Czym jest e-Government 2.0.?

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Czym jest e-Government 2.0.?

Prezentacja programu PowerPoint

Czym jest E-government 2.0?

Zarys typologii wdroe analizowanych w projekcie

rafa Olszowski, instytut aurea libertas

Projekt E-government 2.0 w praktyce jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyszego, finansowanego przez Uni Europejsk.www.egov2.euwww.egov2.euTermin e-GovernmentPojcie popularne od poowy lat `90 XX wieku, jako analogia do e-commerce lub e-business;Cel: efektywne wykorzystanie technologii ICT w celu usprawnienia dziaania sektora publicznego;Poszczeglne pastwa wypracowuj i wdraaj wasne strategie E-GOVwww.egov2.eu2rdo: UN E-Government Survey 2014EGovernment Development Index - Top 10 CountriesCountryIndexRepublic of Korea0.9462Australia0.9103Singapore0.9076France0.8938Netherlands0.8897Japan0.8874United States of America0.8748United Kingdom 0.8695New Zealand0.8644Finland0.8449EParticipation IndexTop 10 CountriesCountryIndexNetherlands1.0000Republic of Korea1.0000Uruguay0.9804France0.9608Japan0.9608United Kingdom 0.9608Australia0.9412Chile0.9412United States of America0.9216Singapore0.9020www.egov2.euCel wdroe: bardziej GOV ni EUkierunkowanie na obywatela (citizen centric): wiadczenie usug w zintegrowany sposb;Usprawnienie pracy administracji: efektywna i transparentna;Oszczdnoci finansowe,Nie zarzdzanie dokumentami lecz zarzdzanie bazami danych i informacjami;Wspdzielenie zasobw technicznych;

www.egov2.euCel wdroe: bardziej GOV ni E c.d.->strukturalna i procesowa reorganizacja administracji publicznej;Nie chodzi o przetumaczenie na jzyk ICT procesw pochodzcych sprzed ery wdroe informatycznych, lecz o tak ich transformacj, ktra pozwoli na optymalne wykorzystanie obecnych moliwoci technicznych;E-GOV moe sta si motorem transformacji caego sektora publicznego.

www.egov2.eu

rdo: Sang M. Lee, Xin Tan, Silvana Trimi, 2005.www.egov2.eu6e-Government a Web 2.0Web 2.0 termin spopularyzowany przez publicyst Tima O`Reilly w 2004 r.;Serwisy, w ktrych du rol odgrywa tre generowana przez uytkownikw oraz interakcje w ramach spoecznoci;Nowe rodzaje aplikacji: sieci spoecznociowe, blogi, wiki, RSS, tagowanie, widgety, podcasty itp.Technologie, m.in. AJAX, XML, open API.Ergonomia: strony WWW i aplikacje przyjazne dla uytkownika, intuicyjne, mniej formalnewww.egov2.eu7e-Government a Web 2.0Abraham Lincoln: rzdy ludu, poprzez lud i dla ludu;

Web 2.0: technologia uytkownika, tworzona przez uytkownika i dla uytkownika.

www.egov2.eu8e-Government 2.0Obywatele z klientw staj si wiadomymi interesariuszami i partnerami w dyskusji;Wiksza wiadomo obywateli i zaangaowanie w sprawy publiczne;Wzrost jakoci wiadczenia usug publicznych: feedback od obywatela;Lepsze zarzdzanie w ramach instytucji publicznych (wsppraca midzyinstytucjonalna, wsplne bazy wiedzy, crowdsourcing wewntrz instytucji)www.egov2.eu9e-Government 2.0 -> GOV 2020Deloitte, raport GOV 2020: Pastwo zmienia swoj podstawow funkcj: z orodka rozwizywania problemw (Problem solver) staje si arbitrem zapraszajcym partnerw spoecznych do wsplnego poszukiwania najlepszych rozwiza (Solution enabler).Pastwo nie jedynym, lecz jednym z wielu aktorw: NGO, przedsibiorstwa, indywidualni eksperci wczaj si w realizacj usug publicznych;Czynniki zmiany (DRIVERS): m.in. geolokalizacja, urzdzenia mobilne, dua ilo przetwarzanych danych, prywatne waluty, TRENDY: m.in. konsumeryzacja usug publicznych (inspiracja start-upami), GovCloud (eksperci dostpni w chmurze, microtasking), otwarte dane (open data).www.egov2.eu10

www.egov2.eu

www.egov2.euTypologia E-GOV 2.0Z punktu widzenia instytucji publicznych: rne rodzaje crowdsourcingu. Przykady: Intellipedia, Challenge.gov, stosowanie Kickstartera, monitorowanie bezpieczestwa, agregacja pomysw, mikrozadania;

Z punktu widzenia podmiotw pozarzdowych: rne rodzaje e-partycypacjiwww.egov2.euTypologia E-GOV 2.0: poziom e-partycypacjiINFORMACJA (informujemy): pomidzy administracj publiczn a podmiotem pozarzdowym zachodzi przede wszystkim wzajemna wymiana informacji, nie suca jednak realizacji adnych sprecyzowanych zada publicznych.INTERAKCJA (informujemy i konsultujemy): relacje pomidzy administracj a podmiotem pozarzdowym oprcz wymiany informacji zakadaj take opiniowanie i konsultacje. Funkcje te mog by realizowane zarwno za porednictwem stron WWW i aplikacji zaprojektowanych przez okrelone agendy rzdowe, jak i przez aplikacje wdraane przez podmioty pozarzdowe w celu realizacji okrelonych postulatw.WSPPRACA - wsplna realizacja usug: (informujemy, konsultujemy i wsppracujemy): model, w ktrym podmioty pozarzdowe wykorzystuj ICT i technologie Web 2.0 w celu wsppracy z administracj publiczn na rzecz realizacji rnego rodzaju zada publicznych.

www.egov2.euTypologia E-GOV 2.0

rdo: A.M.Chang, P.K.Kannan Leveraging Web 2.0 in Governmentwww.egov2.euWdroenia E-GOV 2.0: INSTYTUCJE 2.0Strony WWW instytucji publicznych nie dedykowane osobnym przedsiwziciom, w ramach ktrych rozwizania Web 2.0 umoliwiaj komunikacj i wymian informacji z obywatelami;Przykady: brytyjskie portale lokalne - Hounslow, Enfield, Leicestershirewww.egov2.eu

www.egov2.euWdroenia E-GOV 2.0: OPEN DATAUdostpnianie otwartych danych oraz API przez instytucje publiczne;Dane udostpniane bezpatnie, publikowane regularnie, ustrukturalizowany sposb, z moliwoci ich przetwarzania i ponownego wykorzystania (re-use)Aplikacje prywatne wykorzystujce otwarte dane.Przykady: www.data.gov, www.data.gov.uk

www.egov2.eu

www.egov2.euWdroenia E-GOV 2.0: GeolokalizacjaWykorzystanie zdigitalizowanych map (czsto rwnie GPS) w celu gromadzenia danych powizanych ze wskazanym pooeniem geograficznymM.in. obywatelska pomoc w zarzdzaniu bezpieczestwem i infrastruktur, monitoring klsk ywioowych, monitoring wyborw, planowanie przestrzeni publicznejPrzykady: FixMyStreet, Ushahidi, Commonplace, ReDonbasswww.egov2.eu

www.egov2.eu

www.egov2.euWdroenia E-GOV 2.0: E-ACTIVITYWolontariat obywatelski realizowany w cile okrelonym celu bd crowdsourcing typu crowd-labor wrd pracownikw lub czonkw organizacji;Aktywno uytkownikw polega na wykonywaniu mikrozada, obejmujcych np. katalogowanie, tagowanie, digitalizacj, obserwacje otoczeniaPrzykady: Citizen Archivist, Natures Notebook, OldWeather, DigiTalkoot.www.egov2.eu

www.egov2.euWdroenia E-GOV 2.0: e-konsultacje, e-opiniowanieUdzia w e-konsultacjach zainicjowanych przez instytucje publiczne, w okrelonych ramach (harmonogram, warunki uczestnictwa, tematy)Usystematyzowane opiniowanie dziaa instytucji publicznychPrzykady: Budget Simulator, Regulations.gov, Pathways 2050, Opinion Spacewww.egov2.eu

www.egov2.eu

www.egov2.euWdroenia E-GOV 2.0: Collaborative governanceKolektywne podejmowanie decyzji, agregowanie pomysw i rozwiza problemw; Opiniowanie poczone z gosowaniem (demokracja delegowana, demokracja bezporednia)E-petycjePrzykady: Loomio, We the People, Liquid Feedback, Democracy OS,

www.egov2.eu

www.egov2.eu

www.egov2.euDzikuj za uwag!

www.egov2.euwww.egov2.eu