Search results for Strategie DGASPC TIMI 2014-2020

Explore all categories to find your favorite topic

Strategia DGASPC TIMIȘ 2014-2020

1 PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 2011 – 2013 REGIUNEA NORD EST (ediție revizuită 2011) 2 Persoane implicate în…

Transfer of Employment Support Tools for People with Disabilities Leonardo da Vinci innovation transfer-project LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 01112012-31102014 This project has…

1 CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA Anexa III la Hot CJD Nr 31520102016 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI AVIZAT Preşedinte Colegiu Director…

A N E X A Nr. III LA HCL SECTOR 1 SECTOR 1 NR. ___________________ PRESEDINTE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA…

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj (DGASPC) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţie…

din 26 februarie 2003  privind Ghidul metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr­un 

Planul anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020 Anul 2014 P.O. 061 STR 01-06 ED. 1 REV. 0 CONSILIUL…

Colaborarea dintre SPAS și DGASPC Izabella POPA, formator HG 691/2015 1. Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi…

CONSILIUCONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL HOTĂRÂREA NR.65 din 29 martie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi…

1 DDDIIIRRREEECCCŢ Ţ IIIAAA GGGEEENNNEEERRRAAALLLĂ Ă DDDEEE AAASSSIIISSSTTTEEENNNŢ Ţ Ă Ă SSSOOOCCCIIIAAALLLĂ Ă Ş Ş III PPPRRROOOTTTEEECCCŢ Ţ IIIAAA CCCOOOPPPIIILLLUUULLLUUUIII…