Avokati i Popullit n« Shqip«ri

download Avokati i Popullit n« Shqip«ri

of 51

 • date post

  07-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Avokati i Popullit n« Shqip«ri

 • AVOKATII POPULLIT

  N SHQIPRI

  OMBUDSMANI

 • 2 Avokati i Popullit n Shqipri

 • 3 OMBUDSMANI

  AVOKATI I POPULLITN SHQIPRI

  OMBUDSMANI

 • 4 Avokati i Popullit n Shqipri

  Botimi i dyt, Tiran 2003copyright, Avokati i Popullit 2003

  Adresa:Avokati i PopullitBlv. Dshmort e Kombit - nr. 3Tiran - SHQIPERI

  Tel: ++355 4 232 462 Fax: ++355 4 226 095e-mail: ap@avokatipopullit.gov.al

 • 5 OMBUDSMANI

  P R M B A J T J A

  HYRJE

  1. far sht Avokati i Popullit2. Baza kushtetuese dhe ligjore e Institucionit3. Zgjedhja e drejtuesve t Institucionit4. Statusi i Institucionit dhe Pavarsia e tij5. Juridiksioni6. Kompetencat7. Kontaktet me Ankuesit8. Procedura9. Prmbajtja e ankesave10. Raportet para Kuvendit11. Organizimi i Zyrs12. Buxheti13. Struktura Organizative e zyrs14. Pjes nga Kushtetuta e Republiks s Shqipris15. Ligji pr Avokatin e Popullit dhe ligje t tjera q caktojn

  t drejta dhe detyra pr Avokatin e Popullit16. Prmbledhje

 • H Y R J E

  Ideja e krijimit t Avokatit te Popullit (Ombudsmanit) nShqipri, progresi i tij i shpejt dhe suksesi n rritjen e besimit tepublikut tek ky institucion i ri kan br prshtypje pozitive,sidomos tek faktori ndrkombtar. Kjo sepse traumat sociale qendodhn n Shqipri gjat 10 viteve, si pasoj e ndryshimit tesistemit politik, nuk munden te menaxhoheshin me prgjegjesinga institucionet tradicionale te shtetit, sepse si gjykatat, policiaetj, n vitin 1997, pr nj koh t shkurtr ran n kolaps t plot.Prandaj dhe komuniteti nderkombetar, i pranishem qysh nfillimet e proceseve demokratike n Shqipri (1991), pas vitit1997 zbatoi nj strategji tjeter. Jo me ndihme ekonomike prmbijetese, jo me ndihma financiare te pakushtezuara ndaj qeveriveshqiptare, por prkundrazi programe zhvillimi pr ngritjen dheforcimin e institucioneve demokratike t shtetit shqiptar.

  Kushtetuta e re shqiptare q u aprovua me referendum nvitin 1998, sht nj kontribut sa i eksperteve vendas, aq edheatyre nderkombetare. N kt Kushtetut te re u parashikuakrijimi i institucionit te ri t Avokatit te Popullit, kurse n shkurtte vitit 1999, Parlamenti shqiptar miratoi edhe ligjin prkates me40 nene Pr Avokatin e Popullit, i cili sht nj kombinim midisligjit Danez dhe atij Suedez.

  Kur diskutohej pr ngritjen e Institucionit te Avokatit te Popullit(Ombudsmanit), para miratimit te Kushtetutes, nga disavezhgime te pjesshme te kryera nga disa OJF, rezultonte qeOmbudsmani ishte i panjohur pr pjesen me te madhe te teintervistuarve, prfshire ketu edhe juriste dhe sociologe.

  Procesi i zgjedhjes se Avokatit te Popullit nga Parlamentishqiptar ishte mjaft i hapur dhe demokratik. Konkuruan 15kandidate dhe n prfundim zoti Ermir Dobjani fitoi me m teprse 2/3 e votave te te gjithe deputeteve.

  Pr ngritjen e institucionit te Avokatit te Popullit u angazhuandisa organizma nderkombetare, veanrisht Keshilli i Europesdhe OSBE. Presioni nderkombetar pr ngritjen e institucioneve

 • 8 Avokati i Popullit n Shqipri

  demokratike, n vazhden e mbeshtetjes financiare ndaj Shqiprise,u shoqerua n menyren me pozitive n ndihmen e koordinuar qejepet me konsulta, rrahje mendimesh, prkrahje nismash, dhefar sht me kryesorja, me garanci financiare pr keteinstitucion te ri, akorduar nga Qeveria e Mbreterise seDanimarkes, n kuadrin e Programit DANIDA.

  Dy jave pas zgjedhjes se Avokatit te Popullit krijohet nj forumi quajtur Grupi i Miqve te Avokatit te Popullit, i prbere ngaprfaqesues te organizmave me te fuqishem nderkombetare nShqipri si Kshilli i Europs, OSBE-se, Ambasades seDanimarkes, Ambasades Amerikane, Aba Ceeli, por edheprfaqesues te disa OJF-ve shqiptare, me prvoj n fushen embrojtjes se te drejtave te njeriut. Ato shprehen angazhimin etyre pr te bere lobing dhe mbeshtetur ngritjen e institucionit. Kyforum ka lozur nj rol mjaft t rndsishm, sidomos n dy vitete para t puns me kshillat praktike dhe krijimin e kushteve prt eleminuar pengesat q dilnin gjat rritjes s institucionit.

  Pr te rritur pavaresin e Institucionit, n prill 2000 nj grupdeputetesh ndermoren nismen legjislative dhe prmiresuan nenin35 t ligjit Pr Avokatin e Popullit, duke i dhn Avokatit tPopullit t drejtn q t prcaktoj personalisht strukturn dhenumrin e stafit t tij.

  N Maj 2000 u prgatit Rregullorja e Brendshme e puns dheKodi Etik pr institucionin. Rekrutimi i 15 eksperteve prfundoin muajin Korrik 2000, pas nj konkursi te zhvilluar ndermjetrreth 60 kandidateve, n prputhje me ligjin Pr statusin enpunsit civil. N te njejten kohe, Qeveria shqiptare n korrik2000 vuri n dispozicion te Avokatit te Popullit nj ambjent prej10 zyrash, n nj godin n qender te kryeqytetit, prballe me atete Qeverise shqiptare, natyrisht n nj vend shume teprshtatshem dhe lehtesisht te gjetshem pr qytetaret.

  Fillimit te puns, para hapjes se ankess (letrs) se pare ngaAvokati i Popullit (15 Qershor 2000) i paraprin dy vizita trajnimite Avokatit te Popullit n zyrat homologe te Suedise dheSllovenise, prej nga u prfitua inputi i nevojshem, pr drejtimetthemelore te puns se nj Ombudsmani:

  1. Puna me ankesat sipas seksioneve2. Marredheniet me Publikun, ku puna me mediat u

  prcaktua si prioritet i prhershem pr krijimin e integritetit dhe

 • 9 OMBUDSMANI

  kredibilitetit institucional te institucionit, kushte keto tedomosdoshme pr te garantuar suksesin dhe efikasitetin e njinstitucioni, pr me tepr te ri.

  Qysh n fillim Avokati i Popullit u prqndrua n zgjidhjen edisa ankesave q kishin t bnin me shtje q preknin nj numrmjaft t madh njerzish n Shqipri ose q kishin efekt t madhnjohs dhe edukativ pr institucionin.

  Duke bere te veten filozofin, sipas te ciles ombudsmant, dukeqen unike n secilin vend, nuk mund te krijohen e konsolidohenprvecse duke shkembyer prvoj me njeri tjetrin, Avokati iPopullit ka pritur deri tani pran zyres se tij 12 Ombudsmandhe mjaft eksperte te huaj.

  Bashkepunimi me Zyren e Ombudsmanit Danez, prmesProgramit DANIDA te Qeverise se Mbreterise se Danimarkesdha impaktin e vet pozitiv n aspektin profesional te funksionimitte nj zyre Ombudsmani. Duke patur mbshtetjen financiare tDanids n dhjetor 2000 u nnshkrua Projekt dokumenti qprmban strategjin e ngritjes, forcimit dhe konsolidimit teinstitucionit te Avokatit te Popullit. Pr realizimin e kesaj strategjie,u prcaktuan objektivat afatshkurter dhe afatgjate. Ky projektprfundon n shtator 2003.

  Veori e Avokatit te Popullit sht se n praktiken e prditshmefilluan te bashkejetonin elemente te fazave te ndryshme. Keshtu,njekohesisht me rehabilitimin fizik, prshtatjen dhe pajisjen ezyrave, vazhdonte puna me ankesat dhe kontaktet me shtypin.

  Imediate ishte ngritja e nj sistemi te pavarur sherbimi prqytetaret, te drejtat e te cileve jan shkelur nga administratapublike, duke ndjekur shtjet rast pas rasti, rekomanduar masaadministrative e dhen opinione pr parandalimin e shkeljeve ngaadministrata publike n te ardhmen.

  Objektiva afatgjate n kohen e hartimit te projektit ukonsideruan berja e njohur publikisht e informacionit mbiproblemet kryesore te evidentuara n fushen e te drejtave te njeriutnga shkeljet e administrates publike. Ushtrimi i presionit pozitivndaj Qeverise e Parlamentit shqiptar pr prmiresime telegjislacionit dhe zbatimit me te mire te tij.

  Pr realizimin e objektivave te siprcituara u prcaktuan nmenyre te detajuar edhe aktivitete t tjera qe do te kryheshin derin prfundim t projektit. N menyre te prmbledhur n kto

 • 10 Avokati i Popullit n Shqipri

  objektiva u prfshin Instalimi i nj sistemi pr manaxhimin erasteve; Hartimi i nj manuali pr politikat dhe proedurat e zyres;Kualifikimi i stafit teknik e profesional te Institucionit; Strategjiae Marketing &Lobbyng.

  Kur u prcaktuan, gjate hartimit te Projekt dokumentit,objektivat pr Intitucionin e Avokatit te Popullit, patem parasyshdisa rreziqe te mundshme. Keshtu problem kryesor ishte ruajtjae paansise politike, duke patur parasysh paqendrushmerinpolitike te vendit, e cila mund te prbente rrezik pr Avokatin ePopullit dhe stafin e tij n qofte se do te beheshin objekt ikundershtive politike. Po keshtu mosvendosja e standartevebashkekohore te drejtimit mund ta linte institucionin n nivelmedioker, duke dhen keshtu imazhin e nj strukture thjeshtburokratike ku vertiten disa zyrtare.

  Zyra e Avokatit t Popullit, ka prballuar nj ngarkese n rritje,respektivisht 810 ankesa n vitin 2000; rreth 2800 ankesa n vitin2001 dhe rreth 4200 ankesa n vitin 2002. Rreth 22-25% teankesave jan zgjidhur n favor t qytetarve. Tre raportet vjetorepr veprimtarin e Institucionit prpara Kuvendit t Republikss Shqipris si dhe arritjet pozitive t deritanishme kan treguarse kto rreziqe tashm jan kaprcyer.

  Sidoqofte, sfida pr te ardhmen e institucionit te Avokatitte Popullit mbeten efikasiteti i tij, ndikimi n mireqeverisje, tedyja keto te kuptuara si rritje e cilesise se sherbimit ndajqytetareve.

  AVOKATI I POPULLIT

  Ermir DOBJANI

 • 11 OMBUDSMANI

  1. FAR SHT AVOKATI I POPULLIT

  Avokati i Popullit sht nj Institucion i Pavarur nga organet e administratspublike, prfshir dhe ato gjyqsore, q financohet nga Buxheti i Shtetit dhe mbront drejtat, lirit dhe interesat e ligjshm jo vetm t shtetasve shqiptar, por dhe thuajve q jan ose jo banues t prhershm n Shqipri, nga veprimet apomosveprimet e paligjshme ose t parregullta t organeve t administrats publikeshqiptare, duke dhn rekomandime, br krkesa apo propozime pr vnien nvend t s drejts s shkelur.

  Avokati i Popullit sht nj Institucion jo vendimarrs dhe nuk kafuqi ekzekutive.Praktika e qeverisjes s mir dhe ndrveprimi i binomit autoritet publik-

  taksapagues sigurohen nga funksionimi i mekanizmave t pavarur e t paanshmpr t shqyrtuar mnyrn se si ka vepruar Qeveria. Sistemi i kontrollit dhe balancssot sht nj parim baz i qeverisjes moderne n t gjith botn. Pjes e ktijsistemi sht edhe institucioni i Ombudsmanit.