dr Jolanta Perek-Bia‚as, mgr El¼bieta Mysi„ Jolanta Perek-Biaas.[1].pdf ...

Click here to load reader

download dr Jolanta Perek-Bia‚as, mgr El¼bieta Mysi„ Jolanta Perek-Biaas.[1].pdf  Prezentacja g‚³wnych

of 21

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of dr Jolanta Perek-Bia‚as, mgr El¼bieta Mysi„ Jolanta Perek-Biaas.[1].pdf ...

Indeks aktywnego starzenia w ujciu regionalnym

dr Jolanta Perek-Biaas, mgr Elbieta Mysiska

Instytut Statystyki i Demografii, Szkoa Gwna Handlowa

Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloski, Krakw

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Warszawa, 30.X.2013

Plan prezentacji

1. Dlaczego AAI w ujciu regionalnym?

2. Krtko o metodologii i danych

3. Prezentacja gwnych wynikw

4. Dyskusja i co dalej?

1. Indeks aktywnego starzenia

jest narzdziem do pomiaru niewykorzystanego

potencjau osb starszych oraz do oceny moliwoci dla

aktywnego i zdrowego starzenia, aby porwna rne

kraje

pomiar poziomu w jakim starsze osoby mog prowadzi

niezalene ycie poprzez samodzielne funkcjonowanie,

udzia w rynku pracy w ramach pracy zarobkowej, ale te

ocena aktywnoci spoecznej oraz moliwoci dla polityki

aktywnego starzenia w danym kraju

3

POLSKA NA OSTATNIM MIEJSCU !

2. Metodologia dla Polski

syntetyczny wskanik, ktry pokazuje pozycj

wojewdztwa w realizacji polityki aktywnego starzenia na

poziomie kraju

Przeoenie definicji na obszary zainteresowa z definicji

aktywnego starzenia ujcie takie samo podobne jak w

midzynarodowym indeksie aktywnego starzenia

Dane z lat 2010 lub 2011

GUS, PNZ, DS, BDL

dot. osb 65+, ale te 55+

3. Metodologia

Zatrudnienie Aktywno spoeczna

Niezalene, zdrowe i bezpieczne

zamieszkanie

Zdolno i przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjau starzejcego si

spoeczestwa

AAI

Koncepcja AAI

AAI

Zatrudnienie

Wskanik zatrudnienia 55-59

Aktywno spoeczna

Niezaleno Zdolno do aktywnego starzenia

Wskanik zatrudnienia 60-64

Wskanik zatrudnienia 65-69

Wskanik zatrudnienia 70-74

Wolontariat

Opieka nad wnukami

Opieka nad innymi osobami

Zaangaowanie polityczne

Aktywno fizyczna

Dostp do opieki medycznej

Samodzielne zamieszkanie

Poziom mediany dochodw*

Brak zagroenia ubstwem, brak deprywacji materialnej*

Bezpieczestwo Ksztacenie przez cae ycie*

rednie dalsze oczekiwanie ycia w wieku 55*

Dalsze oczekiwane trwanie ycia w zdrowiu*

Zdrowie psychiczne

Korzystanie Internet

Wizi spoeczne

Poziom wyksztacenia osb 55-74

UWAGA! Niektre okrelenia na slajdzie* s tylko pokazaniem jakie informacje byy uwzgldniane, ale nie s bezporednio tymi wskanikami, ktre uyto w analizie, por. wyjciowe zmienne i pytania z bada

rdo: jw. Zaidi et el. 2013

Koncepcja regionalnego indeksu

aktywnego starzenia w Polsce

AAI

Zatrudnienie

Wskanik zatrudnienia 55-59

Aktywno spoeczna

Niezaleno Zdolno do aktywnego starzenia

Wskanik zatrudnienia 60-64

Wskanik zatrudnienia 65+

Wolontariat

Opieka nad wnukami

Opieka nad innymi osobami

Zaangaowanie polityczne

Aktywno fizyczna

Dostp do opieki medycznej protezy zbowe

Niezalene samodzielne zamieszkanie

Relacja emerytury do wynagrodzenia

Zadowolenie z sytuacji finansowej

Bezpieczestwo Uywanie komputera

rednie dalsze oczekiwanie ycia w wieku 55*

Odsetek zdrowych osb w wieku 65+

Dobrostan psychiczny 55+

Korzystanie Internet

Wizi spoeczne

Wysze wyksztacenie osb 50+

rodo: adaptacja por. Zaidi et. al., 2013

Obszar zatrudnienia

Obszar aktywnoci spoecznej

Niezaleno, zdrowie i bezpieczestwo

Zdolno i przygotowanie otoczenia do wykorzystania

potencjau starzejcego si spoeczestwa

4. Udziay poszczeglnych obszarw

w indeksie WARIANT 1

Zatrudnienie Aktywno spoeczna

Niezalene, zdrowe i bezpieczne mieszkanie

Zdolno i przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjau starzejcego si

spoeczestwa

AAI 35% 35%

10% 20%

3

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE PODKARPACKIE

4. Udziay poszczeglnych obszarw

w indeksie WARIANT 2

Zatrudnienie Aktywno spoeczna

Niezalene, zdrowe i bezpieczne mieszkanie

Zdolno i przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjau starzejcego si

spoeczestwa

AAI 20% 20%

30% 30%

3

MAZOWIECKIE

LSKIE POMORSKIE

4. Udziay poszczeglnych obszarw

w indeksie WARIANT 3

Zatrudnienie Aktywno spoeczna

Niezalene, zdrowe i bezpieczne mieszkanie

Zdolno i przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjau starzejcego si

spoeczestwa

AAI 25% 25%

25% 25%

3

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE PODKARPACKIE

5. Dyskusja i podsumowanie

Metodologiczne kwestie robi rnice (wykorzystane

rda danych, wagi czstkowe itp.)

Warto indeksu i przeoenie na zmian w praktyce

znaczenie polityczne?

Co moemy zrobi, aby zmieni pozycj Polski w indeksie w

przyszoci?

Jolanta Perek-Biaas, SGH i UJ

Bibliografia oraz link do strony Active

Ageing Index

Zaidi, A., K. Gasior, M.M. Hofmarcher, O. Lelkes, B. Marin, R.

Rodrigues, A. Schmidt, P. Vanhuysse and E. Zolyomi (2013),

Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology and Final

Results , Methodology Report Submitted to European

Commissions DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

and to Population Unit, UNECE, for the project: Active

Ageing Index (AAI), UNECE Grant No: ECE/GC/2012/003,

Geneva.

oraz

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ag

eing+Index+Home

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Homehttp://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home

Dzikujemy za uwag!

KONTAKT:

jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl

jperek@sgh.waw.pl

mailto:jolanta.perek-bialas@uj.edu.plmailto:jolanta.perek-bialas@uj.edu.plmailto:jolanta.perek-bialas@uj.edu.plmailto:jperek@sgh.waw.pl