Datov© formty

download Datov© formty

of 20

 • date post

  05-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Datové formáty. Informatika pro ekonomy přednáška 2. Základní pojmy. rozhodování. znalosti. zpracování. informace. interpretace. data. formalizace. údaje. Data v počítači. Data — formálně vyjádřená skutečnost (symbolicky vyjádřené údaje a hodnoty). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Datov© formty

 • Datov formtyInformatika pro ekonomypednka 2

 • Zkladn pojmydajedatainformaceznalosti

 • Data v potai v potai ve vyjdeno dvojkovmi hodnotami (dvod: technologie vroby pota) Data formln vyjden skutenost (symbolicky vyjden daje a hodnoty). stanoven kdu nekonen mnoho monost daje maj mnoinu povolench hodnot a operac datov typ

 • Vbr monost uloen ze vech teoretickch monost lze vybrat zpsoby s vhodnmi vlastnostmi uloen sel dvojkov soustava se zarovnnm na rozmr pamovch mst, pirozen, cel, racionln sla ostatn datov typy vtinou lze reprezentovat sly nebo znaky nebo kombinac uloen textu posloupnost znak kdovanch podle znakovho kdu, ASCII, nrodn znaky

 • Formt dat (datov formt) V operan pamti jsou obvykle data ve tvaru vhodnm pro zpracovn (vpoty, azen...) Viditeln tvar (tiskrna, displej, klvesnice...) mus bt sloen vhradn zitelnch (zobrazitelnch) znak Formt dat (datov formt) = zpsob (tvar) uloen dat vjakkoliv pamti potae.

 • Souborov formt Pojem odvozen z pojmu datov formt definuje zpsob uloen dat v souboru. Msto popisu dat se pouvaj jmna formt:PDF, JPG, TXT, PNG, HTML, DOC, XLS, CSV... Formty lze rozdlit na textov a binrn.*

 • Textov formty Obsahuje textov data jen zobraziteln znaky, konce dk a ppadn konec souboru. V rznch operanch systmech jsou dic znaky rzn:*

  Operan systmKonec dkuNzev znakuKonec souboruNzev znakuUnix0alf04eotMac0dcr04eotMS0d 0acr lf1aesc

 • Textov formty Kdovn zobrazitelnch znak je rzn. ASCII (pozice 0127) jednotn Nrodn znaky, speciln znaky rozdln Textov soubor jen s ASCII: plain text Textov soubor s nrod. znaky: extended text*

 • Kdovn nrodnch znak Znakov kd na vtm prostoru: ISO 10646 Znakov kd na 1 B, star. Pklady:Kamenit, PC Latin 2, ISO 8859, Win CP 1250, KOI8s (ukzky, rozdl ISO a 1250).4 B velmi nesporn, strunj kdovn:2 B Unicode, 12 B UTF-8, 2 B UTF 16*

 • Vznamn textov formty CSV Comma Separated Values (Excel...) Zdrojov texty program ada datovch formt: RTF, PS, SVG, XML*

 • Dokument Soubor obsahujc vlastn text, formtovac znaky. Podle tvaru znaek: textov/binrn soubor textov: HTML, XML, PostScript, TeX, RTF... binrn: DOC, SAM, INDD, Text602...*

 • Binrn formty Alespo st informac vyjdena jinak ne itelnou posloupnost zobrazitelnch znak. Vhodn pro okamit zpracovn (formt dat shodn s tvarem v operan pamti) Nkdy velmi nchyln k chybm, v ppad pokozen prakticky neopraviteln. Monost utajen formtu, nutnost pouit uritho programu, viry...*

 • Oteven a uzaven formty Souborov formt, jeho specifikace je voln dostupn, je oteven. Formty uzaven jsou utajovny. Uzavenost formtu umouje zskat monopol pro jeho zpracovn a zrove siln omezuje monosti vyuit uloench dat (CDR, INDD ap., dve t DOC, XLS, PPT). Oteven formty jsou prostedkem pro vmnu informac, efektivn vyuit a zpracovn dat (JPG, PDF, PNG, text...).*

 • Penositelnost formtu Lze ji pracovn definovat jako mnostv program schopnch zpracovat tento formt. Penositelnost je zce svzna s otevenost formtu, ale zvis tak na majiteli formtu (srov. DOC, PDF). Penositelnost textovch formtu je obecn daleko vt. Binrn oteven formty rovn penositeln. Dleit faktor zpracovn v rznch OS.*

 • Rozpoznn formtu Prvn krok roztdn na textov/binrn. Vyuit bnch program (poznm. blok) Druh krok u rozenho textovho formtu rozpoznat kdovn textu a operan systm, kde soubor vznikl U binrnch formt je nutn pout rozpoznvac programy: Unix: file, od; MS: nen nstroj (zkusmo?)*

 • Asociace formt a aplikac Usnaduje zpracovn dat laikm Princip tabulka s dky: formt -> aplikace (Tento pota; Nstroje/Monosti sloky) Spoutn aplikace v ppad aktivace souboru pslunho formtu (staen pes IE, dvojklik v manaeru, vbr v dokumentech...) Orientace jen podle rozen (ppony) jmna souboru, me vst ke zmatkm.*

 • Asociace formt a aplikac Ideln stav: 1 formt 1 aplikace (plat pro speciln ppady, nap. CDR) Ppad 1: vce formt 1 aplikace (ast, ale neproblematick) Ppad 2: 1 formt vce aplikac (problm nejednoznanosti, aktivuje se bu posledn instalovan aplikace, nebo podle vbru z nabdky. Nepjemn een.)*

 • Asociace formt a aplikac Ppad 3: 1 formt dn aplikace (chybov hlen s nabdkou instalovanch aplikac, z nich uivatel me vybrat to ovem prakticky nikdy nevede k spchu. XP: rozen nabdky program z Internetu.) Ppad 4: dn formt 1 aplikace (bu aplikace dn formty nepotebuje, nebo se jedn o aplikaci DOS nebo o chybnou instalaci.)*

 • Konverze formt Zmna formtu bez zmny informanho obsahu. V praxi vzcn ideln ppady. asto konverze vede ke ztrt, ale i k nabyt informac. Pklady: docx -> txt; csv -> xlsx Proveden konverze: specilnm programem slubami Open a Save (As) bnch program*

 • Konverze formt pklady Open/Save prava dokumentnch formt (nap. DOC -> RTF, XLS -> CSV...) Unix: convert konverze obrazovch formt cstocs konverze kdovn nrodnch znak konverze sel mezi textovou a binrn podobou*