Kleur Ben Je Zelf Omslag

1
Kleur ben je zelf Kies je kleur en leer jezelf beter kennen Lya Vros en Caroline Houthuyse Kleur ben je zelf Lya Vros en Caroline Houthuyse Een intensieve kennismaking met kleur ‘Creatief, boeiend, inspirerend, inzichtgevend en verrassend’ Kleur maakt het leven vrolijker en helpt je om meer over jezelf te weten te komen. Bovendien maakt kleur je inventiever, bewuster van je doelen en laat zien wat je kwaliteiten zijn. Welke talenten heb je? Wat zijn jouw behoeftes en wat vind je belangrijk? Dit inspirerende en praktische boek is informatief en ervaringsgericht. Aan de hand van tekeningen, schilderingen en gebruikmakend van verschillende kleurmaterialen en technieken, maak je intensief kennis met kleur. Creatieve ervaring is helemaal niet nodig! Auteurs Lya Vros en Caroline Houthuyse geven in Kleur ben je zelf veel achtergrond- informatie en praktische tips, aangevuld met inzichtgevende oefeningen. Niet alleen voor psychologen, creatief therapeuten, coaches, managers, kleurconsulenten, trainers, binnenhuisarchitecten, docenten of kunstenaars; voor iedereen die zelf wil ervaren en analyseren wat kleur aan mogelijkheden biedt. www.carlykleurtrainingen.nl Kijk voor meer informatie op www.tirion.nl Lya Vros en Caroline Houthuyse zijn autoriteiten op het gebied van kleur. Samen zijn ze de grondleggers en vormen de directie van CARLY Kleurtrainingen, opge- richt in 1991. De kleurtraining is ontstaan door het samenvoegen van jarenlange ervaring. Ervaringen die zich uitstrekken van het geven van kleuradviezen, workshops, opleiden, trai- nen en coachen van mensen. In binnen- en buitenland, ook Engelstalig. De kleurtrainingen zijn constant in beweging, net als deze twee dynamische vrouwen. Zij maken sinds jaren succesvol kleurontwikkelingspro- fielen voor particulieren, bedrijfsorganisaties en instan- ties voor loopbaanplanning. Ook verscheen van hun hand de interactieve cd-rom: Ontdek jouw kleur met 4 unieke thuisworkshops. Lya Vros is naast trainer/coach ook keramiste. Caroline Houthuyse is naast vormgever en trainer/coach ook kunstenaar. Kijk voor meer informatie op www.carlykleurtrainingen.nl en www.carly-art.com ROOD ORANJE GEEL GROEN TURKOOIS BLAUW DONKERBLAUW VIOLET BRUIN ROZE MAGENTA WIT GRIJS ZWART ZILVER GOUD Kleur ben je zelf corr 17-09-2008 12:16 Pagina 1 Bleed: 0 mm 5 2 5 c 50 m 41 y 41 k 50 c 7 m 5 y 5 k 8 c 75 100 5 2 5 m 75 100 5 2 5 y 75 100 5 2 5 k 75 100

description

Boek 'kleur ben je zelf' Omslag van het boek Uitgever Tirion Art isbn 978-90-4391-106-1 Lya Vros en Caroline Houthuyse trainers, coaches, kunstenaars tink tanks www.carlykleurtrainingen.nl www.carly-art.com

Transcript of Kleur Ben Je Zelf Omslag

Page 1: Kleur Ben Je Zelf  Omslag

Kleur ben je zelfK i e s j e k l e u r e n l e e r j e z e l f b e t e r k e n n e n

Ly a V r o s e n C a r o l i n e H o u t h u y s e

Kle

ur b

en

je z

elf

Ly

a V

ro

s e

n C

aro

line

Ho

uth

uy

se

Een intensieve kennismaking met kleur

‘Creatief, boeiend, inspirerend, inzichtgevend en verrassend’

Kleur maakt het leven vrolijker en helpt je om meer over jezelf te weten te komen.Bovendien maakt kleur je inventiever, bewuster van je doelen en laat zien

wat je kwaliteiten zijn. Welke talenten heb je? Wat zijn jouw behoeftes en wat vind jebelangrijk? Dit inspirerende en praktische boek is informatief en ervaringsgericht. Aan de hand van tekeningen, schilderingen en gebruikmakend van verschillende

kleurmaterialen en technieken, maak je intensief kennis met kleur. Creatieve ervaring is helemaal niet nodig!

Auteurs Lya Vros en Caroline Houthuyse geven in Kleur ben je zelf veel achtergrond-informatie en praktische tips, aangevuld met inzichtgevende oefeningen. Niet alleen

voor psychologen, creatief therapeuten, coaches, managers, kleurconsulenten,trainers, binnenhuisarchitecten, docenten of kunstenaars; voor iedereen die zelf wil ervaren en analyseren wat kleur aan mogelijkheden biedt.

www.carlykleurtrainingen.nl

Kijk voor meer informatie op www.tirion.nl

Lya Vros en Caroline Houthuyse zijn autoriteiten op hetgebied van kleur. Samen zijn ze de grondleggers envormen de directie van CARLY Kleurtrainingen, opge-richt in 1991. De kleurtraining is ontstaan door het samenvoegen vanjarenlange ervaring. Ervaringen die zich uitstrekken vanhet geven van kleuradviezen, workshops, opleiden, trai-nen en coachen van mensen. In binnen- en buitenland,ook Engelstalig. De kleurtrainingen zijn constant inbeweging, net als deze twee dynamische vrouwen.Zij maken sinds jaren succesvol kleurontwikkelingspro-fielen voor particulieren, bedrijfsorganisaties en instan-ties voor loopbaanplanning. Ook verscheen van hunhand de interactieve cd-rom: Ontdek jouw kleurmet 4 unieke thuisworkshops.

Lya Vros is naast trainer/coach ook keramiste.Caroline Houthuyse is naast vormgever entrainer/coach ook kunstenaar.

Kijk voor meer informatie opwww.carlykleurtrainingen.nl en www.carly-art.com

ROOD

ORANJE

GEEL

GROEN

TURKOOIS

BLAUW

DONKERBLAUW

VIOLET

BRUIN

ROZE

MAGENTA

WIT

GRIJS

ZWART

ZILVER

GOUD

Kleur ben je zelf corr 17-09-2008 12:16 Pagina 1 Bleed: 0 mm5

25c

50m

41

y 41

k 50

c 7

m 5

y 5

k 8

c

7510

05

25

m

7510

05

25

y

7510

05

25

k

7510

0