Wijkse Courant week32

of 12/12
www.wijksecourant.nl Woensdag 5 augustus 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Vaartocht met safariboot RHENEN/WIJK BIJ DUURSTEDE - Safariboot de Blauwe Bever vaart komende zaterdag, 8 augustus, langs de noordoe- ver van de Nederrijn. Hier ontwikkelt zich rivier- wildernis in het kader van het Project Noordoever Ne- derrijn. Een gids vertelt over de bijzonderheden. De tochten zijn van 10.30 – 13.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur. Vertrek: Parkeer- plaats aan de N225 tussen Elst en Rhenen, bij bedrijf PAKO, Utrechtsestraatweg 149, Rhenen. Volg het bord “Parkeren Safariboot de Blauwe Bever”. Reserveren (verplicht): VVV Wijk bij Duurstede 0343-575995 ; www.utrechtslandschap.nl Taxussnoeisel tegen kanker WIJK BIJ DUURSTEDE - In taxus, specifiek de Taxus Bacca- ta, zit de waardevolle stof baccatine: één kuub taxus- snoeisel is goed voor één chemokuur. Actie Vergroot de Hoop verzamelt daarom dit snoeisel, zie www.ver- grootdehoop.nl. Kunt u het snoeisel niet zelf wegbrengen naar één van de inzamelpunten, maak dan gebruik van de gratis taxus ophaalservice. Bel voor meer informatie naar 0251- 860251. U kunt daar zakken bestel- len waar u de jonge twijgen van maximaal 30 centimeter in kan doen. Bel opnieuw en de zakken worden opge- haald. Verkoop handwerk WIJK BIJ DUURSTEDE - Het Rode Kruis houdt dinsdag 11 augustus van 14.00 tot 16.00 uur een verkoping van handwerkartikelen. Deze vindt plaats in de van Abcoudezaal van het E&E- Gasthuis. Het aanbod be- staat uit gebreide, gehaakte en geborduurde artikelen, en wenskaarten. De opbrengst is bestemd voor de aankoop van nieuwe materialen. De huidige situatie in de Cothense Dorpsstraat Foto Wilfred Kemperink Plannen voor verbreding liggen moeilijk door Wilfred Kemperink COTHEN - Jaren geleden, toen de plannen voor de bebou- wing van de Kamp in Co- then concrete vormen begon aan te nemen, ontstond er verzet tegen de bouwplan- nen. Niet zo zeer tegen de bouw van woningen zelf, maar vele bewoners vrees- den voor een verhoging van de verkeersdruk op de dorpskern van Cothen die de verkeersonveiligheid zou doen toenemen. In 2009 ging de gemeente in overleg met inwoners, er werd een verkeersgroep opgericht die betrokken werd in het overleg, een bureau werd in- gehuurd voor advies en dit advies werd in het overleg met betrokkenen besproken. Uiteindelijk werd -na afwe- ging van de alternatieven- door de gemeente een plan gepresenteerd dat moet lei- den tot een goede en veilige verkeersafwikkeling door de dorpskern van Cothen. Eén onderdeel van het plan is onlangs in opspraak ge- raakt: de verbreding van de Dorpsstraat met ongeveer 1 meter ten koste van de oude boomgaard. Inmiddels zijn er zienswijzen op het plan ingediend. ‘Geen andere oplossing’ Wethouder Jan Burger er- kent dat ook hij het jammer vindt dat de boomgaard wordt aangetast, maar ziet geen andere oplossing om te verkeerssituatie te verbete- ren. “Het gaat om nog geen 4% van de totale oppervlak- te van de boomgaard en er sneuvelen hooguit 3 fruit- bomen. De meidoornhaag wordt netjes terug gezet en daarmee zal het aanzien van de boomgaard nauwe- lijks veranderen”, zo betoogt Burger. Hij ondersteunt daarbij zijn bewering met foto’s van de huidige situ- atie en gevisualieerde foto’s van de nieuwe situatie. Wel onderkent Burger dat ver- breding kan leiden tot snel- ler rijden in de 30 km/uur zone. “We zullen gaan me- ten en mocht blijken dat dit het geval is, dan kunnen we alsnog maatregelen nemen om de snelheid ter plekke af te remmen”, aldus Burger. Meer op pagina 2 REACTIE BEWONERS PLAATST GEMEENTE VOOR DILEMMA Mag de Cothense Dorpsstraat worden verbreed, om op die manier de verkeersafwikkeling in het dorpshart te verbeteren? Het gemeentebestuur vindt van wel, maar bewoners zijn het daar niet altijd mee eens, vooral niet omdat een deel van een oude boomgaard sneuvelt. De Dorpsstraat als heet hangijzer. Dorpsstraat heet hangijzer ACHTER DE TOONBANK Sinds 1982 is Bert Zumbrink als gildeslager gevestigd in Cothen 5 » HAVENPRAAT VAN KEES BROEKMAN Peet en Marja Volker hebben de haven van Wijk aange- daan op hun jaarlijkse tocht 6 » Seniorenmaal LANGBROEK - In dorpshuis ‘De Toekomst’, Marijkelaan 5 in Langbroek, gaan de ‘se- niorenmaaltijd’ ook in de zomer gewoon door. De vol- gende maaltijd is op dinsdag 11 augustus om 17.00 uur. Alle senioren zijn van harte welkom. Opgeven t/m vrijdag 7 au- gustus bij: Marijke Bot- schuyver, tel. 0343-561669 email: [email protected] nl of bij Sija van Ee, tel. 0343- 561774, email: [email protected] net.nl. Deelname is 10 euro. Voor meer informatie, ook over de andere activiteiten voor senioren, zie www. dorpshuislangbroek.nl Actieplan Jeugd- werkloosheid WIJK BIJ DUURSTEDE / REGIO - Maar liefst 1.115 jongeren vonden in de afgelopen twee jaar een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan Jeugdwerkloos- heid; reden genoeg om hier in 2015 – 2016 mee door te gaan. Om deze succesvolle aanpak voort te zetten heeft het Actieplan Jeugdwerk- loosheid regionale initiatie- ven nodig. De initiatieven vormen de kern van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Daarom is er 250.000 euro subsidie beschikbaar voor regionale initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de re- gio Utrecht-Midden. De subsidie is bedoeld voor initiatieven die zich rich- ten op een baan, stage of leerwerkplek voor jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Specifiek voor jongeren die werkloos zijn of werkloos dreigen te raken, en jonge- ren die op school dreigen uit te vallen. Meer in op pagina 3 KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Betalingsregeling WIJK BIJ DUURSTEDE - Wie de belangstingaanslag veel te laat heeft ontvan- gen van de BSR, kan een betalingsregeling treffen. Dat antwoordt wethouder Marchal op vragen die zijn gesteld door Marco Petri, raadslid van de PCG. De vertraging is ontstaan doordat BSR afhankelijk is van gemeenten, het Kadaster en landelijke basisadministraties. Zowel de geautomati- seerde aanlevering als de verwerking verloopt niet altijd geheel vlekkeloos. Nauw betrokken WIJK BIJ DUURSTEDE - Alle gemeenten zijn zowel amb- telijk als bestuurlijk nauw betrokken geweest bij het opstellen van het Program- ma van Eisen voor de Euro- peseaanbesteding voor de openbaar vervoer concessie van de provincie Utrecht. Dat antwoordt wethouder Burger op vragen die Marco Petri van de PCG stelde over het busvervoor in de pro- vincie. De gemeentes heb- ben samen gewezen op de noodzaak om het openbaar vervoer ook na 22.00 uur goed te laten functioneren. Bad en hal 1 januari dicht WIJK BIJ DUURSTEDE - Zwem- bad Wickie de Viking en de Vikinghal gaan definitief dicht op 1 januari 2016. Het college van burgemeester en wethouders heeft on- derzocht of het een optie is om de contracten met het zwembad en de Vikinghal met een jaar te verlengen. De daarmee gemoeide kosten en de verouderde staat van het zwembad en de sporthal zijn voor het college rede- nen om de contracten niet te verlengen. Wethouder Burger: “Natuurlijk willen we de voorzieningen graag open houden. Wij vinden het echter niet verantwoord om gezien de kosten de sterk verouderde accommodaties open te houden. Wij hebben de verenigingen die gebruik maken van het zwembad op de hoogte gebracht. Zij gaven aan dat ze het uiter- aard jammer vinden dat het zwembad gaat sluiten, maar dat ze het ook begrijpen.” ZIG en WijkZwemt werken plannen voor een nieuw zwembad uit. De verwach- ting is dat de raad in het na- jaar van 2015 hierover een besluit kan nemen. Auto’s in brand gestoken WIJK BIJ DUURSTEDE - Vier auto’s zijn in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 juli in brand gevlogen op de Birkastraat en de Dr. Jans- senstraat. De politie gaat uit van brandstichting. Rond 1.25 uur kregen brand- weer en politie de melding dat er een auto in brand stond. Eenmaal gearriveerd aan de Birkastraat bleek het om drie geparkeerde auto’s te gaan. Vermoedelijk is één van de auto’s in brand geraakt en zijn de vlammen overgeslagen naar de andere twee. Kort daarna kwam een 2e melding van een au- tobrand binnen, nu op de Dr. Janssenstraat. Hier was een alerte buurtbewoner al begonnen met het blussen. Deze auto brandde niet uit maar liep wel forse brand- schade op. Ook in dit geval gaat de politie ervan uit dat er opzet in het spel was. Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen of perso- nen die informatie kunnen geven rond de brand. Wie meer weet, kan bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800- 7000.
 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wijkse Courant

Transcript of Wijkse Courant week32

 • www.wijksecourant.nlWoensdag 5 augustus 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Vaartocht met safaribootRhenen/Wijk bij DuuRsteDe - Safariboot de Blauwe Bever vaart komende zaterdag, 8 augustus, langs de noordoe-ver van de Nederrijn.Hier ontwikkelt zich rivier-wildernis in het kader van het Project Noordoever Ne-derrijn. Een gids vertelt over de bijzonderheden.De tochten zijn van 10.30

  13.00 uur en van 14.00 16.30 uur. Vertrek: Parkeer-plaats aan de N225 tussen Elst en Rhenen, bij bedrijf PAKO, Utrechtsestraatweg 149, Rhenen. Volg het bord Parkeren Safariboot de Blauwe Bever.Reserveren (verplicht): VVV Wijk bij Duurstede 0343-575995 ; www.utrechtslandschap.nl

  Taxussnoeisel tegen kankerWijk bij DuuRsteDe - In taxus, specifiek de Taxus Bacca-ta, zit de waardevolle stof baccatine: n kuub taxus-snoeisel is goed voor n chemokuur. Actie Vergroot de Hoop verzamelt daarom dit snoeisel, zie www.ver-grootdehoop.nl.Kunt u het snoeisel niet zelf wegbrengen naar n van de

  inzamelpunten, maak dan gebruik van de gratis taxus ophaalservice. Bel voor meer informatie naar 0251-860251. U kunt daar zakken bestel-len waar u de jonge twijgen van maximaal 30 centimeter in kan doen. Bel opnieuw en de zakken worden opge-haald.

  Verkoop handwerkWijk bij DuuRsteDe - Het Rode Kruis houdt dinsdag 11 augustus van 14.00 tot 16.00 uur een verkoping van handwerkartikelen. Deze vindt plaats in de van Abcoudezaal van het E&E-Gasthuis. Het aanbod be-staat uit gebreide, gehaakte en geborduurde artikelen, en wenskaarten. De opbrengst is bestemd voor de aankoop van nieuwe materialen.

  De huidige situatie in de Cothense Dorpsstraat Foto Wilfred Kemperink

  Plannen voor verbreding liggen moeilijk

  door Wilfred KemperinkCothen - Jaren geleden, toen de plannen voor de bebou-wing van de Kamp in Co-then concrete vormen begon aan te nemen, ontstond er verzet tegen de bouwplan-nen. Niet zo zeer tegen de bouw van woningen zelf, maar vele bewoners vrees-den voor een verhoging

  van de verkeersdruk op de dorpskern van Cothen die de verkeersonveiligheid zou doen toenemen. In 2009 ging de gemeente in overleg met inwoners, er werd een verkeersgroep opgericht die betrokken werd in het overleg, een bureau werd in-

  gehuurd voor advies en dit advies werd in het overleg met betrokkenen besproken. Uiteindelijk werd -na afwe-ging van de alternatieven- door de gemeente een plan gepresenteerd dat moet lei-den tot een goede en veilige verkeersafwikkeling door de dorpskern van Cothen. En onderdeel van het plan is onlangs in opspraak ge-raakt: de verbreding van de Dorpsstraat met ongeveer 1 meter ten koste van de oude boomgaard. Inmiddels zijn er zienswijzen op het plan ingediend.

  Geen andere oplossingWethouder Jan Burger er-kent dat ook hij het jammer vindt dat de boomgaard wordt aangetast, maar ziet geen andere oplossing om te verkeerssituatie te verbete-ren. Het gaat om nog geen

  4% van de totale oppervlak-te van de boomgaard en er sneuvelen hooguit 3 fruit-bomen. De meidoornhaag wordt netjes terug gezet en daarmee zal het aanzien van de boomgaard nauwe-lijks veranderen, zo betoogt

  Burger. Hij ondersteunt daarbij zijn bewering met fotos van de huidige situ-atie en gevisualieerde fotos van de nieuwe situatie. Wel onderkent Burger dat ver-breding kan leiden tot snel-ler rijden in de 30 km/uur

  zone. We zullen gaan me-ten en mocht blijken dat dit het geval is, dan kunnen we alsnog maatregelen nemen om de snelheid ter plekke af te remmen, aldus Burger. Meer op pagina 2

  Reactie bewoneRs plaatst gemeente vooR dilemma

  Mag de Cothense Dorpsstraat worden verbreed, om op die manier de verkeersafwikkeling in het dorpshart te verbeteren? Het gemeentebestuur vindt van wel, maar bewoners zijn het daar niet altijd mee eens, vooral niet omdat een deel van een oude boomgaard sneuvelt. De Dorpsstraat als heet hangijzer.

  Dorpsstraat heet hangijzer

  AChteR De toonbAnkSinds 1982 is Bert Zumbrink als gildeslager gevestigd in Cothen

  5

  hAVenpRAAt VAn kees bRoekmAnPeet en Marja Volker hebben de haven van Wijk aange-daan op hun jaarlijkse tocht

  6

  Seniorenmaal LAnGbRoek - In dorpshuis De Toekomst, Marijkelaan 5 in Langbroek, gaan de se-niorenmaaltijd ook in de zomer gewoon door. De vol-gende maaltijd is op dinsdag 11 augustus om 17.00 uur. Alle senioren zijn van harte welkom.Opgeven t/m vrijdag 7 au-gustus bij: Marijke Bot-schuyver, tel. 0343-561669 email: [email protected] of bij Sija van Ee, tel. 0343-561774, email: [email protected] Deelname is 10 euro. Voor meer informatie, ook over de andere activiteiten voor senioren, zie www.dorpshuislangbroek.nl

  Actieplan Jeugd- werkloosheidWijk bij DuuRsteDe / ReGio - Maar liefst 1.115 jongeren vonden in de afgelopen twee jaar een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan Jeugdwerkloos-heid; reden genoeg om hier in 2015 2016 mee door te gaan. Om deze succesvolle aanpak voort te zetten heeft het Actieplan Jeugdwerk-loosheid regionale initiatie-ven nodig. De initiatieven vormen de kern van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Daarom is er 250.000 euro subsidie beschikbaar voor regionale initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de re-gio Utrecht-Midden. De subsidie is bedoeld voor initiatieven die zich rich-ten op een baan, stage of leerwerkplek voor jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Specifiek voor jongeren die werkloos zijn of werkloos dreigen te raken, en jonge-ren die op school dreigen uit te vallen.

  Meer in op pagina 3

  KLIK & WIN ACTIE

  Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Betalingsregeling Wijk Bij DuursteDe - Wie de belangstingaanslag veel te laat heeft ontvan-gen van de BSR, kan een betalingsregeling treffen. Dat antwoordt wethouder Marchal op vragen die zijn gesteld door Marco Petri, raadslid van de PCG.De vertraging is ontstaan doordat BSR afhankelijk is van gemeenten, het Kadaster en landelijke basisadministraties. Zowel de geautomati-seerde aanlevering als de verwerking verloopt niet altijd geheel vlekkeloos.

  Nauw betrokken Wijk bij DuursteDe - Alle gemeenten zijn zowel amb-telijk als bestuurlijk nauw betrokken geweest bij het opstellen van het Program-ma van Eisen voor de Euro-peseaanbesteding voor de openbaar vervoer concessie van de provincie Utrecht. Dat antwoordt wethouder Burger op vragen die Marco Petri van de PCG stelde over het busvervoor in de pro-vincie. De gemeentes heb-ben samen gewezen op de noodzaak om het openbaar vervoer ook na 22.00 uur goed te laten functioneren.

  Bad en hal 1 januari dichtWijk bij DuursteDe - Zwem-bad Wickie de Viking en de Vikinghal gaan definitief dicht op 1 januari 2016. Het college van burgemeester en wethouders heeft on-derzocht of het een optie is om de contracten met het zwembad en de Vikinghal met een jaar te verlengen. De daarmee gemoeide kosten en de verouderde staat van het zwembad en de sporthal zijn voor het college rede-nen om de contracten niet te verlengen. Wethouder Burger: Natuurlijk willen we de voorzieningen graag

  open houden. Wij vinden het echter niet verantwoord om gezien de kosten de sterk verouderde accommodaties open te houden. Wij hebben de verenigingen die gebruik maken van het zwembad op de hoogte gebracht. Zij gaven aan dat ze het uiter-aard jammer vinden dat het zwembad gaat sluiten, maar dat ze het ook begrijpen.ZIG en WijkZwemt werken plannen voor een nieuw zwembad uit. De verwach-ting is dat de raad in het na-jaar van 2015 hierover een besluit kan nemen.

  Autos in brand gestokenWijk bij DuursteDe - Vier autos zijn in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 juli in brand gevlogen op de Birkastraat en de Dr. Jans-senstraat. De politie gaat uit van brandstichting. Rond 1.25 uur kregen brand-weer en politie de melding dat er een auto in brand stond. Eenmaal gearriveerd aan de Birkastraat bleek het om drie geparkeerde autos te gaan. Vermoedelijk is n van de autos in brand geraakt en zijn de vlammen overgeslagen naar de andere twee. Kort daarna kwam

  een 2e melding van een au-tobrand binnen, nu op de Dr. Janssenstraat. Hier was een alerte buurtbewoner al begonnen met het blussen. Deze auto brandde niet uit maar liep wel forse brand-schade op. Ook in dit geval gaat de politie ervan uit dat er opzet in het spel was.Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen of perso-nen die informatie kunnen geven rond de brand. Wie meer weet, kan bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

 • APK Keuringen Bandenservice Aircoservice Schadereparaties Uitlijnen

  Broekweg 3a Wijk bij Duurstede 0343 - 571627 www.garagemiltenburg.nl

  Schadereparaties

  Broekweg 3a Wijk bij Duurstede 0343 - 571627 www.garagemiltenburg.nl

  Uw loodgieters van Wijk bij Duurstede e.o.

  Complete cv-instalaties

  Vervangen van cv-ketels

  Snel en vakkundig

  Badkamers Nieuw en renovatie

  Lood- en zinkwerk

  Walplantsoen 6 Wijk bij Duurstede 0343-573 072

  !"

  #$% &''( )*+' , $+)+-.'-/.

  00012134

  Achteraan op het nieuwe industrieterreinKeulenaar 6a, T 0343-597676 www.go-autoparts.nl

  Het adres voor Wijk bij Duurstede en omgeving voor

  AUTOMATERIALEN, GEREEDSCHAPPEN,

  VELGEN, BANDEN, ACCUS PLAATWERK, VERLICHTING

  Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

  ONTVANG EEN

  2e set cadeau*

  Ongemerkt print u meer en vaker

  in de zomer: de routekaarten naar

  uw vakantiebestemming, die leuke

  vakantiefotos voor opa en oma, en

  tickets voor dat festival dat u niet mg

  missen.

  Pro teer nu van extra voordeel op

  een complete set cartridges voor uw

  Canon, Epson, Brother of HP printer:

  Deze cartridges bevatten meer inkt

  dan A-merken en worden gratis bij u

  thuisbezorgd! Deze zomer zit u dus niet

  met een lege printer.

  Extra voordelig en gratis thuisbezorgd!

  Complete set cartridges:Zwart en kleurGeschikt voor: Canon, Epson, Brother en HP printersBij Canon, Epson en Brothereen 2e set cadeau!*Met chiptechnologie voor probleemloos cartridges wisselen

  *Met uitzondering van HP cartridges.

  Extra voordeel op cartridges voor uw Canon,

  Epson, Brother of HP printer. Bestel nu!

  Extra voordelig en gratis

  Geschikt voor: Canon, Epson,

  Bij Canon, Epson en Brother

  Met chiptechnologie voor probleemloos cartridges wisselen

  *Met uitzondering van HP cartridges.

  elders 69,95

  29,95per set

  NU DE BESTE KWALITEIT VOOREEN SCHERPE LEZERSPRIJS!

  PRINT ZELF UWVAKANTIEFOTOS!

  www.dorsoo.nl

  Woonmall Alexandrium RotterdamElke zondag open

  Slapen doen wij s nachts

  U niet? Rugpijn?

  Bezoek Zoutelande, Vlissingen,Middelburg n Domburg

  Inclusief ontbijt n heerlijke pannenkoek

  korting38%

  Genieten aan de Zeeuwse Kust!

  nu59,-normaal 95,-

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 5 augustus 2015 2

  Verkeer kan beter BluesVervolg van voorpaginaCothen/Wijk Bij DuursteDe - Wethouder Burger onder-kent ook dat de situatie in de Cothense Dorpsstraat niet bewezen onveilig is, maar de veiligheid kan vol-gens hem wel beter. Als ge-meentebestuur moeten we een afweging maken en een besluit moeten nemen. Maar we zullen de ingediende zienswijzen goed bekijken en we gaan opnieuw met betrokkenen in overleg om tot een goede en acceptabele oplossing te komen. Maar vergeet niet dat er ook veel voorstanders zijn van ver-breding, zo bleek uit reac-ties van veel bewoners. Met

  name van ouders van kinde-ren is er bijval voor het plan. Dat plaatst ons, als bestuur-der, voor een dilemma; moe-ten we iets of niets doen, zo stelt Burger. Toch klinkt Burger een beetje teleurge-steld als hij zegt dat de plan-nen door de jaren heen zon 8 of 9 keer met vele betrok-kenen is besproken, alter-natieven zijn afgewogen en er -min of meer- consensus is bereikt over het huidige plan. Nu de plannen defini-tief worden ontstaat er emo-tie en komt er verzet. Maar toch gaan we opnieuw in overleg, we willen er echt met de bewoners uitkomen, zo besluit Burger.

  Wijk Bij DuursteDe - Zanger/gitarist Dave Chavez, saxo-fonist/zanger Tom Moeren-hout en bassist/zanger Evert Willemstijn verzorgen zon-dag de matinee op de bin-nenplaats van Kasteel Duur-stede. Dat gebeurt van 14.00 tot 17.00 uur. Dave Chavez, meermalen genomineerd voor de Dutch Blues Award, speelt al meer dan 25 jaar op nationaal en internationaal niveau,.In Wijk speelt het trio zon-dag bekende en beroemde songs uit de wereld van de Soul- en Bluesmuziek. De toegang is gratis.Meer info op www.face-book.com/kasteelcultureel

 • Vervolg voorpaginaPartijen en genteresseer-den met goede ideen, ook in de gemeente Wijk bij Duurstede, kunnen tot uiterlijk 1 september 2015 een aanvraag voor subsidie indienen. Het gaat om activiteiten die worden uitgevoerd tus-sen 1 september 2015 en 1 januari 2017. De aan-vraag moet bestaan uit een activiteitenplan en gespecificeerde begroting, aldus wethouder Jan Bur-ger. Aanvragen kunnen worden ingediend via

  het digitaal loket www.utrecht.nl/subsidie.

  BeoordelingNa 1 september worden alle subsidieaanvragen beoordeeld. Het ideale initiatief betrekt jongeren bij de uitvoering van de subsidieactiviteiten en werkt daarbij samen met andere partijen. Efficin-tie en effectiviteit zijn belangrijk. Het doel is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken met de inzet van beperkte middelen. Tot slot is het belangrijk

  dat de aanvrager in de toekomst, ook zonder sub-sidie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid verder kan gaan met de activitei-ten, voegt Burger er nog aan toe. De gemeenten die samen-werken voor het Actie-plan Jeugdwerkloosheid zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

  Subsidieaanvragen welkom

  Bso de Breeeje en Bso de Bik van Kind&Co uit Wijk bij Duurstede hebben deze vakantie als thema Kunst&co. De eerste twee weken stonden in het teken van tekenen en schilderen en mode en trends. De kinderen maakten onder andere hun eigen ruimtefashion, waar ook dracula zich liet zien.

  Karwei geeft prijzen wegWIJK BIJ DUURSTEDE - Deze zo-mer bestaat Karwei 40 jaar. Deze feestelijke gebeurte-nis wordt gevierd met een uitgebreid prijzenfestival, waarbij elke Karwei bouw-markt elke week fraaie prij-zen weggeeft. De landelijke hoofdprijs is een ING klus-cheque t.w.v. 15.000,- euro. Elke week wordt ook een winnaar bekend gemaakt. Op 28 juli was dat Mark Klop uit Langbroek. Hij kreeg een fraaie rotan hang-stoel overhandigd. Karwei is open maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

  Contactgegevens redactieEssenkade 2, 3992 AA HoutenT 088 01 30381E [email protected] www.wijksecourant.nlTwitter: @WijkseCourantFacebook.com/WijkseCourant

  Commercieel DirecteurBas StikkelorumE [email protected]

  EindredactieRen Borkent / Carolien PaasmanT 088 01 30376T 06 52601952

  Chef regioredactieJan van Es E. [email protected]

  BezorgklachtenI www.wijksecourant/serviceT (0900) 424 57 26

  AdvertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-

  mogelijkheden neemt u contact op met uw accountmanager of bel met 088 013 9984. Of mail naar [email protected]

  FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

  DrukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

  Wijkse Courant is een uitgave vanWegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV. Wegener Media BV

  VVV-agenda

  T/m 6 september: Beeldentuin De Prui-mengaard. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag, van 13.00-17.00 uur. Toegang gratis. Mid-delweg Oost 9AZaterdag 8 augustus: Rondleiding steenfabriek de Bosscherwaarden georganiseerd door het Utrechts Landschap. Aan de hand van een video-film uit de jaren 80 krijgt u een indruk van het werken op een steenfa-briek. Reservering is ge-wenst. Aanmelden: VVV Wijk bij Duurstede, Markt 24, Wijk bij Duurstede, tel. 0343 575995 of via www.utrechtslandschap.nl/activiteiten. Tijd: 14.00 uur. Prijs: Deelname 4,-. Kinderen van 8 t/m 12 jaar en beschermers 2,50. Honden: Niet toegestaanZondag 9 augustus: Muziek bij kasteel Duur-stede: Dave Chavez & Co. Vanaf 14.00 uur. Gratis toegang.Elke zaterdag en zondag om 13.30 uur Vaart met de Krommerijnder naar Cothen en terug. Vertrek vanaf de Blauwe Pannen, Wijk bij Duurstede. Info en kaartverkoop VVV Wijk bij Duurstede, 0343-575995.Maandagmiddag (13.30 15.30 uur) en woens-dagochtend openstel-ling Grote Kerk aan de Markt.T/m augustus: Elke dins-dag en donderdag om 13.30 uur open inloop-stadswandeling vanaf de VVV, prijs pp 3 euro.T/m 6 januari 2016: Expositie Museum Dorestad: Achter slot en grendel - de ontwik-keling van de sleutel. Zolang als er bezittingen zijn, is de mens geneigd die veilig op te bergen. Vanaf deze zomer expo-seert Museum Dorestad een bijzondere collectie sleutels vanaf de Ro-meinse tijd tot aan het einde van de middeleeu-wen. De tentoonstelling geeft een unieke kijk op de technische en esthe-tische ontwikkeling van de sleutel. Muntstraat 42, Museum Dorestad is geopend van dinsdag t/m zondag 13.30 - 17.00 uur.

  Getuigschrift ondertekend door Paus Fransiscus als waardering voor hun inzet voor de kerk

  Gouden paar Leo en Gerrie de LigtOp 28 juli 1965 gaven Leo de Ligt en Gerrie van den Berg elkaar het jawoord in de oude gemeentehuis van Cothen.

  Door Kees Broekman

  Leo uit t Goy leerde de Co-thense Gerrie kennen op een dansavond in het Wa-pen van Werkhoven. Gerrie was er met iemand anders maar Leo zag wel wat in haar en troonde haar mee naar Caf van Impelen. Na 4 jaar verkering trouwden ze en gingen ze wonen aan de Hinkerstraat. Later werd dat het Ireneplantsoen en nu wonen ze al 20 jaar aan de Kroosakker.Leos ouders hadden het niet breed en dus ging hij op zijn 14e bij een boer werken. Die had een Unimog Mercedes. Leo was verkocht, haalde zijn rijbewijs. Ruim 35 jaar werkte hij als nationaal chauffeur bij Vrumona tot-dat hij op 59,5 jaar met de VUT kon gaan. Dat was destijds zwaar werken. On-regelmatige tijden en met de hand laden en lossen. Ger-rie werkte na de huishoud-school in de huishouding in Doorn en stopte daarmee toen de kinderen kwamen. Toen die oud genoeg waren werkte ze in de huishouding

  van de pastorie van Cothen, Wijk bij Duurstede en nu ook in Houten.De RK-kerk heeft altijd cen-traal gestaan. Gerrie met haar huishoudelijk werk en Leo is koster bij uitvaarten.

  Speciaal voor de herden-kingsdienst was pastoor Wouter de Paepe uit Rome overgekomen. Hij bracht een getuigschrift mee, onderte-kend door Paus Fransiscus, als waardering voor hun in-

  zet voor de kerk.Gerrie en Leo hebben 3 ondernemende kinderen (groenteman, kapperszaak en internetondernemer, 4 kleindochters en 3 klein-zoons. Er is ruimte voor fiet-

  sen, vakantie en t kweken van Australische parkieten. Soms helpt Gerrie in de kap-salon van haar dochter. Leo mist af en toe zijn hobby als voetbalscheidsrechter. Dat houdt een keer op!

  Gerrie en Leo de Ligt en loco-burgemeester Jan Burger bekijken de gewaarmerkte kopie van de trouwakte uit 1965. Een verrassing van het gemeentebestuur Foto: Kees Broekman

  ColofonRondleiding door steenfabriekWijk Bij DuuRsTEDE - In de voormalige steenfabriek De Bosscherwaarden aan de Lekdijk West 28 is ko-mende zaterdag, 14.00 uur, een rondleiding. Naast de gebouwen zijn diverse oude materialen te zien, zoals de diesellocomotief (Coby 3), een kolenwagen, een kipwa-gen, traversewagen, stenen-wagen, rekkenwagen en een modderwagen. De steenfa-briek was van 1923 t/m mei 1991 in bedrijf.Met een videofilm uit de ja-ren tachtig krijgt de bezoe-ker een betere indruk over het proces van stenen bak-ken op deze fabriek. Deelname kost vier euro

  voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar en be-schermers kost het 2,50.

  Reserveren: www.utrechtsland-schap.nl/activiteiten of 0343-575995.

  In Steenfabriek Bosscherwaarden staan diverse oude materialen opgesteld Foto Utrechts Landschap

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 5 augustus 2015 3

 • Woensdag 5 augustus 2015

  GemeentehuisBezoekadres:Karel de Grotestraat 30

  Postadres: Postbus 833960 BB Wijk bij Duurstede.Telefoon: 595595Fax: 595599Website: www.wijkbijduurstede.nlE-mail: [email protected]

  Openingstijden:Melden bij receptie.Maandag 08.30 uur tot 12.30 uurDinsdag 08.30 uur tot 12.30 uurWoensdag 08.30 uur tot 19.00 uurDonderdag 08.30 uur tot 12.30 uurVrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur

  Calamiteitennummer:Buiten kantooruren Telefoon: 06-53219128

  Gemeentewerkplaats:Middelweg Oost 1Telefoon: 595600Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

  Spoedlijn huisartsen:Telefoon: 576363

  Bekendmakingen

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

  Ingediende aanvragen voor een omgevings-vergunningBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de volgende aanvragen voor een omgevings-vergunning ontvangen:

  WABO nummer : 2015165Voor : Herbouw Welkoop en JumboLocatie : Langbroekseweg 3, (3962 EH) Wijk

  bij DuurstedeDatum ontvangst : 23 juli 2015

  WABO nummer : 2015168Voor : Aanvraag voor bijgebouw Locatie : Wijkersloot 27, (3961 MN) Wijk bij

  DuurstedeDatum ontvangst : 25 juli 2015

  WABO nummer : 2015167Voor : Vergunningaanvraag Bed & Break-

  fastLocatie : Hinkerstraat 41 (3945 BR) CothenDatum ontvangst : 26 juli 2015

  WABO nummer : 2015169 Voor : Hooiberg Middelweg West 6Locatie : Middelweg West 6, (3961 NB) Wijk

  bij DuurstedeDatum ontvangst : 27 juli 2015

  WABO nummer : 2015170Voor : Veranderen begane grond.Locatie : Gooyerdijk 39, (3947 NB) Lang-

  broekDatum ontvangst : 27 juli 2015

  WABO nummer : 2015172Voor : Vergunningaanvraag hagelnettenLocatie : Kapelleweg 3 (3945 LA) CothenDatum ontvangst : 28 juli 2015

  WABO nummer : 2015173Voor : Het kappen van 3 bomen naast Da-

  vid van Bourgondiweg 20Locatie : David van Bourgondiweg 20 (3961

  VZ) Wijk bij Duurstede Datum ontvangst : 29 juli 2015

  De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. De bijbehorende stukken kunnen later op af-spraak worden ingezien, waarop een zienswijze of bezwaarschrift kan worden ingediend.

  Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend:

  WABO nummer : 2015139Voor : Uitbreiding woningLocatie : Hofstede 1, (3961 LM) Wijk bij

  DuurstedeVerzenddatum : 24 juli 2015

  WABO nummer : 2015145Voor : Aanleg uitritLocatie : Kerkeland 52, (3947 MZ) LangbroekVerzenddatum : 28 juli 2015

  WABO nummer : 2015147Voor : Aanleg uitritLocatie : Appelgaard 39, (3962 JC) Wijk bij

  DuurstedeVerzenddatum : 28 juli 2015

  WABO nummer : 2015124Voor : Wijziging dakbedekkingLocatie : Langbroekerdijk A 43Verzenddatum : 28 juli 2015

  De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending gedurende zes weken worden ingezien in het gemeentehuis. Dit kan uit-sluitend na telefonische afspraak via 0343-595595.

  BezwaarBelanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken te-gen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, ge-dateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bedrijfsvoering, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

  Het maken van bezwaar schort de werking van het be-sluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u ge-lijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden ge-richt aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht ver-schuldigd bent. Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar onder de kop Documenten en publi-caties/brochures de brochure Bezwaar en beroep te-gen een beslissing van de overheid te vinden is.

  Tijdelijke verkeersmaatregelen bij evene-mentenRectificatie afsluiting Kapelleweg Cothen voor Oogstfeest Krommerijnstreek, zater-dag 22 augustus 2015

  Op zaterdag 22 augustus vindt het Oogstfeest Krommerijnstreek bij Cothen plaats. Op de ge-meentepagina van 29 juli jl. stond per abuis de ver-keerde tijd waarop de Kapelleweg deels is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De goede afsluitings-tijd is van 08.00 tot 20.00 uur. Meer informatie op www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl.

  De meest recente gemeentelijke informatie vindt u op INTERNET www.wijkbijduurstede.nl

  Nieuws op de website De gemeente Wijk bij Duurste-

  de is Fairtrade-Gemeente! Met dank aan alle deelnemende bedrijven, winkels, scholen, hore-ca, (maatschappelijke) organisaties, de gemeente en enthousiaste vrij-willigers is certificering binnen tien maanden gelukt, aldus vrijwillig-sters van de Wereldwinkel en de initiatiefgroep. De officile titel-uitreiking is op zaterdag 5 september, tijdens het festival Kleurrijk Uit in Wijk.

  Een melding voor een straat-barbecue of feest kan vol-ledig digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website door een paar vragen te beantwoor-den. De melding is gratis, ten-zij een verkeersmaatregel nodig is voor bijvoorbeeld weg- of par-keerplaatsafsluitingen.

  OOK VOOR DE

  KRANTCADEAUKAART,

  EVEN NAAR

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  Service OnderhOud MOntage verkOOp reparatieS acceSSOireS OccaSiOnS verhuur

  www.camperhart.nl Industrieweg 8A 3433 NL NIEUWEGEIN Tel.: 030 870 02 26

  Openingstijden:di t/m vr: 10:00 - 17:00 uur

  za: 10:00 - 16:00 uur

  Aanbiedingen geldigt/m 26 augustus 2015.

  KAMPEERSHOP

  SUMMERSALE IN ONZEBERGER KAMPEERSHOP!

  van54.99voor

  Mummyslaapzak Holidayvan29.99voor39,99 39,99 24,99

  PLA serviessetLove Eco 16-dlg

  van59.99voor

  BERGER KAMPEER

  39,99CampingazPartyGrill

  Forza Fietsen komt bij klant aan huisWijk bij DuursteDe/regio - Is het tijd voor een nieuwe elektrische fiets, maar wilt u niet naar de winkel toe? Forza Fietsen uit Nunspeet komt bij u langs. De ver-koopadviseur komt met de eigen ontwikkelde fietsen op locatie, zodat u meteen een proefrit kunt maken op

  deze kwalitatief hoogstaan-de elektrische tweewielers. Met hoogwaardige service en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding willen Klaas Jan en Hans de Kievid van Forza Fietsen het ver-schil maken.De broers speelden al een aantal jaren met het idee om

  voor zichzelf te beginnen. Ze hebben een eigen fietsmerk ontwikkeld, genaamd Forza. De tweewielers gaan van-uit de fabriek rechtstreeks naar de ondernemers. Er zijn geen tussenhandelaren bij betrokken, wat de prijs drukt. Meer informatie via tel.0341-217017.

 • %%

  SHOWMODELLEN

  MET SPECIALE

  KORTINGEN!

  % %%%%%

  %

  %%%%

  DE VELE VOORDELEN Centraal gelegen A12-afrit 17 Grootste keuze van Midden-Nederland Gratis parkeren 7 dagen open!

  ZOMEROPRUIMING

  % %%WOONBOULEVARD

  UTRECHT

  Maar liefst 60 woonwinkels

  WONEN SLAPEN KOKEN ZITTEN BADEN

  woonboulevardutrecht.comLIKE&SHARE

  ADVERTORIAL

  Op 15 augustus 2015 wOrdtvOOr de 63ste keer het BlOe-mencOrsO in leersum geOrga-niseerd. een grOOts spektakelwaar veel inwOners van leer-sum en Omringende dOrpen almaanden van te vOren naar tOeleven.hetiseenevenementvanOns allemaal, aldus BlOemen-kOninginnatasjaBleijenBerg.

  Er wordt op dit momenthard gewerkt aan de wagens.De contacten met muziek-korpsen zijn aangetrokkenen de eerste toezeggingenzijn ontvangen. Het belooftdit jaar wederom een grootsevenement te worden waarjaarlijks duizenden bezoe-kers op af komen.

  eennieuweweBsiteDe afgelopen maanden heeft

  het bestuur van StichtingBloemencorso Leersum nietstil gezeten. Naast de orga-nisatie van het 63ste Bloe-mencorso is er hard gewerktaan een nieuwe website,www.bloemencorsoleersum.nl. Met de website kan deorganisatie meer inspelenop het verstrekken van in-formatie en vergroten vande naamsbekendheid vanhet evenement. De websiteis onderdeel van een grootopgezette online communi-catiestrategie waarmee mennaast praktische informatiemeer inzicht wil bieden bijde totale beleving van hetBloemencorso.

  vip-arrangementNieuw dit jaar is het VIP-ar-rangement. Dit arrangement

  bestaat uit ontvangst meteen lunch, 1x entree, eentribunekaart, een program-maboekje, een drankje op detribune en het bijwonen vande receptie en de prijsuitrei-king na afloop van de rond-gang. Dit arrangement kost 45,00 per persoon, maarlezers van de Nieuwsbodebetalen 40,00 per persoon.U kunt er, zonder meerprijs,ook voor kiezen om eerderaanwezig te zijn. U neemtdan in een select gezelschapdeel aan een tour langs alletentoongestelde praalwa-gens. Zo kunt u optimaal vanhet Bloemencorso genieten.

  Omhetarrangement te reserveren,stuurt ueene-mail naar

  [email protected]

  WinnaarBloemencorsoLeersum2014Larsheim/Zuylenstein.

  63ste Bloemencorso Leersum;een evenement van groot formaat

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 5 augustus 2015 5

  Bert Zumbrink: Gildeslager staat voor vers, duurzaam en hoge kwaliteit. Foto: John Beringen

  Klant let op kwaliteit

  COTHEN Sinds 1982 is Bert Zumbrink als gildeslager gevestigd in Cothen. John Beringen keek achter de toonbank en informeerde hoe het is om een zaak te runnen terwijl de crisis nog steeds voelbaar is.Nou, de klant let toch voor-al op kwaliteit, laat Bert weten. Dat is misschien wat te algemeen geformu-leerd, maar laat ik dat toe-lichten. Het begrip Gilde-slager houdt in dat er hoge eisen worden gesteld aan het te verkopen vlees. Een Gildeslager is een slager die bijvoorbeeld duurzaam

  verkoopt; dus vlees van die-ren die geen antibiotica toe-gediend hebben gekregen en altijd goed voer hebben gehad. Dat zelfde geldt ook voor kippen die bij ons de naam Gildehoen hebben omdat die vanuit de zelfde achtergrond absoluut niet te vergelijken zijn met de zogenaamde plofkippen. En dan merk je toch dat men-sen vaak kiezen voor deze producten omdat goede voe-ding nou eenmaal hoog in het vaandel staat; daar ver-andert een crisis echt niet veel aan. Naast de gebruikelijke vlee-

  sproducten kun je bij Bert terecht voor kant en klare maaltijden. In de winter heb ik uiteraard heerlijke stamppotten en een voor-treffelijke erwtensoep, maar ook in de zomer heb ik hier ovenschotels die dan even-eens smakelijk zijn maar niet al te zwaar op de maag liggen. Maar goed, de consument is en blijft toch de beste be-oordelaar, dus laat degene die hier nog niet is geweest gewoon een stukje vlees ko-pen en vergelijken met wat hij of zij doorgaans gewend is om te eten, besluit hij.

  Achter de toonbank

 • Ik kies voor een afscheid dat dichtbij huis blijft.

  Wilt u een uitvaart vanuit

  het hart van Utrecht? Kies dan

  voor een uitvaart dichtbij huis

  bij Barbara Uitvaartverzorging.

  Altijd dicht bij U.

  030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

  VVVVVeeeeerrrrrtttttrrrrrooooouuuuuwwwwwddddden eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsfamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijfsinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.

  Jos OttenJos OttenJos OttenJos OttenJos Otten(3e generatie)

  Persoonlijke en moderne totaalbegeleiding vanuitvaarten, geheel volgens uw (speciale) wensen.Faciliteiten voor uiteenlopende wensen/mogelijk-heden. Ook als u elders verzekerd bent.

  Dag en nacht bereikbaar: 0346 - 351 223

  Postweg 55c, 3769 BV Soesterberg,035 - 601 30 86.

  Rouwcentrum SmorenburgGroenewoudseweg 12, Cothen0343 - 562 091.

  www.smorenburguitvaart.nl

  Uitvaartzorgop maat

  Vertrouwd Persoonlijk Eigentijds

  Heuvelrug GrafgedenktekensJohan Zandee

  Pr. Hendrikweg 48, Doorn. tel. 06.53.367564www.heuvelrug-grafgedenktekens.nl

  Specialist in het leveren enplaatsen van grafgedenktekensin natuursteen, glas en andereduurzame materialen.

  In alle rust bij U thuis in Uweigen vertrouwde omgevingzoeken wij samen met U welkgedenkteken past bij Uw wensen.

  Na 79 mooie levensjaren, ben ik nu op weg

  naar het Vaderhuis met Jezus als gids.

  (Joh. 14, 1-6)

  Cornelis Henricus Joseph van Raaij

  Cor

  * 3 maart 1936 31 juli 2015

  Uit aller naam;

  Familie van Raaij

  Correspondentieadres:

  Nico van Raaij

  Henricus Turkenstraat 26

  5246 VL Rosmalen

  Er zal voor Cor een avondwake worden

  gehouden op vrijdag 7 augustus om 19.00

  uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk, Kerkweg

  7 te Cothen. Na de wake is er gelegenheid tot

  afscheid nemen en de familie te condoleren.

  De uitvaartdienst zal zijn op zaterdag 8 augustus

  om 11.30 uur in de Johannes de Doperkerk,

  Klooster Leuterstraat 37 te Wijk bij Duurstede.

  Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op

  de algemene begraafplaats Groenewoud

  (R.K. Gedeelte), Groenewoudseweg 12 te

  Cothen.

  Na de begrafenis is er gelegenheid voor een

  samenzijn in rouwcentrum Smorenburg,

  gelegen op de begraafplaats.

  Colofon F

  amilieb

  erichten

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  Geschokt en bedroefd laten wij jullie weten dat onze rots in de branding is gestorven

  Hen Klarenbeek

  Henricus Wilhelmus Antonius

  * Cothen, Amersfoort,19 juni 1950 24 juli 2015

  Rita

  MichelXavier

  Bart

  en overige familie

  Beatrixstraat 23945 CR Cothen

  De crematie heeft j.l. vrijdag 31 juli plaatsgevonden. U kunt een herinnering of condoleance plaatsen. Ga naar www.snijdersuitvaart.nl bij inloggen requiem. U logt in met de achternaam van de overledene en met toegangscode CDF22X

  Peet en Marja Volker hebben de haven van Wijk aangedaan tijdens hun jaarlijkse vaartocht met hun motorsailer Lamantijn. Lamantijn betekent zeekoe, zegt Peet met een glimlach. Deze boot hebben we vanaf 2004. Daarvoor hebben we altijd met zeilschepen gevaren. Op mijn 14e had ik al een eigen bootje. Niet zo verwonderlijk want Peet en Marja hebben als thuishaven Tholen.Door Kees Broekman

  Wijk bij DuursteDe We hebben veel gevaren op open water en de zee. Toch-ten naar Engeland en de Oostzee. Maar op een ge-geven moment werd dat te zwaar en hebben we de knoop doorgehakt en een motorschip aangeschaft. Elk jaar trokken we er een paar maanden op uit. Frank-rijk en Duitsland hadden onze voorkeur.

  Rustig aanDe laatste jaren doen we het wat rustiger aan en be-varen we de wateren van Belgi en Nederland. Alles gaat niet meer zo ge-makkelijk als vroeger. Gis-

  teren heb ik de kont nog ge-boend. Daarna moest ik echt weer even bijkomen.Gisteren lagen we nog in Culemborg, zegt Marja. Een zus uit Renkum kwam daar bij ons aan boord. Morgen liggen we in Wage-ningen en dan zien we el-kaar weer. Waar we daarna

  naar toe varen is nog ondui-delijk. Wij hebben geen vast doel, gewoon de neus van het schip achterna. Begin september komen we weer thuis en zien we wel of de familie de plantjes in leven heeft gehouden.

  RolverdelingPeet is de kapitein en Marja zorgt voor het bikkesement en proviand aan boord. Met de fiets de stad in, bood-schapjes doen, krantje ko-pen en vooral goed om je heen kijken van wat er te zien is in de plaats waar je hebt aangelegd. Het is de eerste keer dat wij in Wijk bij Duurstede zijn. Dat gaan wij straks wat ver-kennen.Die fietsen van boord halen en weer terug wordt een steeds groter probleem. Ze wegen nogal wat en je moet ze boven het hoofd tillen en

  dat wordt er niet eenvou-diger op. Je kunt natuurlijk kiezen voor kleine vouwfiet-sen, maar dat is niets voor ons.In de avonduren verma-ken ze zich met Patience a deux en lezen. Peet leest zijn bladen over watersport en Marja boeken. Bij sommige havens heb-

  ben ze een soort van boe-kenkast waar je boeken kunt meenemen en ruilen. Een leuk initiatief. Wij ko-men graag onder de mensen. Vroeger zat je al heel snel bij elkaar in de kuip, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. De mensen zijn wat meer op zichzelf geworden. Dat is wel jammer.

  Vroeger zat je vaak bij elkaar in de kuip

  Marja en Peet Volkel genieten van hun verblijf in de haven van Wijk. Het is hun eerste bezoek aan deze stad. Ze gaan straks aan wal om het oude centrum te verkennen. Foto Kees Broekman

  echtpaar uit tholen vaart maandenlang met hun motorsailer

  Kees maakt een praatje in de haven.Gedurende de zomermaanden praat Kees Broekman van de Wijkse Courant met varende recreanten die de Wijkse haven bezoeken. Waar komen onze vakantiegas-ten eigenlijk vandaan? Wat hebben ze zoal meegemaakt onderweg? Waarom leggen ze hier aan? Zetten ze voet aan wal? Wat hopen ze in ons mooie stadje te vinden en waar gaat straks de reis naar toe? Kees Broekman stelt de vragen.

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 5 augustus 2015 6

 • Openingstijden:Elke werkdag vanZaterdag van 9.00 tot 18.00 uurZondag gesloten

  KARWEI Wijk bij DuurstedeHoge Maat 6A3961 NC Wijk bij DuurstedeTel.: 0343-575256

  9 - 9

  karwei.nl

  Feestelijke

  bij KARWEI Wijk bij Duurstede op zaterdag 8 augustus van 11.00 - 16.00 uur

  en van 10.00 tot 16.00 uur

  Demonstraties muurdecor beton-

  effect & muurdecor zandeffect van

  Alabastine

  De deelnemende bedrijven zijn: Joyce BuDget ShoesS 101 meningen la vie Buras groen Stefanos VakantieXperts Hobbie Sjoppie tupperware Automatiserings- en Adviesbureau P. van Leeuwen

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

  Zet-

  en

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 5 augustus t/m dinsdag 11 augustus 2015

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  KIJK OP ACTION.NL

  149

  LUXEGEURVERSPREIDERdiverse geuren en varianten80/100 ml

  BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

  NIEUWEMODE

  2195

  PROLECTRIX VACUUMRAAMREINIGERlichtgewicht en compact, 3.7V, oplaadbaar,ingebouwd waterreservoir van 150 ml, 20 minuten onafgebroken gebruikincl. spray acon en microvezel poetsdoek

  10 LITER 100 ML

  2 PAARVAKANTIETIP

  2 VOORUITZOEKEN

  KAFTPAPIERuni of dessin80 gram50x300 cm

  078

  AXEAFTERSHAVEdiverse soorten

  229

  149

  DAMES/MEISJESSOKKENdiverse printsmaten 23-42

  KUNSTSTOFOPBERGBOXmet klemdeksel32 liter39x39x26 cm

  60 liter57x39x35 cm

  5.79

  339

  ZOMERSPEELGOEDuitzoeken

  069

  DAMESSJAALdiverse varianten en prints

  149

  DAMESBIJOUXdiverse varianteno.a. oorbellen, armbandof ketting

  069

  MUURVERFSETanti-spat roller25 cm4-delig

  2.99

  NATUURZEEMLEDERca. 48x33 cm

  2.79

  GEVLOCHTENRIEMdiverse kleuren

  0.99

  KAFTPAPIERtransparantzelfklevend45x250 cm

  0.69

  349

  SNOEISCHAARmet 3-traps ratelsysteem20 cm

  COLGATETANDPASTAbijv. advanced white100 ml

  tandenborstelsmedium 3-pack

  0.99

  099

  595

  2-IN-1HOOFDTELEFOONhoofdtelefoon en oordopjesmet microfoonvoor een optimale geluidsbeleving

  995

  MUURVERFWITvoor binnengebruik70-80 m2

  299

  DAMESSHIRTdiverse kleuren en printsmaten S-XXL

  069

  SCHOOLBENODIGDHEDENdiverse onmisbare schoolartikeleno.a. pennen, agendaof tabbladen

  499

  BOXHOOFDKUSSEN60x50x10 cmvulgewicht800 gramwasbaar op 60

  159

  TROPPIEVRUCHTENLIMONADEorange of multi fruit10x 200 ml

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • Familie & Relatie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATEIk ben een lieve en gezel-lige dame van 62 jaar. Ikzoek een gezellige vriendom leuke dingen mee teondernemen. Heb jij inte-resse? Laat dan wat van jehoren en reageer op mijnboxnummer. Lieve groet.0906-10.10.162 Box:781860

  Ik ben Dorothee, een 56 ja-rige vrouw uit Eindhovenen wat ik hier zoek is eenleuke vriend. Zullen we ietsleuks afspreken? Groetjes.0906-10.10.162 Box:631443

  Ik ben Joke een 66- jarigevrouw uit Gelderland enik zoek een seieus contactmet een man van mijn ei-gen leeftijd. Ben jij ook opzoek naar een serieuze re-latie? Reageer dan en bel.0906-10.10.162 Box:798029

  Ik ben Mandy en ik kom uitApeldoorn. Ik ben lief enspontaan. Ik zoek een mantot 50 jaar. Het liefst blond.Ik wil leuke dingen doen.0906-10.10.162 Box:363433

  Hallo ik ben Monica eenleuke vrouw van 30 jaar. X0906-10.10.162 Box:580831

  Hai ik ben Mick een leukespannende vrouw en ben40 jaar. Ik zoek iemad vooreen spannende relatie. Hebjij interesse? Bel me dan nu0906-10.10.162 Box:781718

  Angel zoekt jou voor eenleuk contact. Ik heb eenleuke uitstraling en ben1.73 cm lang, groengrijskleur ogen. Heb je interes-se? Reageer snel en bel. X0906-10.10.162 Box:487328

  Hallo ik ben Monique, 51jaar. Ik ben op zoek naareen leuke en ondernemen-de man. Ben jij dat? Bel me0906-10.10.162 Box:635005

  ENSCHEDE. Ik ben Sabrina48 jaar en uit Enschede. Ik

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigenboxnr? Kies 1

  * Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in hethoofdmenu

  * Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder-wetend en werk met gidsen. Ubent welkommet al uw vragen.Samen komen we eruit!

  Bel 0909-1447 Box: 3681

  YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En-gelenboodschap en/of pende-len. Mental coach. Ik weet veelover zielenconnecties. Bel nu.

  Bel 0909-1447 Box: 3694

  MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er enlevenscoach help ik u om hetbeste uit uzelf te halen. Ik ana-lyseer uw dromen en ziektes.

  Bel 0909-1447 Box: 3780

  Feestdagen & Evenementen

  Braderien & MarktenZo. 9 aug. Snuffelmarkt Ut-

  recht, WC Overvecht. Bezoe-

  kers Gratis. Alle handel.

  DonEvents.nl0294-237320

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  Huis & Tuin

  SchilderwerkVoor al uw SCHILDERWERK,

  vrijblijvende offerte. Ron

  Daalmeijer schilderwerken.

  030-2439648 of 06-20552783.

  www.rdaalmeijer.nl

  SCHILDERSBEDRIJF Bob

  Temming binnen- en buiten

  schilderwerk. Vrijbl. offerte

  030-2623525/06-15697766.

  In en Om de Tuin*** TOP HOVENIERS ***

  Voor uw betere tuinaanleg /

  renovatie 06 - 51043446.

  www.tuin-aanleg.com

  Auto & Vervoer

  Te koop gevraagd

  Een eerlijke prijs voor uw

  auto contant m. RDW-vrijw

  Bel wij komen! 0183-564672

  Werk & Inkomen

  Opleidingen &Cursussen

  Spaans & Italiaans

  Hanna Amse06-20142927

  WWW.TALENCONCENTRICO.NL

  Overig PersoneelGevraagd

  Zeist: groothandel in woon-

  deco zoekt MAGAZIJNME-

  DEWERKER tot 23 jaar voor

  magazijn- en overige werk-

  zaamheden. Parttime/

  oproepbasis Reacties graag

  op tel. 06-50234353 of via

  [email protected]

  Leuk Thuiswerk, tot 2500!

  Inpakken snoep, stickeren.

  Info: 0909-400.6000 (90cpm)

  Zakelijk & Financieel

  Zakelijke Transacties

  Schulden in of aan uw BV ?

  Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

  Wij hebben de oplossing. Overname of doorstarten

  serieuze Notarile afwikkeling

  Info: [email protected] Tel.:06-16717935

  Prive & Erotiek

  Prive Lijnen & SMS-diensten

  "+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

  %!%()#!!$GL"G AE

  S!)= T) R!_D& BA&&&)

 • www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 5 augustus 2015 15

  $'#'!'$(%&'"&(! )#)%"$$$'

  FG?CU?;>E

  "$"#%$"#$"!#8= (= *!7+9((5 49((>*%@@=:

  *2* +&&,$,/ 03% ./*()/'% 1--, !"!"

  &E ?EED4E 8D!;$E"; 9E E

 • LOS BESTEK MODEL HAAGSCH LOFJE 18/10 VOOR EEN PRACHTIGE GEDEKTE TAFEL 0.40

  per stuk vanaf

  O U T L E TS TO R EVan Reenenweg 155

  3702 SJ ZeistTel. 030 6923364

  Maandag geslotenDi t/m vr 9.00 - 17.00 uur

  za 11.00 - 17.00 uur

  GROOTMOEDERSBRAADPANGrijs, zwart of oranje 20cm, 24cm, 28cm

  PANNENSET Model Pearl4-delig 395.

  PANNENSET Model Ravenna4-delig 195.

  PANBESCHERMER 3 stuks 9.95

  BESTEKSETModel Trend4-pers. 39-delig 99.

  3.75

  19.95

  13.95

  2.60

  2.50 8.9534.-

  79.-

  49.-

  79.-

  136.- VOORDEEL

  316.- VOORDEEL

  2.35 VOORDEEL

  196.- VOORDEEL

  6.20 VOORDEEL

  BESPAAR 79.-

  VANAF

  VANAF

  VANAF

  136.- VOORDEEL 15.05 VOORDEEL

  156.- VOORDEEL

  316.- VOORDEEL

  12.-

  39.-

  BESTEKSETModel Constance8-pers. 82-delig170.

  BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig245.

  PANNENLIKKER 4.95

  BESTEKSETModel Lotus6-pers. 50-delig395.

  ZILVERWIT EDELSTAAL

  18 -10

  MESSENSET6-delig170.

  KOEKENPANNEN COMFORTLINEZwart of gekleurde uitvoeringKoekenpan 20, 24, 28, 30 cm, Wok of Hapjespan met deksel

  Keramische krasvrije anti-aanbaklaag geschikt voor alle warmtebronnen incl. inductie

  OVENSCHAAL 22,5 cm 29.

  KOOKPANNENModel Profi line

  34.- V

  34.34.136.-136.-136. V34.34.

  49.49.196.

  BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig

  79.79.316.

  Model Lotus6-pers. 50-delig

  ERWITAAL

  SOLA OUTLETSTORE ZEIST

  MAGAZIJNVERKOOPMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPMAGAZIJNVERKOOPMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPTOT 70% KORTING

  VERRASSEND VOORDELIG

  OP=OP

  OP=OP

  OP=OP

  12.12.12.12.

  170.170.

  8.8.958.958.95VANAF

  MESSENSET6-delig170.170.

  PANNENSET Model Pearl4-delig 395. 395.

  SOLA SOLA OUTLETSTOREOUTLETSTORE ZEIST ZEIST ZEISTSOLA OUTLETSTORE ZEIST

  34.34.-34.-34.-136.-136.-136. VOORDEEL

  BESTEKSETModel Constance8-pers. 82-delig

  OVENSCHAALMESSENSETMESSENSET

  195. 195.

  39.39.BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig245.245.245.245.

  OP=OP

  2.2.602.602.60 VOORDEEL

  OP=OP

  BESPAAR 79.-BESPAAR 79.- MAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNOP=OP

  2.2.50Keramische krasvrije anti-

  Model Profi lineZwart of gekleurde uitvoering Model Profi line

  2.2.502.502.50VANAF

  Zwart of gekleurde uitvoeringKoekenpan 20, 24, 28, 30 cm, Wok of Hapjespan met deksel

  Model Profi line