Finanční trh Téma „Finanční trh“

Click here to load reader

 • date post

  14-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Finanční trh Téma „Finanční trh“. Co rozumíme finančním trhem. s třetává se nabídka kapitálu s poptávkou k apitál: peníze, cenné papíry, akcie střetávají se ekonomické subjekty, které mají dočasně volné finanční prostředky s těmi, kteří mají nedostatek finančních prostředků. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Finanční trh Téma „Finanční trh“

Finan trh

Finann trhTma Finann trh

Tuto ablonu lze pout jako poten soubor pro prezentaci vukovch materil pi prci ve skupin.

OddlyPo kliknut na snmek pravm tlatkem myi lze pidat oddly. Oddly mohou pomoci uspodat snmky nebo usnadnit spoluprci mezi vce autory.

PoznmkyOddl Poznmky pouijte k zadn poznmek k doruen nebo dalch podrobnost pro posluchae. Tyto poznmky lze zobrazit bhem prezentace. Vezmte v vahu velikost psma (dleit pro usnadnn, viditelnost, pozen videozznamu a online provoz).

Sladn barvy Vnujte zvltn pozornost obrzkm, grafm a textovm polm. Zvate, zda astnci budou tisknout ernoble nebo ve stupnch ed. Provedenm zkuebnho tisku ovte, zda barvy funguj sprvn pi vytitn ernoble i ve stupnch ed.

Obrzky, tabulky a grafyVsate na jednoduchost: pokud je to mon, pouijte konzistentn a neruiv styly a barvy.Oznate popisky vechny grafy a tabulky.

1Co rozumme finannm trhemstetv se nabdka kapitlu s poptvkoukapitl: penze, cenn papry, akciestetvaj se ekonomick subjekty, kter maj doasn voln finann prostedky s tmi, kte maj nedostatek finannch prostedk

Sdlte strun pehled prezentace. Popite hlavn zmr prezentace a v em spov jej dleitost.Uvete kad z hlavnch tmat.Aby se posluchai dokzali v prezentaci orientovat, mete tento snmek s pehledem opakovat bhem cel prezentace vdy se zdraznnm konkrtnho tmatu, kter se chystte probrat jako dal.2Ekonomick subjekty

Toto je dal monost. pro snmek s pehledem.

Zjmy subjekt - co chtj vitel a co dluncivitelminimln rizikomaximln likvidita (schopnost uhradit spltku) maximlnvnosdlunciminimln nklady (roky, dividendy) maximln obdob pjky

Pklad finannho trhuPan MalM volnch 100 000 K a chce je zhodnotit. Jak m monosti?termnovan vkladdlouhodob zhodnocen nap. v rmci stavebnho spoen i penzijnho pipojitnnkup cennch paprPan KoutnPoizuje si byt a vybaven a schz mu finann prostedky.Jak m monosti?vr nap. ze stavebnho spoenhypotka na bytspltkov prodej nbytkuKdo vstupuje na finann trh?

Finann trh se len podle pedmtu obchodu na:

1.penn trhdiskontn trh(nstrojem finannho pesunu je smnka,ek,)trh depozitnch certifikt2.kapitlov trhtrh obligac (= dluhopis)trh akcitrh hypotk3.devizov trh4.trh drahch kov

Penn trh lhta splatnosti do 1 rokukrtkodob finann nstroje:smnky, depozitn certifikty, krtkodob vrykrtkodob termnovan vklady..VITEL- prodv zbo- majitel smnky DLUNK- vystav smnku ve prospch vitele

Charakteristika pennho trhu

9Kapitlov trh splatnost del ne 1 rokstedndob a dlouhodob finann nstroje:obligace akciestedndob a dlouhodob termnovan vkladystavebn spoenpenzijn pipojitnzdroj obrzkuAutor obrzku: Ren Stank

Co ovlivuje investice?

11Riziko investic na kapitlovm trhuKols hodnota cennch paprMn se jejich kurzJestlie je nabzen vysok vnos, bv zpravidla vt riziko investiceRiziko meme snit napklad investovnm na del dobuhttp://www.iks-kb.cz/opencms/opencms/iks/fund_detail.htmlgrafy vnos fond komern banky Na internetu lze z graf zjistit vnosy fond, hospodaen v minulch letech , pohyb hodnot akci Zdroje:

http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-obsah-a-priklady-z-praxe-skolhttp://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ekonomika/financni-trhhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_stranaPouit obrzky Kliparty programu Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft Konstrukn dokonalostDvrn informace spolenosti Microsoft14Je vae prezentace co nejvstinj? Zvate pesunut nadbytenho obsahu do dodatku.K uloen obsahu, kter ppadn budete chtt zmnit v sti vyhrazen pro dotazy nebo kter si mohou astnci podrobnji prozkoumat pozdji, pouijte snmky s dodatkem.