FL… INNHOLD .2017-06-23  Smittevernplan INNHOLD Behandlet i kommunestyret 22.06.2017...

download FL… INNHOLD .2017-06-23  Smittevernplan INNHOLD Behandlet i kommunestyret 22.06.2017 Arkivsak-dok:

of 31

 • date post

  11-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FL… INNHOLD .2017-06-23  Smittevernplan INNHOLD Behandlet i kommunestyret 22.06.2017...

 • Smittevernplan

  INNHOLD

  Behandlet i kommunestyret 22.06.2017

  Arkivsak-dok: 14/00543-26

  FL KOMMUNE

  2017

 • 2

  Innhold

  1. INNLEDNING ___________________________________________________________ 4

  1.1 Oppbygging av planen ______________________________________________ 4

  1.2 Godkjenning revisjon _____________________________________________ 4

  1.3 Fordelingsliste for smittevernplan_____________________________________ 4

  2. TILGJENGELIGE RESSURSER I SMITTEVERNARBEIDET ___________________ 5

  2.1 Personell i helsetjenesten ____________________________________________ 5 2.1.1 Lege____________________________________________________________ 5 2.1.2 Helsesster ______________________________________________________ 5 2.1.3 Tilsynslege og sykepleiere i institusjon ________________________________ 5

  2.1.4 Bedriftshelsetjenesten ______________________________________________ 5 2.1.5 Annet helsepersonell _______________________________________________ 5

  2.2 Helsetjenestens samarbeidspartnere ___________________________________ 5 2.2.1 Kommunalt ______________________________________________________ 5

  2.2.2 Regionalt ________________________________________________________ 6 2.2.3 Privat ___________________________________________________________ 6 2.2.4 Fylket / Vestre Viken HF ___________________________________________ 6 2.2.5 Stat ____________________________________________________________ 6

  2.3 Organisering av kriseledelse _________________________________________ 7

  2.4 Utstyr ____________________________________________________________ 7

  3. INFORMASJONSSTRATEGI ______________________________________________ 8

  3.1 Lpende informasjon, opplring, rd og veiledning under normaltilstander _ 8 3.1.1 Smittevernplanen _________________________________________________ 8 3.1.2 Helsestasjonen____________________________________________________ 8 3.1.3 Helseopplysning __________________________________________________ 8

  3.1.4 Media __________________________________________________________ 8

  3.1.5 Helseopplysning personlig til smittebrere og smitteutsatte ________________ 8

  3.2 Informasjonsprosedyrer i beredskapssituasjoner ________________________ 9 3.2.2 Informasjons- og kommunikasjonstiltak________________________________ 9 3.2.1 Under en pandemi _________________________________________________ 9

  4. PROSEDYRER FOR FOREBYGGING, DIAGNOSTI-SERING OG BEHANDLING AV

  INFEKSJONSSYKDOMMER _______________________________________________ 10

  4.1 Forebygging av infeksjonssykdommer ________________________________ 10 4.1.1 Barnesykdommer ________________________________________________ 10 4.1.2 Bakterielle, virale, importerte sykdommer _____________________________ 10 4.1.3 Dde dyr _______________________________________________________ 10 4.1.4 Tuberkulose_____________________________________________________ 10 4.1.5 HIV/AIDS ______________________________________________________ 13

  4.1.6 Zoonoser _______________________________________________________ 13 4.1.7 Influensa _______________________________________________________ 14 4.1.8 Fugleinfluensa ___________________________________________________ 14 4.1.9 Pandemisk influensa ______________________________________________ 14 4.1.10 Pneumokokksykdom ___________________________________________ 17

  4.1.11 MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus) __________________ 17 4.1.12 Hepatitter ____________________________________________________ 18

 • 3

  4.1.13 Seksuelt overfrbare infeksjoner (SOI) _____________________________ 20

  4.2 Diagnostisering og behandling _______________________________________ 20

  4.3 Varsling av utbrudd _______________________________________________ 21

  5 VAKSINASJON _______________________________________________________ 22

  5.1 Barnevaksinasjonsprogrammet ______________________________________ 22

  5.2 Influensavaksinering_______________________________________________ 22

  5.3 Vaksine mot pneumokokksykdom ___________________________________ 23

  5.4 Massevaksinasjon ved pandemisk influensa ___________________________ 23 5.4.1 Organisering ____________________________________________________ 24

  5.5 Vaksinevedlikehold hos voksne ______________________________________ 24

  5.6 Reisevaksinering __________________________________________________ 25 5.6.1 Beskyttelse mot malaria ___________________________________________ 25 5.6.2 Vaksinering fr reisen _____________________________________________ 25

  6 VANN OG NRINGSMIDLER __________________________________________ 26

  6.1 Drikkevannforsyningen ____________________________________________ 26

  6.2 Nringsmidler ____________________________________________________ 26

  6.3 Hygienepakken ___________________________________________________ 26

  7 AVFALLSHNDTERING ______________________________________________ 27

  8 SKADEDYRKONTROLL _______________________________________________ 28

  9 HYGIENEKONTROLL _________________________________________________ 28

  9.1 Helseinstitusjoner, sykehjemmet _____________________________________ 28

  9.2 Hygiene ved skoler og barnehager ___________________________________ 28 9.2.1 Sykdom i barnehagen _____________________________________________ 28

  9.3 Hygiene i andre forsamlingslokaler, og andre virksomheter som campingplasser, overnattingssteder, svmmebasseng, frisrsalonger osv. _________ 28

  9.4 Ansettelse av helsearbeidere fra land utenfor Norden ___________________ 29

  10 DIVERSE ____________________________________________________________ 30

  10.1 Opplring, gjennomfring av velser_________________________________ 30

  10.2 Tilhrende lovverk, forskrifter og veiledere ___________________________ 30

  10.3 Nye utfordringer i fremtiden blir: ____________________________________ 30

  10.4 Tilhrende litteratur _______________________________________________ 31

  10.5 Vedleggoversikt ___________________________________________________ 31

 • 4

  1. INNLEDNING

  Kommunen skal iflg. smittevernloven (Lov om vern mot smittsomme sykdommer, 1995) srge

  for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret ndvendige

  smittevernhjelp. Dette kan vre forebyggende tiltak, ndvendige underskelser, behandling og

  pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.

  (Smittevernveilederen, 2009). Loven plegger kommunene ha en plan for helsetjenestens

  arbeid med vern mot smittsomme sykdommer.

  Egen forskrift om tuberkulosekontroll (FOR-2009-02-13-205) med veileder plegger kommunene utarbeide egne tuberkulosekontrollprogram. Kommunene skal utarbeide en

  pandemiplan, samt ha egne prosedyrer for arbeidet med HIV/AIDS.

  Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og dette gjr at arbeidstakere fra land utenfor Norden m

  gjennom spesielle prosedyrer fr de kan jobbe i yrker innen helse, omsorg, skole etc i Norge.

  Dette for forebygge importsykdom.

  Beredskapsarbeidet innen smittevern hviler p flgende grunnleggende prinsipper:

  ansvarsprinsippet: den virksomheten som har ansvar for et fagomrde i en normalsituasjon, har ogs ansvaret for hndtere ekstraordinre hendelser

  nrhetsprinsippet: en krise skal hndteres p lavest mulige operative niv

  likhetsprinsippet: kriseorganisasjonen br vre mest lik den organisasjonen man opererer med til daglig.

  1.1 Oppbygging av planen

  Smittevernplanen er sammensatt av en normalsituasjonsbeskrivelse som er en del av vr

  Kvalitetssikring og Internkontroll, og en krisesituasjonsbeskrivelse som er en del av

  kommunens helsemessige og sosiale beredskapsplan. Smittevern- og beredskapsplanene

  baseres p blant annet p kommunens totale risiko og srbarhetsanalyse (ROS).

  1.2 Godkjenning revisjon

  Det er et smittevernteam i kommunen, bestende av smittevernlege og helsesster. Andre

  fagpersoner knyttes til etter behov. Teamet er ansvarlig for revisjon av planen v/behov eller

  minst hvert 4. r.

  1.3 Fordelingsliste for smittevernplan

  Engangs utsending Utsending av

  oppdateringer

  Utsending av revisjoner

  Fylkeslegen i Buskerud X

  Mattilsynet distriktskontor for Hallingdal X

  Fl legekontor X X

  Fl helsestasjon X X

  Flheimen X X

  Interne tjenester X X

  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevernlovenhttps://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205?q=tuberkulosekontroll
 • 5

  2. TILGJENGELIGE RESSURSER I SMITTEVERNARBEIDET

  2.1 Personell i helsetjenesten

  2.1.1 Lege Kommunelege/smittevernlege Roger Hyldmo, Fl legekontor, tlf. 32 05 36 27 / 481 32 475.

  Smittevernlegen kjenner loven, har ansvar for og utfrer informasjonsarbeid.

  Legevakt: tlf. 116 117

  2.1.2 Helsesster Ledende helsesster Fl kommune, Siv Merethe Glesne, tlf kontor 32 05 36 22 / 95148 061.

  Helsesster utfrer informasjonsarbeid, vaksinasjon, kan bist smitteoppsporing og

  hygienekontroller ved skoler og barnehager, og gir helseopplysning.

  2.1.3 Tilsynslege og sykepleiere i institusjon Enhetsleder pleie og omsorg/ sykepleiefaglig ansvarlig: Odd verli, tlf kontor: 32 05 36 60,

  privat 32 14 96 31 / 984 80 416

  Seksjonsleder hjemmetjenester: Bente D. Tollefsen, tlf kontor 32 05 36 60, privat 32 05 01 18

  / 997 21 093

  Seksjonsleder institusjon: Kari Stillingen Rapp: tlf kontor 32 05 36 60 / 971 53 351

  Tilsynslege/medisinsk faglig ansvarlig: Roger Hyldmo

  2.1.4 Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten er