behandeld worden. Daarom gaan we tijdens onze seminaries uitgebreider in op de belangrijkste themas.

  Daarnaast behandelen we de Programmawet 2012 zodra deze bekend gemaakt wordt en kunt u vanaf eind april weer bij ons terecht voor een Update van de aangiftes Pb en Venb.

  We bieden nmalig de gelegenheid om tussentijds in te stappen in de Fiscale en/ of BTW club. Meer hierover in deze brochure.

  Samenwerking met kennispartners

  Omdat seminaries en clubs niet altijd doorgaan op het moment dat u de correcte informatie nodig heeft, werkt Syntra West sinds kort samen met Index als kennispartner. Index is sinds lange tijd leverancier van allerhande fiscale databanken, de meest actuele financile en fiscale info, Dankzij een inschrijving in de Fiscale en/ of BTW club kan u gebruik maken van een basisaanbod van deze info en daarbovenop genieten van een aanzienlijk voordeel als u zich wil abonneren op de uitgebreide dienstverlening van Index.

  We hopen dat deze brochure uw wegwijzer zal zijn in het uitgebreide aanbod.

  Peter Daschot Isabelle PareitCommercieel cordinator Opleidingscordinator

  PS Syntra West is erkend als opleidingsverstrekker in kader van permanente vorming door BIBF en IAB (BO 220/2011 03)

 • K O R T L O P E N D E S E M I N A R I E S

  www.syntrawest.be4

  PrOgrAmmAWet 2012 vOOr u In kAArt geBrAcht

  De regeringsonderhandelingen zijn gefinaliseerd, de maatregelen worden in wetten en besluiten gegoten (op het moment van schrijven althans).Dit alles zal resulteren in een regeerakkoord, deelakkoorden, nieuwe wetten, fiscale bepalingen, Indien u tijdig wil anticiperen om uw clint tijdig het gepaste advies te kunnen geven, heeft u een grondig overzicht nodig van de verschillende nieuwigheden en hun gevolgen.

  Hoe dit alles ook zal evolueren, het staat vast dat uw clinten (werkgevers n werknemers, ondernemers, gezinnen, ) zullen geconfronteerd worden met strenge besparingsmaatregelen.Dit seminarie zet de maatregelen op een rij en overloopt de gevolgen voor u en uw klant.

  Uw Voordeel met ons seminarie uwbeslissingenenadviesoppeil heteigenopzoekwerkwordttoteenminimumbeperkt

  Een investering van slechts enkele uren kan een wereld van verschil betekenen.

  doelgroeP(Medewerkers van) boekhouders, accountants, fiscalisten, revisoren; medewerkers van boekhoudafdelingen in bedrijven.

  Praktische gegeVensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, woensdag 8 februari2012 van 19u tot 22u Syntra West Campus Kortrijk, donderdag 16 februari 2012 van 19u tot 22u

  Deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraag 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 5

  K O R T L O P E N D E S E M I N A R I E S

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  uPdAte BOekhOudkundIge AdvIezen cBn

  Deze nieuwe update wordt jaarlijks voorzien

  docentIgnace Bogaert, lid wetenschappelijk secretariaat CBN, senior manager IFRS-Desk Ernst & Young, Bedrijfsrevisor

  De adviesbevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige normen richt zich tot het boekhoudrecht en het gemeen jaarrekeningen recht dat geldt voor ondernemingen en vennootschappen enerzijds, en voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, en stichtingen anderzijds.

  De door CBN goedgekeurde en gepubliceerde adviezen zijn een sterke leidraad bij het voeren van de boekhouding.

  Sinds enkele jaren is de CBN actiever op het vlak van de publicatie van adviezen, talrijke nieuwe adviezen staan op de website. Een aantal oudere adviezen werden inmiddels ook geactualiseerd.

  Tijdens dit seminarie krijgt u duiding bij de recent gepubliceerde CBN-adviezen en een kritische analyse van de toepasbaarheid in uw boekhoud-of accountantspraktijk.

  ProgrammaKomen o.a. aan bod, naast nog heel wat andere: CBN-advies2011/XXInterestRateSwaps CBN-advies2011/XXFactoring CBN-advies2011/16DeBoekhoudkundigeverwerkingvanderdenrekeningen CBN-advies2011/15Waardeverminderingenophandelsvorderingen,gedektdooreen

  kredietverzekering CBN-advies2011/14Herwaarderingsmeerwaarden CBN-advies2011/13Overheidssubsidies CBN-advies2011/12Afwijkinginzakefunctionelevaluta:praktischeimplicatiesenprocedure CBN-advies2009/10Bepalingvanfunctionelevalutabijfinancieringsvennootschappen CBN-advies2011/11Deboekhoudkundigeverwerkingvangrensoverschrijdendepartile

  splitsingen CBN-advies2011/10Deboekhoudkundigeverwerkingvangrensoverschrijdendesplitsingen CBN-advies2011/9Invloedvanhetbuitengerechtelijkminnelijkakkoordendegerechtelijke

  reorganisatieopdeschuldenenvorderingen CBN-advies2011/8Verslaggevingbijontbindingenvereffening

  Praktische gegeVensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, maandag 30 januari 2012 van 19u tot 22u Syntra West Campus Kortrijk, dinsdag 31 januari 2012 van 19u tot 22u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraag 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • K O R T L O P E N D E S E M I N A R I E S

  www.syntrawest.be6

  BtW en de reISSectOr

  docent Jurgen Opreel, zelfstandig VAT consultant Opreel consulting de BTW lijn , VAT Specialist. Voormalig senior partner bij Deloitte en director bij het BTW Huis.

  De zesde btw - richtlijn van 17 mei 1977 omvat een bepaling voor reisbureaus en touroperators. Artikel 26 stelt hierin een bijzondere regeling van belastingheffing van de BTW over de winstmarge van de reisbureaus. Belgi heeft deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving die van kracht gegaan is op 1 december 1977.Sinds 1/1/2010 is er ook het btw - pakket dat de plaats van de dienst vastlegt en naast vereenvoudigingen ook nieuwe problemen meebrengt.Dit seminarie behandelt alle knelpunten op btw - vlak: plaats van de dienst zowel B2B als B2C (en het onderscheid), waarborgvoorschot; onderaanneming, btw op winst;

  Op het programma staan o.m. het specifiek karakter van de reissector, de doelstellingen van de bijzondere regeling, btw wetgeving en -reglementering i.v.m. reisbureaus (reisbureaus, maatstaf van heffing, forfaitaire marges, aftrekbaarheid van btw in hoofde van een reisbureau, aftrekbaarheid van de BTW in hoofde van een klant, plaats van belastingheffing).

  Daarnaast hebben we ook aandacht voor de praktijk van de uitzonderlijke regelingen en de aftrekbaarheid van de BTW inzake reizen (algemeen principe en aftrekbeperkingen, factuur van het reisbureau met winstmargeregeling, aanrekening van aparte diensten) en de commissies van reisbureaus.

  Praktische gegeVensDatum en locatie

  Syntra West Campus Oostende, donderdag 9 februari 2012 van 18u30 tot 21u30Deelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 7

  K O R T L O P E N D E S E M I N A R I E S

  Voor alle info: contacteer ons