E-PM1 Navodila za uporabo

of 126 /126
Osnovni vodnik Hitro kazalo opravil Kazalo vsebine 1. Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije 2. Druge možnosti fotograranja 3. Fotograranje z bliskavico 4. Snemanje in ogled videoposnetkov 5. Možnosti predvajanja 6. Pošiljanje in sprejemanje posnetkov 7. Uporaba programske opreme OLYMPUS Viewer 2/[ib] 8. Tiskanje fotograj 9. Nastavitev fotoaparata 10. Prilagajanje nastavitev fotoaparata 11. Informacije 12. VARNOSTNI UKREPI Diagram sistema Indeks Hvala, ker ste se odločili za nakup digitalnega fotoaparata Olympus. Prosimo, da pred uporabo vašega novega fotoaparata skrbno preberete ta navodila in tako zagotovite optimalno delovanje ter daljšo življenjsko dobo. Ta navodila hranite za prihodnjo uporabo na varnem mestu. Priporočamo, da pred fotograranjem pomembnih posnetkov naredite nekaj poskusnih, da se privadite na digitalni fotoaparat. Ilustracije zaslona in digitalnega fotoaparata v teh navodilih so bile narejene v obdobju razvoja in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Vsebina teh navodil se nanaša na različico 1.0 programske opreme za ta fotoaparat. Če so bile funkcije digitalnega fotoaparata dodane ali spremenjene zaradi posodobitve vgrajene programske opreme, bo vsebina drugačna. Najnovejše informacije poiščite na Olympusovi spletni strani. Ob registraciji vašega izdelka na www.olympus.eu/register-product vam Olympus nudi dodatne ugodnosti! Navodila za uporabo DIGITALNI FOTOAPARAT

Embed Size (px)

description

E-PM1 Navodila za uporabo

Transcript of E-PM1 Navodila za uporabo

Osnovni vodnikHitro kazalo opravil

DIGITALNI FOTOAPARAT

Kazalo vsebine

1. 2.

Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije Druge monosti fotograranja Fotograranje z bliskavico Snemanje in ogled videoposnetkov Monosti predvajanja Poiljanje in sprejemanje posnetkov Uporaba programske opreme OLYMPUS Viewer 2/[ib] Tiskanje fotograj Nastavitev fotoaparata Prilagajanje nastavitev fotoaparata Informacije VARNOSTNI UKREPI

Navodila za uporabo

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Diagram sistema IndeksHvala, ker ste se odloili za nakup digitalnega fotoaparata Olympus. Prosimo, da pred uporabo vaega novega fotoaparata skrbno preberete ta navodila in tako zagotovite optimalno delovanje ter daljo ivljenjsko dobo. Ta navodila hranite za prihodnjo uporabo na varnem mestu. Priporoamo, da pred fotograranjem pomembnih posnetkov naredite nekaj poskusnih, da se privadite na digitalni fotoaparat. Ilustracije zaslona in digitalnega fotoaparata v teh navodilih so bile narejene v obdobju razvoja in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Vsebina teh navodil se nanaa na razliico 1.0 programske opreme za ta fotoaparat. e so bile funkcije digitalnega fotoaparata dodane ali spremenjene zaradi posodobitve vgrajene programske opreme, bo vsebina drugana. Najnoveje informacije poiite na Olympusovi spletni strani. Ob registraciji vaega izdelka na www.olympus.eu/register-product vam Olympus nudi dodatne ugodnosti!

Oznake, uporabljene v teh navodilih V navodilih so uporabljeni naslednji simboli.

# $ % g2 SL

Previdno Opombe Nasveti

Pomembne informacije o dejavnikih, ki lahko vodijo k okvaram ali teavam v delovanju. Vsebuje tudi opozorila o postopkih, ki se jim morate nujno izogibati. Kaj morate upotevati pri uporabi fotoaparata. Uporabne informacije in namigi, da boste digitalni fotoaparat kar najbolje izkoristili. Referenne strani, kjer so navedene podrobnosti ali dodatne informacije.

Vsebina paketaDigitalnemu fotoaparatu so priloeni naslednji predmeti. e kateri od njih manjka ali pa je pokodovan, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili digitalni fotoaparat.

Digitalni fotoaparat Ohije bliskavice Raunalnika programska oprema CD-ROM Navodila za uporabo Garancijski list

Pokrovek ohija

Paek

Kabel USB CB-USB6

Kabel AV (mono) CB-AVC3

Bliskavica FL-LM1

Polnilnik litijLitij-ionska ionskih baterij baterija PS-BLS1 (BLS-1) PS-BCS1 (BCS-1) ali BCS-5 ali BLS-5

Namestitev paka

1

Paek napeljite v smeri puic.

2

Na koncu paek trdno povlecite, da bo varno pritrjen.

1 2

3

Na enak nain pripnite e drug konec paka v drugo luknjico.

SL 3

Polnjenje in vstavljanje baterijeOsnovni vodnikPriprave na fotograranje4 SL

1

Polnjenje baterije.Indikator polnjenja Smerna oznaka Litij-ionska baterija3

Indikator polnjenjaBCS-1 Poteka polnjenje Polnjenje je konano Napaka pri polnjenju BCS-5 Sveti oranno Sveti modro Off

Utripa orannoPolnilnik litijionskih baterij

1

Zidna vtinica2

(as polnjenja: do priblino 3 ure in 30 minut)

# Previdno

Napajalni kabel

Ko je polnjenje konano, odklopite polnilnik. Za polnjenje polnilnih baterij, uporabljajte samo polnilnike, ki so zdruljivi z polnilnimi batarijami. Baterije BLS-1 polnite s polnilnikom BCS-1, baterije BLS-5 pa s polnilnikom BCS-5.

2

Vstavljanje baterije.Pokrov predalka za baterije/kartico Smerna oznaka

3

2

1

Zati predalka za baterije/kartico

Odstranjevanje baterijePred odpiranjem ali zapiranjem pokrova predalka za baterije izklopite fotoaparat. Baterijo odstranite tako, da najprej potisnete gumb zatia baterije v smeri puice, nato odstranite baterijo.

# Previdno e baterije ne morete odstraniti, stopite v stik s pooblaenim prodajalcem ali servisnim centrom. Ne odstranjujte na silo.

$ Opombe Priporoamo, da za dalje fotograranje s seboj vzamete rezervno baterijo.

Vstavljanje in odstranjevanje karticOsnovni vodnik

1

Vstavljanje kartice. Vstavite kartico SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (v nadaljevanju teh navodil samo kartica) tako, da se zaskoi. g Osnovno o kartici (str. 99)

# Previdno Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice fotoaparat izklopite.

Priprave na fotograranje

Odstranjevanje karticeNeno pritisnite vstavljeno kartico, da izskoi. Kartico izvlecite.

# Previdno Medtem ko je prikazan indikator zapisovanja na kartico (str. 24), ne odstranjujte baterije ali kartice.

2

Zapiranje predalka za baterijo/kartico. Zaprite pokrov in potisnite zati predalka za baterije v smeri, ki jo prikazuje puica.1

2

# Previdno Med uporabo fotoaparata zaprite pokrov predalka za baterijo/kartico.

SL 5

Namestitev objektiva na digitalni fotoaparatOsnovni vodnikPriprave na fotograranje6 SL

1

Odstranite pokrovek ohija z digitalnega fotoaparata in zadnji pokrovek z objektiva.

1

1

2

2

2

Namestite objektiv na digitalni fotoaparat.Oznaka za namestitev objektiva Oznaka za poravnavo

# Previdno Prepriajte se, da je fotoaparat izklopljen. Ne pritiskajte tipke za sprostitev objektiva. Ne dotikajte se notranjosti fotoaparata.

Oznako za namestitev objektiva (rdea) na digitalnem fotoaparatu poravnajte z oznako za poravnavo (rdea) na objektivu, nato pa objektiv vstavite v ohije digitalnega fotoaparata. Objektiv obraajte v smeri puice, dokler ne sliite, da se je zaskoil.

3

Odstranite pokrovek objektiva.1 1 2

Odstranitev objektiva z digitalnega fotoaparataMedtem ko pritiskate tipko za sprostitev objektiva, obrnite objektiv v smeri puice. g Zamenljivi objektivi (str. 100)

Tipka za sprostitev objektiva

2

1

Namestitev bliskaviceOsnovni vodnik

1

Odstranite pokrov prikljuka z bliskavice in namestite bliskavico na fotoaparat. Potisnite bliskavico do konca nastavka, tako da bo trdno vpeta.Stikalo za odklepanje

1 2

Priprave na fotograranje

2

e elite uporabiti bliskavico, jo privzdignite. Bliskavico spustite, kadar je ne uporabljate.

Odstranjevanje bliskavicePritisnite stikalo za odklepanje bliskavice, da bliskavica izskoi.

Stikalo za odklepanje

2

1

SL 7

VklopOsnovni vodnikPriprave na fotograranje8 SL

Pritisnite tipko ON/OFF, da vklopite fotoaparat. Ko je fotoaparat vklopljen, bo (modra) luka za vklop svetila, hkrati se vklopi tudi zaslon. Ko vklopite fotoaparat, se aktivira funkcija odpravljanja pranih delcev ter odstrani prah s ltra slikovnega tipala. e elite fotoaparat izklopiti, ponovno pritisnite tipko ON/OFF.Tipka ON/OFF

Zaslon

Raven napolnjenosti baterije7 (zelen): Fotoaparat je pripravljen za fotograranje. Indikator se prikae za priblino 10 sekund, ko vklopite fotoaparat. 8 (zelen): Baterija je skoraj prazna 9 (utripa rdee): Napolnite baterijo

ISO-A

200

LNHD

250 F5.6

01:02:03

Razpololjivi as snemanja tevilo fotograj, ki jih lahko shranite

38

Nastavitev datuma in ureOsnovni vodnikPodatki o datumu in uri se shranijo na kartico skupaj s slikami. Podatku o datumu in uri je dodano tudi ime datoteke. Preden zanete uporabljati fotoaparat, pravilno nastavite datum in uro.

1

Prikaz menijev. Pritisnite tipko MENU, da se prikae vrhnji meni.

Tipka MENU

Priprave na fotograranje

2

S tipkama HI izberite [SETUP] in pritisnite Q.

P ART

A

SCN

n

A S M

SETUP

3

Izberite [X] v zavihku [d] (nastavitev). S tipkama FG izberite [d] in pritisnite I. Izberite [X] in pritisnite I.Zavihek [d]Back1 2

Setup Menu X W Rec View c/# Menu Display Firmware --.--.-- --:-English j0 k0 5sec

Set

4

Nastavite datum in uro. S tipkama HI izberite elemente. S tipkama FG spremenite izbrani element. S tipkama FG spremenite obliko zapisa datuma.Y 2011 M D

X Time Y/M/D

Cancel

Ura je prikazana v 24-urnem formatu.

5

Shranite nastavitve in jih zaprite. Pritisnite tipko Q, da nastavite uro fotoaparata in se vrnete v glavni meni. Za izhod iz menijev pritisnite tipko MENU.

SL 9

Imena delovOsnovni vodnikImena sestavnih delov in funkcij1 2 3 4 5

Digitalni fotoaparat1 6 2 3 4 7 8 3 9 5 0

e f

d a b c

Sproilec .....................str. 13, 14, 36, 92 Tipka ON/OFF ...............................str. 8 Luknjica za paek .........................str. 3 Oznaka za namestitev objektiva .....str. 6 Nastavek (Pred nameanjem objektiva odstranite pokrovek ohija.) 6 Pokrovek nastavka za bliskavico 7 Stereo mikrofon ......................str. 62, 68 8 Luka samosproilca/ luka AF .............................str. 49/str. 82

9 0 a b c d e f

Tipka za sprostitev objektiva...........str. 6 Zati za objektiv Nastavek za stojalo Pokrov predalka za baterijo/kartico ................................str. 4 Zati predalka za baterijo/kartico ... str. 4 Pokrov prikljukov Venamenski prikljuek ....str. 69, 73, 77 Prikljuek mikro HDMI (tipa D)......str. 69

10 SL

Osnovni vodnik

3

4

1 2 5

Imena sestavnih delov in funkcij

6

87 9Tipka F (gor)/ F (izravnava osvetlitve) (str. 40)

Tipka H (levo)/ P (oznaka AF) (str. 37)/ Tipka G (str. 63, 64) Tipka Q (str. 22, 23)

Tipka I (desno)/ # (bliskavica) (str. 59)/ Tipka U (str. 63, 64) Upravljalni gumb* (j) (str. 16, 50 53) Zavrtite in izberite monost.

G (dol)/ jY (zaporedno fotograranje/samosproilec) (str. 49) 1 2 3 4 5 Vrata za dodatke...............str. 71, 81, 90 Zaslon ...........................................str. 24 Zvonik Nastavek za bliskavico .................str. 60 Tipka R (videoposnetki) .....str. 13, 15, 61, 65, 89 6 Tipka INFO (prikaz informacija) .........str. 24, 25, 32 34, 38 7 Tipka MENU ................................str. 23 8 Tipka q (predvajanje) ...........str. 16, 63 9 Smerne tipke Upravljalni gumb* (j) ...str. 16, 50 53

* V teh navodilih ikona j predstavlja postopke z uporabo upravljalnega gumba.

SL 11

Izbiranje naina za fotograranjeOsnovni vodnikImena sestavnih delov in funkcij12 SLIzbirate lahko med raznovrstnimi naini za fotograranje. Ko izberete nain za fotograranje, uporabite sproilec, da posnamete fotograje, in tipko R, da posnamete videoposnetke.

1 2

Pritisnite tipko MENU, da se prikae vrhnji meni. S tipkama HI izberite nain za fotograranje. V stolpcu P/A/S/M s tipkama FG oznaite P, A, S ali M.

Nain snemanja videoposnetkovTipka MENU

n

Videoposnetek (str. 61)

P ART

A

SCN

n

A S M

SETUP

Naini za preprosto fotograranjeA iAUTO (str. 20) ART Umetniki lter (str. 18) SCN Tematski nain (str. 19)

Naini za napredno fotograranjeP A S M Program (str. 50) Nastavitev zaslonke (str. 51) Nastavitev asa osvetlitve (str. 52) Rono fotograranje (str. 53)

e izberete A, fotoaparat samodejno izbere optimalne nastavitve za motiv. Izberite monosti ART ali SCN glede na izbrani motiv ali va ustvarjalni namen. Fotoaparat samodejno optimalno prilagodi nastavitve. V teh nainih se privzete nastavitve obnovijo, e izberete drug nain za fotograranje ali izklopite fotoaparat.

Za napredneje fotograranje in bolji ustvarjalni nadzor lahko nastavite vrednost zaslonke in as osvetlitve. Nastavitve, narejene v nainih za napredno fotograranje, se shranijo, tudi e digitalni fotoaparat izklopite.

3

Pritisnite Q. V nainih SCN in ART se bo prikazal meni. S tipkama FG oznaite monosti in pritisnite Q, da jih izberete.

% Nasveti Ponastavitev nastavitev fotoaparata: g Ponastavitev privzetih ali nastavitev po meri (str. 35)

Osnovni vodnik

Sproilec

Tipka R

Imena sestavnih delov in funkcij

Nain P A S M

Fotograje: sproilec Vrednost zaslonke in as osvetlitve se samodejno nastavita in omogoata optimalne rezultate. Sami nastavite zaslonko. Sami nastavite as osvetlitve. Sami nastavite zaslonko in as osvetlitve. Popolnoma samodejni nain, v katerem fotoaparat samodejno doloi optimalne nastavitve za trenutni tematski nain. Izberite umetniki lter. Izberite tematski nain. Fotograje se posnamejo z nastavitvami, izbranimi v nainu [nMode].

Videoposnetki: tipka R

Fotoaparat samodejno prilagodi nastavitve in posname videoposnetek.

A ART SCN n

Med snemanjem videoposnetkov lahko prilagodite as osvetlitve ali zaslonko, da bi dosegli razline uinke.

Fotograranje med snemanjem videoposnetkov e elite fotograrati med snemanjem videoposnetka, pritisnite sproilec. Pritisnite tipko R, da zakljuite snemanje. Na pomnilniko kartico se zapiejo tri datoteke: videoposnetek pred fotograjo, fotograja in videoposnetek, ki sledi fotograji. Med snemanjem videoposnetka lahko soasno posnamete samo eno fotograjo; samosproilca in bliskavice ne morete uporabljati.

# Previdno Velikost in kakovost fotograj sta neodvisni od velikosti slike videoposnetka. Samodejno ostrenje in merjenje, uporabljena v nainu videoposnetkov, se lahko razlikujeta od tistih, uporabljenih za fotograranje. Tipke R ne morete uporabiti za snemanje videoposnetkov v naslednjih primerih: pritisk sproilca do polovice/podaljana osvetlitev (bulb)/zaporedno fotograranje/ panorama/3D/vekratna osvetlitev itn. (fotograranje se prekine)

SL 13

Fotograranje/snemanje videoposnetkovOsnovni vodnikOsnovno delovanje14 SL

1

Nastavite izrez posnetka. Pazite, da prsti, paek in drugi predmeti ne bodo na objektivu in bliskavici.

Vodoraven prijem

Navpini prijem

Uporaba objektivov s stikalom UNLOCK za sprostitevSklopljivih objektivov s stikalom UNLOCK za sprostitev ni mogoe uporabljati, ko so sklopljeni. Obroek za zoom obrnite v smeri puice (1), da izvleete objektiv (2). e elite objektiv pospraviti, obroek za zoom obrnite v smeri puice (4) in istoasno povlecite drsnik UNLOCK za sprostitev objektiva (3).

1 4 3

2

2

Nastavite ostrino. Rahlo pritisnite sproilec do prvega poloaja (pritisnite sproilec do polovice).Oznaka AF Potrditvena oznaka AF

ISO-A

200

Pritisnite sproilec do polovice.250 F5.6

LNHD

01:02:03

38

as osvetlitve Velikost zaslonke

Prikazala se bo potrditvena oznaka AF (( ali n), ostrina pa se bo zaklenila. ( n Objektivi, ki podpirajo hitro funkcijo Imager AF* Objektivi z drugimi nastavki Four Thirds

* Ve informacij poiite na nai spletni strani. Prikaeta se as osvetlitve in vrednost zaslonke, ki ju je fotoaparat samodejno nastavil.

Osnovni vodnik

Pritiskanje sproilca do polovice in do koncaSproilec ima dva poloaja. Rahel pritisk sproilca do prvega poloaja in ohranitev tega poloaja je opisana kot pritisk sproilca do polovice, pritisk sproilca do konca, v drugi poloaj, pa pritisk sproilca do konca.Pritisnite do polovice Pritisnite do konca

Osnovno delovanje

3

Sprostite sproilec.Fotograranje Pritisnite sproilec (do konca). Zaslii se zvok sproilca in fotograja se posname.Pritisnite do polovice Pritisnite do konca

Snemanje videoposnetkov Spustite sproilec in pritisnite tipko R, da se snemanje zane. Znova pritisnite tipko R, da zakljuite snemanje.

n

00:02:18

Tipka R

% Nasveti e fotoaparata ne uporabite priblino eno minuto, se preklopi v stanje mirovanja (pripravljenosti). Zaslon se izklopi, obenem se ustavi delovanje fotoaparata. Ko pritisnete katerokoli tipko (sproilec, tipko q itd.), se fotoaparat spet vklopi. [Sleep]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

# Previdno e fotoaparat uporabljate dalji as, se bo temperatura slikovnega senzorja dvignila, na slikah, posnetih pri visoki obutljivosti ISO, pa se lahko pojavita um in barvna meglica. Izberite nijo obutljivost ISO ali za kraji as izklopite fotoaparat.

SL 15

Predvajanje/brisanjeOsnovni vodnikOsnovno delovanje16 SL

Ogled slikPredvajanje posameznih posnetkov S pritiskom na tipko q, se prikae nazadnje posneta fotograja ali videoposnetek.Upravljalni gumbL N 100-00202011.05.01 12:30 20

Prikae prejnji posnetek

Prikae naslednji posnetek

Fotograja

PHD

WB AUTO

100-0004 4

2011.05.01 12:30

Tipka q

Videoposnetek

Predvajanje poveane slike e elite pri predvajanju posmeznih posnetkov sliko poveati do 14x pritisnite U (I). Za vrnitev v predvajanje posameznih posnetkov pritisnite G (H).2x

Indeksni prikaz/koledarski prikaz e si elite ogledati ve slik, med predvajanjem posameznih posnetkov pritisnite G (H). e elite sproiti predvajanje po koledarju, vekrat pritisnite G (H). Znova pritisnite U (I), e si elite ogledati celotno sliko trenutno izbranega posnetka.2011.5Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

25 2 9 16 23 2011.05.01 12:30 21 30

26 3 10 17 24 31

27 4 11 18 25 1

28 5 12 19 26 2

29 6 13 20 27 3

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

Indeksni prikaz

Koledarski prikazMovie

Predvajanje videoposnetkov Izberite videoposnetek in pritisnite Q, da se prikae meni za predvajanje. Izberite [Movie Play] in pritisnite Q, da se predvajanje zane. e elite prekiniti predvajanje videoposnetka, pritisnite MENU.Back

Movie Play m Erase Set

Osnovni vodnik

GlasnostGlasnost lahko prilagodite tako, da med predvajanjem posameznega posnetka ali videoposnetka pritisnete F ali G.00:00:02/00:00:14

Brisanje slikPrikaite posnetek, ki ga elite izbrisati, in pritisnite Q, da se prikae meni za predvajanje. S tipkama FG oznaite [Erase] in pritisnite Q, nato oznaite [Yes] in pritisnite Q, da izbriete sliko.

Osnovno delovanje

JPEG Send A Picture Erase

Tipka QBack Set

Zaita slikZaitite posnetke, da jih ne bi nehote izbrisali. Prikaite posnetek, ki ga elite zaititi, in pritisnite Q, da se prikae meni za predvajanje. Izberite [0] in pritisnite Q, nato pritisnite F, da zaitite posnetek. Zaiteni posnetki so prikazani z ikono 0 (zaita). Pritisnite G, e elite odstraniti zaito.2011.05.01 12:30

0 (zaita)

4:3

L N 100-002020

% Nasveti Zaita ali brisanje ve slik: g Izbiranje slik (str. 65)

# Previdno Formatiranje pomnilnike kartice izbrie vse slike ne glede na zaito.

SL 17

Uporaba umetnikih ltrovOsnovni vodnikOsnovno delovanje18 SL

1

Za nain fotograranja izberite ART. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)ART1

1

Pop Art

QSet

400

ISO

LNHD

Exit

250 F5.6

0.0

01:02:03

1023

Pritisnite Q ali pritisnite sproilec do polovice, da se na zaslonu prikae pogled skozi objektiv. Pritisnite Q za vrnitev v meni umetnikih ltrov.

Vrste umetnikih ltrovj Pop Art k Soft Focus l Grainy Film m Pin Hole n Diorama o Dramatic Tone

2

Posnemite.

# Previdno e je za kakovost posnetka izbrana nastavitev [RAW], bo kakovost posnetka samodejno nastavljena na [YN+RAW]. Umetniki lter se bo uporabil samo pri kopiji v zapisu JPEG. Odvisno od motiva bodo barvni prehodi morda grobi, uinek bo morda manj opazen ali pa bo slika postala bolj zrnata. Predvajanje je odvisno od kakovosti videoposnetka in nastavitev ltra.

Fotograranje v tematskem nainuOsnovni vodnik

1

Za nain fotograranja izberite SCN. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)SCN 1 Portrait

QSet

400

ISO

LNHD

Exit

250 F5.6

01:02:03

1023

Pritisnite Q ali pritisnite sproilec do polovice, da se na zaslonu prikae pogled skozi objektiv. Pritisnite Q za vrnitev v tematski meni.

Osnovno delovanje

Vrste tematskih nainovO P L K J G U G H I q J Portrait e-Portrait Landscape Landscape+Portrait Sport Night Scene Night+Portrait Children High Key Low Key DIS Mode Makro objektiv r Q R T s ( g f w m T Nature Macro Candle Sunset Dokumenti Panorama (str. 54) Fireworks Beach & Snow n Fisheye Effect n Wide-angle n Macro 3D Photo

2

Posnemite.

# Previdno V nainu [e-Portrait] se shranita dve fotograji: nespremenjen posnetek in posnetek z uporabljenimi uinki naina [e-Portrait]. Nespremenjen posnetek se posname z monostjo, ki je trenutno izbrana za kakovost slike, spremenjena kopija pa v kakovosti zapisa JPEG (X (2560 1920)). [n Fisheye Effect], [n Wide-angle] in [n Macro] se uporabljajo z dodatnimi pretvornimi objektivi. Snemanje videoposnetkov ni mogoe v nainih [e-Portrait], [Panorama] ali [3D Photo].

SL 19

Uporaba vodnikov v ivoOsnovni vodnikOsnovno delovanje20 SLVodniki v ivo so na voljo v nainu iAUTO (A). Medtem ko je iAUTO popolnoma samodejen nain, vodniki v ivo olajajo dostop do razlinih naprednih fotografskih tehnik.Element vodnikaChange Color Saturation

Libela/izbiraClear & Vivid

QCancel

0

Flat & Muted

Cancel

Set

Element vodnika Change Color Saturation Change Color Image Change Brightness Blur Background Express Motions

Libela/izbira Clear & Vivid Warm Bright Blur Blurred Motion* Flat & Muted Cool Dark Sharp Stop Motion

Vpliva na Zasienost, kontrast, gradacija itd. Barvna temperatura, gradacija itd. Kompenzacija osvetlitve, gradacija itd. Vrednost zaslonke, predogled v ivo itd. as osvetlitve (1/2 s najvija hitrost), hitrost slik itd.

Shooting Tips

Tips For Child Photo Tips For Pet Photo Tips For Flower Photo Tips For Cuisine Photo Tips For Framing Tips With Accessory

* Hitrost slik na zaslonu se upoasni.

Osnovni vodnik

1 2

Za nain fotograranja izberite A. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)

Ko pritisnete Q, da se prikae vodnik v ivo, s smernima tipkama FG oznaite element in pritisnite Q, da ga izberete.

Element vodnikaChange Color Saturation

Osnovno delovanje

Cancel

3

S smernima tipkama FG izberite raven. e je izbrana monost [Shooting Tips], oznaite element in pritisnite Q za ogled opisa. Pritisnite sproilec do polovice, da izberete uinek. Uinek izbrane ravni je viden na zaslonu. e izberete [Blur Background] ali [Express Motions], se uinek izbravne ravni na zaslonu ne prikae, vendar bo izbrani uinek viden na konni fotograji.

LibelaClear & Vivid

0

Flat & Muted

Cancel

Set

4

Posnemite. Za snemanje pritisnite sproilec. e elite vodnik v ivo umakniti z zaslona, pritisnite tipko MENU.

# Previdno e je za kakovost posnetka izbrana nastavitev [RAW], bo kakovost posnetka samodejno nastavljena na [YN+RAW]. Nastavitve vodnika v ivo se ne uporabijo pri kopiji RAW. Pri nekaterih stopnjah nastavitev vodnika v ivo bodo slike morda videti zrnasto. Spremembe stopenj nastavitev vodnika v ivo morda ne bodo vidne na zaslonu. Bliskavice ni mogoe uporabljati z vodnikom v ivo. Spremembe monosti vodnika v ivo prekliejo predhodne spremembe. e v vodniku v ivo izberete nastavitve, ki presegajo omejitve osvetlitvenih vrednosti, se lahko zgodi, da bodo slike preve ali premalo osvetljene. V nainih P, A, S in M lahko vodnike v ivo prikaete tako, da pritisnete tipko R. Fotograje bodo posnete pri nastavitvah, izbranih za vodnike v ivo. [Button Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

SL 21

Uporaba nadzora v ivoOsnovni vodnikOsnovno delovanje22 SLVodnik v ivo lahko uporabite za prilagajanje nastavitev v nainih P, A, S, M in n. Uporaba nadzora v ivo vam omogoa predogled uinkov razlinih nastavitev na zaslonu. Na voljo je nastavitev po meri, ki omogoa uporabo vodnika v ivo v drugih nainih (str. 81).IS OFF

jWB WB AUTO AUTO

Funkcije

4:3

LFWB AutoHD

P

AUTO AUTO

WB

Nastavitve

Razpololjive nastavitveStabilizator slike..................................str. 42 Nain slikanja*1 ...................................str. 45 Tematski nain*2 ..................................str. 19 Nain umetnikega ltra*2 ...................str. 18 Nain n*3 ...........................................str. 61 Temperatura beline .............................str. 43 Zaporedno fotograranje/ samosproilec ...............................str. 49 Razmerje stranic*1*2.............................str. 48 *1 Samo naini P, A, S in M. *2 Samo ART in SCN. *3 Samo nain n. Nain snemanja ..................................str. 47 Nain bliskavice*1*2 ..............................str. 59 Nadzor jakosti bliskavice*1*2 ................str. 60 Nain merjenja*1*2................................str. 41 Nain AF .............................................str. 36 Obutljivost ISO ..................................str. 48 Prednost obraza*1*2 .............................str. 39 Snemanje zvoka pri videoposnetkih ...str. 62

1 2

S tipko Q prikaite nadzor v ivo. e elite skriti nadzor v ivo, znova pritisnite Q.

S smernima tipkama FG izberite nastavitve, s tipkama HI spremenite izbrano nastavitev in pritisnite Q. Izbrane nastavitve se samodejno uporabijo, e priblino 8 sekund ne naredite niesar.

Prikazano je ime izbrane funkcije

KazalecIS OFF

jWB WB AUTO AUTO

4:3

Smerne tipke

LFWB AutoHD

Kazalec

P

AUTO AUTO

WB

Smerne tipke

# Previdno Nekateri elementi v posameznih nainih za fotograranje niso na voljo.

% Nasveti Informacije o tem, kako prikaete ali skrijete nadzor v ivo. [KControl Settings]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Uporaba menijevOsnovni vodnik

1

Ko pritisnete tipko MENU, da se prikae vrhnji meni, izberite [SETUP] in pritisnite Q.Meniji W Priprava in osnovne monosti za fotograranje X Napredne monosti fotograranja q Monosti predvajanja in popravljanja c Meni po meri* # Meni za vrata za dodatke* d Nastavitev fotoaparata (npr. datum in jezik) * Ni prikazan med privzetimi nastavitvami.Polje Vodnik za uporaboShooting Menu 11 2

Card Setup Reset/Myset Picture Mode D Image Aspect

j 4:3

Back

Set

Za vrnitev en prikaz nazaj pritisnite tipko MENU

Pritisnite Q, da nastavitev potrdite.

Osnovno delovanje

2 3

S tipkama FG izberite zavihek in pritisnite Q. S tipkama FG izberite element in pritisnite Q, da se prikaejo monosti izbranega elementa.Funkcija1 2

Prikae se trenutna nastavitev.Shooting Menu 2 Shooting Menu 2 o Off Off 0.0 Off Off Set

j /Y Image Stabilizer Bracketing Multiple Exposure w # RC Mode Digital Tele-converter

Q

1 2

j /Y Image Stabilizer Bracketing Multiple Exposure w # RC Mode Digital Tele-converter

o j H Off jL Y12s Off Y2s 0.0 Off Off Set

Back

Back

4

S tipkama FG oznaite monost in pritisnite Q, da jo izberete. Za izhod iz menija vekrat pritisnite tipko MENU.

$ Opombe Podrobnosti o funkcijah, ki jih lahko nastavite z menijem, najdete v poglavju Pregled menijev (str. 107). Priblino za 2 sekundi po izbiri monosti se prikae vodnik. S tipko INFO lahko prikaete ali skrijete vodnike.

% Nasveti Nastavitve fotoaparata lahko prilagodite svojemu slogu fotograranja: Z meniji po meri prilagodite fotoaparat svojim potrebam in eljam. Meniji po meri niso privzeto prikazani, zato jih boste morali prikazati, preden nadaljujete. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81) Uporaba naprav, ki se prikljuijo na vrata za dodatke: Do nastavitev za EVF in dodatno opremo OLYMPUS PENPAL lahko dostopate iz menija z vrati za dodatke. Ta meni ni privzeto prikazan, zato ga morate prikazati, preden nadaljujete. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

SL 23

Prikaz informacij na zaslonuOsnovni vodnikPrikaz informacij na zaslonu24 SL

Fotograranje1 2345 z y x w v uFP RC BKT

678 9R

0 ab45 mmIS 1

jS-AF400ISO

+2.0+7

4:3

LNHD

t s

AEL

-3

Pr

250 F5.6qp o

+2.0

01:02:03

1023

c d e f g h i j k

n

m

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a

b c d

e f g h i j

Oznaka za zapisovanje na kartico . str. 10 Bliskavica Super FP s .............str. 105 Nain RC ......................................str. 93 Samodejno kadriranje t ...........str. 57 Vekratna osvetlitev a ...............str. 56 Prednost obraza I ................str. 39, 82 Zvok pri videoposnetkih ................str. 62 Opozorilo za notranjo temperaturo m ....................str. 97 dLock..........................................str. 82 Gorina razdalja ........................str. 100 Bliskavica ......................................str. 59 (kadar utripa: bliskavica se polni, kadar sveti: polnjenje je konano) Potrditvena oznaka AF..................str. 14 Stabilizator slike ............................str. 42 Umetniki lter ..............................str. 18 Tematski nain ..............................str. 19 Nain slikanja................................str. 45 Temperatura beline .......................str. 43 Zaporedno fotograranje/ samosproilec ...............................str. 49 Razmerje stranic ...........................str. 48 Nain snemanja (fotograje) .........str. 47 Nain snemanja (videoposnetki)...str. 48 Razpololjivi as snemanja

k tevilo fotograj, ki jih lahko shranite .....................str. 106 l Nadzor barv ..................................str. 34 m Zgoraj: Nadzor jakosti bliskavice........................str. 60 Spodaj: Izravnava osvetlitve, indikator..........................str. 40 n Izravnava osvetlitve ......................str. 40 o Vrednost zaslonke .................str. 50 53 p as osvetlitve ........................str. 50 53 q Histogram ...............................str. 32, 33 r Zaklepanje AE u .......................str. 41 s Nain za fotograranje .....str. 12, 50 55 t Myset ............................................str. 35 u Nadzor jakosti bliskavice ..............str. 60 v Obutljivost ISO ............................str. 48 w Nain AF .......................................str. 36 x Nain merjenja ..............................str. 41 y Nain bliskavice ............................str. 59 z Indikator stanja baterije 7 Osvetljen (zelen): Pripravljen za uporabo (indikator se prikae za priblino deset sekund, ko vklopite fotoaparat) 8 Osvetljen (zelen): Baterija je skoraj prazna 9 Utripa (rde): Potrebno je polnjenje

Prikaz na zaslonu lahko spremenite tako, da pritisnete tipko INFO. g Spreminjanje prikaza informacij (str. 32)

Osnovni vodnik

PredvajanjePoenostavljen prikaz1 2 310P

Sploni prikaz456 d e f gh10250 +2.0WB AUTO

F5.6 45mm +1.0 G+4 Adobe Natural 1/8SD

A+4

ISO 400 40323024 3D4:3

i j k l m n o

Prikaz informacij na zaslonu

L N 100-0015SD

c

2011.05.01 12:30

15

7 8 t

3D 2011.05.01 12:30

4:3

L N 100-001515

ba 0

9

srqp

1 Indikator stanja baterije...................str. 8 2 Prenos s kartico Eye-Fi konan ....str. 88 3 Rezervacija za tiskanje tevilo fotograj ............................str. 76 4 Snemanje zvoka ...........................str. 68 5 Zaita ..........................................str. 17 6 Slika je izbrana .............................str. 65 7 tevilka datoteke ....................str. 76, 86 8 tevilka slike .................................str. 76 9 Naprava za shranjevanje ..............str. 99 0 Nain snemanja ............................str. 47 a Razmerje stranic .....................str. 48, 67 b 3D slika .........................................str. 55 c Datum in ura ...................................str. 9 d Meja stranic ..................................str. 48 e Oznaka AF ....................................str. 37

f g h i j k l m n o p q r s t

Nain za fotograranje .....str. 12, 50 53 Izravnava osvetlitve ......................str. 40 as osvetlitve ........................str. 50 53 Vrednost zaslonke .................str. 50 53 Gorina razdalja ........................str. 100 Nadzor jakosti bliskavice ..............str. 60 Kompenzacija nastavitve beline ...str. 44 Barvni prostor ...............................str. 85 Nain slikanja................................str. 45 Loljivost .........................................P. 47 tevilo pikslov ...............................str. 47 Obutljivost ISO ............................str. 48 Temperatura beline .......................str. 43 Nain merjenja ..............................str. 41 Histogram ...............................str. 32, 33

Prikaz na zaslonu lahko spremenite tako, da pritisnete tipko INFO. g Prikaz informacij med predvajanjem (str. 33)

SL 25

Hitro kazalo opravilHitro kazalo opravil26 SL

FotograranjeFotograranje s samodejnimi nastavitvami Enostavno fotograranje s posebnimi uinki Izbira razmerja stranic Hitro prilagajanje nastavitev tematskemu nainu Enostavno do fotograj profesionalne kakovosti Fotograranje, kjer so bela obmoja bela in rna obmoja rna Fotograranje z zamegljenim ozadjem Snemanje fotograj, ki ustavijo premikajoi se motiv ali izraajo obutek premikanja Fotograranje s pravilnimi barvami Obdelava fotograj v skladu z motivom/ fotograranje enobarvnih fotograj Ostrenje/izostritev enega obmoja Kadar fotoaparat ne more izostriti motiva Ostrenje majhne toke v okvirju/potrditev izostritve pred fotograranjem Ponovno doloanje kompozicije po izostritvi Izklop zvonika za pisk Onemogoanje bliskavice/ fotograranje brez bliskavice iAUTO (A) Umetniki lter (ART) Razmerje stranic Tematski nain (SCN) Vodnik v ivo Izravnava osvetlitve Vodnik v ivo Nastavitev zaslonke Vodnik v ivo Nastavitev asa osvetlitve Temperatura beline Nastavitev beline z enim pritiskom Nain slikanja Umetniki lter (ART) Oznaka AF Okvir za poveavo AF/ poveava AF Zaklepanje izostritve Okvir za poveavo AF/ poveava AF Zaklepanje izostritve C-AF+TR (sledenje AF) 8 (Pisk) Bliskavica ISO/DIS Mode Stabilizator slike Anti-Shock Samosproilec Kabel za daljinsko upravljanje Fotograranje z bliskavico Gradation (Picture Mode) Fotograranje s podaljanim asom osvetlitve Tematski nain (SCN)

g12 18 48 19 20 40 20 51 20 52 43 44 45 18 37 38 37 38 37 36 84 59 48/19 42 84 49 102 59 45 53 19

Zmanjanje tresljajev fotoaparata

Fotograranje motivov pri osvetljenosti od zadaj Fotograranje ognjemeta

Hitro kazalo opravil

Zmanjanje uma v sliki (barvni madei) Fotograranje, kjer beli motivi niso presvetli oz. rni motivi pretemni Optimizacija zaslona/ prilagajanje odtenka zaslona Preverjanje nastavljenega uinka med fotograranjem Fotograranje med preverjanjem nivoja fotoaparata/fotograranje elene kompozicije Preverjanje ostrine s poveevanjem fotograj Samoportreti Zaporedno fotograranje Podaljanje ivljenjske dobe baterije Poveanje tevila fotograj, ki jih lahko posnamete

Noise Reduct. Gradation (Picture Mode) Histogram/ Izravnava osvetlitve Nadzor barv Nastavitev svetlosti zaslona Live View Boost Prikaz ve pogledov Funkcija predogleda Test Picture Displayed Grid (G/Info Settings) Autoq (Rec View) Samosproilec Zaporedno fotograranje Sleep Nain snemanja

85 45 32/40 34 80 83 32, 40 51 89 83 80 49 49 84 47

Predvajanje/popravljanjeOgled slik na TV-ju Ogled diaprojekcij z glasbo v ozadju Osvetlitev pretemnih delov Odpravljanje uinka rdeih oi Enostavno tiskanje Komercialno tiskanje Enostavna izmenjava fotograj Predvajanje na televizorju Diaprojekcija Shadow Adj (JPEG Edit) Redeye Fix (JPEG Edit) Neposredno tiskanje Izdelava naloga za tiskanje OLYMPUS PENPAL

g69 66 67 67 77 76 71

Nastavitve fotoaparataObnavljanje privzetih nastavitev Shranjevanje nastavitev Spreminjanje jezika menija Reset Myset W

g35 35 80

SL 27

Kazalo vsebineOsnovni vodnik Kazalo vsebine28 SL

4

Hitro kazalo opravil Osnovno fotograranje/ pogosto uporabljane funkcije

26

Priprave na fotograranje............4 Polnjenje in vstavljanje baterije ... 4 Vstavljanje in odstranjevanje kartic ........................................5 Namestitev objektiva na digitalni fotoaparat ..............6 Namestitev bliskavice .................7 Vklop...........................................8 Nastavitev datuma in ure ............9 Imena sestavnih delov in funkcij......................................10 Imena delov ..............................10Digitalni fotoaparat 10

32

Spreminjanje prikaza informacij ....................................32 Izbiranje kontrolnikov za fotograranje .........................32 Prikaz informacij med predvajanjem ..............................33 Druge funkcije tipke INFO ........34 Obnavljanje privzetih ali nastavitev po meri ......................35 Uporaba nastavitev za ponastavljanje...................35 Shranjevanje monosti Myset...35 Uporaba monosti Myset ..........35 Izbiranje naina ostrenja (nain AF) ....................................36 Izbiranje obmoja ostrenja (oznaka AF) .................................37 Zaklepanje izostritve .................37 Hitra izbira oznake AF ..............37 Hitro preklapljanje med AF in MF ................................37 Okvir za poveavo AF/ poveava AF ...............................38 AF s prednostjo obraza/ AF z zaznavanjem oi ................39 Fotograranje s prednostjo obraza ...................................39 Nadzor osvetlitve (izravnava osvetlitve) .................40 Predogled uinkov izravnave osvetlitve in nastavitve beline .....................................40

Izbiranje naina za fotograranje.....................12 Osnovno delovanje ....................14 Fotograranje/snemanje videoposnetkov .....................14 Predvajanje/brisanje .................16Ogled slik Glasnost Brisanje slik Zaita slik 16 17 17 17

Uporaba umetnikih ltrov ........18 Fotograranje v tematskem nainu ....................................19 Uporaba vodnikov v ivo ..........20 Uporaba nadzora v ivo............22 Uporaba menijev ......................23 Prikaz informacij na zaslonu .....24 Fotograranje ...........................24 Predvajanje...............................25

Spreminjanje svetlosti svetlih in temnih delov ...........................40 Doloanje naina merjenja svetlosti (merjenje).....................41 Zaklepanje osvetlitve (zaklepanje AE) ...........................41 Zmanjanje tresljajev fotoaparata (stabilizator slike) .......................42 Prilagajanje barve (nastavitev beline) ......................43 Kompenzacija nastavitve beline .....................................44 Nastavitev beline z enim pritiskom ................................44 Monosti obdelave (nain slikanja) ...........................45 Kakovost posnetka (nain snemanja) ........................47 Izbiranje naina snemanja ........47 Nastavitev razmerja slike...........48 Obutljivost ISO .........................48 Zaporedno fotograranje/ uporaba samosproilca .............49

Panoramsko fotograranje........54 Fotograranje posameznih fotograj za panoramo...........54

Kazalo vsebine

3D fotograja ..............................55 Snemanje vekratne osvetlitve v enem posnetku (vekratna osvetlitev).................56 Prilagajanje nastavitev za serijo fotograj (kadriranje) .................57 Digitalna poveava (digitalni telepretvornik) ............58

Fotograranje z bliskavico 59Uporaba bliskavice (fotograranje z bliskavico) ......59 Prilagajanje moi bliskavice (nadzor jakosti bliskavice).........60 Uporaba zunanjih bliskavic, namenjenih za uporabo s tem fotoaparatom ....................60 Druge zunanje bliskavice ..........60

Snemanje in ogled videoposnetkov

61

Druge monosti fotograranja

50

Fotograranje v nainu nameri in posnemi (nain programa P) ....................50 Izbira vrednosti zaslonke (nain za nastavitev zaslonke A) ................................51 Izbiranje asa osvetlitve (nain nastavitve asa osvetlitve S)................................52 Izbiranje vrednosti zaslonke in asa osvetlitve (roni nain M) ...........................53 Izbiranje konca osvetlitve .........53

Spreminjanje nastavitev za snemanje videoposnetka...........61 Dodajanje uinkov videoposnetku .......................61 Monosti zvoka pri videoposnetkih (snemanje zvoka z videoposnetki) ..........62 Ogled videoposnetkov ...............62

Monosti predvajanja

63

Predvajanje posameznih posnetkov ...................................63 Indeksni prikaz/koledarski prikaz ...........................................63 SL 29

Kazalo vsebinePredvajanje poveane slike (predvajanje posnetkov od blizu).......................................64 Izbiranje slik ................................65 Preklic vseh zait .....................65 Brisanje vseh posnetkov ...........65 Zavrti............................................65 Diaprojekcija ...............................66 Urejanje slik ................................67 Prekrivanje slike .........................68 Snemanje zvoka .........................68 Ogled posnetkov fotoaparata na televizorju ..............................69 Neposredno tiskanje (PictBridge) .................................77 Preprosto tiskanje .....................78 Tiskanje po meri .......................78

Kazalo vsebine30 SL

Nastavitev fotoaparata

80

Meni z nastavitvami....................80 X (Nastavitev datuma in ure) ... 80 W (Spreminjanje jezika) ......80 i (Nastavitev svetlosti zaslona) .................................80 Rec View ..................................80 c/# Menu Display ..................80 Firmware...................................80

Poiljanje in sprejemanje posnetkov

71

Prilagajanje nastavitev fotoaparata

81

Poiljanje posnetkov..................71 Sprejemanje posnetkov/ dodajanje gostitelja ....................71 Urejanje imenika .........................72 Ustvarjanje albumov ..................72

Pred uporabo menijev po meri/ menijev z vrati za dodatke .....81 Monosti menija po meri ...........81 R AF/MF ..................................81 S Button/Dial ...........................82 T Release/j .........................83 U Disp/8/PC ..........................83 V Exp/p/ISO..........................84 W #Custom .............................85 X K/Color/WB .......................85 Y Record/Erase .......................86 Z Movie ...................................87 b K Utility ..............................88 AEL/AFL ...................................88 R Function ...............................89 Monosti menija z vrati za dodatke ...................................90 A OLYMPUS PENPAL Share ... 90 B OLYMPUS PENPAL Album ...90 C Electronic Viewnder ...........90

Uporaba programske opreme OLYMPUS Viewer 2/[ib] 73Windows ...................................73 Macintosh .................................74 Kopiranje fotograj v raunalnik brez uporabe programske opreme OLYMPUS Viewer 2/[ib] ..............75

Tiskanje fotograj

76

Rezervacija za tiskanje (DPOF) .........................................76 Izdelava naloga za tiskanje ......76 Odstranjevanje vseh ali izbranih fotograj iz naloga za tiskanje..................77

Uporaba super nadzorne ploe ..........................................91 Snemanje videoposnetkov s sproilcem................................92 Snemanje fotograje po zakljuenem snemanju ..........92 Fotograranje z bliskavico z brezinim daljinskim upravljanjem ...............................93

Luka na roici za makrofotograranje (MAL1)...............................102 Mikrofonski komplet (SEMA1) ............................102 Elektronsko iskalo (VF-2) .......102 Prikaz opozorila za osvetlitev ..............................103 Naini za bliskavico, ki jih lahko nastavite z nainom za fotograranje .......................104 Sinhronizacija bliskavice in as osvetlitve........................105 Zunanja bliskavica ...................105 Nain snemanja in velikost datoteke/tevilo preostalih fotograj ....................................106 Pregled menijev ........................107 Tehnini podatki ....................... 111

Kazalo vsebine

Informacije

94

Nasveti in informacije o fotograranju ...........................94 Kode napak .................................96 ienje in shranjevanje fotoaparata ..................................98 ienje fotoaparata.................98 Shranjevanje.............................98 ienje in preverjanje senzorja .................................98 Preverjanje pikslov preverjanje funkcij za obdelavo slik..........98 Osnovno o kartici .......................99 Ustrezne kartice........................99 Formatiranje pomnilnike kartice ....................................99 Baterija in polnilnik ..................100 Uporaba polnilnika v tujini ......100 Zamenljivi objektivi ..................100 Tehnini podatki o zamenljivem objektivu M.ZUIKO DIGITAL...............101 Glavni dodatki...........................102 Nastavek.................................102 Kabel za daljinsko upravljanje (RMUC1) ...........................102 Pretvorni objektivi ...................102

VARNOSTNI UKREPI

113

VARNOSTNI UKREPI ................ 113

Diagram sistema Indeks

120 122

SL 31

11Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije32 SL

Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

S tipko INFO lahko izberete informacije in vrste kontrolnikov, ki bodo prikazani med fotograranjem.

Spreminjanje prikaza informacijPritisnite tipko INFO za izbiro informacij, ki bodo prikazane med fotograranjem.INFO200ISO

INFO200ISO

200

ISO

LNHD

LNHD

LNHD

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

INFO

Vklopljen prikaz informacij*1INFO

Prikaz histogramaINFO-0.3 0.0200ISO

Prikaz presvetlih in pretemnih delov*2

INFO

LN+0.3 +0.7HD

WB/

Set

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

Samo fotograja

Prikaz ve pogledov*2

Prikaz okvirja za poveavo*2

*1 Prikaete lahko mreo za kadriranje ali izberete vrsto mree za prikaz s pomojo [G/Info Settings] > [LV-Info]. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81) *2 Prikazan, ko je izbrana nastavitev [On] za [G/Info Settings] > [LV-Info]. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Izbiranje kontrolnikov za fotograranjeMonosti za fotograranje lahko prikaete, e pritisnete Q. Vrste prikazov, ki so na voljo, lahko v menijih po meri izberete z monostjo [KControl Settings] (str. 81).ART/SCNMeni umetnikih ltrovART1

1

Pop Art

INFO

IS OFF

INFOMeteringISO AUTO AUTO4:3 mall Super Fine +RAW

INFOWB AUTO

jSCN 1 PortraitWB WB AUTO AUTO

NORMOff

4:3

Exit

Set

LFWB AutoHD

Exit

Set

P

AUTO AUTO

WB

P

250 F5.6

36

Meni tematskih nainov

Nadzor v ivo*

Super nadzorna ploa*

P/A/S/MIS OFF

INFOMeteringISO AUTO AUTO4:3 mall Super Fine +RAW

INFOWB AUTO

jWB WB AUTO AUTO

NORMOff

4:3

LFWB AutoHD

P

AUTO AUTO

WB

P

250 F5.6

36

Nadzor v ivo

Super nadzorna ploa*

* Prikaz lahko doloite, e uporabite [KControl Settings].

Prikaz informacij med predvajanjemS tipko INFO lahko izberete informacije, ki bodo prikazane med fotograranjem.10 10

INFO

INFO

P

250 +2.0

F5.6 45mm 0.0 G10 Adobe Natural 1/8 15

WB AUTO

A10

ISO 400 403230244:3

L N 100-001515 2011.05.01 12:30

4:3

L N 100-0015

2011.05.01 12:30

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

Samo fotograja*INFO

Poenostavljen prikaz (str. 25)INFO

Sploni prikaz (str. 25)10

INFO

Shadow Highlight

15

2011.05.01 12:30

15

Prikaz presvetlih in pretemnih delov*

Prikaz histograma*

* Prikazan, ko je izbrana nastavitev [On] za [G/Info Settings] > [q Info]. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81) Prikaz histograma Prikaite histogram, ki ponazarja porazdelitev svetlosti slike. Vodoravna os prikazuje svetlost, navpina os pa tevilo pikslov posamezne svetlosti v sliki. Obmoja fotograranja, ki presegajo zgornjo mejo, so prikazana rdee, tista pod spodnjo mejo modro, zeleno pa je prikazano obmoje tokovnega merjenja. Prikaz presvetlih in pretemnih delov Obmoja, ki presegajo zgornjo mejo svetlosti za posnetek, so prikazane rdee, tista pod spodnjo mejo pa modro. [Histogram Settings]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

SL 33

Druge funkcije tipke INFONastavitev beline z enim pritiskom Za ogled pogovornega okna za nastavitev temperature beline pritisnite tipko INFO v meniju za nastavitev temperature beline z enim pritiskom (str. 44).PIS OFF

j14:3

Capture WBWB

LFHD

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije34 SL

WB

1

2 CWB

Barvna temperatura Za ogled pogovornega okna za nastavitev barvne temperature pritisnite tipko INFO v meniju po meri za nastavitev temperature beline (str. 43).P

IS OFF

j

CWB4:3

Kelvin 5400 KWB

LFHD

WB

1

2

CWB

Nadzor barv Izravnavo osvetlitve, vrednost zaslonke in as osvetlitve lahko prilagodite s tipko F. Pogovorno okno za nadzor barv lahko prikaete tako, da pritisnete tipko INFO, potem ko pritisnete tipko F. S tipkama HI lahko nato izberete raven odtenkov. g Spreminjanje svetlosti svetlih in temnih delov (str. 40)

IS 1

j200ISO

0+10

LNHD

P

250 F5.6 +2.0

01:02:03

1234

Gorina razdalja e elite izbrati gorino razdaljo za stabilizacijo slike, pritisnite tipko INFO v pogovornem oknu naina IS in uporabite tipke FGHI ali upravljalni gumb. g Zmanjanje tresljajev fotoaparata (stabilizator slike) (str. 42) Pomo Pomo se samodejno prikae za priblino 2 sekundi, po tem, ko izberete element. e elite onemogoiti pomo, pritisnite tipko INFO. Znova pritisnite tipko INFO, e elite ponovno omogoiti pomo.

jWB AUTO

4:3

Focal Length Auto

LFHD

P

50

mm

Shooting Menu 11 2

Card Setup Reset/MysetDelete all pictures in the Picture Mode memory card or format j D the memory card. Image Aspect 4:3

Back

Set

Obnavljanje privzetih ali nastavitev po meriNastavitve fotoaparata lahko enostavno shranite kot eno od treh prednastavitev.Reset: Myset: Quick Myset: Obnovi privzete nastavitve. Obnovi prednastavitve za nain P, A, S in M. Nain fotograranja se ne spremeni. Shranite lahko do tiri komplete prednastavitev. Prednastavitve se uporabijo samo, ko je pritisnjena tipka R. Nain fotograranja se prilagodi prednastavitvam. [Button Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

Uporaba nastavitev za ponastavljanje

1 2

V meniju za fotograranje W (str. 107) izberite [Reset/Myset]. Izberite [Reset] in pritisnite Q. Oznaite [Reset] in pritisnite I, e elite izbrati vrsto ponastavitve. Nastavitve, ki se pri ponastavitvi spremenijo: g Pregled menijev (str. 107)Reset/Myset Reset Myset1 Myset2 Myset3 Myset4 Basic Set Set Set Set

Back

Set

3 1 2 3 4 1 2 3

Izberite [Yes] in pritisnite Q.

Shranjevanje monosti MysetPrilagodite nastavitve, ki jih elite shraniti. V meniju za fotograranje W (str. 107) izberite [Reset/Myset]. Izberite eleno mesto ([Myset1] [Myset4]) in pritisnite I. Ob monostih ([Myset1] [Myset4]), v katerih so e shranjene nastavitve, se pojavi oznaka [Set]. Z vnovino izbiro monosti [Set] se registrirana nastavitev prepie. e elite preklicati registracijo, izberite [Reset].

Izberite [Set] in pritisnite Q.g Pregled menijev (str. 107)

Uporaba monosti MysetV meniju za fotograranje W (str. 107) izberite [Reset/Myset]. Izberite eleno mesto ([Myset1] [Myset4]) in pritisnite Q. Izberite [Set] in pritisnite Q.Reset/Myset Reset Myset1 Myset2 Myset3 Myset4 Basic Set Set Set Set

Back

Set

SL 35

Izbiranje naina ostrenja (nain AF)Izberite metodo (nain) ostrenja.

1

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite element za nain AF. S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q. Izbrani nain AF je prikazan na zaslonu. S-AF (enkratni AF)PSingle AFS-AF S-AF C-AF MFS-AFMF

S-AF S-AFISO AUTO

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije36 SL

2

RC-AFTR

C-AF (neprekinjeni AF)

Fotoaparat ostri, ko pritisnete na sproilec do polovice. Ko je ostrina zaklenjena, se oglasi pisk, potrditvena oznaka AF in oznaka AF pa posvetita. Ta nain je primeren za fotograranje mirujoih ali poasi premikajoih se predmetov. Fotoaparat neprekinjeno izostruje, vse dokler drite sproilec pritisnjen do polovice. Ko je predmet izostren, na zaslonu zasveti potrditvena oznaka A. Ko se ostrina zaklene prvi in drugi, se oglasi pisk. Tudi e se predmet premakne ali e spremenite kompozicijo slike, fotoaparat e naprej poskua izostriti. Objektivi sistema Four Thirds ostrijo v nainu [S-AF]. Ta funkcija omogoa rono izostritev ) vsakega motiva. Blizu

MF (rona izostritev)Obroek za izostritev

S-AF+MF (soasna uporaba nainov S-AF in MF)

C-AF+TR (sledenje AF)

Ko pritisnete sproilec do polovice, da izostrite motiv v nainu [S-AF], lahko obroek za ostrenje obrnete in natanno rono izostrite predmet. Pritisnite sproilec do polovice, da izostrite motiv; fotoaparat nato sledi in ohranja ostrino na trenutnem motivu, dokler je sproilec v tem poloaju. Oznaka AF je prikazana rdee, e fotoaparat ne more ve slediti motivu. Spustite sproilec, nato znova izostrite motiv in pritisnite sproilec do polovice. Objektivi sistema Four Thirds ostrijo v nainu [S-AF].

% Nasveti Z monostma [Rls Priority S] (str. 83) in [Rls Priority C] (str. 83) lahko doloite, ali se sproilec lahko sprosti, e fotoaparat ne more izostriti motiva. [MF Assist] (str. 82) lahko uporabite, da omogoite samodejni prikaz poveave, ko obrnete obroek za ostrenje. [Focus Ring] (str. 82) vam omogoa spreminjanje smeri vrtenja obroka za ostrenje.

# Previdno Fotoaparat morda ne bo mogel izostriti motiva, e je slabo osvetljen, zakrit zaradi meglice ali dima, ali pa ni dovolj kontrasten.

Izbiranje obmoja ostrenja (oznaka AF)Izberite, katera od 35 obmoji za samodejno ostrenje se uporabi za samodejno ostrenje.

1 2

Pritisnite tipko P (H) za prikaz obmoja AF. S tipkami FGHI izberite prikaz enega obmoja in postavite obmoje AF. Nain Vsa obmoja se obnovi, e kazalnik premaknete izven zaslona. Izbirate lahko med naslednjimi tremi vrstami oznak. Pritisnite tipko INFO in uporabite tipki FG. Vsa obmoja Eno obmoje Skupina obmoij

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

Fotoaparat samodejno izbere iz celotnega razpona obmoij ostrenja.

Rono izberite obmoje ostrenja.

Fotoaparat samodejno izbere med obmoji v izbrani skupini.

Zaklepanje izostritvee fotoaparat ne more izostriti izbranega motiva, izberite nain za eno obmoje in uporabite zaklepanje ostrine, da izostrite drug predmet na priblino enaki razdalji.

1 2

V nainu [S-AF] postavite obmoje AF na motiv in pritisnite sproilec do polovice. Prepriajte se, da potrditvena oznaka AF posveti. Ostrina se zaklene, ko sproilec pritisnete do polovice.

Pridrite sproilec pritisnjen do polovice, ponovno doloite kompozicijo fotograje in pritisnite sproilec do konca. Med pritiskom sproilca do polovice ne spreminjajte razdalje med fotoaparatom in motivom.

Hitra izbira oznake AFIzbrano oznako AF lahko shranite in jo nato hitro prikliete s tipko R. Izberite obmoje AF s funkcijo [P Set Home] (str. 82). Uporabite [R Function], da tipki doloite to funkcijo. [Button Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Hitro preklapljanje med AF in MFTipko R lahko uporabite za preklop na [MF]. Uporabite [R Function], da tipki doloite to funkcijo. [Button Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

SL 37

Okvir za poveavo AF/poveava AFMed prilagajanjem ostrine lahko poveate del slike. Izbira visokega razmerja poveave vam omogoa, da uporabite samodejno ostrenje, e elite izostriti manje obmoje, kot ga obiajno pokriva oznaka AF. Oznako za ostrenje lahko tudi natanneje doloite. Preden nadaljujete, za [G/Info Settings] > [LV-Info] > [Zoom] (str. 32) nastavite [On]. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije38 SL

200

ISO

QLNHD

250 F5.6

0.0

01:02:03

30

Okvir za poveavo AF

Poveava AF

1 2

Vekrat pritisnite tipko INFO, da se prikae okvir za poveavo. e je fotoaparat izostril s pomojo samodejnega ostrenja tik preden pritisnete tipko, se bo okvir za poveavo prikazal na poloaju trenutne izostritve. S tipkami FGHI prilagodite poloaj okvirja za poveavo.

Pritisnite Q, da poveate del slike v okvirju za poveavo. S tipkami FGHI prilagodite poloaj okvirja za poveavo. Z obraanjem upravljalnega gumba izberite poveavo oziroma pomanjavo. Znova pritisnite Q, e elite zapustiti poveavo.

5 7 10 14 Primerjava okvirja za AF ter okvirja za poveavo

3

Pritisnite sproilec do polovice, da sproite samodejno ostrenje.

$ Opombe Samodejno ostrenje je na voljo in fotograrate lahko tako, ko je prikazan okvir za poveavo, in ko je pogled skozi objektiv povean.

% Nasveti Za ogled slike v okvirju za poveavo in prikaz poveave lahko uporabite tudi tipko R. [Button Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

# Previdno Poveava je vidna samo na zaslonu in ne vpliva na fotograje.

AF s prednostjo obraza/AF z zaznavanjem oiFotoaparat zaznava obraze in prilagaja ostrino in digitalno merjenje.

Fotograranje s prednostjo obraza

1 2

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite prednost obraza. S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q.PFace Priority Oni iR iL

S-AFISO AUTO

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

R

J I K L M

Prednost obraza je izklopljena Prednost obraza je vklopljena Prednost obraza in oi je vklopljena Prednost obraza in desnega oesa je vklopljena Prednost obraza in levega oesa je vklopljena

Prednost obraza je izklopljena. Prednost obraza je vklopljena. Pri uporabi prednosti obraza sistem samodejnega ostrenja izbere oi, ki so najblije fotoaparatu. Pri uporabi prednosti obraza sistem samodejnega ostrenja izbere oko na desni. Pri uporabi prednosti obraza sistem samodejnega ostrenja izbere oko na levi.i

3

Fotoaparat usmerite v motiv. e fotoaparat zazna obraz, ga bo oznail z belo obrobo.200ISO

LNHD

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

1023

4

Pritisnite sproilec do polovice, da izostrite motiv. Ko fotoaparat izostri obraz v beli obrobi, se bo obroba obarvala zeleno. e fotoaparat lahko zazna oi fotograrane osebe, bo ostrino na izbranem oesu oznail z zelenim okvirjem. (AF z zaznavanjem oi)200ISO

i

LNHD

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

1023

5

Pritisnite sproilec do konca, da posnamete fotograjo.

# Previdno Prednost obraza se uporabi samo pri prvem posnetku vsake serije pri zaporednem fotograranju. Fotoaparat morda ne bo mogel pravilno zaznati obraza, kar je odvisno od motiva. Razen v nainu merjenja [p (digitalno merjenje ESP)], bo fotoaparat izmeril osvetlitev za izbrani poloaj.

$ Opombe Prednost obraza je na voljo tudi pri [MF]. Obrazi, ki jih fotoaparat zazna, so oznaeni z belim okvirjem.

SL 39

Nadzor osvetlitve (izravnava osvetlitve)Pritisnite tipko F (F) in s tipkama HI prilagodite izravnavo osvetlitve. Izberite pozitivne (+) vrednosti, da posvetlite slike, in negativne (), da slike potemnite. Osvetlitev lahko prilagodite za 3 EV.

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije40 SLNegativna () Brez izravnave (0) Pozitivna (+)

% Nasveti e elite spremeniti interval izravnave osvetlitve [EV Step]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

# Previdno V nainih A, M, ali SCN izravnava osvetlitve ni na voljo.

Predogled uinkov izravnave osvetlitve in nastavitve belineUinke izravnave osvetlitve in temperature beline si lahko ogledate na 4-delnem zaslonu.

1 2 3

Izberite [On] za [G/Info Settings] > [Multi View] v meniju po meri c (str. 81). Ve pogledov prikaete tako, da vekrat pritisnete tipko INFO.WB/

-0.3

0.0

+0.3

+0.7

Set

Funkcija ni na voljo v nainih A, ART, SCN in n. S tipkama FG preklapljate med prikazom izravnave osvetlitve in nastavitvijo beline.

S tipkama HI izberite eleno vrednost in pritisnite Q.

Spreminjanje svetlosti svetlih in temnih delovDa bi prikazali pogovorno okno za nadzor barv, pritisnite tipko F (F) in pritisnite tipko INFO. S tipkama HI izberite raven odtenkov. Izberite nizka, e elite potemniti temne dele, oziroma visoka, e elite posvetliti svetle dele.INFO INFOIS 1

j200ISO

LNHD

0+1

INFO

0

P

250 F5.6 +2.0

01:02:03

1234

0Izravnava osvetlitve

Raven odtenkov: Raven odtenkov: nizka visoka

Doloanje naina merjenja svetlosti (merjenje)Doloite, kako fotoaparat meri svetlost motiva.

1 2

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite element za merjenje. S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q.PESPHI SH

S-AFISO AUTO

OFF

R

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

p

Fotoaparat meri osvetlitev v 324 tokah na sliki in Digitalno merjenje optimira osvetlitev trenutnega prizora ali portretiranega ESP obraza (e je za [I Face Priority] izbrana druga monost in ne [OFF]). Ta nain je primeren za splono uporabo. Sredinsko uravnoveeno merjenje Ta nain merjenja doloi povpreno vrednost med predmetom in svetlobo v ozadju z vejim poudarkom na predmetu v sredini. To monost izberite za merjenje majhnega obmoja (priblino 2 % kadra), pri emer mora biti fotoaparat usmerjen na predmet, ki ga elite izmeriti. Osvetlitev se bo prilagodila glede na svetlost toke merjenja. Poveuje osvetlitev pri tokovnem merjenju. Zagotavlja, da so svetli predmeti videti svetli. Zmanjuje osvetlitev pri tokovnem merjenju. Zagotavlja, da so temni predmeti videti temni.

H

I

Tokovno merjenje

Tokovno merjenje nadzor presvetlih delov Tokovno ISH merjenje nadzor pretemnih delov IHI

3

Pritisnite sproilec do polovice. Obiajno fotoaparat zane z merjenjem, ko pritisnete sproilec do polovice, in zaklene osvetlitev, dokler je sproilec v tem poloaju.

Zaklepanje osvetlitve (zaklepanje AE)e elite zakleniti osvetlitev, ne da bi zaklenili ostrino, pritisnite tipko R. Zaklepanje osvetlitve lahko uporabite, e elite loeno nastaviti ostrino in osvetlitev pri ponovnem doloanju kompozicije fotograj, ali e elite posneti serijo fotograj pri enaki osvetlitvi. Tipki R dodelite AEL/AFL s pomojo funkcije [R Function]. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

400

ISO

LNAELHD

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

Zaklepanje AE

Ko enkrat pritisnete tipko, se osvetlitev zaklene in prikae se ikona B. e elite narediti posnetek, do konca pritisnite sproilec. Ponovno pritisnite tipko, da prekliete zaklepanje AE.

% Nasveti Za zaklepanje osvetlitve, medtem ko je tipka pritisnjena [AEL/AFL Memo]: Aktivacija zaklepanja AE z nastavljenim nainom merjenja [AEL Metering]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

SL 41

Zmanjanje tresljajev fotoaparata (stabilizator slike)Tresenje fotoaparata, ki se pojavlja med fotograranjem pri ibki svetlobi in z veliko poveavo, lahko ublaite.

1

12Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije42 SL

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite postavkostabilizatorja slike.Focal Length Auto

jWB AUTO

4:3

LFHD

S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q.J e f g IS Off Auto Vertical IS Horizontal IS Stabilizator slike je izklopljen. Stabilizator slike je vklopljen.

P

50

mm

Stabilizacija slike se nanaa samo na navpino (Y) tresenje fotoaparata. Uporabite pri vodoravnem zasuku fotoaparata. Stabilizacija slike se nanaa samo na vodoravno (Z) tresenje fotoaparata. Uporabite pri vodoravnem zasuku fotoaparata, ko je fotoaparat obrnjen pokonno.

Doloanje gorine razdalje (ne velja za objektive sistema Micro Four Thirds/Four Thirds) Kadar fotograrate z drugimi objektivi in ne objektivi sistema Micro Four Thirds ali Four Thirds, uporabite informacije o gorini razdalji, da zmanjate tresenje fotoaparata.

1 2

Izberite postavko [Image Stabilizer] v nadzoru v ivo (str. 22) in pritisnite tipko INFO. S tipkama HI izberite gorino razdaljo in pritisnite Q. Izberite gorino razdaljo od 8 mm do 1000 mm. Izberite vrednost, ki je najblija vrednosti, natisnjeni na objektivu.Auto

jWB AUTO

4:3

LFHD

P

50

mm

# Previdno Stabilizator slike ne more popraviti prekomernega tresenja fotoaparata ali tresenja, ko je as osvetlitve podaljan. Priporoamo vam, da v teh primerih uporabite stojalo. Ko uporabljate stojalo, nastavite [Image Stabilizer] na [OFF]. Ko uporabljate objektiv s funkcijo stabilizacije slike, izklopite funkcijo stabilizatorja slike na objektivu ali fotoaparatu. Ko se stabilizator slike aktivira, boste morda sliali delovni zvok ali obutili tresljaj. Stabilizator slike se pri asu osvetlitve, daljem od 2 sekund, ne bo aktiviral.

Prilagajanje barve (nastavitev beline)Nastavitev beline (WB) zagotavlja, da bodo beli predmeti na posnetkih videti beli. Nastavitev [AUTO] je primerna za veino okoliin, vendar lahko glede na vir svetlobe izberete tudi druge vrednosti, e nastavitev [AUTO] ne zagotavlja elenih rezultatov ali pa e elite posnetkom dodati barvni odtenek.

1 2

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite element za nastavitev temperature beline. S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q.PAUTO AUTO

IS OFF

jWB WB AUTO AUTO

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

4:3

LFWB AutoWBHD

Nain nastavitve beline Samodejna izravnava beline AUTO 5 N Prednastavljena izravnava beline O 1 > U n Nastavitev temperature beline z enim pritiskom (str. 44) Nastavitev beline po meri

Barvna temperatura k 5300K 7500K 6000K 3000K 4000K k 5500K Barvna temperatura, nastavljena z izravnavo beline z enim pritiskom. 2000K 14000K

Svetlobni pogoji Za veino svetlobnih pogojev (ko je bel del uokvirjen na zaslonu). Za splono uporabo. Za fotograranje na prostem v jasnem vremenu, za posnetke rdee barve ob sonnem zahodu ali ognjemeta Za fotograranje na prostem v senci v jasnem vremenu Za fotograranje ob oblanosti Za fotograranje pri volframovi svetlobi Za motive, ki so osvetljeni s uorescentno svetlobo Za fotograranje pod vodo Za fotograranje z bliskavico Izberite, kadar je za merjenje temperature beline mogoe uporabiti bele ali sive predmete in je motiv osvetljen z razlinimi viri svetlobe ali pa je osvetljen z neznano vrsto bliskavice ali drugim virom svetlobe. Ko pritisnete tipko INFO, s tipkama HI izberite barvno temperaturo in nato pritisnite Q.

P/ Q

CWB

Barvna temperatura nastavitve belineKo se temperatura predmetov zviuje, zanejo najprej areti rdee, z nadaljnjim dvigovanjem temperature pa modro. Barvna temperatura na ta nain odraa barvo svetlobe z absolutno temperaturo v stopinjah K (kelvinov). Viri uorescentne svetlobe, ki so na Ve rdee Ve modre spremljajoi sliki prikazani z belimi pikami, se barvno nekoliko razlikujejo od tistih na lestvici barvne temperature; vrednosti, prikazane na sliki, so bile za potrebe ilustracije pretvorjene v barvne temperature.Svea Mona bela podaljana osvetlitev (bulb) Intenzivno bela fluorescentna svetloba Bela fluorescentna svetloba Jasno vreme Oblano

Odtenek ob jasnem vremenu Fluorescentna dnevna svetloba

SL 43

% Nasveti Odstranjevanje toplih barv iz fotograj, posnetih pri svetlobi arnice s samodejno nastavitvijo temperature beline. [W Keep Warm Color]: Izbiranje [n] za temperaturo beline samo, kadar uporabljate bliskavico. [#+WB]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije44 SL

Kompenzacija nastavitve belineFunkcija omogoa natanne spremembe nastavitev samodejne in prednastavljene izravnave belin.

1 2 3

V meniju po meri c (str. 81), v zavihku X izberite [WB]. Izberite monost, ki jo elite spremeniti, in pritisnite I. S tipkama HI izberite drsnik in s tipkama FG izberite koliino.Prilagajanje nastavitve beline v smeri A (rumena-modra) Pri vijih vrednostih bodo odtenki topleji (bolj rdei), pri nijih pa hladneji (bolj modri). Prilagajanje nastavitve beline v smeri G (zelena-ciklamna) Pri vijih vrednostih bodo odtenki bolj zeleni, pri nijih pa bolj vijolini.AutoA G

+2

-5

WB Preview Back Set

4

Pritisnite Q za shranjevanje nastavitev in izhod.

% Nasveti e elite prikazati preskusno fotograjo, posneto pri izbrani vrednosti temperature beline, pritisnite tipko R. Nastavitev vseh nastavitev naina izravnave beline naenkrat [All >]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Nastavitev beline z enim pritiskomTemperaturo beline izmerite tako, da v kader zajamete list belega papirja ali drug bel predmet, osvetljen s svetlobo, ki jo boste uporabili v konni fotograji. To je primerno za fotograranje predmeta pri naravni svetlobi in razlinih svetlobah z razlinimi barvnimi temperaturami.

1 2 3

Izberite [P] ali [Q] (nastavitev temperature beline z enim pritiskom 1 ali 2) in pritisnite tipko INFO. Fotograrajte del brezbarvnega (belega ali sivega) papirja. Predmet kadrirajte tako, da zapolni zaslon in ni zasenen. Zaslon za nastavitev beline z enim pritiskom izgine.

Izberite [Yes] in pritisnite Q. Nova vrednost se shrani kot monost prednastavljene nastavitve beline. Nova vrednost je shranjena do ponovnega merjenja za nastavitve beline z enim pritiskom. Ko boste izklopili fotoaparat, podatki ne bodo izbrisani.

% Nasveti e je motiv presvetel, pretemen ali vidno obarvan, se prikae sporoilo WB NG Retry in vrednosti ne bodo shranjene. Odpravite teavo in ponovite postopek od 1. koraka.

Monosti obdelave (nain slikanja)Izberite nain slikanja in individualno prilagodite kontrast, ostrino in druge parametre. Spremembe posameznega naina slikanja se shranijo loeno.

1

V meniju za fotograranje W (str. 107) izberite [Picture Mode].Shooting Menu 11 2

Card Setup Reset/Myset Picture Mode D Image Aspect

j 4:3

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

Back

Set

2h i j Z a

S tipkama FG izberite monost in pritisnite Q.i-Enhance Vivid Natural Muted Portrait Povzroi izrazite slike, ki ustrezajo tematskemu nainu. Povzroi ive barve. Povzroi naravne barve. Povzroi medle barvne odtenke. Povzroi lepe barvne odtenke. Povzroi rn in bel barvni odtenek. Izberite enega od nainov slikanja, nastavite parametre in registrirajte nastavitev.

Naini slikanja

Monotone Custom j Pop Art k Soft Focus l Grainy Film m Pin Hole n Diorama o Dramatic Tone

Izberite umetniki lter in izberite eleni uinek.

SL 45

3

Pritisnite I, da se prikaejo nastavitve za izbrano monost.h Contrast Sharpness Saturation Gradation Razlika med svetlim in temnim Ostrina slike ivost barve Prilagodite odtenek (gradacija). Razdeli sliko na podroja in prilagodi svetlost za vsako podroje. Monost je primerna za slike, na katerih so obmoja z velikimi kontrasti, kjer so beline presvetle, temne barve pa pretemne. Nain [Normal] uporabite za splono rabo. Podaljana svetla gradacija. Podaljana temna gradacija. Nastavi obseg, v katerem bo uinek uporabljen. Ustvari rno-belo sliko. Barva ltra postane bolj svetla, komplementarna barva pa bolj temna. Ustvari navadno rno-belo sliko. Reproducira bel oblak z jasnimi robovi na naravno modrem nebu. Rahlo poudari barve modrega neba in sonnega zahoda. Mono poudari barve modrega neba in ivost krlatnega listja. Mono poudari rdeo barvo ustnic in zeleno listov. Obarva rno-belo sliko. Ustvari navadno rno-belo sliko. Sepija Modrikasta Vijoliasta Zelenkasta k k k k k k k i-a J K

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije46 SL

Auto

Normal High Key Low Key Effect (i-Enhance) B&W Filter (Monotone) N:Neutral Ye:Yellow Or:Orange R:Red G:Green Pict. Tone (Monotone) N:Neutral S:Sepia B:Blue P:Purple G:Green

# Previdno Spremembe kontrasta ne vplivajo na nastavitve, ki niso [Normal].

Kakovost posnetka (nain snemanja)Izberite kakovost slike za fotograje in videoposnetke glede na njihov namen, denimo za popravljanje z raunalnikom ali prikaz v spletu.

Izbiranje naina snemanja

1 2

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite nain snemanja za videoposnetke ali fotograje. S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q.Naini snemanja (fotograje)4032x3024

IS OFF

jWB AUTO

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

4:3

HD

P

RAW L F

LN

MN

SN

38

Nain snemanja

Izbirate lahko med nainoma RAW in JPEG (YF, YN, XN in WN). Izberite monost RAW+JPEG, e elite za vsako sliko posneti tako RAW kot JPEG. Naini JPEG zdruujejo velikost posnetka (Y, X in W) in loljivost (SF, F, N in B). Razpololjive monosti lahko izberete z uporabo monosti [KSet] v menijih po meri. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81) Velikost posnetka Ime Y (Large) X (Middle) tevilo pikslov 40323024* 32002400 25601920* 19201440 16001200 1280960* 1024768 640480 SF (Super Fine) YSF XSF Loljivost F (Fine) YF* XF N (Normal) YN* XN* B (Basic) YB XB Izberite velikost fotograje Za majhne fotograje in spletne strani Uporaba

W (Small)

WSF

WF

WN*

WB

* Privzeto. Velikosti [X] in [W] za fotograje lahko doloite z monostjo [Pixel Count] v menijih po meri. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Slika v formatu RAWPri tema zapisu (podaljek .ORF) se shranijo neobdelani slikovni posnetki za nadaljnjo obdelavo. Slikovnih podatkov v zapisu RAW si ni mogoe ogledati na drugih fotoaparatih ali z drugo programsko opremo, in slik v zapisu RAW ni mogoe izbrati za tiskanje. S tem fotoaparatom lahko ustvarite JPEG-kopije fotograj v zapisu RAW g Urejanje slik (str. 67)

SL 47

Naini snemanja (videoposnetki)Nain snemanja Full HD Fine Full HD Normal HD Fine HD Normal HD tevilo pikslov 19201080 19201080 1280720 1280720 1280720 640480 Hitrost slik 59,94i *2 59,94i *2 59,94p *2 59,94p *2 Pribl. 30 fps*3 Format datoteke Uporaba Za ogled na napravah s podporo za zapis AVCHD. Za predvajanje ali urejanje z raunalnikom.

AVCHD*1

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije48 SL

SD

Motion JPEG*4

Odvisno od uporabljene vrste kartice se snemanje lahko zakljui tudi, e maksimalna dolina e ni doseena. *1 Posamezni posnetki so lahko veliki do 4 GB oziroma dolgi najve 29 minut. *2 Izhod slikovnega tipala omogoa priblino 30 fps. *3 Pri uporabi umetnikega ltra se hitrost slik lahko zmanja. *4 Velikost datotek je omejena na 2 GB.

Nastavitev razmerja slikeRazmerje stranic (vodoravno-do-navpino razmerje) lahko spremenite med fotograranjem z uporabo pogleda v ivo. Razmerje stranic lahko glede na vae elje nastavite na [4:3] (standardno), [16:9], [3:2], [6:6] ali [3:4].

1 2

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite element razmerja stranic. S tipkama HI izberite razmerje stranic in pritisnite Q.

# Previdno Posnetki JPEG se odreejo na izbrano razmerje stranic. Posnetki RAW se ne odreejo, temve shranijo z informacijo o izbranem razmerju stranic. Pri predvajanju posnetkov RAW je izbrano razmerje stranic ponazorjeno z okvirjem.

% Nasveti Za informacije o izrezovanju obstojeih fotograj ali spreminjanju njihovega razmerja stranic glejte: Urejanje slik (str. 67).

Obutljivost ISOPoveevanje obutljivosti ISO poveuje um (zrnatost), vendar omogoa fotograranje pri ibki svetlobi. V veini situacij je priporoena nastavitev [AUTO], ki se zane pri vrednosti ISO 200 vrednost, pri kateri sta um in dinamini razpon uravnoteena in nato prilagaja obutljivost ISO snemalnim razmeram.

1 2

Prikaite nadzor v ivo (str. 22) in s tipkama FG izberite element obutljivosti ISO. S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q.AUTO 200 12800 Obutljivost se nastavi samodejno, glede na razmere fotograranja. Obutljivost se nastavi na izbrano vrednost.

% Nasveti Privzeto vrednost in zgornjo mejo za samodejno obutljivost ISO lahko izberete s funkcijo [ISO-Auto Set]. Monosti, ki so na voljo za obutljivost ISO, lahko izberete s funkcijo [ISO Step]. V nainu M lahko s pomojo nastavitve [ISO-Auto] omogoite samodejno obutljivost. g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Zaporedno fotograranje/uporaba samosproilcaKo sproilec pritisnete do konca, fotoaparat posname fotograje. Namesto tega lahko samosproilec uporabite za samoportret ali skupinske portrete ali za zmanjanje tresljajev fotoaparata, e je fotoaparat nameen na stojalo ali drugae ksiran.

1Osnovno fotograranje/pogosto uporabljane funkcije

1 2

Pritisnite tipko jY (G), da se prikae neposredni meni. S tipkama HI izberite monost in pritisnite Q.o T S Snemanje posameznega posnetka Sequential H Sequential L Ko pritisnete sproilec, se posname 1 posnetek (obiajni nain za fotograranje). Ko sproilec pritisnete do konca, fotoaparat fotograra pri izbrani hitrosti slik. [j H fps] (str. 83) Ko sproilec pritisnete do konca, fotoaparat fotograra pri izbrani hitrosti slik. [j L fps] (str. 83)

Pritisnite sproilec do polovice, da izostrite sliko, in do Samosproilec konca, da sproite asovnik. Luka za samosproilec najprej Y12s 12 s zasveti za priblino 10 sekund, nato pa utripa priblino 2 sekundi in fotoaparat posname sliko. Y2s Pritisnite sproilec do polovice, da izostrite sliko, in do Samosproilec konca, da sproite asovnik. Luka za samosproilec utripa 2s priblino 2 sekundi, nato fotoaparat posname sliko.

$ Opombe Samosproilec izklopite tako, da pritisnete tipko jY. V nainih ostrenja [S-AF] in [MF] se ostrina in osvetlitev doloita pri vrednostih, nastavljenih za prvo sliko v posameznem zaporedju.

# Previdno e pri zaporednem fotograranju sveti luka za polnjenje, ker je v bateriji malo energije, se fotograranje prekine in digitalni fotoaparat zane shranjevati narejene posnetke na kartico. Od ravni energije v bateriji je odvisno, ali se bodo shranili vsi posnetki. Za fotograranje s samosproilcem digitalni fotoaparat varno pritrdite na stojalo. e boste pri uporabi samosproilca stali pred fotoaparatom, ko boste sproilec pritisnili do polovice, slika morda ne bo izostrena.

SL 49

22Druge monosti fotograranja50 SL

Druge monosti fotograranjaFotograranje v nainu nameri in posnemi (nain programa P)

V nainu P fotoaparat samodejno prilagodi as osvetlitve in vrednost zaslonke glede na svetlost motiva.

1

Za nain fotograranja izberite P. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)P ART

A

SCN

n

A S M

SETUP

2

Posnemite fotograje. Na zaslonu sta prikazana as osvetlitve in izbrana vrednost zaslonke.400ISO

Potrditvena oznaka AF

LNHD

Nain za fotograranje

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

as osvetlitve Velikost zaslonke

Prilagoditev programa (%)V nainih P in ART lahko pritisnete tipko F (F) in nato s tipkama FG izberete razline kombinacije vrednosti zaslonke in asa osvetlitve, ne da bi spreminjali osvetlitev. Ta funkcija se imenuje prilagoditev programa. s se prikae ob nainu za fotograranje, ko je program prilagojen. e elite preklicati prilagoditev programa, pritisnite in podrite tipki FG, dokler prikaz s ne izgine oziroma dokler se fotoaparat ne izklopi.

400

ISO

LNHD

Ps

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

Prilagoditev programa

# Previdno Nastavitev prilagoditve programa ob uporabi bliskavice ni na voljo.

# Previdno as osvetlitve in vrednost zaslonke utripata, e fotoaparat ne more dosei optimalne osvetlitve. Glejte Prikaz opozorila za osvetlitev (str. 103).

% Nasveti Z uporabo upravljalnega gumba. [d Lock]: Zamenjava funkcij upravljalnega gumba. [Dial Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Izbira vrednosti zaslonke (nain za nastavitev zaslonke A)V nainu A izberete vrednost zaslonke, fotoaparat pa samodejno nastavi as osvetlitve za optimalno osvetlitev.

1

Za nain fotograranja izberite A. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)ART

P

A

SCN

n

A S M

SETUP

2

2Ko pritisnete tipko F (F), s tipkama FG izberite vrednost zaslonke. Izravnavo osvetlitve lahko nastavite tudi z upravljalnim gumbom.

Druge monosti fotograranja

400

ISO

LNHD

A

250 F5.6 +0.0

01:02:03

38

Velikost zaslonke

3

Posnemite fotograje. Pri vejih vrednostih zaslonke (nija tevila f) se zmanja globinska ostrina (obmoje pred ali za toko ostrenja, ki je videti izostrena), podrobnosti v ozadju se zmehajo. Pri manjih vrednostih zaslonke (vija tevila f) se globinska ostrina povea.Ko se vrednost zaslonke (tevilo f) zmanja Ko se vrednost zaslonke (tevilo f) povea

Funkcija predogledaTipko R lahko uporabite za predogled globinske ostrine. Funkcijo, dodeljeno tipki R, lahko izberete preko monosti [R Function] v menijih po meri. e ste izbrali [Preview], lahko to tipko pritisnete in pridrite, da se velikost zaslonke ustavi na izbrani vrednosti, kar vam omogoa predogled globinske ostrine na zaslonu (razdalja pred ali za toko ostrenja, ki je videti izostrena). [Button Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Tipka R

% Nasveti Nastavljanje vrednosti zaslonke z upravljalnim gumbom. [d Lock]: Zamenjava funkcij upravljalnega gumba. [Dial Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

SL 51

Izbiranje asa osvetlitve (nain nastavitve asa osvetlitve S)V nainu S izberete as osvetlitve, fotoaparat pa samodejno nastavi vrednost zaslonke za optimalno osvetlitev.

1

Za nain fotograranja izberite S. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)ART

P

A

SCN

n

A S M

SETUP

2Druge monosti fotograranja52 SL

2

Ko pritisnete tipko F (F), s tipkama FG izberite as osvetlitve. Izravnavo osvetlitve lahko nastavite tudi z upravljalnim gumbom.

400

ISO

LNHD

S

250 F5.6 +0.0

01:02:03

38

as osvetlitve

3

Posnemite fotograje. Kraji as osvetlitve lahko brez zabrisanosti zamrzne hitro premikajoe se motive. Dalji as osvetlitve bo zabrisal hitro premikajoe se motive. Ta zabrisanost bo dajala vtis dinaminega premikanja.

Kratek as osvetlitve

Dolg as osvetlitve

% Nasveti Nastavljanje asa osvetlitve z upravljalnim gumbom. [d Lock]: Zamenjava funkcij upravljalnega gumba. [Dial Function]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

Izbiranje vrednosti zaslonke in asa osvetlitve (roni nain M)V nainu M izberete tako vrednost zaslonke kot as osvetlitve. Za dalje osvetlitve izberite [BULB] za as osvetlitve.

1

Za nain fotograranja izberite M. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)ART

P

A

SCN

n

A S M

SETUP

2Druge monosti fotograranja

2 3

Pritisnite tipko F (F) in s tipkama HI nastavite vrednost zaslonke, s tipkama FG pa izberite as osvetlitve. Za as osvetlitve lahko nastavite vrednost od 1/4000 do 60 s ali [BULB].

Posnemite fotograje.

# Previdno V nainu M izravnava osvetlitve ni na voljo.

Izbiranje konca osvetlitveUporabljajte pri nonih pokrajinah in ognjemetih. V nainu M nastavite [BULB] za as osvetlitve. Na zaslonu je prikazana oznaka [BULB]. Fotograranje s podaljanim asom osvetlitve (BULB): Zaklop ostane med pritiskom sproilca odprt. Osvetlitev se kona, ko sprostite sproilec.

% Nasveti Zamenjava funkcij upravljalnega gumba. [Dial Function]: Samodejno konanje osvetlitve po nastavljenem asu. [Bulb Timer]: Zaklepanje izostritve med fotograranjem z rono izostritvijo. [Bulb Focusing]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

# Previdno Da bi prepreili zameglitev, postavite fotoaparat na stojalo in uporabite kabel za daljinsko upravljanje (str. 102). Naslednjih monosti ne morete uporabiti: Zaporedno fotograranje/fotograranje s samosproilcem/kadriranje AE/stabilizator slike/kadriranje z bliskavico

um na slikahMed fotograranjem pri krajem asu osvetlitve se bo na zaslonu morda pojavil um. To se zgodi, ko se tok proizvaja v tistih delih senzorja, ki obiajno niso izpostavljeni svetlobi, kar povzroi dvig temperature senzorja ali njegovega vezja. Prav tako se to lahko pojavi pri fotograranju z visoko nastavitvijo ISO v okolju z visokimi temperaturami. Da se zmanja um, se na fotoaparatu vklopi funkcija za zmanjanje uma. [Noise Reduct.]: g Prilagajanje nastavitev fotoaparata (str. 81)

SL 53

Panoramsko fotograranjee ste namestili priloeno raunalniko programsko opremo, jo lahko uporabite za zdruevanje slik v panoramo. g Uporaba programske opreme OLYMPUS Viewer 2/ [ib] (str. 73)

Fotograranje posameznih fotograj za panoramo

2Druge monosti fotograranja54 SL

1

Za nain fotograranja izberite SCN. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)ART

P

A

SCN

n

A S M

SETUP

2 3 4 5

Izberite [Panorama] in pritisnite Q. S tipkami FGHI izberite smer zasuka. Posnemite fotograjo s pomojo vodil za kadriranje posnetka. Ostrina, osvetlitev in druge nastavitve se doloijo z vrednostmi prvega posnetka.200ISO

M

250 F5.6

38

Posnemite preostale fotograje, pri emer vsako kadrirajte tako, da se vodila prekrivajo s prejnjim posnetkom.

200

ISO

M

250 F5.6

38

[2]

Exit

[3]

Exit

Panorama lahko obsega do 10 slik. Po desetem posnetku se prikae opozorilo (g).

6

Ko posnamete zadnjo fotograjo, pritisnite Q, da zakljuite serijo.

# Previdno Med panoramskim fotograranjem slika, ki je bila predhodno posneta za poravnano, ne bo prikazana. Z okvirji ali drugimi oznakami za prikaz kot pomo nastavite kompozicijo tako, da se bodo robovi prekrivajoe slike prekrivali znotraj okvirjev.

$ Opombe e pritisnete Q, preden posnamete prvo sliko, se boste vrnili v meni za izbiro tematskega naina. e med fotograranjem pritisnete Q, se zaporedje panoramskega fotograranja kona, tako da lahko zanete novo.

3D fotograjaPosnemite 3D fotograje. Posnetke si lahko ogledate na napravah, ki podpirajo 3D. Zaslona fotoaparata ne morete uporabiti za ogled slik v 3D.

1

Za nain fotograranja izberite SCN. g Izbiranje naina za fotograranje (str. 12)ART

P

A

SCN

n

A S M

SETUP

22 3 4Izberite [3D Photo] in pritisnite Q. Pritisnite sproilec, da posnamete prvo sliko, in ga drite pritisnjenega. Ostrina in osvetlitev se zakleneta z vrednostmi prvega posnetka.Line up the image. Cancel

Druge monosti fotograranja

Fotoaparat premaknite vodoravno, ne da bi ga obraali, dokler ne prva slika se prikae nad izbranim motivom. Fotoaparat bo samodejno izdelal drugi posnetek. e fotoaparat drugega posnetka ne naredi samodejno ali e ste sproilec spustili, preden ste posneli drugo sliko, znova pritisnite sproilec do konca. Ne prilagajajte ostrine ali poveave.

5

Dve sliki se samodejno zdruita. e fotoaparat prikae sporoilo [3D photo was not created.], ponovite fotograranje. Dva posnetka se shranita v loeni datoteki.

# Previdno e po prvem posnetku prilagodite poveavo, se prva slika preklie. Fotoaparat ostri samo motive v sredini toki ostrine. Velikost slike je ksno nastavljena na 1920 1080. 3D in objektivov za rono izostritev ne morete uporabljati. Odvisno od objektiva in nastavitev fotoaparata, 3D uinek morda ne bo viden. Fotoaparat med 3D fotograranjem ne preide v mirovanje. Fotograja v zapisu RAW ni na voljo. Okvir ni 100-odstotno pokrit.

$ Opombe e elite shraniti prvi posnetek in zapustiti ta nain, ne da bi posneli 3D fotograjo, pritisnite Q.

SL 55

Snemanje vekratne osvetlitve v enem posnetku (vekratna osvetlitev)Posnemite fotograje z vekratno osvetlitvijo z monostjo, ki je trenutno izbrana za kakovost slike.

1 2

V meniju za fotograranje X (str. 107) izberite [Multiple Exposure]. Prilagodite nastavitve.Frame Izberite [2f]. Ko se nastavi na [On], je svetlost vsakega posnetka nastavljena na 1/2, slike pa so prekrite. Ko je nastavljen na [Off], so slike prekrite z originalno svetlostjo vsakega posnetka. Ko se nastavi na [On], je mogoe sliko v formatu RAW, shranjeno na kartici, prekriti z ve osvetlitvami in shraniti kot loeno sliko. tevilo posnetih fotograj je enako ena.Multiple Exposure Frame Auto Gain Overlay Off Off Off

2Druge monosti fotograranja56 SL

Auto Gain

Back

Set

Overlay

Ko je nastavljena vekratna osvetlitev, je na zaslonu prikazan indikator a.

3

Posnemite fotograje. Ko se fotograranje zane, je a obarvan zeleno. Predhodni posnetek se prikae nad pogledom skozi objektiv, kot vodilo za kadriranje naslednjega posnetka.

400

ISO

LNHD

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

38

% Nasveti Za prekrivanje 3 ali ve slik: Za [K] izberite RAW in uporabite monost [Overlay], da ponovite fotograranje z vekratno osvetlitvijo. Ve inf