Formty zvukov½ch zznamov

Click here to load reader

download Formty zvukov½ch zznamov

of 24

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Formáty zvukových záznamov. Dnes sa naučíme základné veci o zvukových formátoch, ako aj o spôsoboch ich konverzie. Naučíte sa rozlíšiť niekoľko základných formátov a používať program CDex, ktorý nám umožňuje konverziu medzi rôznymi formátmi zvuku. Zvuk. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Formty zvukov½ch zznamov

 • Dnes sa naume zkladn veci o zvukovch formtoch, ako aj o spsoboch ich konverzie.Naute sa rozli niekoko zkladnch formtov a pouva program CDex, ktor nm umouje konverziu medzi rznymi formtmi zvuku.

 • Zvuk predstavuje zmenu tlaku vzduchu v ase.Zmena tlaku vyvolva mechnick oscilcie astc vzduchu.Oni sa prenaj rchlosou 340 m/s a prichdzaj do lovekovho ucha, vyvolvaj mechanick oscilovanie bubienka v uchu.Na tak spsob lovek pouje zvuk.

 • udsk ucho pouje iba zvuky medzi frekvenciou 20 Hz a 20 000 Hz.Mal diea pouje zvuky z cleho tohto obsahu, priom starnutm sa pomaly strca schopnos registrova zvuky vyej frekvencie.Dnes je prtomn jav, e mnoh udia slabie poujv nzkofrekvenn zvuky (basy).Vo vine televzorov, magnetofnov, potaov, CD prehrvaov, walkmanov, a v podobnch zariaden, s reproduktory, ktor nie s schopn reprodukova basy, o vedie k zakrpateniu niektorch prijmaov (receptorov) v uchu.

 • Pre zznam a uchovvanie audiosborov sa pouvaj rzne audioformty. Budeme sa zvyajne stretva s:

 • Rozdiel je vo vekosti a v akej miere s informcie zhusten (kompresn pomer).Pod pojmom kompresia sa rozumie odstraovanie redundancie (nadbytonch dt), take sbor zaber menej miesta na disku. Kompresia me by vykonan bez straty dt (bezstratov kompresia) a so stratov (stratov kompresia).Komprimovanie zvukovch sborov vyaduje osobitn postupi komprimovania tzv. kodek (codec).Najznmejie audio kodeky s: Lame MP3 audio codec & exe, AC3Filter & Codec, Radium MP3 Codec itd. Existuje mnoho kodeky, ale verzie, MPEG-a s populrne za audio zznami.

 • Formty zvukovch zznamov

 • Pri formte MP3 me pouvate zada vekos kompresie, ale:Vyia kompresia = menia MP3 datokteka ale hor zvukNiia kompresia = vyia kvalita MP3 sboru, via MP3 datokteka ale je kvalitnej zvukMeradlom kvality sborov MP3 sa nazva. prenosov rchlos tzv. BIT RATEVyia prenosov rchlos BIT RATE, nii stupe kompresieBIT RATE je frekvencia, akou prechdzaj bity danm (fyzickm alebo obraznm) "miestom".Jednotkou je bit per second (bit/s) - bit za sekundu.

 • Pre konverziu zvukovch zznamov, z jednho do druhho formtu, existuj rzne programy.

  Niktor z nch s:Format FactoryCDexFree Sound RecorderAudiograbber...

 • Program si mete ahko stiahn z internetu a patr do slobodnho softvru (freeware) .

  Program je dobr pre konverziu nie len audiozpisov ale aj obrzkov a videozznamov.

 • Aj tento program si mete ahko stiahn z internetu a taktie patr do slobodnho softvru (freeware).Umouje prenos hudby s CD-a na pevn disk digitlna audio-extrakcia ripping, grabbing. Hudbu m nahra vo WAV formte, ako i v niektorom inom formte (MP3, AAC, APE, OGG...). Taktie CDex nm ponka monos konvertova hudbu z jednho do niektorho inho formtu.

 • Volme si prkaz Settings pre nastavenia

 • Opciu Encoder a pole Encoder si zvolme ke si chceme vybra kodek, vtomto prpade si zvolme kodek Lame MP3 Encoder3.

 • Volme si Bit Rate

 • Opcie Directories & files nm umouj zvoli si prieinok do ktorho sa zmest konvertovan hudba.

 • Ke polome CD do potau prstupn s nm prkazy pre konvertovanie audio pesniky z CD-a do WAV a MP3 formtu.Prkazy pre konvertovanie z WAV do MP3 formtu a opane z MP3 do WAV formtu .

 • Konvertovanie audio piesne s CD-a do VAW a MP3 formtu je vemi jednoduch. Najprv sa mus poloit CD do potaa.Stlame iba zodpovedajci prkaz a konvertovanie sa zana.

 • Ke konvertujeme z WAV do MP3 formtu alebo z MP3 do WAV formtu volme si prkazy: Zjav sa nm okno z ktorho si meme vybra prieinok z piesov ktor chceme konvertova.Stlaenm na tlaidlo Convert zana sa konvertovanie.

 • Otzky:o je kompresia?Ktor typy zvukovch formtov rozliujeme?Ak s to nekompresovan (nekomprimovan) formty zvukovch zznamov? Ktor formty sem patria?Ak s to kompresovan (komprimovan) formty zvukovch zznamov? Ktor formty sem patria?Ak je rozdiel medzi lossless i losy kompresiov?Ktor formt zaber najmenej miesta?lohy:Konvertujte dve piesne s Cd-a do WAV a MP3 formtu. Ak je rozdiel v priestore ktor zaberaj?Konvertujte piese z MP3 do WAV formtu a opane z WAV do MP3 formtu. (piesne sa nachdzaj v prieinku Public/pesme)

  **