Zoner 2014-09-16آ  â€؛ Systأ©m vyإ¾aduje pro zأ،kladnأ­ funkؤچnost program Zoner...

download
 • date post

  05-Jan-2020
 • Category

  Documents
 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

transcript

 • Zoner DAM

  Systém komplexního zpracování fotografické

  dokumentace s centrálním datovým úložištěm

  Producent: Technologický partner:

  ZONER software, a. s. ANECT a. s.

 • Úvod

  Digitální fotografická dokumentace

  Digitální fotografie představuje efektivní a současně dostupný způsob dokumentace nejrůznějších skutečností,

  procesů a jevů. Nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích – ve firmách, veřejné správě, institucích nebo

  vědě a výzkumu. V každém z oborů lze najít množství nejrůznějších aplikací, díky čemuž se práce

  s dokumentační fotografií stává součástí pracovních činností stále širší skupiny uživatelů.

  Rostoucí množství fotodokumentace a objem ukládaných dat, spojené nezřídka s vysokou redundancí obsahu

  generovaného uživateli, vyžaduje systematický přístup k jejímu pořizování, zpracování, ukládání i sdílení.

  Cílená koordinace pracovních postupů při zpracování a archivaci obrazové dokumentace významně snižuje

  riziko ztráty i obtížné dohledatelnosti cenných dat. Správné nastavení pracovních postupů je zvláště nezbytné

  pro efektivní práci s fotografickou dokumentací velkého objemu.

  Řízené zpracování a ukládání digitální fotografické dokumentace

  Obvyklý systém ukládání souborů do složek je vhodný pro osobní použití a dokumentaci menšího rozsahu. Pro

  uživatele pracující v týmech s různou mírou kompetencí a práv k fotodokumentaci a pro případy rozsáhlých

  obrazových archivů a sbírek je nutné aplikovat robustní systém založený na databázově řízeném úložišti.

  Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM

  (digital asset management) se skládá ze dvou vzájemně propojených částí: desktopové aplikace a centrálního

  dokumentového úložiště dat s klientským přístupem. Veškeré základní i pokročilé operace s fotografiemi,

  jejich úpravy a zařazení do úložiště, ale i samotné předávání dat do/z úložiště Zoner Photo Depository (ZPD)

  zajišťuje primárně program Zoner Photo Studio (ZPS).

  Právě unikátní spojení obou těchto částí je jednou ze zásadních vlastností, které odlišují Zoner DAM od

  obecných systémů pro správu dokumentů (DMS). Zoner DAM také plně zohledňuje specifika grafického

  obsahu a poskytuje maximální otevřenost systému pro integraci s dalšími systémy.

  Předchůdce úložiště ZPD, systém MIS společnosti ANECT a. s., byl vyvinut a je provozován jako jeden ze

  základních bloků Integrovaného informačního systému památkové péče pro Národní památkový ústav.

  Následně byl adaptován pro obecné použití u dalších uživatelů s potřebami archivace velkého množství

  fotografické dokumentace. Společnost ANECT je technologickým partnerem a systémovým integrátorem

  řešení Zoner DAM.

  Zjednodušené blokové schéma systému

 • Konzistentní proces práce s fotodokumentací

  Přístup k fotodokumentaci v ZPD je z pohledu koncového uživatele primárně integrován jako součást

  uživatelského rozhraní programu ZPS a celý životní cyklus zpracování fotografické dokumentace je tak ovládán

  z jediné aplikace. Proces zpracování je proto z uživatelského hlediska jednotný a přehledný.

  Moderní řízení metadatového obsahu pro každý dokument

  K ukládání metadat je primárně využívá metadatový formát XMP – transparentní XML formát metadat,

  umožňující individuální popis každého dokumentu pomocí individuálně definovaných atributů. Zoner DAM

  garantuje zachování všech metadat u každého dokumentu v celém jejím životním cyklu. V rámci úložiště ZPD

  jsou metadata jsou současně synchronně uložena jak v databázi ZPD (pro rychlé vyhledávání a řízení obsahu),

  tak i v každém jednotlivém souboru (pro další zpracování mimo ZPD). Kompletní metadatový obsah je tak

  uživateli dostupný a pomocí ZPS snadno vizualizovatelný z každého souboru, který byl v úložišti vyhledán a

  následně zkopírován na lokální disk uživatele.

  Řešení specifik fotodokumentace

  Zoner DAM umožňuje provádět s uloženým obsahem grafické operace či skupiny operací, například konverze

  souborových formátů, změnu rozměrů, vložení ochranných vodoznaků apod. Tyto operace lze aplikovat při

  vstupu do úložiště nebo naopak při exportu z úložiště. Změna rozměrů a úprava grafického formátu je

  základním předpokladem optimalizaci množství a objemu ukládaných dat, u nichž není vyžadována 100%

  úroveň obrazové kvality uložených dat.

  Distribuované ukládání dat

  Grafická data a pracovní databáze jsou v ZPD fyzicky odděleny.

  Zatímco všechna metadata jsou spravována primárně v centrální

  databázi, obrazové dokumenty se mohou fyzicky nacházet na

  dislokovaných úložištích. To umožňuje shromažďovat a zálohovat

  dokumenty na místě jejich vzniku a fyzicky poskytovány na jiné

  místo až po vyhledání a na vyžádání uživatele z jiného místa. Toto

  řešení je vhodné zejména pro uživatele, kteří mají několik

  podřízených organizačních jednotek, v nichž vznikají a jsou

  ukládány velké objemy dat.

  Zoner Photo Studio

  Základní charakteristika

  Zoner Photo Studio (ZPS) je desktop software určený pro ucelené zpracování digitálních fotografií. V jediné

  aplikaci sdružuje funkčnosti potřebné ke zvládnutí všech činností spojených s rutinním zpracováním fotografií.

  ZPS poskytuje prostředky pro komfortní stažení

  fotografií z různých zdrojů, jejich třídění, označení

  metadaty, základní nebo pokročilé úpravy, personální i

  týmovou katalogizaci, tisk i sdílení. Program je

  primárně navržen pro používání uživateli, kteří nejsou

  specialisty na práci s grafikou, ale přesto potřebují

  kvalitně zpracovat fotografie. Zvláště efektivní je

  program pro operace s většími objemy fotografií. Při

  zpracování přitom zachovává nejvyšší kvalitu obrazu a

  používá moderní algoritmy. Obsah v ukázce:Arch.Design

 • ZPS vhodně doplňuje typické kancelářské aplikace o správu a úpravu významné skupiny grafických

  dokumentů. Nabízí nesrovnatelně vyšší komfort než pouhé jednoduché nástroje typu „prohlížečů“ a přibližuje

  možnosti efektivního zpracování fotografií nejrůznějším skupinám uživatelů různých úrovní znalostí. Program

  lze využít nejen pro zpracování fotografií, resp. fotografické dokumentace, ale také pro správu jiných druhů

  souborů, jakými jsou reklamní grafika nebo skenované dokumenty.

  Zoner Photo Studio je nejrozšířenějším nástrojem pro zpracování fotografické dokumentace v ČR. Pro jeho

  vlastnosti a přístupnou licenční politiku využívají program stovky firem, úřadů, organizací i škol.

  Výběr základních vlastností

  › Získávání grafiky ze zdrojů: » stahování z fotoaparátu

  » skenování

  » extrakce PDF a vícestránkových TIFF souborů

  » další zdroje (webové stránky, snímání obrazovky, …)

  › Úpravy fotografií: » základní grafické operace – ořez, otáčení, změna velikosti, úprava barev, perspektiva, …

  » rychlé a snadno zvládnutelné opravy

  » pokročilé grafické úpravy a retušovací nástroje

  » úprava objemu přenášených či sdílených dat

  » autorská ochrana fotografií

  » komfortní hromadné operace

  › Správa souborů a personální katalog » identifikační popis fotografií a jejich původu

  » řazení podle časových a dalších parametrů

  » lokalizace místa pořízení pomocí zeměpisných souřadnic

  » automatické třídění fotografií

  › Publikování a sdílení fotografií » tisk jednotlivých fotografií i tiskových sestav s exportem do PDF

  » vypalování a zálohování na CD a DVD

  Technické parametry programu

  › Typ aplikace: 32/64bitová uživatelská aplikace

  › Operační systém: Microsoft Windows XP SP2/Vista/Windows 7/Windows 8 (32 nebo 64 bitů)

  › Procesor: Intel Pentium 4 nebo kompatibilní (+)

  › Požadavky na hardware: paměť 1 GB RAM, HDD 350 MB (+); Rozlišení 1024 × 768 HiColor (+)

  › Doporučená hardwarová akcelerace: vícejádrový procesor, GNU s CUDA nebo Open CL

  › Nadstandardní zobrazovací technologie: 10bitové zobrazování, správa barevných profilů

  › Instalace: na lokální PC, na server (provoz v terminálové síti možný)

  › Vyžadované instalace: MS Internet Explorer ve verzi 7 a sada knihoven Microsoft DirectX 9

  › Další doporučené instalace: Adobe DNG konvertor, GhostScript

  › Formáty metadat: EXIF 2.0, IPTC, XMP (veškerá metadata jsou ukládána do souboru)

  › Grafické formáty: všechny základní a v