Z2 2013 GioithieuthaycoKVT1 PTIT

Click here to load reader

 • date post

  27-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  342
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Z2 2013 GioithieuthaycoKVT1 PTIT

KHOA VIN THNG HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

KHOA VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

i ng: 40 cn b ging vin trong c 16 ging vin ang hc tp v nghin cu nc ngoi. 3 b mn: Mng vin thngTn hiu v h thngThng tin v tuyn Cc phng th nghim thc hnh: Mng vin thngV tuyn sThng tin quang

Khoa vin thng 1i ng: 11 ging vin trong c 4 ging vin ang hc tp v nghin cu nc ngoi. Cc mn hc: C s k thut mng truyn thngInternet v giao thcQun l mng vin thngBo hiu v iu khin kt niChuyn mng vin thngB mn Mng vin thng

B mn Tn hiu v h thngB mn Thng tin v tuynCC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGCC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

Tr l khoa

KHOA VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

Cho mng cc thy c v hi khoa 20/11