Download - Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Transcript
Page 1: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Goed werken met

ondersteuningsplannen Symposium 27 november 2012

Page 2: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Twitter mee op #OPGZ of #invoorzorg

Niet (herkenbaar) in beeld? Meld het de

fotograaf/filmer

Koffie & Thee in de workshopruimtes

Programma & Zaalindeling in de map

Kom naar de Kennismarkt in de Christinazaal!

Inleveren badge = 1 Handreiking p.p.

Niet aangemeld voor een workshop? Aansluiten waar

plek is.

Petra: ‘daar staat in wat de cliënt echt graag wil. Dus de belangen en de wensen van de cliënt, dat dat op papier

staat. Dat vind ik goed aan het ondersteuningsplan.’

Page 4: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Goed werken met

ondersteuningsplannen Symposium 27 november 2012

Page 5: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

‘Want in het verleden

heb ik al een paar

gezegd dat met picto's

moet werken om het

makkelijker te maken. Is

nooit op een of andere

manier opgepakt.’

‘Wij zoeken naar een

ondersteuningsplan

dat voldoet aan de

eisen, maar wel

beknopt en

overzichtelijk is.’

Doel Leernetwerk

Page 6: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Begeleiding en advies op maat

Bijeenkomsten: inhoud & interactie

OPsterk training

Handreiking ontwikkelen

Online community

Opzet Leernetwerk Mart: ‘Nou, de woorden

zullen wel goed

zijn, maar ik begrijp alles

niet.’

Page 7: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Elektronisch CliëntDossier

Visie & Cultuur

Ondersteuningsplansystematiek

Cliënt centraal & Dialoog voorop

Netwerken

Resultaten

Page 8: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Goed werken met

ondersteuningsplannen? Mieke: ‘Ik vind het wel

goed dat is het tenminste duidelijk

wat de doelen zijn en, wat eh ja, wat ik van de

begeleiding kan verwachten en wat zij

van mij kunnen verwachten.’

Page 9: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Handreiking, Toelichtingen, Kennisbundel

Nieuwe producten

Page 10: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?
Page 11: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Handreiking Toelichtingen Kennisbundel

Page 12: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Ontwikkelingen

Page 13: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?
Page 14: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Totstandkoming Auteurs starten

Klankbordgroep inrichten

Handreiking 2007 herzien

Eerste concept: het veld in!

Leernetwerk

Kennismarkt

Bijeenkomsten Kwaliteit

Juridisch platform

Tweede concept: klankbord, AKO, IGZ, ZN

27 November

Page 15: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

De Handreiking

Bevat actuele informatie over:

Wat een OP is (en wat ook niet)

Waarom het er is

Welke functies het heeft

De wet- en regelgeving

Verschillende doelgroepen, verschillend OP

Plaats in het ondersteuningsproces

Rol en verantwoordelijkheden partijen

Page 16: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Diverse perspectieven

Ordeningsmodel

Vernieuwde werkwijze

Kwaliteitskader

Besluit Zorgplanbespreking

Toelichtingen en zelf uploaden

What’s new?

Page 17: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Voor elke cliënt die AWBZ-zorg ontvangt

Vastleggen afspraken

Gesprek met cliënt

Noodzakelijke cultuurverandering: cliëntgericht

werken

Sinds 2009

Besluit

Zorgplanbespreking

Page 18: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Ordeningsmodel

Page 19: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Achtergrondinformatie &

hulpmiddelen

Ondersteuningsproces

Wet- en regelgeving

Samenwerking met

cliënten

Begrippen & Afkortingen

Zelf uploaden Formats

Werkwijzen

Instrumenten

Ervaringen

Toelichtingen & Zelf

uploaden

Page 20: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Waar te vinden?

www.kennisplein

gehandicaptense

ctor.nl/ondersteu

ningsplannen

Page 21: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?
Page 22: Goed werken met ondersteuningsplannen nieuwe... · Begrippen & Afkortingen Zelf uploaden Formats Werkwijzen Instrumenten Ervaringen Toelichtingen & Zelf uploaden . Waar te vinden?

Goed werken met

ondersteuningsplannen Symposium 27 november 2012