Dr Xavier Xiol Servei Aparell Digestiu Hospital Universitari de ... ... Servei Aparell Digestiu...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dr Xavier Xiol Servei Aparell Digestiu Hospital Universitari de ... ... Servei Aparell Digestiu...

 • Nòdul hepàtic. Avaluació clínica

  Dr Xavier Xiol

  Servei Aparell Digestiu

  Hospital Universitari de Bellvitge

 • Nòdul hepàtic. Avaluació clínica

  • Troballa ocasional – Quist simple – Hemangioma – Hiperplàsia nodular focal – Adenoma

  • Pacient amb hepatopatia crònica

  • Pacient amb neoplàsia (o sospita de neoplàsia) – Metàstasis

 • Nòdul hepàtic. Hepatopatia crònica

  • Hepatocarcinoma

  • Nòdul displàsic/ de regeneració • Trastorn perfusió • Colangiocarcinoma

  • Quist simple • Hemangioma

 • Prevalença d’hepatocarcinoma

  • Actualment, a nivell mundial, ja és la sisena neoplàsia més freqüent i la tercera causa de mort per càncer

  • La incidència és màxima al Sud-est asiàtic i a l’Àfrica subsahariana, la majoria en relació al virus B, i supera els 15 casos per 100.000 habitants-any

  • Al nostre país la incidència es intermèdia, està lligada al virus C i a l’alcohol i és de 5 casos per 100.000 habitants-any (aproximadament 350 casos nous anuals)

 • Cribatge Hepatocarcinoma

  • Pacients amb cirrosis hepàtica • Infecció pel virus B sense cirrosi

  – Africans de més de 20 anys – Asiàtics de més de 40/50 anys – Persones amb història familiar d’hepatocarcinoma – Portadors del VHB amb transaminases elevades

  i/o nivells de DNA superiors a 2.000 UI/ml

  ECOGRAFIA CADA 6 MESOS

 • Maneig hepatocarcinoma

  • 1.-Diagnòstic

  • 2.- Estadiatge – 2.1 Tumor – 2.2 Cirrosi

  • 3.- Tractament

 • Hepatocarcinoma

  Biòpsia , Citologia x 2

  Hipervascular fase arterial Rentat fase portal o tardana

  No diagnòsticAltre diagnòstic

  Control

  Comportament atípic * (hipovascular, no rentat)

  RNM

  Hipervascular fase arterial Rentat fase portal o tardana

  Comportament atípic * (hipovascular, no rentat)

  Hepatocarcinoma *Si TAC o RNM diagnòstics d’altre patologia: STOP

  1.- DIAGNÓSTIC HEPATOCARCINOMA Nòdul ≥ 1 cms

  TAC abdominal

 • 2.1- Estadi Tumor

  – Mida – Nº de nòduls

  – Grau diferenciació – Anàlisi genòmic

  – Invasió vascular – Metàstasi

 • 2.2- Estadi cirrosi

  • Astrologia

  • Oracles

  • Bruixeria

  • Quiromància

  • Estadística: Model pronòstic

 • Cirrosi: models pronòstics

  • Combinació de variables que mitjançant una fórmula ens dona una xifra que ens indica la mortalitat

  – Anàlisi multivariant – Validat – Fàcil d’utilitzar i repetir sempre que sigui

  necessari – Reproduïble

 • Models pronòstics de la cirrosi

  - Child-Pugh Ascites, encefalopatia, albúmina, bilirubina, temps protrombina

  - MELD Creatinina, bilirubina, temps protrombina (INR)

 • 2.2- Estadi cirrosi: Índex de Child-Pugh

  1 punt 2 punts 3 punts

  Albúmina (gr/l) > 35 28-35 < 28 Bilirubina (mgr/dl) < 2 2-3 > 3 T Protrombina < 1,7 1,7-2,3 >2,3 Ascites no tractable refractària Encefalopatia no I/II III/IV

  A: 5-6 punts (no descompensat) B: 7-9 punts C: 10-15 punts

 • Índex de Child-Pugh

  A: 5-6 punts: supervivència 5 anys 70-80%

  B: 7-9 punts

  C: 10-15 punts: supervivència 5 anys < 10%

 • Índex de Child-Pugh i hepatocarcinoma

  A: 5-6 punts: supervivència 5 anys 70-80% pronòstic relacionat bàsicament amb el tumor

  B: 7-9 punts

  C: 10-15 punts: supervivència 5 anys < 20% pronòstic relacionat bàsicament amb la cirrosi

 • 2.2- Estadi cirrosi: MELD

  • 3,8 loge bilirubina mg/dl • + 11,2 loge INR • + 9,6 loge creatinina mg/dl • + 6,4

  Mínim 6 punts, màxim 60

  www.mayoclinic.org/meld/mayomodel6.html

 • Models pronòstics: MELD

  MELD Mortalitat 3 mesos

  0 - 9 2- 8% 10-19 6- 29% 20-29 50-76% 30-39 62-83% 40-59 100%

  Utilitzat en trasplantament per ordenar els pacients a la llista d’espera.

 • 3.- Tractament

  • Curatiu – Resecció quirúrgica – Trasplantament hepàtic – Radiofreqüència

  • Paliatiu – Quimiembolització – Sorafenib

  • Simptomàtic

 • Tractament de l’hepatocarcinoma

  • Curatiu Supervivència

  – Resecció quirúrgica 50-70% 5 anys – Trasplantament hepàtic 70% % 5 anys – Radiofreqüència 50-70% 5 anys

  • Paliatiu – Quimiembolització mediana 20 mesos – Sorafenib 11 mesos

  • Simptomàtic

 • Hepatocarcinoma. Tractament

  Supervivència 5 anys

  Supervivència lliure malaltia

  Resecció 50-70%* 20-30%#

  Trasplantament 70% 65-70%

  Radiofreqüència 70%* 25-30%

  Factors pronòstics: *Child #grau diferenciació, invasió vascular, presència nòduls satèl·lits

 • Hepatocarcinoma:

  Criteris de resecció

  • Nòdul únic • Localització perifèrica o a lòbul esquerra • Absència de metàstasis extrahepàtiques i

  d’invasió tumoral de grans vasos hepàtics

  • Child A • No hipertensió portal significativa

 • Hepatocarcinoma

  Criteris de trasplantament

  Criteris de Milà:

  • Nòdul únic: diàmetre ≤ 5 cm • Multinodular: 2 ó 3 nòduls, diàmetre del

  nòdul més gran ≤ 3 cm

  • Absència de metàstasis extrahepàtiques i d’invasió tumoral de grans vasos hepàtics

  • Tumor no tributari de resecció quirúrgica

 • THO-Hepatocarcinoma

  Supervivència post-THO a Catalunya. 550 pacients seleccionats amb els criteris de Milà

 • Tractament de l’hepatocarcinoma 406 pacients Bellvitge

  • Curatiu nº (%)

  – Trasplantament hepàtic 57 (14) – Resecció quirúrgica 28 (7) – Radiofreqüència 71 (17,5)

  (38,5) • Paliatiu

  – Quimiembolització 144 (35,5) – Sorafenib 14 (3,5)

  (39)

  • Simptomàtic 92 (22,5)

 • Maneig global

  Estadi O PS 0, Child A

  Estadi A-C PS 0-2, Child A-B

  Estadi D PS> 2, Child C

  Estadi molt inicial (0) Únic, < 2cm

  Estadi avançat (C) Invasió portal, N1, M1

  PS 1-2

  Estadi inicial (A) Únic, o 3 nòduls < 3cm

  PS 0

  Estadi intermedi (B) Multinodular, PS0

  Únic 3 nòduls < 3cm

  Pressió portal Bilirubina

  Normal

  RESECCIO THO RFA A +QE SORAFENIB SIMPTOMÀTIC

  Estadi terminal (D)

  Augmentada Malalties associades

  No Si

  Tractaments Curatius Tractaments pal·liatius

 • No HT portal* significativa

  RESECCIÓ

  THO Radiofreqüència

  HT portal*

  Malalties associades Edat avançada

  No Si

  Child A Child B

  Maneig hepatocarcinoma

  Nòdul únic < 5cms1.-Estadi tumor

  2.-Estadi cirrosi

  *Hipertensió portal: - Plaquetes baixes - Varices esofàgiques - Medició pressió portal

  3.-Tractament

 • Child A-B

  2-3 nòduls < 3cm (un nòdul < 5 cm)

  THO Quimiembolització

  Malalties associades Edat avançada

  No Si

  1 nòdul > 5cm 2-3 nòduls , algun > 3cm > 3 nòduls

  Maneig hepatocarcinoma

  1.-Estadi tumor

  2.-Estadi cirrosi

  Més d’un nòdul Nòdul únic > 5 cm

  3.-Tractament

  No invasió vascular No metàstasi

 • 61 anys. Cirrosi per hepatitis autoimmune. Nòdul > 3cm típic d’hepatocarcinoma i un nòdul no típic. Citologia i biòpsia del nòdul atípic no concloent

 • Child A-B

  THO

  Maneig hepatocarcinoma: THO

  1.-Estadi tumor

  2.-Estadi cirrosi

  Un nòdul < 5 cm 2-3 nòduls < 3cm

  No malalties associades Edat < 69 a No invasió vascular, no metàstasi

  Un nòdul < 3 cm Alfafetoproteïna < 200

  Un nòdul > 3cm 2-3 nòduls ( 200

  3.-Tractament

  Priorització en llista. MELD 19 No priorització en llista

 • 59 anys. Cirrosi virus C. Nòdul < 3cm típic d’hepatocarcinoma i un nòdul no típic també < 3 cm. Citologia i biòpsia del nòdul atípic: hepatocarcinoma → MELD 19

 • Child A-B

  Quimiembolització

  Maneig hepatocarcinoma

  1.-Estadi tumor

  2.-Estadi cirrosi

  Nòdul únic > 5cm Més d’un nòdul, no candidat a THO

  Invasió vascular Metàstasi a distància No resposta a tractament

  Sorafenib

  No Si

  3.- Tractament

 • Child C

  Un nòdul < 5cms 2-3 nòduls < 3cm

  THO

  Malalties associades Edat avançada Invasió vascular,