Cando arturo escapou da casa

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  289
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Cando arturo escapou da casa

 • O av de Arturo

  non viaxara gran

  cousa. Sen embargo

  era algun

  a quen lle sobraba

  a imaxinacin.

 • Por cousa das historias

  do seu av, Arturo,

  espertou, aquela

  ma, querendo

  medrar de presa e

  facerse do tamao

  dun golfio.

 • O pai de Arturo,

  que era prctico e

  tzaro, dxolle$

  ----Non teNon teNon teNon te ilusiones. ilusiones. ilusiones. ilusiones.

  Nunca medirs mis Nunca medirs mis Nunca medirs mis Nunca medirs mis

  dun palmo.dun palmo.dun palmo.dun palmo.

 • A nai de Arturo,

  que na ltima primavera

  tivera cento sete cras

  e estaba segura de coecer

  a cada unha polo seu nome,

  dxolle$ ----

  Mira, fillo, sempre sers Mira, fillo, sempre sers Mira, fillo, sempre sers Mira, fillo, sempre sers

  pequeno, pero de cores pequeno, pero de cores pequeno, pero de cores pequeno, pero de cores

  brillantes e cunha cola moi brillantes e cunha cola moi brillantes e cunha cola moi brillantes e cunha cola moi

  pavera.pavera.pavera.pavera.

 • Arturo, cando se

  enfadaba, a agacharse

  nun bosque de corais.

 • No bosque de corais,

  viva un amigo de

  Arturo que era

  pequeno, feo, pobre e

  orfo. Chambase

  Diego.

 • Diego dxolle a Arturo que

  para ir lonxe non faca falta

  ser mis grande, senn mis

  parvo.

  ----Porque aqu, se cPorque aqu, se cPorque aqu, se cPorque aqu, se che doe a he doe a he doe a he doe a

  cola, ta nai hate coidarcola, ta nai hate coidarcola, ta nai hate coidarcola, ta nai hate coidar, , , ,

  se tes fame, darache de se tes fame, darache de se tes fame, darache de se tes fame, darache de

  comer, e se non ds comer, e se non ds comer, e se non ds comer, e se non ds

  durmido, cantarache durmido, cantarache durmido, cantarache durmido, cantarache

  unha cancin de berce.unha cancin de berce.unha cancin de berce.unha cancin de berce.

 • Ao sar do bosque, preto do

  arrecife, Arturo atopou a

  un indiano, que de novo

  emigrara aos grandes

  bancos austrais. Visitara lugares afastados, onde

  viu moitas cousas e, logo de facer

  fortuna, volveu para quitarse a

  tristura.

  ----Vers, Arturio, comer Vers, Arturio, comer Vers, Arturio, comer Vers, Arturio, comer

  coma, pero botaba ecoma, pero botaba ecoma, pero botaba ecoma, pero botaba en falta n falta n falta n falta

  todo isto.todo isto.todo isto.todo isto.

 • Pouco despois, Arturo estaba de

  parola co Vagabundo, que non

  era quen de parar quieto.

  Arturo contoulle que quera

  irse da casa. Ao vagabundo

  pareceulle ben e doulle un

  consello$

  ----Antes de poerte en camio, Antes de poerte en camio, Antes de poerte en camio, Antes de poerte en camio,

  prepara a ta mochila, meu prepara a ta mochila, meu prepara a ta mochila, meu prepara a ta mochila, meu

  fillo. Pon dentro algunhas fillo. Pon dentro algunhas fillo. Pon dentro algunhas fillo. Pon dentro algunhas

  cousas tiles e un pouco de cousas tiles e un pouco de cousas tiles e un pouco de cousas tiles e un pouco de

  medo que chmedo que chmedo que chmedo que cheeee faga ser faga ser faga ser faga ser

  prudente.prudente.prudente.prudente.

  ----E non esquezas o vello E non esquezas o vello E non esquezas o vello E non esquezas o vello

  refrn que di$refrn que di$refrn que di$refrn que di$

  O peixe grande come ao O peixe grande come ao O peixe grande come ao O peixe grande come ao

  pequeno. Ademais non pequeno. Ademais non pequeno. Ademais non pequeno. Ademais non

  saques nunca a cabeza fora saques nunca a cabeza fora saques nunca a cabeza fora saques nunca a cabeza fora

  da da da da auga. Se o fas, poida que auga. Se o fas, poida que auga. Se o fas, poida que auga. Se o fas, poida que

  remates nunha lata ou nun remates nunha lata ou nun remates nunha lata ou nun remates nunha lata ou nun

  acuario.acuario.acuario.acuario.

  ----Que un acuario? Que un acuario? Que un acuario? Que un acuario? -

  Preguntou Arturo.

 • Arturo quera que algun

  o animase.

  ----Vaite correndo! Date Vaite correndo! Date Vaite correndo! Date Vaite correndo! Date

  prsa! A que prsa! A que prsa! A que prsa! A que

  agardas? O mundo agardas? O mundo agardas? O mundo agardas? O mundo

  fantstico!fantstico!fantstico!fantstico!

 • Preto da rocha onde s

  veces se mira a La, bateu

  un peixe deses tan

  pequenos que collen tres

  na cunca dun berberecho.

  Arturo dixo para si$

  ----Sen dbida son un Sen dbida son un Sen dbida son un Sen dbida son un

  peixe grande!peixe grande!peixe grande!peixe grande!

 • Pouco despois, un minuto despois, se

  cadra menos dun minuto, tivo que

  sar correndo porque viu a un tipo

  enorme, coa boca aberta, das

  ringleiras de dentes e cara de ter

  fame. Arturo, mentres se daba prsa

  por sar de al, pensou$

  ----Agora debera estar na casa, Agora debera estar na casa, Agora debera estar na casa, Agora debera estar na casa,

  preto da mia naipreto da mia naipreto da mia naipreto da mia nai!!!!

 • Arturo, buscando onde

  agocharse, meteuse na

  cova do seu amigo o

  Ermitn, que era vello e,

  por iso, sabio.

  ----Son un peixe Son un peixe Son un peixe Son un peixe

  grande ou un peixe grande ou un peixe grande ou un peixe grande ou un peixe

  cativo?cativo?cativo?cativo?

  ----Iso depende Iso depende Iso depende Iso depende -dixo o Ermitn.

 • O certo que todos parecan

  empeados en lialo.

  ----Xa est ben!Xa est ben!Xa est ben!Xa est ben!-protestou

  Arturo.

 • Sen pensalo, virou dereita.

  Viuse metido no medio dunha

  multitude, entre milleiros de

  individuos de todas as cores,

  todos con presa, movndose

  dun lado para outro, sen teren

  parada.

  Arturo quixo saber que era

  aquilo. Preguntou e afastrono

  dun empuxn.

 • Arturo, canso, decidiu

  deixalo para outro da.

  Arturo volveu para a casa, e

  atopou aos seus cento seis

  irmns xogando a ver quen

  corra mis. Pxose a xogar

  con eles e pasouno brbaro.

 • Aquela noite, o av

  durmiu aos seus

  cento sete netos

  contndolles que

  unha vez, cando

  era novo, guapo e

  solteiro, traballou

  nun circo.

 • Arturo soou que era

  dunha soa cor, pero

  brillante; que tia

  un nariz de goma, e

  que nun carrusel de

  coral e algas tornasol,

  daba voltas e mis

  voltas.

 • Arturo espertou decidido a

  ser pallaso. Contoullo ao seu

  pai, e este, que era prctico e

  tzaro, dxolle$

  ----Est ben, pero antes fai a Est ben, pero antes fai a Est ben, pero antes fai a Est ben, pero antes fai a

  ta cama.ta cama.ta cama.ta cama.