Fatma colasan tmmob

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  855
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Fatma colasan tmmob

 • 1. TRK MAVR MHENDSLER ve MMARLAR BRLMavir Mhendislik Sektr Gelitirme Projesi 25-26 Mart 2009, AnkaraMESLEK SORUMLULUK SGORTASI Fatma laan GEN-TES Ltd.ti. / ODTM A.. www.gen-tes.com.tr

2. Teknik Mavirlik (TM) HizmetleriYatrm Planlama almalar Fizibilite Etdleri, ED RaporlarSondaj ve Zemin Etdleri , Toporafya almalar Mimarlk/Mhendislik Tasarm HizmetleriTasarm Kontrolluu Teknik ve dari artname Hazrlanmashale Dosyas Hazrlanmas Teklif DeerlendirmeMteahhit Seiminde verene Danmanlk Mesleki Kontrolluknaat Kontrolluu naat ve Proje Ynetimi, Kalite Ynetimiletmeye Alma Danmanl Tesislerin Doru Kullanm in Teknik Eitim Deerlendirme Hizmetleri vb. 3. Teknik Mavirlik (TM) Hizmetleri (Mavi: MSS iin elverili hizmetler) Yatrm Planlama almalar Fizibilite Etdleri, ED RaporlarSondaj ve Zemin Etdleri, Toporafya almalar Mimarlk/Mhendislik Tasarm HizmetleriTasarm Kontrolluu Teknik ve dari artname Hazrlanmashale Dosyas Hazrlanmas Teklif DeerlendirmeMteahhit Seiminde verene Danmanlk Mesleki Kontrolluknaat Kontrolluu naat ve Proje Ynetimi, Kalite Ynetimiletmeye Alma Danmanl Tesislerin Doru Kullanm in Teknik Eitim DeerlendirmeHizmetleri vb. 4. Mesleki Sorumluluk Yatrmn baar serveni ou zaman Teknik Mavirle balar. rnein iyi bir tasarmla kalitesiz i yaplabilir ama kt tasarmla iyi sonu almak olas deildir. Ayn ekilde, olmas gerektii ekilde verilmeyen kontrolluk hizmetleri de yatrmda kalite dklne neden olacaktr. Tasarm ve kontrolluk hizmetlerinin yaratt katma deerin bykl ve alnacak sonularn nemi, bu hizmetlerin mutlaka gerek sorumluluk altnda alnmasn zorunlu klmaktadr. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 5. Mesleki Sorumluluk Bugne kadar lkemizde teknik mavirler, tp doktorlar, avukatlar ve mali mavirlerin vermekte olduklar hizmetlerin sonularna gereinden fazla hogrl bir gzle baklyordu. Buna karlk sz konusu hizmetleri icra edenler de, belirsizlikler ieren koullarda dahi iverenlerinin veya hastalarnn lehine olaca yolunda garantisi bulunmayan konularda mesleki bilgi ve becerilerini ortaya koymay kabullenmekteydiler. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 6. Mesleki Sorumluluk Yakn gelecekte ise; mesleki hizmetlerin zensiz/dikkatsiz, yani meslein kabul edilmi standartlarnn dnda sunulduu yolunda kesin kantlar olmasa bile, her zararn karlnda bir tazminatn alnmas gerektii yolunda ok belirgin bir tutum egemen olacaktr. Dnyada da bu ekilde bir gelime izlenmitir. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 7. Mesleki sorumluluk ---- Sigorta Mesleki sorumluluk, bir hizmet sunucusunun (Teknik Mavir veya Teknik Mavirlik firmas) mesleki hizmetlere ilikin zensiz,ihmalci veya yanl uygulamalar nedeniyle zarar veya kayba urayanlarn bu zararlarnn karlanmas ykmllnn kabul demektir. Mesleki Sorumluluk Sigortas ise, yukarda sz edilen Teknik Mavirin, grevini ihmal etmesinden dolay tazminata hak kazananlara yaplacak demelerle ilgili riskin tamamn veya bir blmn bir sigorta irketine devretme aracdr.Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 8. RisklerMSSden nce: TM iin az, veren iin byk risk vardr. MSSden sonra: TM iin daha byk, veren iin daha az risk olacaktr. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 9. Mesleki SorumlulukKk hizmet byk risk Potansiyel riskler dnldnde, Teknik Mavire denecek cretin ve Mesleki Sorumluluk Sigortas primlerinin boyutu, ileride kaybedilebileceklerin yannda ihmal edilebilir niteliktedir. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 10. Zincirin Halkas (PROS = MSS) Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 11. Geleneksel Model (PROS = MSS) Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 12. Tasarla-Yap Modeli (PROS = MSS) Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 13. Tasarmla lgili ddialarFatma laan - www.gen-tes.com.tr 14. Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortas, ilk bakta yle grnse de Kasko gibi bir tazminat sigortas deildir. Bu sigorta aslnda caydrclk ieren, kullananlarn kalitelerinin ykselmesine neden olan bir kalite garanti sistemidir. Mesleki Sorumluluk Sigortas, uygulamaya konulduu an yozlamaya balayan sertifika- karne vs. benzeri bir sistem deildir. Bu sigorta sistemi zel sektrn kendi iinde kontrolunu salayan, tamamen bamsz bir oto- kontrol mekanizmasdr. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 15. MSS TebliiMESLEK SORUMLULUK SGORTASI GENEL ARTLARI Resmi Gazetede 16.3.2006 de yaymland. Kapsam iindeki hizmet ykmlleri: 1. Teknik Mavirler 2. Tp Doktorlar 3. Avukatlar 4. Mali MavirlerFatma laan - www.gen-tes.com.tr 16. MSS Teblii Sigortann Konusu Bu sigorta szlemesi ile sigortalnn poliede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek snrlar izilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Szleme sresi iinde meydana gelen olay sonucu doan ve sorumluluk hkmleri uyarnca tazmini szleme sresi iinde ya da sonrasnda talep edilen zararlara kar, veya b) Szleme yaplmadan nce veya szleme yrrlkteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece szleme sresi iinde sigortalya kar doabilecek taleplere kar szlemede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini ierecek ekilde szleme yapabilecekleri gibi, her ikisini ierecek ekilde de szleme yapabilir. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 17. MSS TebliiKlozlar ve zel artlar Bu genel artlarn eki niteliindeki klozlar genel artlara gre zel dzenlemeler ierebilir. Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalnn aleyhine olmamak zere zel artlar kararlatrabilir. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 18. Kloz (Mali Mavirler)SERBEST MUHASEBEC SERBEST MAL MAVRVE YEMNL MAL MAVR MESLEK SORUMLULUK SGORTASIKLOZU30 Nisan 2008Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 19. Kloz (Tp Doktorlar ve Di Hekimleri) HEKMMESLEK SORUMLULUK SGORTASI KLOZU 30 Nisan 2008Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 20. Kloz (Avukatlar) AVUKATMESLEK SORUMLULUK SGORTASIKLOZU3 ubat 2009 Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 21. Taslak Kloz (Teknik Mavir) MESLEK SORUMLULUK SGORTASI GENEL ARTLARI MHENDS VE MMARMESLEK SORUMLULUK SGORTASIKLOZUTOBB Teknik Miavirlik Meclisi tarafndan taslakhazrlanmaktadr. (Mart 2009) Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 22. Taslak Kloz (Teknik Mavir)I.Kapsam II. Teminat Dnda Kalan Tazminat Talepleri III. Ek Szlemeyle Teminat AltnaAlnabilecek Tazminat Talepleri Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 23. Genel Prensipler Genel olarak MSS teminat toplam tutar, Teknik Mavirin hizmet bedelini gememelidir. (stisnai projelerde bu oran hizmet bedelinin en fazla on katna karlabilir.) Mavir iin yksek teminatl dk muafiyetli bir polienin en dk prim tahakkuku ile yaptrlabilmesi nemlidir. Polielerin ierii gerek iverenin gerekse mavirin karlarn adaletli bir biimde gzetmeli ve kapsaml olmaldr. i bo polieler ne sorumluluk gstergesidirler, ne de iverenin maduriyetini giderebilirler. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 24. MSS Sistemi Yaygnlatnda: Teknik Mavirin hizmet kalitesi zorunlu olarak ykselecektir. Teknik Mavir artk sadece bedel teklifi ile seilemeyecek, kalite deerlendirmesi mutlaka yaplacaktr. (QCBS) Teknik Mavirin gelirleri ve kar artacaktr. Teknik Mavirin saygnl ve dolaysyla deeri artacaktr.Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 25. MSS Sistemi Yaygnlatnda: Teknik Mavirlik firmalar sayca oalacak, bu firmalarda alanlarn says artacaktr. (stihdama katk) veren iddialarndaki art, ilgili firmalarn mteriler ve kamu oyu karsndaki imajlarn da olumsuz etkilemektedir. Kalitesiz firmalarn g kaybetmesi nedeniyle bunlarn haksz rekabetleri zaman iinde ortadan kalkacaktr. niversitelerin, devlet katkl kurulularn, Yap Denetim irketlerinin ve yapm-imalat-tedarik firmalarnn Teknik Mavirlik hizmetleri zerindeki mevcut rekabetleri zayflayacak, hatta ortadan kalkacaktr. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 26. MSS Sistemi Yaygnlatnda: Yksek nitelikli Teknik Mavirlik kurulular bu sigortaya sahip olmay rekabette stnlk olarak kullanacaklardr. verenler, Teklif Alma artnamelerini ve Mavir Anlamalarn daha ayrntl hazrlamak zorunda kalacaklar, bu hazrlklar yapmak zere yine Teknik Mavir kullanlmas gerekecektir. Trk Standardlarnn tamamlanmas ve gerektii gibi gncellenmesi zorunluluu ortaya kacaktr. Trkiyede bu gne kadar hi kaleme alnmam olan Yap Kodlar hazrlanmaya balanacaktr.Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 27. MSS Sistemi Yaygnlatnda: Neden olduklar hasarlar nedeniyle kalitesiz hizmet veren irketlerin nce sigorta primleri ykseltilecek, bunlar niteliklerini deitirmedikleri takdirde daha sonra sigorta yaptramayacak duruma gelecekler ve kapanacaklardr. Anlamazlklar konusunda, mahkeme yoluna gidilmeden nce Arabuluculuk (Mediation) ve Hakemlik (Arbitration) gibi n ve ara zmler kullanlmaya balanacak; bu konularda da yine Teknik Mavir istihdam gerekecektir. Teknik Mavirlik firmalarnn; en az teknik bilgi kadar nemli olan teklif hazrlama, dzenli yazma, arivleme, szleme ynetimi, inaat ynetimi gibi becerileri geliecektir. Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 28. MSS Sistemi Yaygnlatnda: Gerekd Belediye Projesi gibi tasarmclar yanl yollara sevkeden uygulamalar mecburen ortadan kalkacaktr. Mesleki Sorumluluk Sigortas kesin teminat yerine geecektir. Anlamalar-szlemeler kendiliinden tek tarafl olmaktan kacaktr. Zaman iinde veren, Teknik Mavir ve Yapm Yklenicisinin uygulamalar giderek gelimi lkeler seviyesine ykselecek; inaat sektrnn ve dolaysyla lkemizin kalknmasna nemli katk salanacaktr.Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 29. Dnya Bankasnn ok nemli bir saptamas: lkelerin geliimi ancak Teknik Mavirlik kurulularnn geliiminden sonra olabilmektedir ve dnyada bunun tersi hi grlmemitir.Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 30. Trkiyenin muasr medeniyetler katna ykselebilmesinin n koulu mhendislik hizmetlerinin gelitirilmesi ve Teknik Mavirlik Kurulularnn sayca oaltlmalar olacaktr.Fatma laan - www.gen-tes.com.tr 31. teekkr ederim Fatma laan - www.gen-tes.com.tr