200 ENVER 28 NENTORI, DITA E BASHKIMIT TE POPULLIT SHQIPTAR KUNDER ZAPTUESIT FASHIST Artikull i...

Click here to load reader

download 200 ENVER 28 NENTORI, DITA E BASHKIMIT TE POPULLIT SHQIPTAR KUNDER ZAPTUESIT FASHIST Artikull i botuar

of 2

 • date post

  05-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 200 ENVER 28 NENTORI, DITA E BASHKIMIT TE POPULLIT SHQIPTAR KUNDER ZAPTUESIT FASHIST Artikull i...

 • 200 ENVER FIOXHA

  vjen njö spiun tjetör si Ernest Koliqi, se kur njö kusar si Omer Fortuzi, kritikon njö gangster si Mustafa Kruja, dicka do te ngjase. Por asgje s'do te ngjase. Vetöm armiku pörpiqet qö te ngjase njö gjö, qö popullin shqiptar ta zörö gjumi dhe ai te böjö punön. Por popu- Ili yne i ka syte hapur dhe s'fle, i ka syte hapur per fatet e vendit te tij dhe as Mustafa Kruja me dema- gogjind e tij, as Jakomoni me intrigat e tij s'e kthejne dot nga rruga e ka zgjedhur — LUFT1 DERI NL VDE- KJEN E FASHIZMIT DHE ?LIRIMIN E ATDHEUT.

  28 NENTORI, DITA E BASHKIMIT TE POPULLIT SHQIPTAR KUNDER ZAPTUESIT FASHIST

  Artikull i botuar ne gazetön «Zöri i popullit»

  Nentor 1942

  Botuar pör her te par nä gazeten -Zeri I popullit-,

  nr. 8-9, nentor 1942

  Botohet sipas: Enver Hoxha. Vepra, völi. I.

  Tiranä, 1968 Si me 28 Nöntor 1912, kur ne Vlorön heroike ishin

  mbledhur nga te katör anöt e Shqipörisö delegatöt pör me shfaqö vullnetin e popullit tone, ashtu edhe me 28 Nöntor 1942 populli shqiptar, ne gjithö qytetet e Shqipörisö, kishte dalö nöpör rrugö pör me luftue pör liri, kishte dalö ne rrugö i madh e i vogel, plak e i ri, gra e cupa, myslimanö e te krishterö; kishte dalö ne rrugö, si njö bllok, kundör zaptuesit dhe hyzmeqaröve te tij te urryer. Popull kreshnik shqiptar, ti je i pa- thyeshöm, i patrembur. Mbi ty kanö kapörcyer valöt e tmerrshme te robörisö, ty te kanö lidhur prangat e zgje- dhös se huaj, por ti, si dragua, i ke köputur, i ke börd thörrime e pluhur, ke cuar kryet madhöshtor, i gjako- sur por i lirö, i hrö si ajri i maleve tona. Nö momentet kritike te jetös tönde, ne momentet kur rreziku po 1 turrej atdheut, popull shqiptar, ti forcove radhöt e tua, ti shtröngove supet, ti celikose zemrat, dhe kraharoröt e tu u bönö mburoja e atdheut.

 • 202 ENVER HOXHA 28 NENTORI 203

  Si me 28 Nentor 1912, ashtu edhe me 28 Nöntor 1942, ne gjithö rruget e Shqiperise, ne malet e Shqipü- risö, ne fushat e Shqiperise, gjömoi kushtrimi «Ja vde- kje, ja liri! », dhe me 28 Nöntor 1942 flamurin e Skön- dergbeut e ngriti lart populli i Shqiperise; e ngritön nöpör male e fusha luanöt antifashistö, qö po luftojne me pushkö ne dere fashizmin dhe tradhtaröt, e ngriten deshmoröt e lirisö. Me 28 Nöntor zemrat e popullit tone rrahen se bashku per njö qöllim: vdekje fashizmit dhe liri popullit. : Fashizmi me hyzmegaret e tij u drodhön kete ditö, u drodhön nga forca e popullit tone.

  Fashizmi me hyzmeqaret e tij u pörpoqön qe te rrenin popullin, ata u pörpoqön ta pörvetösonin diten e lirisö, ata u pörpoqön te perdornin demagogjinö e tyre te zakonshme, por populli i demasket populli fer- shelleu ushtrine e Duces dhe zagaret e Merlikes, po- pulli brohoriti ushtaret shqiptarö dhe, ne fytyre tö Mer- likös e tö Jakomonit, ai u thirri ushtareve shqiptarö te dezertonin ne male dhe tö luftonin me pushkö kun- der zaptuesit.

  Nö strofken e tyre te kusaröve Jakomonet e Mer- liket dridhen, sepse Shqipöria mbar buget:

  «POSHTE FASHIZMI, POSHTE TRADHTARET, POSHTE

  KOLONA E PESTE! », «RROFSHIN ALEATET TANZ TE ME-

  DHENJ: ANGLIA — BASHKIMI SOVJETIK —AMERIKA!»,

  «RROFSHIN ETAT VULLNETARE E PARTIZANE, RROFT1

  LUFTA NACIONALCLIRIMTARE, RROFTE KESHILLI 1

  PERGJITHSHEM NACIONAL?LIRIMTAR, RROFTE SHQIPE-

  RIA E URE DHE DEMOKRATIKE!».

  Ne strofken e tyre tö kusareve Jakomonet dhe Merliköt dridhen, se malet e Shqipörise po bugasin nga krisma e pushköve te partizaneve dhe vullneta- reve. Jakomonöt e Merliket dridhen, se gjemon Zagoria, gjemon Kurveleshi, gjemon Vlora e Selam Musait, gje- mon Korea e Görmenjit, e Bajazit Rehoves, gjemon Skrapari i Riza Ceroves, gjemon Elbasani i Kristofort- dhit, gjemon Tirana e Hasan Voglit, gjömojnö rrethet e Pezes e tö Krujös, gjömojne Shkodra dhe Dibra, gje- mon gjithö Shqipöria.

  Ne strofkön e tyre tö kusaröve Jakomonet, Mer- liket dhe kolona e peste dridhen, se e shohin- me tmerr qö orvatjet e tyre vane kot, se intrigat e tyre per te pörearö popullin tone döshtuan.

  Populli shqiptar, me i bashkuar se kurrö, e ka kuptuar se liria fitohet me sakrifica e me gjak; populli shqiptar diten e 28 Nentorit u betua se do tö luftoje si njö trup fashizmin zaptues dhe kryehyzmeqaret e tij; populli shqiptar, i bashkuar rreth Keshillit te Per- gjithshöm Nacionalglirimtar, po hidhet i töri ne Luften Nacionalelirimtare dhe bön fli edo gjö tö tijön per luf- tön qö do t'i sjelle lirinö e sigurt e tö vörtetö.

  Botuar pör her tö par nä

  Botohet stpas: gazetön -Zöri i poputtit», Enver Hoxha. Vepra, vb/1. 1.

  nr. 8-9, näntor 1942

  Tirani, 1968

  Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23