Download - FONDAMENTI DI BASI DI DATImizar.unive.it/fondamentibasidati/wp-content/uploads/... · 2019-02-12 · interattivamente basi di dati relazionali, (2) i responsabili di basi di dati