Wijkse Courant week39

of 24 /24
op heel veel artikelen kom naar de winkel of ga naar hema.nl 70% korting opruiming tot wel Orthodontiepraktijk Driebergen, De Lei 45 Driebergen 0343-511711, www.deortho.info Avondspreekuur mogelijk woonboulevardutrecht.com WOONBOULEVARD UTRECHT Maar liefst 60 woonwinkels 7 DAGEN OPEN! Feestelijk openingsweekend Waterliniemuseum Fort bij Vechten www.wijksecourant.nl Woensdag 23 september 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Afgelopen zaterdag stond S.V. Fortissimo in Cothen uitgebreid stil bij het feit dat de vereniging 70 jaar geleden werd opgericht. Het was een feest dat werd gevierd met de leden, sponsors, vrijwilligers en, zoals voorzitter Kees Mocking het uitdrukte , feitelijk de hele bevolking van Cothen. Hij verduidelijkt dit door aan te geven dat heel veel inwoners uit Cothen wel eens te maken hebben gehad met S.V. Fortissimo en dat het dus gewoon een feest is voor het hele dorp. Hij was zichtbaar aangenaam verrast toen Yvette Rieff van de buitenschoolse opvang Partou hem een kunstwerk aanbood waar alle kinderen van de opvang aan hadden meegewerkt. ‘‘Wij zijn de buren van SVF en tonen hiermee onze dankbaarheid voor het feit dat wij met de kinderen altijd gebruik mogen maken van de sportvelden’’, zegt Yvette. Als Mocking het verheugd in ontvangst neemt, laat hij weten het een buitengewoon vriendelijk gebaar te vinden en belooft dat het een ereplaats zal krijgen. ‘‘Dit geeft nog een extra leuk tintje aan het feest’’, besluit hij. Foto: John Beringen Kinderen van BSO Partou maken kunstwerk voor jubilerend SVF SHANTYFESTIVAL TUSSEN RIJN&LEK Zaterdag van 12.45 tot 18.30 uur is het weer feest in de oude binnenstad 10 » ALLERLAATSTE HAVENPRAATJES Elke passant van de Wijkse Haven krijgt te maken met havenmeester Kees Oorschot 20 » Geen nieuwe bezuinigingen nodig Marchal: ‘‘De afgelopen ja- ren hebben we steeds moe- ten vertellen dat we niet om noodzakelijke bezuinigin- gen en lastenverzwaringen heen konden. Voor het eerst sinds jaren stijgen de lasten voor de burger nauwelijks. De stijging bedraagt 1% in- clusief inflatiecorrectie en er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. Bij de kadernota was al verwacht dat de algemene uitkering positief bijgesteld zou gaan worden voor onze gemeente en dit is gebeurd. Daarnaast heeft het ingezette beleid zijn vruchten afgeworpen. Behoedzaamheid blijft wel geboden.’’ De wethouder geeft dan ook aan: ‘‘Met het oog op toe- komst wordt er in de jaren 2016 en 2017 al gespaard voor grootschalige inves- teringen in het onderwijs en de openbare ruimte en wordt er geld apart gehou- den om mogelijke tegenval- lers op te vangen. De inci- dentele voordelen gaan we als buffer voor de komende jaren gebruiken, zodat we wat meer vet op de botten krijgen.’’ Burgemeester Tjapko Pop- pens zegt: ‘‘De maatschappij blijft veranderen en wij ver- anderen mee.’’ Meer op pagina 15 Het college heeft de begroting ‘Samen daadkrachtig verder’ voor 2016 vastgesteld. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting klaar voor vaststelling door de raad, zonder dat er sprake is van bezuinigingen en extra lastenverzwaring. Hans Marchal, wethouder Financiën, is tevreden. Begroting 2016 op orde KLIK & WIN ACTIE Win de cd-box Toppers in Concert 2015 Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Wanwee-club WIJK BIJ DUURSTEDE - In de Wanwee-club, de kinderbij- belclub voor 6- tot 12-jari- gen, horen de kinderen een Bijbelverhaal, waar ze over praten en ze gaan zingen, bidden en knutselen. Kom eenmaal per maand op don- derdag van 16.00 tot 17.00 uur naar het Prinsenhuis, Klooster Leuterstraat 37. In- formatie: fam. Slijkerman, tel. 0343-576946, cateche- [email protected] Verwendag WIJK BIJ DUURSTEDE - Beauty- centrum Annou, Zandweg 39a, doet op 5 oktober mee aan de Look Good... Feel Bet- ter dag! De salon geeft dan gratis verwen-behandelin- gen van 1 uur aan mensen die kanker hebben. Koop bij de salon een cadeaubon voor 25 euro. Zie www. beautycentrumannou.nl Theater WIJK BIJ DUURSTEDE - In het Calypso Theater, Markt 4, is op vrijdag 25 september vanaf 20.30 uur ‘De beker van Dorestad’ te zien, een muzikale vertelling. De voorstelling gaat over de kracht van geloven uit vrije keuze. Zie www.zininwijk- bijduurstede.nl Orgelklanken WIJK BIJ DUURSTEDE - Het laatste orgelconcert van dit seizoen op de historische orgels van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede heeft als thema: ‘‘Vocale en instru- mentale muziek rondom Sweelinck.’’ Organist is Pim Schipper, de vaste organist van de Grote Kerk. Mede- werking verleent project- koor Adveniat Musica onder leiding van dirigent Rienk Bakker. Het concert vindt plaats in donderdag 1 oktober, vanaf 20.15 uur. Kaartjes kosten 5 euro. CDA-overleg COTHEN - Op maandag 28 september, vanaf 20.00 uur houdt de CDA-raadsfractie openbaar fractieberaad in Dorpshuis ‘De Toekomst’, Prinsenplein 3 in Lang- broek. De CDA fractie bespreekt de onderwerpen, die op de agenda staan voor de raads- vergadering van dinsdag 6 oktober. Op de agenda staat onder meer een voorbespre- king van de begroting 2016 - 2019. Verder komen diverse ac- tuele onderwerpen aan de orde. Bezoekers kunnen ook onderwerpen aan de orde stellen. Minder misdrijven in Wijk WIJK BIJ DUURSTEDE - Het to- taal aantal misdrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede is in de eerste zes maanden van 2015 met 11 % gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014: van 287 naar 255. Een in het oog springende daler is het aan- tal geweldsmisdrijven: dat daalde van 26 naar 16. Het aantal woninginbra- ken daalde van 25 naar 22. ‘‘Dat aantal is -afgezet tegen het aantal inwoners en ver- geleken met de regio- vrij laag, maar voor degenen die slachtoffer zijn van een wo- ninginbraak is het altijd een bijzonder ingrijpende ge- beurtenis’’ stelt burgemees- ter Poppens. Daarnaast is er een daling van het aantal vernielingen: van 50 naar 38. Toch wezen niet alle pijlen de goede kant op. De stijging van het aan- tal autokraken is al sinds eind 2013 waarneembaar in de gemeente. Burge- meester Tjapko Poppens vertelt: ‘‘Een deel van deze autokraken vond plaats bij kinderdagverblijven, vooral op het moment dat ouders hun kinderen ophaalden. Ouders denken ‘‘zo terug’’ te zijn en nemen dan de lap- top of losse navigatie niet mee naar binnen als ze hun kind ophalen. Maar een au- tokraak kan in vijf seconden gepleegd worden. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de auto!’’, zegt de burgemeester. Het aantal fietsdiefstallen in Wijk bij Duurstede steeg in het eerste halfjaar van 2015 met 11 naar 29 stuks. Dit sluit aan bij een regionale trend. De oorzaak daarvan is nog niet helder. Overleg SP WIJK BIJ DUURSTEDE - De SP- raadsfractie bereidt zich in een openbare vergadering voor op de komende raads- en commissievergaderin- gen. Op de agenda staat de huisvesting van de basis- scholen. Op 6 oktober star- ten de vergaderingen over de meerjarenbegroting en op 7 oktober wordt de raad bijgepraat over ontwikke- ling rond het zwembad. De fractie komt bijeen op don- derdag 24 september om 20.00 uur in de fractielees- kamer van het gemeente- huis, ingang Steenstraat.

Embed Size (px)

description

Wijkse Courant

Transcript of Wijkse Courant week39

 • op heel veel artikelenkom naar de winkel of ga naar hema.nl

  70%korting

  opruiming tot welOrthodontiepraktijk Driebergen, De Lei 45

  Driebergen 0343-511711, www.deortho.infoAvondspreekuur

  mogelijk

  woonboulevardutrecht.com

  WOONBOULEVARDUTRECHT

  Maar liefst 60 woonwinkels

  7 DAGENOPEN!Feestelijk

  openingsweekendWaterliniemuseumFort bij Vechten

  www.wijksecourant.nlWoensdag 23 september 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Afgelopen zaterdag stond S.V. Fortissimo in Cothen uitgebreid stil bij het feit dat de vereniging 70 jaar geleden werd opgericht. Het was een feest dat werd gevierd met de leden, sponsors, vrijwilligers en, zoals voorzitter Kees Mocking het uitdrukte , feitelijk de hele bevolking van Cothen. Hij verduidelijkt dit door aan te geven dat heel veel inwoners uit Cothen wel eens te maken hebben gehad met S.V. Fortissimo en dat het dus gewoon een feest is voor het hele dorp. Hij was zichtbaar aangenaam verrast toen Yvette Rieff van de

  buitenschoolse opvang Partou hem een kunstwerk aanbood waar alle kinderen van de opvang aan hadden meegewerkt. Wij zijn de buren van SVF en tonen hiermee onze dankbaarheid voor het feit dat wij met de kinderen altijd gebruik mogen maken van de sportvelden, zegt Yvette. Als Mocking het verheugd in ontvangst neemt, laat hij weten het een buitengewoon vriendelijk gebaar te vinden en belooft dat het een ereplaats zal krijgen. Dit geeft nog een extra leuk tintje aan het feest, besluit hij. Foto: John Beringen

  Kinderen van BSO Partou maken kunstwerk voor jubilerend SVF

  SHANTYFESTIVAL TUSSEN RIJN&LEKZaterdag van 12.45 tot 18.30 uur is het weer feest in de oude binnenstad

  10

  ALLERLAATSTE HAVENPRAATJESElke passant van de Wijkse Haven krijgt te maken met havenmeester Kees Oorschot

  20Geen nieuwe bezuinigingen nodig

  Marchal: De afgelopen ja-ren hebben we steeds moe-ten vertellen dat we niet om noodzakelijke bezuinigin-gen en lastenverzwaringen heen konden. Voor het eerst sinds jaren stijgen de lasten voor de burger nauwelijks. De stijging bedraagt 1% in-clusief infl atiecorrectie en er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig. Bij de kadernota was al verwacht dat de algemene uitkering positief bijgesteld zou gaan worden voor onze gemeente en dit is gebeurd. Daarnaast heeft het ingezette beleid zijn vruchten afgeworpen. Behoedzaamheid blijft wel geboden.

  De wethouder geeft dan ook aan: Met het oog op toe-komst wordt er in de jaren 2016 en 2017 al gespaard voor grootschalige inves-teringen in het onderwijs en de openbare ruimte en wordt er geld apart gehou-den om mogelijke tegenval-lers op te vangen. De inci-dentele voordelen gaan we als buffer voor de komende jaren gebruiken, zodat we wat meer vet op de botten krijgen.Burgemeester Tjapko Pop-pens zegt: De maatschappij blijft veranderen en wij ver-anderen mee.

  Meer op pagina 15

  Het college heeft de begroting Samen daadkrachtig verder voor 2016 vastgesteld. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting klaar voor vaststelling door de raad, zonder dat er sprake is van bezuinigingen en extra lastenverzwaring. Hans Marchal, wethouder Financin, is tevreden.

  Begroting 2016 op orde

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de cd-boxToppers in Concert 2015Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Wanwee-clubWijk bij DuursteDe - In de Wanwee-club, de kinderbij-belclub voor 6- tot 12-jari-gen, horen de kinderen een Bijbelverhaal, waar ze over praten en ze gaan zingen, bidden en knutselen. Kom eenmaal per maand op don-derdag van 16.00 tot 17.00 uur naar het Prinsenhuis, Klooster Leuterstraat 37. In-formatie: fam. Slijkerman, tel. 0343-576946, [email protected]

  VerwendagWijk bij DuursteDe - Beauty-centrum Annou, Zandweg 39a, doet op 5 oktober mee aan de Look Good... Feel Bet-ter dag! De salon geeft dan gratis verwen-behandelin-gen van 1 uur aan mensen die kanker hebben. Koop bij de salon een cadeaubon voor 25 euro. Zie www.beautycentrumannou.nl

  TheaterWijk bij DuursteDe - In het Calypso Theater, Markt 4, is op vrijdag 25 september vanaf 20.30 uur De beker van Dorestad te zien, een muzikale vertelling. De voorstelling gaat over de kracht van geloven uit vrije keuze. Zie www.zininwijk-bijduurstede.nl

  Orgelklanken Wijk bij DuursteDe - Het laatste orgelconcert van dit seizoen op de historische orgels van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede heeft als thema: Vocale en instru-mentale muziek rondom Sweelinck. Organist is Pim Schipper, de vaste organist van de Grote Kerk. Mede-werking verleent project-koor Adveniat Musica onder leiding van dirigent Rienk Bakker. Het concert vindt plaats in donderdag 1 oktober, vanaf 20.15 uur. Kaartjes kosten 5 euro.

  CDA-overlegCothen - Op maandag 28 september, vanaf 20.00 uur houdt de CDA-raadsfractie openbaar fractieberaad in Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3 in Lang-broek. De CDA fractie bespreekt de onderwerpen, die op de agenda staan voor de raads-vergadering van dinsdag 6 oktober. Op de agenda staat onder meer een voorbespre-king van de begroting 2016 - 2019.Verder komen diverse ac-tuele onderwerpen aan de orde. Bezoekers kunnen ook onderwerpen aan de orde stellen.

  Minder misdrijven in WijkWijk bij DuursteDe - Het to-taal aantal misdrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede is in de eerste zes maanden van 2015 met 11 % gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014: van 287 naar 255. Een in het oog springende daler is het aan-tal geweldsmisdrijven: dat daalde van 26 naar 16. Het aantal woninginbra-ken daalde van 25 naar 22. Dat aantal is -afgezet tegen het aantal inwoners en ver-geleken met de regio- vrij laag, maar voor degenen die slachtoffer zijn van een wo-

  ninginbraak is het altijd een bijzonder ingrijpende ge-beurtenis stelt burgemees-ter Poppens. Daarnaast is er een daling van het aantal vernielingen: van 50 naar 38. Toch wezen niet alle pijlen de goede kant op. De stijging van het aan-tal autokraken is al sinds eind 2013 waarneembaar in de gemeente. Burge-meester Tjapko Poppens vertelt: Een deel van deze autokraken vond plaats bij kinderdagverblijven, vooral op het moment dat ouders

  hun kinderen ophaalden. Ouders denken zo terug te zijn en nemen dan de lap-top of losse navigatie niet mee naar binnen als ze hun kind ophalen. Maar een au-tokraak kan in vijf seconden gepleegd worden. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de auto!, zegt de burgemeester. Het aantal fietsdiefstallen in Wijk bij Duurstede steeg in het eerste halfjaar van 2015 met 11 naar 29 stuks. Dit sluit aan bij een regionale trend. De oorzaak daarvan is nog niet helder.

  Overleg SPWijk bij DuursteDe - De SP-raadsfractie bereidt zich in een openbare vergadering voor op de komende raads- en commissievergaderin-gen. Op de agenda staat de huisvesting van de basis-scholen. Op 6 oktober star-ten de vergaderingen over de meerjarenbegroting en op 7 oktober wordt de raad bijgepraat over ontwikke-ling rond het zwembad. De fractie komt bijeen op don-derdag 24 september om 20.00 uur in de fractielees-kamer van het gemeente-huis, ingang Steenstraat.

 • Elk seizoen volop genieten van uw tuin. Het kan!

  Het creren van mooie plekken waar zowel de natuur als de mens bij floreert

  Van DijkTuinen BV Werkhovenseweg 11, WerkhovenTelefoon: 0343-552284 E-mail: [email protected]

  Heeft u deze zomer ook zo veel plezier van uw tuin gehad?U heeft misschien wel onder uw veranda of schaduwdoek heerlijk gerelaxt en buiten gegeten. De beelden van buiten genieten in uw tuin blijven ook in de herfst en winter in uw geheugen hangen en verhogen uw woonplezier. Wilt u deze ervaring ook beleven of valt hieraan nog iets te verbeteren kom dan naar onze tuinadviesdagen. De tuinadviseurs van van Dijk Tuinen staan voor u klaar om u te informeren over de mogelijkheden.

  Kom naar onze

  tuinadviesdagen!

  26 en 27 september

  10.00 tot 16.00

  www.vandijktuinen.nl

  Volg ons ook op

  APK Keuringen Bandenservice Aircoservice Schadereparaties Uitlijnen

  Broekweg 3a Wijk bij Duurstede 0343 - 571627 www.garagemiltenburg.nl

  Schadereparaties

  Broekweg 3a Wijk bij Duurstede 0343 - 571627 www.garagemiltenburg.nl

  Andr Smit Stoffering

  vloerbedekking gordijnen meubelstoffering

  Bezoek de showroomZaterdag geopend van 10.00 - 16.00 uurOverige dagen op [email protected] www.andresmitstoffering.nlT: 06 4801 4609

  BH'S VERKOPENIS ONS VAK !

  KENNIS, SERVICE ENKWALITEIT

  DE GROOTSTE LINGERIESPECIAALZAAKVAN MIDDEN-NEDERLAND SINDS 1996

  Emmaplein 5-11, 3701 DK Zeist030-6916249

  WWW.ANNAVANDORP.COM

  Voor aankoop bestaande bouw en nieuwbouw! Nu oversluiten kan veel geld besparen!

  Bel voor een vrijblijvend en gratis orinterend gesprek. Telefoon 0343 - 760016

  Oeverstraat 4, 3961 AN Wijk bij Duurstede www.hypotheekshop.nl/wijk-bij-duurstede

  5 jaar vast 2,0%

  10 jaar vast 2,25%

  15 jaar vast 2,7%

  20 jaar vast 2,7%

  30 jaar vast 3,2%

  Tarieven per heden, op basis van annuteiten en NHG

  Opgave onder voorbehoud rentewijziging

  Wij zijn een klein landelijk erkend installatiebedrijf. Onze werkzaamheden bestaan uit de aanleg alsmede het onderhoud van en reparaties aan moderne gasapparatuur en cv installaties, overwegend in de particuliere sector.

  Ter versterking van onze afdeling onderhoud en service zijn wij op zoek naar een ervaren

  CV ONDERHOUDSMONTEUR

  Voor deze functie denken wij aan iemand die:

  Werkzaam is in de installatietechniek Bekend is met moderne gasapparatuur zoals cv ketels, combiketels en

  warmwaterapparatuur Relevante werkervaring heeft in de installatietechniek Kennis heeft van meet- en regeltechniek Na een korte inwerkperiode geheel zelfstandig kan werken In het bezit is van rijbewijs B/E Goede contactuele eigenschappen heeft Flexibel is ten aanzien van werk en werktijden Betrokkenheid en een taak- en oplossingsgerichte instelling heeft Bereid is om storingsdiensten te draaien Netheid, nauwkeurigheid en zelfstandigheid zijn een pr

  Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact op met dhr. J.F. van Merkestein nemen via 0344-691212 of reageren via een e-mail naar [email protected]

  Wijkse CourantMaken we samen!

  WIJHIERVANWijkse Courant

  Wijkse Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.wijksecourant.nl

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 2

 • L ammersAutorijschoolUW RIJSCHOOL VOOR WIJK BIJ DUURSTEDE EN OMGEVING

  Ook steunlessenen faalangst training

  Vanaf 16,5 jaar!

  06 - 54 31 25 21 | www.rijschoollammers.nl

  UW RIJSCHOOL VOOR WIJK BIJ DUURSTEDE EN OMGEVING

  Ook steunlessenen faalangst training

  Vanaf 16,5 jaar!

  06 - 54 31 25 21 | www.rijschoollammers.nl

  25jaar

  ervaring

  GRATISPROEFLES

  34,00 per les

  Voorgoed van uw vetrolletjes af!

  VEILIG BLIJVEND VERJONGENDPompmolenlaan 19-A 3447 GK Woerden 0348-409199 0348-409199 [email protected] nessebodylineclinic.nl www. nessebodylineclinic.nl

  geen operatiegeen operatie geen littekensgeen littekens geen injectiesgeen injecties mooi resultaatmooi resultaat veilig en blijvendveilig en blijvend geen herstelperiodegeen herstelperiode

  Voor Na

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 3

  Contactgegevens redactieEssenkade 2, 3992 AA HoutenT 088 01 30381E [email protected] www.wijksecourant.nlTwitter: @WijkseCourantFacebook.com/WijkseCourant

  Commercieel DirecteurDirk RendersE [email protected]

  EindredactieRen Borkent / Carolien PaasmanT 088 01 30376T 06 52601952

  Chef regioredactieJan van Es E. [email protected]

  BezorgklachtenI www.wijksecourant/serviceT (0900) 424 57 26

  AdvertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-

  mogelijkheden neemt u contact op met uw accountmanager of bel met 088 013 9984. Of mail naar [email protected]

  FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

  DrukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

  Wijkse Courant is een uitgave vanWegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV. Wegener Media BV

  VVV-agenda

  Elke zaterdag en zondag om 13.30 uur Vaart met de Krommerijnder naar Cothen en terug. Vertrek vanaf de Blauwe Pannen, Wijk bij Duurstede. Info en kaartverkoop VVV Wijk bij Duurstede, 0343-575995.Maandagmiddag (13.30 15.30 uur) en woens-dagochtend openstelling Grote Kerk aan de MarktVrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september Lekkodagen: histori-sche sleepboten in de stadshaven van Wijk bij Duurstede met allerlei activiteitenZaterdag 26 septemberShantyfestival: met optredens van diverse koren in de historische binnenstad.t/m 6 januari 2016 Expositie Museum Dorestad: Achter slot en grendel - de ontwikkeling van de sleutel. Zolang als er bezittingen zijn, is de mens geneigd die veilig op te bergen. Kostbaarheden kun-nen verstopt worden, of opgeborgen in een kist of in een afsluitbare ruimte. Vooral kostbare handels-producten moesten veilig opgeborgen worden, het liefst achter slot en grendel. Daardoor zijn er in de handelsplaats Dorestad veel sleutels gevonden. Vanaf deze zomer exposeert Museum Dorestad een bijzondere collectie sleutels vanaf de Romeinse tijd tot aan het einde van de middeleeu-wen. De tentoonstelling geeft een unieke kijk op de technische en esthe-tische ontwikkeling van de sleutel. Muntstraat 42, Museum Dorestad is geopend van dinsdag t/m zondag 13.30 - 17.00 uur.

  Zorg cafWIjk BIj DuuRsTEDE - Zorg bij Duurstede houdt op 30 september weer het zorg caf, de netwerkbijeen-komst voor professionals in zorg en welzijn. De bijeenkomst begint om 09.00 uur in De Graan-schuur, Dijkstraat 29, Wijk bij Duurstede. De toegang is gratis, van tevoren aanmelden op www.zorgbijduurstede.nl

  Alexander Heimel wint de prijsvraag van Museum Dorestad en is zichtbaar verheugd met de prijs

  Donderbus levert een boek opTijdens Kleurrijk Wijk schreef Museum Do-restad een prijsvraag uit waarbij bezoekers mochten raden wat een bij die gelegenheid tentoongesteld voorwerp voorstelde. De winnaar was Alexander Heimel die met zijn antwoord een handkanon het meest in de buurt kwam bij de officile benaming: donderbus.

  door John Beringen

  WIjk BIj DuuRsTEDE - Zicht-baar verheugd neemt Alexander het boek De Vikingtijd in ontvangst, uit handen van de schrijver ervan, historicus en con-servator Luit van der Tuuk. Bij een donderbus denk je in eerste instantie aan een geweer waarvan de loop aan het einde wijder wordt, maar ik zag meteen dat het een oud vuurwapen moest zijn, zegt hij. Luit knikt bevesti-gend: Het woord oud is hierop absoluut van toepas-sing want dit wapen dateert uit de 16e eeuw. Museum Dorestad bezit vier van deze donderbussen waarvan er drie in de jaren 40 uit de

  slotgracht zijn gevist. Op spijtige toon voegt hij er aan toe dat er in de afgelopen jaren in den lande beslist meer van deze donderbus-sen zullen zijn gevonden, maar dat die allemaal zijn

  afgevoerd als oud schroot. Men schoot met loden ko-gels die werden gegoten in een speciale mal die in een soort tang was aangebracht, gaat hij verder. Verder zie je nog een bevestigings-

  punt aan de loop waarmee de donderbus op een statief werd gemonteerd. Dat was noodzaak want de terugslag moet enorm zijn geweest. De donderbus is te bezich-tigen tijdens de expositie

  Achter slot en grendel waarin de geschiedenis van sloten en sleutels wordt weergegeven. Die loopt tot 6 januari. Meer informatie: [email protected] of tel. 0343-571448.

  Luit van der Tuuk (l) en Alexander Heimel. Voor hen op tafel de donderbus.Foto: John Beringen

  ColofonCheque van VkV voor hospiceWIjk BIj DuuRsTEDE - Vorige week opende VKV Renault officieel de deuren van het nieuwe pand aan de Graaf van Lynden van Sanden-burgweg. Het bedrijf vroeg de genodigden om in plaats van een cadeau te geven, een donatie te doen aan Hospice Duurstede. Hier kunnen inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede in alle rust afscheid nemen van hun naasten en van het le-ven. Het bedrijf is bijna 90 jaar gevestigd in Wijk bij Duur-stede en heeft diepe wortels in de Wijkse gemeenschap. Het was dus vanzelfspre-kend voor de directie om te

  kiezen voor een lokaal doel. Meer giften zijn welkom op rekeningnummer NL-

  73RABO.011.1828.392 t.n.v. Hospice Duurstede onder vermelding van donatie.

  Bij de overhandiging van de cheque van VKV Renault Wijk bij Duurstede aan Hospice Duurstede.

 • Voor onze laatste

  berichten: zie

  GemWbDuurstede

  op Twitter.

  Woensdag 23 september 2015

  Gemeentehuis

  Bezoekadres:

  Karel de Grotestraat 30

  Postadres:

  Postbus 83

  3960 BB Wijk bij Duurstede.

  Telefoon: 595595

  Fax: 595599

  Website: www.wijkbijduurstede.nl

  E-mail: [email protected]

  Openingstijden:

  Melden bij receptie.

  Maandag 08.30 uur tot 12.30 uur

  Dinsdag 08.30 uur tot 12.30 uur

  Woensdag 08.30 uur tot 19.00 uur

  Donderdag 08.30 uur tot 12.30 uur

  Vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur

  Calamiteitennummer:

  Buiten kantooruren

  Telefoon: 06-53219128

  Gemeentewerkplaats:

  Middelweg Oost 1

  Telefoon: 595600

  Maandag t/m zaterdag

  van 09.00 tot 12.00 uur

  Spoedlijn huisartsen:

  Telefoon: 576363

  Agenda voor de openbare voorbespre-kingen en raadsvergadering van dins-dag 29 september 2015 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

  VOORBESPREKINGEN van 19.30 tot 20.45 uur Huisvestings-

  plan (IHP) Onderwijs 2015-2030 (ver-volg voorbespreking 21 april jl.)

  van 20.45 tot 21.45 uur Toelichting strategie organisatieontwikkelingen (inclusief regiegemeente)

  van 20.45 tot 21.45 uur Gemeen-schappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI), toelichting op diverse stukken

  Pauze, 21.45 - 22.00 uurRAADSVERGADERING, start om 22.00 uur en rond 23.15 uur is de eind-tijd geplandDe volgende onderwerpen zijn in de-ze raadsvergadering in ieder geval aan de orde:

  Wijziging gemeenschappelijke rege-ling Belastingsamenwerking Rivieren-land (BSR)

  Bestemmingsplan Buitengebied, Nachtdijk 5

  Verslag vergadering gemeenteraad 8 september 2015

  Voor de inhoud van de onderwerpen, kunt u terecht op www.wijkbijduur-stede.nl/bestuur&organisatie/gemeen-teraadAls u wilt inspreken of nadere vragen hebt, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier mevrouw drs. Marcella van Esterik (tel. 595584 of [email protected]). Het inspreken is altijd aan het begin van de betreffende vergadering. Dus als u inspreekt bij een voorbespreking, dan is dat direct aan het begin van die voorbespreking. Bij een raadsvergadering inspreken, is altijd aan het begin van de raadsvergadering.

  Avond van de raad

  Bekendmakingen

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

  Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken be-kend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  WABO nummer : 20152013Voor : bouwen van patiobungalowLocatie : Riederwaard 23, (3945 HE) CothenDatum ontvangst : 15 september 2015

  WABO nummer : 2015202Voor : bouwen van patiobungalowLocatie : Riederwaard 23, (3945 HE) CothenDatum ontvangst : 15 september 2015

  WABO nummer : 2015201Voor : uitbreiding terras woningLocatie : Promenade 4, (3962 HC) Wijk bij DuurstedeDatum ontvangst : 11 september 2015

  WABO nummer : 2015199Voor : aanpassen van in-/uitritLocatie : Rijndijk 5, (3962 MX) Wijk bij DuurstedeDatum ontvangst : 11 september 2015

  Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. De bijbehorende stukken kunnen later op afspraak worden ingezien, waar-op een zienswijze of bezwaarschrift kan worden ingediend.

  Kennisgeving verlenging beslistermijnBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te ver-lengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor : Project Aanvraag bijgebouw bestaande uit de activiteiten uitvoeren van een werk

  bouwen van een bouwwerk [art. 2.1.1.a]Locatie : Wijkersloot 27, (3961 MN) Wijk bij Duurstede

  Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 oktober 2015.

  Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend:WABO nummer : 2015165Voor : herbouwen van de Jumbo en WelkoopLocatie : Langbroekseweg 3, (3962 EH) Wijk bij DuurstedeVerzenddatum : 15 september 2015

  WABO nummer : 2015094Voor : splitsen van woningLocatie : Langbroekseweg 4 en 4b, (3962 EH) Wijk bij

  DuurstedeVerzenddatum : 17 september 2015

  WABO nummer : 2015192Voor : aanpassen van bergingLocatie : Langs de Wal 2, (3961 AB) Wijk bij DuurstedeVerzenddatum : 17 september 2015

  De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending gedurende zes weken worden ingezien in het ge-meentehuis. Dit kan uitsluitend na telefonische afspraak via 0343-595595.

  BezwaarBelanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-recht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duide-lijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, geda-teerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bedrijfsvoering, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

  Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op.Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedei-send zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

  Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar onder de kop Documenten en publicaties/brochures de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid te vinden is.

  Kennisgeving Mobiele breken Van de Kraats en Bouw B.V. meldt bouw- en sloopafval met behulp van een mobiele puinbreker te gaan verwerken op het perceel Rijn-

  Tijdelijke verkeersmaatregelen werk in uitvoeringWegafsluiting N229 Geerweg, N229 Romeinenbaan, gedeelte-lijk N229 Kortland, gedeeltelijk Hordenweg - maandag 28 t/m woensdag 30 september 2015In verband met het vervangen van de asfaltdeklaag worden de bovengenoem-de wegen gefaseerd volledig afgesloten voor alle verkeer. Er zal asfalt worden gefreesd en daaropvolgend zal er een nieuwe asfaltlaag worden aangebracht. Na afronding van de werkzaamheden kunnen de wegen naar verwachting weer 15 jaar mee. Tevens wordt de weg-markering volledig conform de nieuwe geldende richtlijnen aangebracht.

  Ter plaatse zullen wegomleidingen wor-den aangebracht. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd overdag, maar ook in de nacht. Openbaar ver-voer wordt omgeleid en kan enige ver-traging oplopen. De werkzaamheden veroorzaken zeer grote overlast en er is ook een langere reistijd. Houd u hier rekening mee! Wij raden u dan ook aan om eventueel eerder van huis te ver-trekken en de omleiding te volgen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Op de web-site onder de nieuwsberichten vindt u eveneens een plattegrond.

  Nieuws op de website Op vrijdag 25 september 2015

  organiseert de gemeente samen met de Adviesgroep van de Wijkse Werkplaats een werkgeversbij-eenkomst in het gemeentehuis. Hierbij ligt de nadruk op informatie over de Participatiewet in de dage-lijkse praktijk van werkgevers en de vorming van het Verbond van Wijk. U leest er meer over op onze web-site.

  Zaterdag 26 september vindt het jaarlijkse Shantyfestival plaats in de binnenstad van Wijk bij Duurste-de. Zoals bekend is er rond de bin-nenstad altijd een tekort aan par-keerplaatsen. Dit jaar wordt er tij-dens het festival een proef gedaan met het beschikbaar stellen van ex-tra plaatsen op loopafstand van de binnenstad. U leest er alles over op onze website onder de nieuwsbe-richten.

  De Wijkse binnenstad als aantrekke-lijke plek om te winkelen, recreren, wonen en werken. Hoe kunnen we

  dat vormgeven? Wat is onderschei-dend aan onze binnenstad? En hoe kunnen we dit samen op korte en lange termijn realiseren? Op maan-dagavond 12 oktober is er een interactieve bijeenkomst over bovenstaande themas: De Kracht van de Binnenstad.U kunt zich aanmelden voor de bij-eenkomst door een email te sturen naar: [email protected] Lees meer op onze website.

  Woensdagavond 23 septemberom 19.00 uur organiseren stichting Binding, Quarijn en de gemeente Wijk bij Duurstede een bijeen-komst over dementie. Mensen met dementie, hun mantelzorgers, (overige) familieleden en verdere ge-interesseerden vragen we om mee te denken over hoe mensen met dementie zo lang mogelijk op een voor hen prettige manier een rol kunnen blijven spelen in hun eigen leefomgeving. Meer informatie op onze website.

 • Vervolg Bekendmakingendijk 5, (3962 MX) te Wijk bij Duurstede. Dit afval is afkomstig vande gesloopte opstallen ter plaatse. De verwachte uitvoeringsduur vande voorgenomen werkzaamheden bedraagt 1 werkdag (van 7.00 uurtot 19.00 uur). De werkzaamheden vinden plaats in de periode tus-sen eind september en december 2015.

  Tijdelijke verkeersmaatregelenbij evenementen

  Lekkodagen 26 en 27 september 2015Stopverbod en 30km/h zone op Havenweg i.v.m. Lekkodagen op za-terdag 26 en zondag 27 september. Om het verkeer en het parke-ren rondom de stadshaven tijdens de Lekkodagen in goede banen teleiden geldt er op de Ring (Rijndijk, Havenweg en Lekdijk Oost) een30km zone en worden er diverse stopverboden ingesteld. Op de Ha-venweg wordt een gescheiden vrij voetpad gemaakt met behulp vanafzethekken zodat bezoekers aan de Lekkodagen veilig van de his-torische binnenstad naar de oude stadshaven van Wijk bij Duurste-

  de en visa versa kunnen lopen. De organisatie ziet erop toe dat hetoverige verkeer minimale hinder van dit evenement zal ondervinden.Meer info: www.lekkodagen.nl

  Afsluiting binnenstad i.v.m. Shantyfestival Rijn en Lekop zaterdag 26 september 2015I.v.m. het 13e Shantyfestival in de binnenstad van Wijk bij Duurste-de wordt op zaterdag 26 september de binnenstad (Veldpoortstraat,Markt, Maleborduurstraat, Peperstraat en Klooster Leuterstraat) enhet terrein voor de Veldpoortbrug (weggedeelte Singel) vanaf 11.00uur afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. De Marktdient zaterdagochtend vanaf 07.00 uur autovrij te zijn. De wegsleep-regeling is dan ook van kracht. Uiteraard dienen de Veldpoortstraat,Maleborduurstraat, Peperstraat en Klooster Leuterstraat ook die da-gen geheel vrij te zijn van autos en/of containers. Ook de Haven-weg, Oeverstraat, Dijkstraat en het Bemmelsdijkje zijn aangewezenals voetgangersgebied. Het doel van de afsluiting is om het risico opverkeershinder zoveel mogelijk weg te nemen.In combinatie met de bovengenoemde afsluitingen wordt het nrich-

  tingsverkeer op deAchterstraat, Klooster Leuterstraat, Muntstraat enLangs deWal (gedeeltelijk tussen de Muntstraat en Volderstraat) op-geheven, zodat alle parkeerplaatsen voor vergunninghouders tijdenshet festival altijd bereikbaar blijven.Vergunninghouders kunnen via deAchterstraat (Apostelpad) de binnenstad uit.Het Kokkestraatje wordtbereikbaar gemaakt voor vergunninghouders via de Rijnstraat. DeVol-derstraat is tijdens het evenement een doodlopende straat (net alstijdens de weekmarkt).Om het parkeren rondom de binnenstad in goede banen te leidenwordt de maximale parkeerduur op het Walplantsoen vanaf 13.00uur opgeheven. De organisatie ziet erop toe dat het overige verkeerminimale hinder van dit evenement zal ondervinden. Meer informa-tie is te vinden op www.shantyfestivalwijk.nl.Experiment parkerenBoterslootweg tijdens Shanty Fes-tivalTijdens het evenement Shanty Festival vindt een proef plaats met par-keren op de Boterslootweg. Bezoekers dienen de P-route en aan-wijzingen van de parkeerwachters te volgen. Looptijd tot het evene-mententerrein in de binnenstad bedraagt tussen de 10 en 15 minuten.

 • Toe aan een nieuw meubel? Dat komt mooi uit, want uw oude meubel is nu geld waard!* Koopt u een nieuw meubel? Neem dan een foto van uw huidige meubel mee, wij geven u een aantrekkelijke inruilpremie.

  U happy, zij Heppie! Alle oude meubels worden verzameld en geveild. De opbrengst schenkt Eijerkamp aan Hotel Hep-pie; een bijzondere plek waar kinderen uit heel Nederland die om wat voor redenen dan ook niet onbezorgd kind kunnen zijn, even heerlijk kunnen ontspannen en spelen. Kijk voor meer informatie op eijerkamp.nl/Heppie

  Inruilen is goed voor uw portemonnee, het milieu en u steunt een prachtig goed doel!

  *Bij aankoop vanaf 1000,- niet geldig i.c.m. acties en aan-biedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m zondag 4 oktober 2015.

  Zitbank Felinio van Movani met verstelbare rug in diverse afmetingen en kleuren. Als 2-zitsbank als getoond, 184 cm, in diverse kleuren leder Bonanza van 2299.- voor 1899.-

  400.-voordeel

  SINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPEN

  THUIS BEGINT BIJ

  Eijerkamp elke zondag om 18.30 uur in het inspirerende woonprogramma vtwonen op SBS6.

  Eijerkamp Veenendaal | wonen, slapen & designEinsteinstraat 1 | direct aan de A12, afslag 23A Veenendaal is zondag altijd gesloten.

  Eijerkamp Zutphen | wonen, slapen & designGerritsenweg 11 | T 0575 - 583600Elke zondag open (11.00-17.00)

  2-zitsbank als getoond, 184 cm, in diverse kleuren leder Bonanza

  Eijerkamp elke zondag om 18.30 uur in het inspirerende woonprogramma vtwonen op SBS6.

  weer verliefd

  op je huis!

  Inruilweken bij Eijerkamp VeenendaalTot 500.- inruilpremie op uw oude meubel!

  WIJHIERVANWijkse Courant

  Wijkse Courantmaken we samen!

  Wijkse Courant staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.wijksecourant.nl

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 6

  Emmers vol verse bloemen in alle kleuren en vormen. Eddie Drost: Het is altijd plezierig om op de Wijkse markt te komen. Foto: John Beringen

  Een gezellig volk dat van bloemen houdt

  WIJK BIJ DUURSTEDE - Sinds 42 jaar staat Eddie Drost met bloemen op de markt. John Beringen keek achter de toonbank en informeerde hoe het is om handel te drij-ven in een tijd dat de crisis nog steeds voelbaar is.Van de crisis heb ik niet zo-veel gemerkt, vertelt Eddie. Enerzijds doordat Wijkena-ren duidelijk van bloemen houden en anderzijds door-dat ik met scherpe prijzen werk. Hij wijst op zijn assorti-ment: Zeg nou zelf: drie bossen bloemen voor 5 euro en 20 roosjes voor 3 euro.

  Daar kun je je toch geen buil aan vallen? Opgewekt gaat hij verder: Ik kom hier al vanaf 1973 en heb Wijk bij Duurstede in die tijd natuurlijk behoorlijk zien veranderen, maar n ding is het zelfde gebleven: het Wijkse publiek; altijd even leuk. Ik kom hier ie-dere woensdag met plezier naar toe. En dat zeg ik niet omdat ik hier goede zaken doe, maar je treft hier nou eenmaal een heel gezellig volk aan. Maar om terug te komen op de crisis: consumenten hebben daar natuurlijk het

  nodige van gemerkt en zijn ongetwijfeld wat meer op hun uitgaven gaan letten; dat valt niet te ontkennen. Maar een bloemetje hoort er -zeker in Wijk- gewoon bij. Een klant laat weten 20 ro-zen te willen hebben. Heb je soms iets goed te maken? informeert Eddie als hij het gevraagde overhandigt. De man ontkent het grinnikend om vervolgens met een vro-lijk Tot ziens maar weer weg te wandelen. Kijk, dat bedoel ik nou, laat Eddie weten. Hier vind je nog de ouderwetse hu-mor.

  Achter de toonbank

 • goeddoenmetjeoudeschoen.nl

  MEER SCHOENEN = MEER KORTING

  Verzamel je

  oude schoenen

  Shop met korting

  bij alle deelnemende

  winkels en webshops!

  oude schoenenLever deze in bij nvan de winkels van Dolcis, Scapino,

  Aktiesport of Perry

  winkels en webshops!

  Aktiesport of Perry

  Per ingeleverd paar oude schoenen ontvang je

  een kortingsbon t.w.v. 10,-*

  PER PAAROUDE SCHOENEN*

  14 t/m 27 september 2015

  bij alle deelnemende

  winkels en webshops!

  JE STEUNTTEVENS

  *Kijk voor de voorwaarden op goeddoenmetjeoudeschoen.nl

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 7

  Hoofdprijs voor ShoebyWijk bij DuursteDe - Shoeby is de Beste Winkelketen en Webshop van Nederland, in de categorie damesmode. In de ABN Amro Retailer of the Year competitie zijn diverse prijzen te winnen, zoals voor Beste Winkelke-ten, Beste Start-up en Beste Cross Channel. De consu-ment bepaalt de lijst van

  genomineerden door deel-name aan verkiezingen. Op basis van de stem van ruim 296.000 consumen-ten, die keus hadden uit het beoordelen van meer dan 400 retailers, had Shoeby haar nominatie verworven. Shoeby heeft ook een vesti-ging in Wijk bij Duurstede, aan de Zandweg 7.

  slootfood aan de kromme rijnCothen - SlootFood is een buitenfestijn op het overdek-te terras van de Pronckheer in Cothen, aan de Kromme Rijn. Hier staan kramen op-gesteld met lekkernijen van polderkreeft, drank en verse zoetwatervis. Blokland Vis-serij, Proeverij de Pronck-heer en de Heerlijke Visse-rijen presenteren de gasten

  gezamenlijk het glimmen-de goud uit de Hollandse polder. Muzikale ondersteuning verleent huisband Heeren Van Het Goede Leven. Gas-ten kunnen ook een boot-tocht maken op de Kromme Rijn. Om 12.00 uur begint de inloop met drankje en hapje, om 13.00 uur start

  de bereiding van vis aan de marktkramen. De afsluiting is om 17.00 uur. Deelname kost 45 euro per couvert, ex-clusief drankjes. Reserveren kan op [email protected] of tel. 0343-561505. De reser-vering is definitief na ont-vangst van uw betaling. De drankjes kunt u op de dag zelf afrekenen.

  Is NXXT al bij u opgevallen? Sinds begin juni rijdt er een opvallende lesauto rond in Wijk bij Duurstede en omgeving. In de bijrijdersstoel zit Dick Eimers, een vrolijke en deskundige instructeur.

  Wijk bij DuursteDe - Hij legt uit waarom hij zo enthou-siast wordt van zijn beroep: De constante afwisseling in het verkeer, het omgaan met (jonge) mensen en ze zien groeien in kennis en vaardigheden, dat maakt mij enthousiast. Ik doe dit werk al 15 jaar en elke dag weer met plezier!Sinds juni heeft Dick zich aangesloten bij NXXT, een franchiseorganisatie gespe-cialiseerd in het verkrijgen, opleiden, trainen en bege-leiden van de aangesloten rijinstructeurs. NXXT kan door haar schaalgrootte -lan-delijke dekking!- samen met

  haar instructeurs zorgen voor een onderscheidend pakket van diensten. Dit be-tekent meer flexibiliteit en vaak een scherper aanbod

  met een hogere kwaliteit. Dick: De visie van NXXT sluit naadloos aan bij de ma-nier waarop ik mijn leerlin-gen veilig de weg op wil stu-

  ren. De periode van rijlessen mag een leuke tijd zijn. Als ik plezier heb in mijn werk, voelt de leerling zich ook op zijn/haar gemak.

  Dick Eimers geniet nog dagelijks van zijn werk: het opleiden van (jonge) mensen tot goede automobilisten.

  Dag voor ouderenMaurik - In het kader van de jaarlijkse Dag voor Ouderen zijn gasten van harte wel-kom in het Huis van Mau-rik, Saffatinstraat 84. Tus-sen 10.00 en 16.00 uur is er een gezellig programma. s Ochtends komt verha-lenverteller Peter Schipper langs. Tussen de middag eten de bezoekers samen friet met een snack. Na de maaltijd is er een optreden van De Juf, De Bakker en de Dominee, met mooie en bekende liedjes van vroeger. Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en is er ook koffie en thee. Ter afsluiting is er een verloting.Kaarten voor deze dag kos-ten 8 euro, exclusief drank-jes. Clinten van De Valen-tijn krijgen 4 euro korting. De kaarten zijn te koop in Maurik bij De Valentijn, Saf-fatinstraat 84, in Rijswijk bij Hilda Bekker, Korte Bos-straat 16 en in Eck en Wiel bij Ad en Wim van Doorn, Burg. Verbrughweg 29.

  Bowlen voor 55+houten - De groep 55-plus-bowlen begint aan een nieuw seizoen. De deelne-mers spelen vanaf eind ok-tober tot en met maart, om de 14 dagen op vrijdagmid-dag van 14.00 tot 15.30 uur in Bowlingcentrum Houten, Meidoornkade 27 in Hou-ten. Deelname kost 60 euro. Graag aanmelden voor 1 ok-tober 2015.Informatie: tel. 06-44864796 of mail naar [email protected]

  RijbewijskeuringWijk bij DuursteDe - Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op vrijdag 2 oktober terecht bij Stichting Binding, Karel de Grotestraat 65 in Wijk bij Duurstede. De keuring kost 30 euro. Maak wel eerst even een afspraak via tel. 0343-473070 of aan de balie van Binding. De volgende keuring is op vrijdag 6 no-vember.

  Zorgvilla zoekt vrijwilligersCothen - Stepping Stones Home & Care zoekt gemoti-veerde vrijwilligers voor de zorgvilla in Cothen. Heeft u affiniteit met ouderen? Maakt u graag een praatje? Houdt u van gezelligheid? Heeft u hobbys die u graag wilt delen? Dan is Stepping Stones op zoek naar u! In-formatie: Ccile van der Poel, tel. 06-23447543.

 • VVVVVeeeeerrrrrtttttrrrrrooooouuuuuwwwwwddddden eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsfamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijfsinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.

  Jos OttenJos OttenJos OttenJos OttenJos Otten(3e generatie)

  Persoonlijke en moderne totaalbegeleiding vanuitvaarten, geheel volgens uw (speciale) wensen.Faciliteiten voor uiteenlopende wensen/mogelijk-heden. Ook als u elders verzekerd bent.

  Dag en nacht bereikbaar: 0346 - 351 223

  Postweg 55c, 3769 BV Soesterberg,035 - 601 30 86.

  Rouwcentrum SmorenburgGroenewoudseweg 12, Cothen0343 - 562 091.

  www.smorenburguitvaart.nl

  Uitvaartzorgop maat

  Vertrouwd Persoonlijk Eigentijds

  Na een lang en intensief leven entot het laatst toe betrokken bi jalles wat haar dierbaar was, is vanons heengegaan onze moeder eno m a

  Adriana Antonia JoannaOostveen - Vernooij

  JeanneSinds 1980 weduwe van J.G.J. Oostveen

  * Cothen, Doorn,1 juni 1920 19 september 2015

  Marlies en PietMirellaErik

  Jan en Irene T im

  Marille en KokArianneNienke

  Marian

  Correspondentieadres:M. OostveenDorpsstraat 33945 BJ Cothen

  Woensdag 23 september heeft de begrafenisplaatsgevonden op de algemene begraafplaatsGroenewoud in Cothen.

  Wij willen het personeel van het Zonnehuis inDoorn bedanken voor hun goede zorg voor onzemoeder en oma.

  Colo

  fon Fam

  ilieberich

  ten

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 8

  GEEF EENS WAT NIEUWSBij aankoop van 1 krantcadeaukaart ontvangt u een 2e Krantcadeaukaart

  van dezelfde waarde gratis!actie is geldig t/m zaterdag 10 oktober 2015, exclusief bij Bruna

  - Familieberichten -

  BetrouwBaar en eenvoudig FamilieBerichten opgeven in dag- en weekBladen

  Met familieberichtenonline.nl kunt u op een snelle manier uw blijde of droevige bericht samenstellen en plaatsen in uw dag- en/of weekblad naar keuze.

  Ik kies voor een afscheidmet mijn eigen bloemen.

  Wilt u straks een afscheid

  dat cht bij u past? Kies dan

  voor een uitvaart op maat bij

  Barbara Uitvaartverzorging.

  Altijd dicht bij U.

  030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

  Dag en nacht bereikbaar!

  Kromme Stelakker 32 3945 CX Cothen T 0343 563781www.marjanvanwiggenuitvaartzorg.nl

  Uitvaartzorg op maatGewoon omdat iedereen anders is...

  Wat ga jij doen dit

  weekend?Kijk eens in

  onze agenda!

  Wijkse Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.wijksecourant.nl

  WIJHIERVANWijkse Courant

 • Dagelijkse ondersteuning voor de spijsvertering

  Extra ondersteuningDe basisprincipes van een goe-de spijsvertering zijn voldoende beweging, ontspanning en ge-zonde, gevarieerde en vezelrijke voeding. Met name een goed ontbijt is belangrijk om onze innerlijke lopende band het spijsverteringskanaal op gang te helpen. Zodat we daar ver-volgens de hele dag van kunnen pro teren. Kan uw spijsverte-ring een extra zetje gebruiken?

  ADVERTORIAL

  Dan kan Molkosan Fruit van A.Vogel helpen.

  Met friszoete fruitsmaakMolkosan Fruit bevat 100% natuurlijke melkwei, verrijkt met granaatappel, aroniabes en natuurlijke stevia. Dit geeft het een aangename friszoete fruit-smaak en maakt het veel minder zuur dan Molkosan Original. Molkosan Fruit bevat boven-dien calcium dat de spijsverte-ring ondersteunt.

  Een goede spijsvertering is de basis voor een goede gezond-heid. Wanneer de spijsvertering optimaal verloopt kan het lichaam essentile voedings-stoffen uit de voeding opnemen. Dit draagt bij aan het behoud van de gezondheid en een energiek en vitaal gevoel. Maar liefst 46% van de Nederlandse vrouwen geeft aan soms extra ondersteuning voor de spijs-vertering te kunnen gebruiken. Molkosan Fruit van A.Vogel kan die ondersteuning bieden*.

  Een goede spijs-vertering draagt bij aan een energiek en vitaal gevoel

  100% natuurlijk, gezond en makkelijk!

  Makkelijk in gebruikMolkosan Fruit is makkelijk in gebruik: 20 ml in een glas, 200 ml water erbij en het is klaar voor gebruik. Molkosan Fruit is ook lekker door de yoghurt, door een smoothie of als dres-sing in de salade.

  VerkrijgbaarheidA.Vogel Molkosan Fruit is verkrijgbaar bij drogist, gezondheidswinkel en apo-theek in een verpakking van 200 ml of 500 ml (advies-prijs vanaf 6,49).

  Heeft u vragen over uw spijsverte-ring of gezondheid? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

  *Op basis van calcium

  Type KORENBLOEM 4 personen 11 x 4 meter

  Inclusief aansluitkosten, kavelhuur 2015,inventaris, tuinaanleg 84.000,- incl. BTW

  Profiteer tijdens de Open Huis Dagen van eenSPECIALE KORTING van 15.000,- incl. BTW

  ACTIEPRIJS: 69.000,- incl. BTW

  69.000,-

  Type KORENBLOEM 4 personen 12 x 4 meter

  Inclusief aansluitkosten, kavelhuur 2015,inventaris, tuinaanleg 94.000,- incl. BTW

  Profiteer tijdens de Open Huis Dagen van eenSPECIALE KORTING van 15.000,- incl. BTW

  ACTIEPRIJS: 79.000,- incl. BTW

  Tijdens onze Open Huis Dagen kunt u vrijblijvend kennis maken met ons ruimeaanbod aan woningen en chalets en ons prachtige park op de UtrechtseHeuvelrug. Ook kunt u op deze dagen profiteren van kortingen tot wel 15.000,-op geselecteerde modellen.

  In ons restaurant leggen wij u onder hetgenot van een hapje en drankje graag deverschillende aspecten en mogelijkhedenuit met betrekking tot de aankoop van eeneigen recreatiewoning. De mogelijkhedenzijn zeer divers; of u nu interesse heeft ineen chalet voor eigen gebruik, op zoekbent naar een investeringsobject ofwellicht genteresseerd bent in beide, bijons bent u aan het juiste adres! Komvrijblijvend langs of maak een afspraakmet een van onze verkopers.

  Recreatiedorp De Ossenberg || Dwarsweg 3, 3959AC Overberg || 0343-481354 || www.ossenberg.nl

  79.000,-

  Plaats zelf berichtenschrijf mee!

  WIJHIERVANWijkse Courant

  Wijkse Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokkenwww.wijksecourant.nl

  Vier Kerst in keizerlijk WenenBeleef een Kerst om nooit te vergeten en geniet van een volledig verzorgde en ex-clusieve reis! Alleen Oad-gasten hebben tijdens deze unieke reis toegang tot de meest bijzondere locaties in keizerlijk Wenen. Treed in de voetsporen van Sissi en Johann Strauss en laat u verwennen met prachtige excursies, heerlij-ke wandelingen, uitgebrei-de ontbijten en vorstelijke (gala)diners!

  Inbegrepen reis per Comfort Class bus

  onder leiding van Oad chauffeur/reisleider

  verblijf in een tweeper-soonskamer in Parkhotel Schnbrunn****

  VOLPENSION (ontbijt, lunch en diner)

  rondleiding door de Wiener Musikverein

  Nederlandstalige kerst-avonddienst in de Michaelerkirche

  luxueus viergangen gala-kerstdiner incl. drankjes in Palais Ferstel

  bezoek Spaanse Rijschool kerstconcert in de

  Orangerie van Schloss Schnbrunn

  rondleiding in Schloss Schnbrunn (na sluitings-tijd)

  Deze reis heeft een gegaran-deerd vertrek op dinsdag 22 december 2015. Tevens is de reis te boeken als vijfdaagse vliegreis met vertrek op woensdag 23 december.

  Informatie en/of boeken Bel 0547-284488 (ma-za) o.v.v. van OSAT04 (voor busreis) of OSAT05 (voor vliegreis) of kijk op oad.nl/wegener. De prijs is per persoon, ge-baseerd op twee personen op een tweepersoonskamer exclusief reserveringskosten en calamiteitenfonds.

  7-DAAGSE BUSREIS V.A. 949,- P.P.

  Ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie

  Win de cd-box

  Toppers in Concert 2015

  20 x3 CD

  Klik&Win

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 9

 • TOPZAAK

  DE MEERN Nu iedereen zo langzamerhand weer terug is van vakantie kunnen we het in huis weer gezellig gaan ma-ken. Pak je interieur weer eens aan en doe inspiratie op in de mooie showroom van Oudenrijn Meubel in De Meern. Dat kan natuurlijk ook op zondag!

  Trendy meubelen en accessoiresIn de 3.000 vierkante me-ter grote showroom vind je

  een groot assortiment aan meubelen en accessoires. Van banken en fauteuils tot kasten, stoelen, tafels, ver-lichting en woondecoratie.

  De laatste trends vind je bij Oudenrijn Meubel in hartje Leidsche Rijn! En natuur-lijk vind je er voor iedere portemonnee wat wils: of je nu voor modern, strak, klassiek of landelijk gaat. Heb je iets moois gevonden, maar vereist het een be-paalde afmeting? Geen pro-bleem, Oudenrijn Meubel heeft een aantal meubelcol-lecties waarbij het mogelijk is de maatvoering of inde-ling aan te passen.

  Nieuwe Flits Tomorrow collectieIn onze uitgebreide col-lectie kwamen we in het segment instap meubel soms nog net wat te kort, legt Rinus van der Neut, eigenaar van Oudenrijn Meubel uit. Waar de meubelen van [email protected] echt bedoeld zijn om gebruiksklaar te wor-den verkocht en afgele-verd, kunnen we met Flits Tomorrow een ander pu-bliek bedienen. Namelijk een groeiende categorie klanten die vooral een snel-le levertijd n afhalen tegen een lagere prijs belangrijk vindt, aldus Rinus.

  Maak je huis weer gezellig voor de feestdagenOok is het weer tijd voor een mooi gedekte tafel en een knusse bank voor de koude winteravond. Doe inspiratie op en snuffel eens door de mooie gesty-

  lde showroom en geniet van de smaakvolle woon-accessoires. Iedereen wil toch graag genieten van een warm en sfeervol interieur? Kom ideen opdoen bij Ou-denrijn Meubel, een lek-kere kop koffie staat altijd

  voor je klaar!

  De medewerkers van Ou-denrijn Meubel staan graag voor je klaar met advies op maat! Je bent dan ook van harte welkom in hun sfeer-volle winkel.

  Nieuwe Flits(ende) collectie bij Oudenrijn Meubel!

  Oudenrijn Meubel Strijkviertel 17

  3454 PH De MeernTel. 030-6664477

  www.oudenrijnmeubel.nl

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 10

  Shantyfestival in n nieuw jasjeShantyfestival Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede beleeft zn dertiende editie. Daarom wil het festivalcomit er dit jaar een speciaal feestje van maken. Het comit wil het evenement met wat nieuwe onderdelen een beetje opfrissen.

  WIJK BIJ DUURSTEDE - Het Shantyfestival is een van de belangrijkste jaarlijkse Wijk-se evenementen. Het feest, dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 26 september, trekt naar verwachting 15.000 be-zoekers. Het festival wordt nog leu-ker belooft het organisatie-comit. Dit jaar zijn er 16 ko-ren die optreden op 8 podia. De vernieuwingen die het comit heeft doorgevoerd moeten het festival nog aan-trekkelijker maken voor al die duizenden bezoekers. Net als in voorgaande jaren kan het publek genieten van oude ambachten, maar nieuw hierin is: een beren-dokter. Bezoekers kunnen dus hun kapotte beer of pop meenemen. De berendokter zal proberen om de teddy-beer of pop te repareren. Er is ook een kraam waar be-zoekers 3 maten klompjes tegen een lage prijs kunnen kopen en versieren, door de klompen te schilderen. Het podium bij de Molen is

  verplaatst naar het Kostver-lorenpad. Dus komt u vanuit die kant het oude centrum binnen, dan kunt u direct genieten van prachtige op-tredens van de deelnemende koren. Ook de opening en de sluiting van het festival vin-den plaats op deze plek. Dit jaar is de opkomst van de koren anders. Maar hoe

  het gaat, dat blijft nog even een verrassing. Een nieuw onderdeel is ook de kraam voor een vereni-ging. Vanaf dit jaar wil het comit ieder jaar een kraam beschikbaar stellen aan een Wijkse vereniging. Dit jaar is de keuze is gevallen op watersportvereniging Rijn en Lek.

  De keuze was niet moeilijk, want die vereniging bestaat 50 jaar en het Shantykoor Tussen Rijn en Lek is ont-staan uit deze vereniging. Dat verklaart ook de (bijna) identieke naam. De water-sportvereniging wil zich zo goed mogelijk presenteren tijdens het Shantyfestival.Eric Harmsen, secretaris

  van Shantyfestival Rijn en Lek, zegt dan ook: Dus kom op zaterdag 26 september naar het centrum van Wijk bij Duurstede en vergeet niet je (klein)kinderen mee te nemen!Meer informatie over Shan-tyfestival Rijn en Lek op 26 september is te vinden op: www.shantyfestivalwijk.nl

  Dit jaar komen er maar liefst 16 koren optreden tijdens Shantyfestival Rijn en Lek. Het wordt een speciaal feestje, met diverse nieuwe onderdelen.

  KoRT nIEUWS

  JeugdloonWIJK BIJ DUURSTEDE - Jongeren zijn voor de wet met 18 jaar volwas-sen, maar het minimum jeugdloon geldt totdat een werknemer 23 jaar is. Is dat niet vreemd?, vraagt PvdA-raadslid Tijmen Baas aan het college. Maar dat antwoordt: onze mening is irrelevant. Het is geregeld in de wet en daar gaan wij niet over. De gemeente zelf heeft geen werknemers jonger dan 23 jaar in dienst.

  WaterpeilWIJK BIJ DUURSTEDE - Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een nieuw peilbesluit op-stellen. De gemeente gaat deelnemen in een be-geleidingsgroep, waarin onder meer de voorberei-ding van het besluit aan de orde komt.In die begeleidingsgroep zitten belanghebbende grondeigenaren of verte-genwoordigers daarvan. Het gaat bij het peilbe-sluit om de vraag welk waterpeil op welke plek-ken nodig is voor de ge-bruiksfuncties landbouw, natuur en bebouwing. De gemeente wil vooral letten op mogelijke (grondwater) proble-matiek bij bebouwde gebieden, voor zover veroorzaakt door opper-vlaktewaterpeilen.

 • Zaterdag 10 oktober opentWaterliniemuseum Fort bijVechten in Bunnik de deu-ren voor het publiek. Hetmuseum laat bezoekersde geschiedenis van degrootste verdedigingslinievan Nederland - de NieuweHollandse Waterlinie en deandere linies - ervaren.In het openingsweekendvan 10 en 11 oktober wordtdit gevierd met extra activi-teiten en avondopenstellingop zaterdag.

  In het stoere familie-museum is vooral veel te doen. De 50 meter lange openluchtmaquette van de Nieuwe Hollandse Water-linie kan net als de echte waterlinie onder water worden gezet. In een virtu-ele Waterlinievlucht zweef je zelf over de gehele linie. De tentoonstelling Sterk Water vertelt hoe water een bondgenoot werd. Niet alleen in het nieuwe museumgebouw valt veel

  te ontdekken, ook op het fort zelf. Er is te zien hoe het fort eruit zag toen het net was gebouwd. In ver-schillende fortgebouwen op het terrein is te zien hoe soldaten vroeger leefden.

  Sharon Naber werkt bij het museum en is verantwoor-delijk voor de sales. Zij vertelt: Het museumteam kan niet wachten tot de opening. We zijn allemaal

  zo trots op dit resultaat. De interactieve opzet zal veel volwassenen en kinde-ren aanspreken. Er is ook een grote groep van en-thousiaste vrijwilligers die straks de rondleidingen

  gaat geven. We krijgen veel complimenten van bezoe-kers over hoe het er hier

  uitziet. De Nieuwe Hol-landse Waterlinie is niet voor niets als aansluiting op de Stelling van Amster-dam genomineerd voor de Werelderfgoedstatus van Unesco voor 2019.

  Het eerste weekend zijn er voorstellingen, verhalen-vertellers, muziek, rondlei-

  dingen en tal van kinder-activiteiten. Speciaal voor dit weekend betaal je alleen een toegangsprijs voor het nieuwe museum met de tentoonstelling Sterk Water. Deze bedraagt 7,50 en voor kinderen t/m 12 jaar 5,00. Het fort is verder vrij toegankelijk. Voor meer informatie over openingstijden en activi-teiten: www.waterlinie-museum.nl

  Feestelijk openingsweekend Waterliniemuseum

  In het stoere familiemuseum is vooral veel te doen

  Werkloze jongeren opgeleid totnatuurmedewerkerLandschap Erfgoed Utrecht(LEU) gaat vanaf 1 januari2016 jonge werklozenmet behoud van uitkeringopleiden tot veldmedewer-ker natuur en landschap.Vervolgens gaan ze aan deslag in de natuur. Op dezemanier krijgen de jongereneen duwtje in de rug omuit het uitkeringscircuitte komen. De provincie

  Utrecht kan zich goed vinden in de maatschap-pelijke doelen en heeft de ambitie om inwoners meer te betrekken bij het natuur- en landschapsbeheer. Om die reden steunt zij dit initiatief van LEU met een financile bijdrage. Meer informatie: www.provincie-utrecht.nl/leerwerkplaatsen

  LEES ONS MAGAZINE!

  De beste achtergrond-verhalen uit de provincie Utrecht lezen? Meld u gratis aan voor ons digitale magazine en lees vanaf morgen de nieuwe editie 9.

  provincieutrechtmagazine.nl

  Werk aan de weg

  Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincieUtrecht:

  N224 Woudenberg: groot asfaltonderhoud Randweg en Stationsweg, werkzaamheden tot eind septemberN229 Odijk: reconstructie kruispunt Singel en groot onderhoud, werkzaamheden tot half oktoberN411 Utrecht/Bunnik: groot asfaltonderhoud tussen Mereveldseweg en Rhijnauwenselaan. Werkzaamheden12-15 oktoberN413/N237 Soest: verlengen opstelstrook en groot asfaltonderhoud, werkzaamheden tot half oktoberN806 Bunschoten: aanleg rotonde Zevenhuizerstraat, aanpassen fietspad en groot asfaltonderhoud, werkzaam-heden tot half oktober

  ACTUEEL

  De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgtdat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplas-sen en is medeorganisator van evenementen bij u in debuurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingenvan Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzichtvan wat er de komende maand gepland staat.

  Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamhe-den aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaan-dewegutr.

  Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeers-lichten, wegversperringen en olie op de weg belt u met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

  Overheidsberichten op

  officielebekendmakingen.nl

  Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten toezenden. Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

  Volg ons op Twitter

  @ProvUtrecht, @URecreatie, @Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040

  Evenementen

  Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

  Provinciale staten: vergaderingen

  De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan gepland op:21 september 2015, 14:00 uur: Provinciale Staten5 oktober 2015, 13:00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteiten Economie12 oktober 2015,13:00 uur: Commissie Ruimte, Groen en Water12 oktober 2015, 19:30 uur: Commissie Bestuur, Europaen MiddelenDe vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt Provinciale Staten ook volgen opTwitter: @PSUtrecht.

  Het park van Landgoed Oostbroek in de Bilt is beter toegankelijk. De wandelpaden zijn uitge-breid en voorzien van een verharding. Hierdoor is het voor mensen die slecht ter been zijn makkelijker het landgoed te bezoeken. Het park ligt vlak bij het WKZ/UMC waardoor ook patinten die slecht lopen of in een rolstoel zitten, het park in kunnen. Vanuit

  het provinciale fonds Erf-goedparels is 260.000,/ subsidie verstrekt aan Landgoed Oostbroek.

  Meer info: www.provincie-utrecht.nl/landgoedoost-broek

  Landgoed Oostbroek meer toegankelijk

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Zaterdag 3 oktober:

  Open dag UMC Utrecht

  Gezondheidscursus UMC Utrecht:Leer alles over hart- en vaatziekten

  Bezoek zaterdag 3 oktober de open dag van het UMC Utrecht. Er is van alles te doen, zien en beleven; voor jong en oud.

  Ontdek het verschil tussen gezonde en zieke cellen of ga op ontdekkingstocht door het laboratorium. Ook kun je zien hoe een 3D-printer werkt en meedoen aan De Grote Wat-Weet-Jij-Over-Je-Afweer-Kennisquiz. Ontvang een exclusief kijkje achter de schermen.

  Zaterdag 3 oktober 10.00 tot 16.00 uur

  Kom & pak de regie!

  Meer informatie:

  www.umcutrecht.nl/opendag

  Hoe werkt het hart? Hoe ontstaat een hartinfarct? Verhoogt roken echt het risico op hart- en vaatziekten? Wat zijn etalagebenen? Hoe zien de medische ontwikkelingen eruit? De gezondheidscursus van het UMC Utrecht gaat deze keer helemaal over hart- en vaatziekten. In vijf avonden komen bovenstaande vragen en vele andere uitgebreid aan bod.

  Achter de woorden ziek en gezond gaat een hele wereld schuil. Een academische wereld, waar artsen en onderzoekers steeds meer te weten komen over de werking van het menselijk lichaam. Dat

  helpt hen om mensen beter te maken. Maar de belangrijkste persoon in de wereld van gezond en ziek bent u zelf. U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond leven. Daar is k kennis voor nodig. Kennis over de werking van ons lichaam en de factoren die een rol spelen bij gezondheid en ziekte.Deze kennis kunt u opdoen in de Gezondheidscursus van het UMC Utrecht. De serie van vijf avonden met thema hart- en vaatziekten vindt plaats op de woensdagavonden en start in november.

  Meer informatie en inschrijven: www.umcutrecht.nl/gezondheidscursus

  Begin de dag goed met de Philips Wake-up Light!

  Bestel nu

  weekkrant.nl/

  webw

  inkel

  Energiek wakker worden met opkomend licht doet u met de Wake-up Light van Philips.

  Genspireerd door de zonsopgang maakt de Philips Wake-up Light gebruik van een unieke combinatie van licht en geluid om u op een natuurlijke manier te wek-ken. U wordt energieker wakker, zodat u gemakke-lijk uit bed stapt. Een goed begin van elke werk- of schooldag!

  Bestel nu uw Philips Wake-up Light en betaal gn verzendkosten.

  Bekijk meer Superdeals op weekkrant.nl/webwinkel

  Ontwikkeld door Philips

  Bedlampje met 10 lichtinstellingen

  Kleur zonsopgang: helder geel

  Zacht piepsignaal

  Sluimerfunctie

  Gratis verzending!

  gn verzendkosten.

  Energiek wakker worden met opkomend licht doet u met de Wake-up Light van Philips.

  zonsopgang maakt de Philips

  Bestel nu uw Philips Wake-up

  Bekijk meer Superdeals op weekkrant.nl/webwinkel

  elders 69,95-lezersprijs

  49,95

  Type HF 3500

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 14

 • ADVERTORIAL

  Wordt uw autorijbewijs niet verlengd?Dan kunnen wij u ver-der helpen: met de zeer comfortabele n mooie brommobielen (45-kmautos) van Microcar en Ligier mag u rijden met slechts een AM-rijbewijs. Familie bezoeken, bood-schappen doen: het kan allemaal als vanouds! De grote laadruimte biedt zelfs plaats voor een rollator of rolstoel! En met alle luxe als parkeersensoren, elek-trische ramen of zelfs een airco rijdt u net als in uw auto!

  Stille DCI-motor, energielabel A!Sommige brommobielen maken veel herrie. Wij heb-ben daarvoor de oplossing: moderne, stille, krachtige n zuinige DCI-motoren (energielabel A, 65gr/km!). Dit moet u ervaren: de luxe

  en het comfort van een auto, zonder wegenbelas-ting en zeer laag dieselver-bruik: zo rijdt u goedkoop, zuinig n milieubewust!

  WWW.BROMMOBIELUTRECHT.NLDealer Ligier +

  Microcar provincie Utrecht

  Makkelijk parkeren!Brommobielrijders her-kennen dit: parkeren is vaak moeilijk : je gaat net te snel, gasgeven is lastig te doseren. Wij hebben de op-lossing: easyparking maakt inparkeren supereenvou-dig!

  U doseert de snelheid met het rempedaal, net als bij een auto!

  BROMMOBIELUTRECHT: DE OPLOSSINGVOOR RIJDEN ZONDER AUTORIJBEWIJS!

  Auto of brommobiel inruilen, gebruikte brommobielen,

  aanpassingen of een eerlijk advies? Wij kunnen u helpen!

  Kijk eens op www.brommobielutrecht.nl, bel: 030-2512638 of kom

  langs: Nicolaasweg 66-68 in Utrecht.

  U doseert de snelheid met

  Wie kent niet de grote zaak van Van de Pol meubelen aan de Nachtegaallaan 1 in Bilthoven? Een eigentijdse woonwinkel met twee verdiepingen vol met aparte en stijlvolle meubelen en accessoires. En alles voor een prettige prijs.

  U zult zich verbazen over de enorme collectie! Bijzondere meubels in een landelijke of moderne stijl. Kasten in ver-schillende kleuren, schitte-rende eiken tafels, comforta-bele bankstellen en fauteuils en meer dan 150 modellen stoelen, verlichting en dui-zenden accessoires! Eettafels worden bijna allemaal op maat gemaakt, u kunt zelf het blad uitzoeken en de poot in diverse uitvoeringen van hoogwaardige kwaliteit ei-

  ken en dat zie je! Staat de tafel of de kast die u zoekt er niet bij? Kom met een ont-werp naar de winkel en ze maken het voor u! Veel pro-ducten zijn net even anders dan bij andere zaken en dat maakt Van de Pol meubelen speciaal!

  Uitverkoop oude collectieEr moet ruimte worden ge-maakt voor een nieuwe col-lectie meubelen die zijn in-gekocht. Zeer veel showroom en magazijn meubelen gaan weg voor lage prijzen! Ca 1500 stoelen, 150 kasten en klein meubelen, 200 eet-tafels moeten plaats maken. Hetzelfde geldt voor bank-stellen en fauteuils. De mees-te meubelen die verkocht worden zijn van Nederlands

  fabricaat en zijn van top-kwaliteit. Dit zie je als je de showroom bezoekt.

  Wie eersteklas meubelen zoekt voor een lage prijs, kan deze drie dagen zn slag slaan! Bezorgen kan tegen vergoeding en parkeren gra-tis voor de deur! De winkel bevind zich ca 100 meter van het station. Contant of met pin betalen.

  Kijk op:www.vandepolmeubelen.nl, de actieprijzen zijn niet op de website vermeld!!

  ADVERTORIAL

  VERKOOP OPDonderdag 24 september

  9.00-18.00 uurVrijdag 25 september

  9.00-21.00 uurZaterdag 26 september

  9.00-17.00 uur

  van de Pol MeubelenNachtegaallaan 1 Bilthoven

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 15

  Website Zorg bij DuurstedeWijk bij DuursteDe - Nu Zorg bij Duurstede een jaar be-staat en er al meer dan 30 professionals deelnemen aan het samenwerkingsver-band, werd het tijd voor een nieuwe website. Die is er nu: www.zorgbijduurstede.

  nl Was de vorige website vooral gericht op de zorg-aanbieders, nu is er ook veel informatie te vinden voor mensen die een hulpvraag hebben. Met de rubriek Ik zoek hulp bij... en een lange

  lijst met zoekwoorden kun-nen hulpvragers eenvoudig lokale aanbieders met el-kaar vergelijken en zelf een keuze maken. Heeft u een vraag, nieuws, suggesties of ideen? Laat het weten via [email protected]

  Wijk bij DuursteDe - Heerlijk gemasseerd worden en daar-mee een goed doel steunen? Voetreflextherapeut Monica Kouwenhoven, Voet en Ge-zondheid doet 26 septem-ber voor de tweede keer mee aan de landelijke Goede Doelendag ten bate van de Linda Foundation.Ik vind dit een mooi ini-tiatief, zegt Kouwenho-ven. Enerzijds steun je dit goede doel terwijl je op een vrijblijvende manier kunt kennismaken met deze the-rapievorm. Voetreflex is ui-terst efficint bij allerhande gezondheidsklachten. Kouwenhoven kwam in november 2012 in Wijk bij Duurstede wonen en vestig-de een praktijk in De Geer II. Voor een ontspannende mas-sage van 30 minuten betaal je op zaterdag 26 september slechts 15 euro! Je kunt bij Voet en Gezondheid, prak-tijk voor VoetreflexPlus, deze heerlijke massage boeken op 26 september of eventueel in de week erna.

  De volledige opbrengst gaat naar het fonds van Linda de Mol, dat hiermee arme kin-deren in Nederland onder-steunt met bonnen die ze in kunnen leveren bij diverse winkels. Hierdoor krijgt hun leven weer even kleur. Kouwenhoven: Voetreflex-Plus is een massagethera-pie waarbij zowel de reflex-zones op je voeten, als de meridiaanbanen op je onder-

  benen worden gemasseerd. De ontspannende massage die wordt gegeven op de Goede Doelen Dag zorgt er-voor dat de doorbloeding en energiedoorstroming in het hele lichaam wordt ge-stimuleerd, waardoor je je weer ontspannen en vitaal voelt.Informatie: tel. 06-45077185 of kijk op www.voetenge-zondheid.nl

  een voetreflexmassage voor t goede doel bij kouwenhoven

  Monica Kouwenhoven nodigt u uit voor een voetreflexmassage in haar praktijk. Daarmee ondersteunt u ook nog een arm kind!

  Wegverbreding is een wijs besluit van het college

  Cothen - Chris de Gier uit Cothen schrijft over het besluit om de Dorpsstraat in Co-then te verbreden: Naar aanleiding van de discussie over de verbreding van de Dorpsstraat in Cothen en het bericht in deze krant over een pei-ling en de verkeersveiligheid, vraag ik mij af of deze discussie wel reel is. Regelma-tig ben ik in de Dorpsstraat en zie ik veel kinderen over deze weg naar school rijden. De kern van de discussie gaat steeds over de snelheid van het verkeer. De veiligheid kan enorm verbeterd worden als er meer ruimte komt voor deze kinderen en overige weggebruikers.Herhaalde malen heb ik geconstateerd dat het voor deze weggebruikers jongleren is

  als gelijktijdig bussen, vrachtwagens en overig verkeer elkaar passeren. Dat land-bouwverkeer over de provinciale weg moet gaan rijden is natuurlijk een utopie. Laten we niet vergeten dat Cothen ook een agra-risch dorp is. Dat er uiteindelijk een kleine snip van de boomgaard moet verdwijnen, inclusief 3 appelbomen, doet nauwelijks iets af aan dit monument. Visueel zal dit een minimaal effect hebben. Bovendien kan er een methode gekozen worden waardoor het monument eenvoudig weer in oude staat teruggebracht kan worden, mocht daar ooit behoefte aan ontstaan.Om ongevallen te voorkomen en de ver-keersveiligheid te verbeteren heeft alleen een verbreding resultaat! Een wijs besluit!

  ingezonden door een lezer

  Aansluiten bij veranderingenVervolg van voorpaginaPoppens : De gemeente wil steeds beter aansluiten bij de snelle veranderingen en behoeften van inwoners of ondernemers.Ook zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van inwoners zijn uitgangs-punten. Wethouder Jan Bur-ger : De gemeente gaat dit actief bevorderen, maar wil daarnaast ook een schild vormen voor wie -om wat voor reden dan ook- niet mee kan doen in de Wijkse samenleving. Omdat de sociale werkvoorziening per 1 januari 2016 de verant-woordelijkheid van gemeen-

  ten wordt, kan de gemeente betere verbindingen leggen tussen zorg, participatie en bedrijfsleven. Het college zet verder in op versterking van de werkgelegenheid. Wethouder Wil Kosterman wil meer inzetten op de kracht van de binnenstad. Kosterman: Daarbij is een grote rol weggelegd voor de lokale ondernemers en vast-goedeigenaren. Daarnaast worden de buurt-winkel-centra de komende tijd op-geknapt. De gemeente wil de komende periode jaarlijks zon 110 tot 130 woningen bouwen en daarbij kijken aan welk type woningen

  behoefte is. Het gaat vooral om woningen voor ouderen, starters en n- en tweeper-soonshuishoudens. Ook de vluchtelingenhuisvesting krijgt aandacht. Op het gebied van veiligheid stuurt de gemeente vooral aan op het voorkmen van incidenten. Burgemeester Poppens wijst erop dat ook inwoners en bijvoorbeeld zorginstellingen een bij-drage kunnen leveren aan veiligheid. Op 6 oktober debatteert de gemeenteraad over de be-groting. Op 10 november stelt de raad de uiteindelijke begroting vast.

 • Wat vindt uvan het onderwijsin Nederland?Doe mee aan hetNationale School Onderzoek

  Bereiden we onze kinderen op school

  nog wel goed genoeg voor op de

  steeds sneller veranderende wereld

  om ons heen? Wij zijn benieuwd hoe

  u hierover denkt.

  Samen met nog veertien andere

  kranten inventariseren we de komende

  weken hoe Nederland denkt over

  ons onderwijs. De uitkomsten van ons

  onderzoek leest u op 17 oktober in

  de zaterdageditie.

  Doe nu mee en maak kans op een

  Galaxy Tab3 Lite.

  Ga naar www.ad.nl/onderzoek

  Wat vindt uvan het onderwijsin Nederland?Doe mee aan hetNationale School Onderzoek

  Bereiden we onze kinderen op school

  nog wel goed genoeg voor op de

  steeds sneller veranderende wereld

  om ons heen? Wij zijn benieuwd hoe

  u hierover denkt.

  Samen met nog veertien andere

  kranten inventariseren we de komende

  weken hoe Nederland denkt over

  ons onderwijs. De uitkomsten van ons

  onderzoek leest u op 17 oktober in

  de zaterdageditie.

  Doe nu mee en maak kans op een

  Galaxy Tab3 Lite.

  Ga naar www.ad.nl/onderzoek

 • uw kwaliteits stomerij sedert 1960

  Van Boordt is verhuisd en heeft een depot geopend bij schoenmaker 'KOOS'

  Veldpoortstraat 28 Wijk bij Duurstede(bij de brug trappetje af)

  * Niet op gordijNeN met eeN rubber-plastic voeriNg!

  HerFstaaNbiediNg!

  20% KortiNgop Het reiNigeN vaN

  - gordijNeN*

  - deKbeddeN

  - deKeNs

  - slaapZaKKeN

  woonmallalexandrium.nlRotterdam A20 afslag 16

  * uitsluitend voor bezoekers van de Woonmall

  FILMS VOOR DE KINDEREN

  GRATISPARKEREN17 - 21 uur

  IEDEREVRIJDAGAVOND17.00 - 21.00

  AVONDMENUincl. drankje 5,-

  EXCLUSIEVEAANBIEDINGEN

  GEZELLIGE MUZIEK

  GRATIS

  17 - 21

  EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN

  GEZELLIGE MUZIEKGEZELLIGE MUZIEK

  FILMS VOOR DE KINDEREN

  HAPPY HOURS*

  Wat ga jij doendit weekend?

  Kijk eens in onze agenda!

  WIJHIERVANWijkse Courant

  Wijkse Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.wijksecourant.nl Sfeervol hotel in een prachtige omgeving Incl. 3 gangen diner en ontbijtbuffet

  3 dagen ongedwongen genieten en ontspannen in Bad Bentheim Duitsland

  korting 51%

  nu 69,-normaal 139,-

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 17

  Jubileum van Lekkodagen in de Wijkse stadshavenVoor de tiende keer vinden in de stadshaven de Lekkodagen plaats. Dit evenement met een keur aan historische motor- en stoomsleepboten, is uitgegroeid tot een maritiem hoogtepunt voor liefhebbers van varend erfgoed. De Lekkodagen vallen op zaterdag traditioneel samen met het Shantykoren festival.

  Wijk bij DuursteDe - De be-langstelling van eigenaren van de zonder uitzondering perfect onderhouden motor- en sleepboten is ook voor de jubileumeditie van de Lek-kodagen ongekend groot. De schippers roemen de foto-genieke stadshaven op een steenworp afstand van de historische binnenstad en de gemoedelijke familiaire sfeer rondom het evenement zonder al te veel toeters en bellen. Elk jaar opnieuw is er een run op de inschrijving en ook dit jaar wordt het passen en meten om alle schepen een goeie plek te bezorgen. Een karwei dat in goeie han-den is bij het kernteam van

  de Lekkodagen, dat werkt volgens een minutieus uit-gewerkt draaiboek.Een tot dusver onderbelicht onderdeel van de Lekkoda-gen is de verlichte avond-vaart op de zaterdagavond. Een feeriek schouwspel dat zich inmiddels mag verheu-gen op een jaarlijks groei-end aantal toeschouwers en (amateur)fotografen. De vaart start om 19.30 uur bij de invallende schemering. Het konvooi vaart eerst rich-

  ting Dode Arm, komt terug richting Wijkse Veer tot aan de kruising met het Amster-dams Rijnkanaal en keert vervolgens terug naar de stadshaven.

  JeugdDe organisatie van de Lek-kodagen betrekt nadrukke-lijk de jeugd bij het evene-ment om de belangstelling voor het varend erfgoed onder jongeren ook voor de toekomt te behouden. Dit

  jaar zijn leerlingen van ba-sisschool de Werkschuit op zaterdag van 12.30 tot 16.30 uur te gast op de Dr. Ing. Jo-han van Veen. Zij grijpen de Lekkodagen aan om geld in te zamelen voor een project in Ethiopi. Voor de klein-tjes is er op het haventerrein een springkussen. De Lekkodagen vinden plaats op zaterdag 26 en zondag 27 september. Zie het programma op www.lekkodagen.nl

  En van de hoogtepunten van de Lekkodagen is de verlichte avondvaart, die van start gaat bij de invallende schemering op zaterdagavond.

  Sing inWijk bij DuursteDe - De Her-vormde gemeente houdt op zondagavond 27 september vanaf 18.00 uur een Sing in voor iedereen. Bezoekers zingen, onder begeleiding van een aantal muzikanten, tot Gods eer in de Grote kerk op de Markt. Ds. P.L. de Jong houdt een meditatie over het thema: God voorziet.... De liederen komen uit di-verse liederenbundels. De toegang is gratis. Wel is er een collecte. Na afloop kun-nen de bezoekers een kopje koffie of thee of een glaasje fris nuttigen.

  Burgerbelangen vergadertCothen - De gemeenteraads-fractie van BBNu komt op donderdag 24 september bij-een om 20.00 uur bijeen aan de Hoeksedijk 1 te Cothen (witte huis) ter voorberei-ding op de raadsvergadering van dinsdag 29 september. Aan de orde komen de voor-besprekingen en agenda-punten, waarover een ieder die wat wil inbrengen kan en mag meepraten.Bewoners en ondernemers zijn welkom om van ge-dachten te wisselen over de nieuwe wetgeving over bestemmingsplannen (de Omgevingswet), de moge-lijkheden om de beoogde flexibilisering eerder te laten ingaan en over de ontwikke-lingen rond Wijksport. Wel graag even aanmelden via tel. 06-53420206.

  Hoffmatinee met RockadileWijk bij DuursteDe - Op de komende Hoffmatinee van de Wijkse Popmuziekvereni-ging treedt de band Rocka-dile op. Deze band, in 2007 opgericht, speelt authentie-ke muziek uit de jaren 50, de echte Rock & Roll, met af en toe uitstapjes naar de Coun-try Rock en Rockabilly. De band bestaat uit zanger/gita-rist Frank Jansen, Paul Dij-ker op drums, Wietze Cam-menga op de double-bass en bij gelegenheid - en ook deze keer!- saxofonist Tom Moe-renhout. Het concert vindt plaats op zondag 27 septem-ber, vanaf 16.00 uur in Caf t Hoff op de Markt 15a.

  Peuter- en kleuterfestivalWijk bij Duurstede - Thea-ter Calypso houdt een peu-ter- en kleuterfestival op zondagmorgen 27 septem-ber. Het thema is: In de regen. Vanaf 10.00 uur zijn er in de foyer allerlei leuke activiteiten. Om 11.00 uur begint de vrolijke muzikale kindervoorstelling Gonnie & Vriendjes. De populaire Gonnie-boekjes van Olivier Dunrea komen tot leven; n voor n komen de acht grappige gansjes voorbij ge-waggeld in Theater Calypso, Markt 4. Voor informatie en kaarten: www.calypsotheater.nl, [email protected], tel. 0343-591030, Van Ginkel Muziek of VVV.

 • Bestel nu op bd.nl/kampeerbeurs

  Staat het al in uw agenda?Van 7 tot en met 11 oktober 2015 begint de vakantievoorpret op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht. De nieuwste caravans, vouwwagens, campers en (voor)tenten: Die vindt u als vanouds op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs.

  Maar er is meer: met het thema La Douce France waant u zich al bij binnenkomst in Frankrijk. Ruik de geur van versgebakken baguettes, geniet van een caf au lait of nip even van een glaasje wijn op een sfeervol Frans terras met live-muziek...

  De Kampeer & Caravan Jaarbeurs is ht begin van uw kampeervakantie en de perfecte plek om de volgende reis te plannen. bientt!

  Bestel nu uw dagkaart(en) voor de Kampeer & Caravan Jaarbeurs en betaal niet

  12,50 maar slechts 9,00 per persoon!*

  Bestel uw ticket op:deweekkrant.nl/kampeerbeurs

  elders 20,-

  8,-per ticket

  OP=OP

  elders 12,50

  9,-per ticket

  * Genoemde prijzen zijn exclusief transactiekosten.

  Centraal in Nederland in de Jaarbeurs te Utrecht

  Goed bereikbaar per openbaar vervoer

  Ruime parkeergelegenheid, ook voor campers

  Bestel uw dagkaarten nu met korting in de webwinkel.De Kampeer & Caravan Jaarbeurs is ht begin van uw kampeervakantie!

  Bestel nu op deweekkrant.nl/kampeerbeurs

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 18

  Fairtrade wedstrijd

  Op vrijdag 18 september maakte de werkgroep Fairtrade gemeente de winnaars van de Fairtrade kleurplatenwedstrijd bekend. Monique Witkamp bedacht de winnende slogan.

  Wijk bij DuursteDe - Kees van Dam en Henritte San-ders maakten de namen van de beste tekenaars bekend. De winnende slogan is: Wat goed is komt van Fair! De wedstrijd is onderdeel van de campagne Fairtrade Gemeente van de gemeen-te Wijk bij Duurstede. De

  kleurwedstrijd was voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Voor elke leeftijd was er een winnaar. Jurylid Kees van Dam vertelde dat de keuze is gevallen op deze zes kin-deren: Lotte (4), Senna (5), Linde (6), Hugo (7), Michelle (8) en Mark (10). Vol trots lieten de kinderen hun kleurplaat zien aan het publiek.

  Moeilijke keuzeHet was een hele moeilijke keuze, want eigenlijk waren ze allemaal uniek en prach-tig, zegt Kees van Dam. De prijzen kwamen uit de We-reldWinkel en zijn onder eerlijk arbeidsomstandighe-

  den vervaardigd. De slogan van is door de werkgroep Fairtrade ge-meente gekozen als beste. Monique Witkamp vertelt: Ik zag op internet de prijs-vraag en bedacht al snel de slagzin: Wat goed is, komt van Fair! De zin is een woordspeling van Wat van ver komt is goed, maar zo is het eerlij-ker. Monique ontving van de werkgroep Fairtrade ge-meente een eerlijke prijs. De werkgroep Fairtrade ge-meente gaat de slogan ge-bruiken in haar campagne zodat nog meer bedrijven en organisaties kiezen voor Fairtrade-producten.

  Monique Witkamp (rechts in de lijst) bedacht de winnende slogan Wat goed is komt van Fair! Ernaast staan Henritte Sanders en Kees van Dam. Foto: Jake Ertan.stooktips van gemeente?

  Wijk bij DuursteDe - Bui-ten wordt het kouder, in steeds meer huishoudens gaat de kachel aan. Stoken zorgt niet alleen voor warmte en gezel-ligheid, maar kan helaas in sommige buurten ook voor overlast zorgen. Verkeerd geplaatste rook-pijpen of verkeerd hout -te nat of bewerkt- kan voor vooral mensen met bepaalde ziekten voor de nodige (ademhalings-) problemen zorgen, terwijl verkeerd stoken ook nog eens belastend is voor het milieu.Kan de gemeente een

  bijdrage leveren om dit probleem te verhelpen? Dat is de vraag die de raadsleden Rob Willems (GroenLinks) en Jeroen Brouwer (SP) stelden aan het college.

  Weinig informatieHelaas vinden wij op de gemeentelijke website maar weinig informa-tie over stoken, terwijl het geven van simpele stooktips een goede eerste stap is, net als adequaat reageren bij meldingen van overlast, zeggen de raadsleden.Zij stellen de volgende

  vragen: Heeft de gemeen-te een beleid voor het stoken van kachels? Heeft de gemeente een meld-punt voor klachten over overlast door stoken? Zijn er ooit klachten binnenge-komen over stoken? Zo ja, wat is daar mee gedaan? Is de gemeente bereid om op de gemeentepagina in de Wijkse Courant en op de eigen website aandacht te schenken aan mens- en milieuvriendelijk stoken? Willems en Brouwers verwijzen in hun vragen naar de websites www.milieucentraal.nl en www.haard-kachel.nl

  kan Wijk bij Duurstede meer doen voor de vluchtelingen? Wijk bij DuursteDe - Wat huisvesting van statushou-ders betreft, haalt Wijk bij Duurstede de wettelijke norm. De gemeente presteert beter dan menig andere ge-meente. Het college prijst de huidige inspanningen van maatschappelijke partners als Vluchtelingenwerk en de woningbouwcorporaties en het particulier initiatief om vluchtelingen te helpen, maar vraagt zich wel af of de gemeente zelf hierin nog meer zou kunnen beteke-nen. Dat blijkt uit de antwoorden

  van het college op vragen van Niek van Staaden, raads-lid voor GroenLinks. Die fractie vroeg zich af wat de gemeente nou precies doet aan de huisvesting van sta-tushouders en de -tijdelijke- opvang van vluchtelingen? En verder: zou de gemeente meer kunnen doen, bovenop de wettelijk voorgeschreven taken? Het college stelt dat de situ-atie van vluchtelingen zor-gelijker is dan ooit. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn niet meer zoveel men-sen op de vlucht geweest.

  En al zoekt 85% van vluch-telingen uit het Midden-Oosten opvang in de regio en vlucht 15% naar Europa, heeft ook Nederland te ma-ken met een forse toename van asielaanvragen. Het ka-binet deed onlangs een be-roep op gemeenten open te staan voor tijdelijke opvang en verzocht al eerder meer huizen beschikbaar te stel-len voor statushouders.Het college laat in het mid-den of het budget voor Vluchtelingenwerk toerei-kend is onder de huidige omstandigheden.

 • www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 23 september 2015 19

  Revius ruimt op!

  Door Kees BroekmanWijk bij DuursteDe - Tijdens de internationale Keep it clean day, afgelopen vrijdag, ruimden leerlingen van het Revius Lyceum het zwerfaf-val op langs de snoeproute tussen de school en de Jum-bo supermarkt bij de Heul. Opruimmaterialen werden beschikbaar gesteld door de gemeente.Veel leerlingen kopen in de pauzes of tijdens een tussen-uur snoep en dergelijke bij de Jumbo. Op de terugweg wordt veel verpakkingsma-teriaal op straat achterge-laten, hetgeen tot klachten leidt van bewoners. Reden

  voor het Revius om met een schoonmaakactie dit pro-bleem aan te pakken. De school bestudeert de moge-lijkheid om de snoeproute elke week door een klas te laten schoonmaken.Naast de leerlingen van klas A21 onder leiding van docent Simon van Vliet, na-men ook Danilo en Joost van de leerlingenraad mee aan de schoonmaakactie. Op initiatief van de leerlingen-raad doen we dit elke week en halen dan zeker twee zakken met afval op, zegt Danilo. Volgens Danilo en Joost zal de overlast mogelijk afne-

  men als het Revius straks over een volwaardige kan-tine beschikt. De artikelen worden goedkoper en gezon-der, waardoor het niet meer aantrekkelijk wordt om naar de Jumbo te lopen. In de kantine komt een automaat waar je voor 10 eurocent wa-ter kunt kopen. Daarnaast willen we een inleverauto-maat voor blikjes en flesjes. Die is nogal duur, maar we hopen dat de gemeente ons wil sponsoren. Een andere mogelijkheid is crowdfun-ding. Op de automaat zit een LCD-schermpje waarop bedrijven zouden kunnen adverteren.

  Danilo en Joost van de leerlingenraad van het Revius Lyceum ruime het zwerfaval op rond de school en de snoeproute naar de Jumbo. Foto: Kees Broekman

  Bunnik - Wijk Bij DuursteDe - Ook dit jaar verzorgen de Rotaryclubs Bunnik en Wijk bij Duurstede een middag voor ouderen in Studio A12. Het is de elfde keer dat de clubs samen zon feestje or-ganiseerden. Dit jaar treden Jan Keizer en Anny Schilder op tijdens het feestje. Jan Keizer en Anny Schilder zijn beiden geboren in Vo-lendam. Vanaf 1976 tot 1984 waren zij samen het gezicht van de popgroep BZN. Ver-volgens gingen zij beiden alleen verder en bracht Jan onder meer nummers uit als Le Lgionnaire, La sai-son franaise en Yeppa.Anny had veel succes met onder meer Love is , Adieu Chrie en You are my Hero. Na 25 jaar treden ze weer samen op. Zo brach-ten zij ter gelegenheid van de 80-ste verjaardag van Mies Bouwman samen de grote hit van Anny uit 1976 ten ge-hore: Mon Amour. In 2010 verscheen van hen opnieuw een groot succesnummer: Take me to Ibiza.

  Studio 12 De feestelijke middag voor senioren vindt plaats op za-terdag 3 oktober, vanaf 14.30 uur in Studio A12 -voorheen Brothers- aan de Schouder-mantel 52 in Bunnik. Dat is mede mogelijk dankzij de

  belangeloze medewerking van Brothers Horeca Group. De artiesten treden op van 14.30 tot 16.00 uur, maar ze nemen wel even een pauze. Uitgenodigd voor deze mid-dag zijn senioren, ouder dan 65 jaar, uit de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duur-stede, onder wie bewoners van Zorgcentrum Bunnin-chem in Bunnik en van het Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede.

  Kaarten bestellenDe toegangskaarten zijn gra-tis, maar moeten wel besteld worden. Zonder kaartje is het niet mogelijk aan de middag deel te nemen. In de pauze krijgen alle bezoekers een gratis drankje.

  Als u afhankelijk bent van begeleiding moet u een ex-tra kaartje voor de begelei-der bestellen. Deelnemers aan Seniorenactiviteiten kunnen zich bij de activitei-tenbegeleiders aanmelden. Deze kaartjes worden ook uitgereikt via de activitei-tenbegeleiders. Overige se-nioren kunnen zich opgeven bij Joep Receveur, tel. 030-6564318. Dit kan dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur.

  Vervoer nodig?Deelnemers komen op ei-gen gelegenheid naar Studio A12. Voor diegenen waar-voor het moeilijk is zich naar Studio A12 te verplaat-sen, kan op verzoek vervoer worden geregeld.

  Seniorenmiddag van de Rotaryclubs

  Jan Keizer en Anny Schilder waren van 1974 tot 1986 het gezicht van BZN. Nu treden ze opnieuw samen op.

  Jubileum van Tennisvereniging Uitwijk: receptie en eindfeestTV Uitwijk vier op zaterdag 10 oktober haar 40 jarig bestaan. Er is onder meer een receptie met beelden uit de geschiedenis van de vereniging.

  Wijk bij DuursteDe - Mieke Holst had in mei van 1975 een stukje in de krant ge-plaatst om te vragen wie er zin had om in Wijk te gaan tennissen. Mede initiatief-nemer en eerste secretaris van de vereniging Freek Ha-zejager weet zich die begin-tijd nog goed te herinneren. Het liep storm in die eerste maanden en het ledenaantal van de tennisclub zonder banen schoot omhoog. Bij de oprichting waren al 128 leden. Ook zonder banen begon het verenigingsleven al wel. In de eerste winter werd er op de vrije uren van de Vi-kinghal tennis gespeeld. Op zondagmorgen gaf Johan de Graaff zijn eerste tennisles-sen en iedere zondagmiddag was er een tennisinstuif. In de eerste zomer werd op de asfaltbanen bij de Vikinghal tennisles gegeven. Tennis-ballen belandden weleens tussen het winkelend pu-bliek. Ook werd er gespeeld

  op de tennisbaan bij de fami-lie Vernooij. De leden keken uit naar de 4 nieuwe tennis-banen op de Marinhoeve en op 10 september 1976 konden die banen konden worden opgeleverd. Door de goede samenwerking tussen gemeentebestuur en tennis-vereniging waren binnen

  een jaar de banen gelegd en daarna konden 360 leden van hun favoriete sport ge-nieten. In de zomer van 1978 kreeg TV Uitwijk haar clubhuis. Op 20 januari werd de eer-ste steen gelegd door Mieke Holst. De tweede vereniging van Wijk bij Duurstede met 450 leden had dringend be-hoefte aan een eigen accom-modatie. Freek Hazejager, in 1978 voorzitter, vertelt dat het jongste lid van toen Inge de Kroon was. Het huidige hoofd van de jeugdcommis-sie opende toen samen met burgemeester Houtsma het clubhuis. Door de groei van het leden-aantal en de verwachte groei van Wijk bij Duurstede werd na enig politiek gekrakeel in

  1