bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

download bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

of 14

Transcript of bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  1/14

  MENYATA DAN

  MEMBANDINGKANSAIZ FAIL

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  2/14

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  3/14

  Folder

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  4/14

  Perisian Notepad

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  5/14

  Perkataan

  http://c/Users/user/Documents/Aktiviti/perkataan.txthttp://c/Users/user/Documents/Aktiviti/perkataan.txthttp://c/Users/user/Documents/Aktiviti/perkataan.txt
 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  6/14

  Ayat

  http://c/Users/user/Documents/Aktiviti/ayat.txthttp://c/Users/user/Documents/Aktiviti/ayat.txt
 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  7/14

  Saiz Fail Perkataan

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  8/14

  Saiz Fail Ayat

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  9/14

  o!" #$i !inda%

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  10/14

  Lati&an '(Menyata dan !e!)andin*kan

  saiz +ail

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  11/14

  1. Apakah nama saiz fail yang paling besar?

  ________________________________________

  2. Berapakah saiz fail yang paling besar itu?

  ________________________________________

  3. Apakah nama fail yang paling kecil?

  ________________________________________

  4. Berapakah saiz fail yang paling kecil itu?

  ________________________________________

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  12/14

  Lati&an ,

  '( Den*an !en**#nakan perisianNotepad" )ina d#a )#a& +ail(

  a( Men*and#n*i sat# perkataan)( Men*and#n*i sat# ayat

  ,( T#liskan perkataan dan ayat yan*anda *#nakan(

  a( Perkataan-.......................

  )( Ayat -.......................

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  13/14

  3( /#$#k pada ko!p#ter dant#liskan saiz )a*i

  a( Fail

  perkataan-....................)( Fail ayat

  -....................

 • 7/23/2019 bbm tmk thn 4 fileminimizer.pptx

  14/14

  Sekian" teri!akasi&%(