Zobacz przewodnik

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zobacz przewodnik

 • System Informacji Prawnej LEX

  najlepsza odpowied na zmieniajce si

  przepisy

  PrezentatorNotatki do prezentacjiZasady przedstawiania informacjiAnalizujemy najpierw cay rynek nastpnie poszczeglne segmentySegmentacj dokonujemy zgodnie z wytycznymi Wolters Kluwer.Dane prezentujemy w formie graficznej. Kady slajd powinien prezentowa tylko jedn i za kadym razem inn informacj.Wszystkie slajdy powinny ukazywa pen sytuacj publikacji.Informacja na wykresie moe by bardzo skomplikowana i moe prezentowa wiele stanowisk. Zadaniem sporzdzajcego wykres jest wybr wniosku, ktry chce przedstawi poprzez podpisanie wykresu. Prezentujc dane wskazujemy ich rdo.

 • 2011-02-23 2

  System Informacji Prawnej LEX

  SIP LEX to kompletny, ujednolicony system prawodawstwa.

  To niezbdne narzdzie stworzone z myl o:

  Prawnikach (adwokaci, radcy prawni, notariusze, prokuratorzy,sdziowie)

  Wacicielach firm i ich pracowniach

  Pracownikach urzdw

  Pracownikach naukowych wydziaw prawa

  Studentach wydziaw prawa

 • 2011-02-23 3

  Co oferuje System Informacji Prawnej LEX?

  Gromadzi i porzdkuje w wygodnej postaci bardzo szeroki zakres informacji:

  Setki tomw z aktami prawnymi, ogromne zbiory orzecze

  Umoliwia szybkie wyszukanie informacji dziki rnorodnym i precyzyjnym narzdziom wyszukiwania

  Dostarcza ujednolicone wersje aktw prawnych

  Dostarcza efektywnych narzdzi do pracy z dokumentem

  Pokazuje jak wyszukany akt prawny odnosi si do innych elementwsystemu prawa (relacje, hiperteksty)

  Dostarcza kompleksow informacj dotyczc interpretacji prawawykadnia

 • 2011-02-23 4

  Wersje SIP LEX

  LEX Gamma - zawiera akty prawne z Dz. U. i M.P, orzeczenia sdw,wzory pism i umw procesowych

  LEX Sigma - dodatkowo zawiera projekty ustaw z uzasadnieniami, akty prawne z Dz. resortowych, pisma urzdowe, tezy z pimiennictwaprawniczego

  LEX Omega - dodatkowo zawiera orzecznictwo administracji, akty prawamiejscowego, glosy, Bibliografi Prawnicz PAN, informacjeteleadresowe instytucji, niepublikowane pisma urzdowe

  LEX dla studenta -zawiera dostp do bazy aktw prawnych, orzecze i bibliografii prawniczej niezbdnej studentowi w codziennej pracy

  LEX przed aplikacj - to akty prawne oraz zbir pyta testowych. 7 zbiorw z testami zawiera pytania dotyczce kilkudziesiciu ustaw i innych aktw obowizujcych na egzaminach na aplikacje prawnicze. Blisko 11 000 pyta zostao pogrupowanych na rozwijalnym drzewku zagadnie. Prawidowe odpowiedzi s bezporednio powizane z podstaw prawn.

 • 2011-02-23 5

  Funkcjonalno SIP LEX wyszukiwanie

  Hasa su do przedmiotowej klasyfikacji dokumentw, dobry sposb szukania, jeeli wiemy z jak dziedzin zwizany jest dany dokument

 • 2011-02-23 6

  Funkcjonalno SIP LEX wyszukiwanie

  Filtr suy do poszukiwania dokumentw po ich charakterystycznych formalnych cechach. Jest to dobry sposb szukania, gdy mamy szcztkowe inf. o dokumencie

 • 2011-02-23 7

  Funkcjonalno SIP LEX wyszukiwanie

  Sownik suy do szukania dokumentw po sowach kluczowych, jeli nie znamy hasa / zagadnienia, jeli nie mamy informacji formalnych o akcie to sownik umoliwia wyszukanie aktw prawnych, w ktrych treci wystpuj interesujce nas sowa

 • 2011-02-23 8

  Funkcjonalno SIP LEX wyszukiwanie

  Wyszukiwarka penotekstowa suy do wyszukiwania dokumentw, w tekcie ktrych znajduj si poszukiwane sowa, cyfry, sygnatury itd. Wyszukiwanie dziaa na wszystkich dokumentach dostpnych w programie i majcych tekst

 • 2011-02-23 9

  Funkcjonalno SIP LEX praca z tekstem

  Za pomoc kolorw rozpoznajemy obowizywanie aktw prawnych:Niebieski - oczekujcyCzerwony obowizujcyCzarny niepodlegajcy ocenieRowy archiwalnyPodobnie oznakowane s dokumenty wykadni

  Akty prawne oceniane co do obowizywania

 • 2011-02-23 10

  Funkcjonalno SIP LEX praca z tekstem

  Kompletna informacja dokumenty powizane dostpne zarwno spod artykuu, jak i z lewego panelu materiay te otwieraj si w dodatkowym oknie.

  Dokumenty wykadni oceniane co do aktualnoci.

 • 2011-02-23 11

  Funkcjonalno SIP LEX praca z tekstem

  Obrazowa informacja o zachodzcych zmianach w ustawie, moliwo porwnania pomidzy rnymi nastpujcymi po sobie wersjami czasowymi aktu.

 • 2011-02-23 12

  Funkcjonalno SIP LEX praca z tekstem

  Obrazowa informacja o zachodzcych zmianach w poszczeglnych jednostkach redakcyjnych od tekstu pierwotnego a po wersj obowizujc.

 • 2011-02-23 13

  Funkcjonalno SIP LEX praca z tekstem

  Odniesienia do powoanych przepisw z innych aktwprawnych - hipertekst merytoryczny.

 • 2011-02-23 14

  Funkcjonalno SIP LEX praca z tekstemWielopoziomowy spis treci, ktry z jednej strony pozwala nawigowa po tekcie dokumentu, ale take pozwala na wydruk odseparowanych od siebie jednostek redakcyjnych

 • 2011-02-23 15

  Funkcjonalno SIP LEX widok powitalny

  Sam si tworzy Twj wasny LEX, w funkcji Ostatnio Przegldane, czy Najczciej Przegldane, masz informacje branowe, moesz zaplanowa terminy, caa organizacja w jednym miejscu.

 • 2011-02-23 16

  Funkcjonalno SIP LEX personalizacja

  Narzdzie Ulubionesuy do tworzenia i zarzdzania wasnymi folderami do dowolnie wybranych dokumentw w programie, ktrych stan prawny moe by zachowany na dzie ich dodania do folderu.

 • 2011-02-23 17

  Funkcjonalno SIP LEX personalizacja

  Moja Strefapozwala kademu uytkownikowi na personalizacj SIP LEX i dostosowanie publikacji do wasnych potrzeb.

  Narzdzie Notatki suy do tworzenia i zarzdzania wasnymi notatkami do dowolnie wybranych dokumentw w programie oraz do doczania do nich materiaw z zasobw wasnego komputera.

 • 2011-02-23 18

  Funkcjonalno SIP LEX personalizacja

  Narzdzie Aktwki suy do przechowywania dokumentw i uatwia drukowanie wielu rnych materiaw w postaci stworzonych przez siebie podrcznych list. Uytkownik precyzyjnie wybiera materia, ktry chce doda do listy, a takich list moe tworzy wiele.

 • 2011-02-23 19

  Funkcjonalno SIP LEX kalendarium

  Kalendarium jest baz informacji o zmianach w systemie prawa w wybranym przez uytkownika odcinku czasowym. Narzdzie to ma posta kalendarza, w ktrym uytkownik moe zakreli interesujc go dat lub zakres dat i ledzi zmiany w systemie prawa. Kalendarium pozwala wyszuka te akty, ktre wchodz w ycie, trac swoj moc lub s zmieniane.

 • 2011-02-23 20

  Hiperteksty

  Z- Zetka prezentowanie zmian w aktach

  Zegarki historia zmian jednego artykuu

  Kalendarium szybkie ledzenie zmian w prawie

  Moja Strefa personalizacja SIP LEX

  Moliwo przestawienia daty w programie co do obowizywania aktw prawnych

  Ocenianie wykadni pod ktem aktualnoci

  Funkcjonalno SIP LEX unikalne cechy

 • 2011-02-23 21

  Funkcjonalno SIP LEX unikalne cechy

  Projekty ustaw wraz z uzasadnieniem

  Prawo Europejskie oryginalne wersje

 • 2011-02-23 22

  Funkcjonalno SIP LEX unikalne cechy

  Prawo Miejscowe pena opracowana baza od 1999 roku

  Orzeczenia administracji

 • 2011-02-23 23

  Funkcjonalno SIP LEX unikalne cechyKomentarze do duej grupy przepisw

  Tezy z pimiennictwa

 • 2011-02-23 24

  SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX

  Moduy

  Czasopisma On-line

  Informator Prawno-Gospodarczy

  Komentarze

  Monografie LEX

  Polska Bibliografia Prawnicza

  Prawo Europejskie

  LEX Zamwienia Publiczne

  LEX Windykacje

 • 2011-02-23 25

  SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEXCzasopisma On-line

  Ogromna baza artykuw i innych materiaw

  pochodzcych z czasopism prawniczych

  Pliki z caymi tekstami w formacie pdf

  (skan oryginalnego tekstu)

  Moliwo szybkiego przeszukiwania bazy

  Pewno, e wywietlana tre odpowiada

  artykuom drukowanym

  http://www.eoficyna.com.pl/x_C_I__P_40121088__LL_0__PZTA_0D__UPT_40116901.htmlhttp://www.przegladpodatkowy.pl/ppo_info.xml?position=prenumeratadrukhttp://www.eoficyna.com.pl/x_C_I__PT_40116848__PZTA_0D.html

 • 2011-02-23 26

  SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEXInformator Prawno-Gospodarczy

  Sprawozdania finansowe firm ( Monitor Polski B)

  Sprawozdania finansowe spdzielni (Monitor Spdzielczy B)

  Wpisy wymagane przez KRS (Monitor Sdowy i Gospodarczy)

  Dane teleadresowe sdw i urzdw

  Pozwala poszukiwa podmiotw po numerze KRS, PESEL, REGON

  DODATKOWO W IPG GOLD :

  Baza sprawozda niepublikowanych (z KRS)

  Funkcjonalno badania powiza kapitaowo-osobowych midzy podmiotami i osobami

  Funkcjonalno monitorowania podmiotw i osb

 • 2011-02-23 27

  SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX

  Modu Komentarze zawiera:

  Komentarze publikowane przez renomowane wydawnictwa

  Komentarze biece pisane na zamwienie Wolters Kluwer Polska, obejmujce zakresem nowelizacje ustaw ze wszystkich dziedzin prawa

  Modu Monografie LEX zawiera:

  470 elektronicznych monografii, m.in. z dziedzin: prawo cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, konstytucyjne, pracy i europejskie. Autorami publikacji s wybitne autorytety rodowiska prawniczego - zarwno praktycy, jak i teoretycy: sdziowie Sdu Najwyszego, Trybunau Konstytucyjnego, Naczelnego Sdu Administracyjnego, profesorowie, notariusze, adwokaci.

 • 2011-02-23 28

  SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX

  Polska Bibliografia Prawnicza

  Opracowana merytorycznie i aktualizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

  Obejmuje zapisy z lat 1976-2011

  Redaktorem naukowym INP PAN jest obecnie prof. dr hab. Ewa towska

  Ukad jest identyczny jak w zbiorach papierowych PAN

  Uytkownik otrzymuje narzdzia wyszukiwania usprawniajce prac

 • 2011