Wegwijs in het sociaal huurstelsel - Wonen Vlaanderen ... / brochure WEGWIJS IN HET SOCIAAL...

Click here to load reader

 • date post

  02-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wegwijs in het sociaal huurstelsel - Wonen Vlaanderen ... / brochure WEGWIJS IN HET SOCIAAL...

 • / brochure

  www.wonenvlaanderen.be

  WEGWIJS IN HET SOCIAAL

  HUURSTELSEL GEACTUALISEERDE VERSIE 1.16

  (01 JANUARI 2020)

 • //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  pagina 2 van 156 Wegwijs in het sociaal huurstelsel 1.01.2020

  INHOUD

  Voorwoord ................................................................................................................................................................................................ 7 Toepassingsgebied ................................................................................................................................................................................ 8 1 De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden ................................................................................................. 9

  1.1 Overzicht van de voorwaarden 10 1.1.1 De leeftijdsvoorwaarde 10 1.1.2 De verblijfsvoorwaarde 10 1.1.3 De inkomensvoorwaarde 11 1.1.4 De onroerende bezitsvoorwaarde 13 1.1.5 Bijkomende voorwaarde ADL-woning 16 1.2 Het moment waarop de voorwaarden worden afgetoetst 17 1.2.1 Op moment van inschrijving 17 1.2.2 Op moment van toewijzing 17 1.2.3 Na aanvang van de huurovereenkomst op het moment dat echtgenoot of wettelijke samenwoner komt bijwonen

  of na 1 jaar bijwoonst van feitelijke partner 17 1.3 Het gezinsbegrip in het kader van de voorwaarden 19 1.3.1 Het gezinsbegrip in de Vlaamse Wooncode 19 1.3.2 De personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn 20 1.3.3 Gehuwde partners 20 1.3.4 De gezinsleden in het buitenland 20 1.3.5 De gezinsleden in het wachtregister 20 1.4 De persoon ten laste 21 1.4.1 Op basis van domicilie 21 1.4.2 Op basis van regelmatig verblijf 21 1.4.3 Op basis van een ernstige handicap 21 1.4.4 Enkele aandachtspunten 22

  2 Het inschrijvingsregister ........................................................................................................................................... 23

  2.1 De vorm van het register 23 2.1.1 Het register 23 2.1.2 Het openbaar register 24 2.2 De opname in het inschrijvingsregister 25 2.2.1 De inschrijvingsdatum 25 2.2.2 Het inschrijvingsnummer van de kandidaat-huurder 25 2.2.3 De gegevens van de aanvrager en zijn gezinsleden 25 2.2.4 De aanduiding van de referentiehuurder 26 2.2.5 De voorkeur van de kandidaat-huurder 26 2.2.6 De aanduiding van de voorrangsregels 29 2.2.7 De geschrapte kandidaten 30 2.2.8 De administratieve gegevens 30 2.3 Informatieplicht bij inschrijving 31 2.4 Het inschrijvingsbewijs 32 2.4.1 Gegevens op het inschrijvingsbewijs 32 2.4.2 Het doorsturen van een kandidatuur 32

 • //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  1.01.2020 Wegwijs in het sociaal huurstelsel pagina 3 van 156

  2.5 Het samenvoegen van inschrijvingsregisters tussen verhuurders 33 2.5.1 Het nieuwe inschrijvingsnummer van de kandidaat-huurder 33 2.5.2 De voorkeuren van de kandidaat-huurder 33 2.5.3 De communicatie van de verhuurder aan de kandidaat-huurders 34 2.5.4 Het bijhouden van de gegevens 34 2.5.5 De specifieke regels voor een fusie tussen twee verhuurders 34 2.6 Actualisering van het inschrijvingsregister 35 2.6.1 De gegevens die geactualiseerd worden 35 2.6.2 De kandidaat-huurders die geactualiseerd worden 35 2.6.3 Het verloop van de actualisering 36 2.6.4 De tussentijdse actualisatie 38 2.6.5 De verzameling van de nodige gegevens 38 2.6.6 De verwerking van de geactualiseerde gegevens 38 2.7 Schrappingen uit het inschrijvingsregister 39 2.7.1 De reden en datum van schrapping 39 2.7.2 Een schrapping uit het openbaar register 42 2.7.3 Wat als kandidaat-huurders niet langer samen kandideren? 42 2.8 Bewaartermijn individuele inschrijvingsdossiers 43

  3 De toewijzing van een sociale huurwoning ................................................................................................ 44

  3.1 Inleidende bepalingen 44 3.2 Het SHM-toewijzingssysteem 45 3.2.1 De voorkeur van de kandidaat-huurder 46 3.2.2 De rationele bezetting 46 3.2.3 De absolute voorrangsregels 48 3.2.4 De optionele voorrangsregels 53 3.2.5 De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het register 54 3.3 Het SVK-toewijzingssysteem 54 3.3.1 De voorkeur van de kandidaat-huurder 54 3.3.2 De rationele bezetting 54 3.3.3 De absolute voorrangsregels 56 3.3.4 Het puntensysteem 58 3.3.5 De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het register 64 3.4 De toewijzing op basis van een gemeentelijk reglement 64 3.4.1 De totstandkoming van een gemeentelijk toewijzingsreglement 65 3.4.2 De gemeentelijke regels omwille van een lokale binding 66 3.4.3 De gemeentelijke regels omwille van specifieke doelgroepen 67 3.5 Uitzonderingen 68 3.5.1 Renovatie van de sociale huurwoning 68 3.5.2 Onderbezetting van de sociale huurwoning 70 3.5.3 Bijzondere omstandigheden van sociale aard 71 3.5.4 Specifieke doelgroepen 71 3.5.5 Het verzoek van de kandidaat-huurder om tijdelijk geen aanbod van een woning te krijgen 73 3.5.6 Het weigeren door de verhuurder van een toewijzing 74

  4 Verhaal en beroepschrift bij toezichthouder ............................................................................................... 76

 • //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  pagina 4 van 156 Wegwijs in het sociaal huurstelsel 1.01.2020

  4.1 Verhaal 76 4.1.1 Tegen welke beslissingen kan er verhaal worden ingediend? 76 4.1.2 De meldingsplicht van het verhaalrecht 76 4.1.3 Procedure 76 4.2 Beroepschrift bij toezichthouder 77 4.2.1 Tegen welke beslissing kan er een beroepschrift worden ingediend? 77 4.2.2 De meldingsplicht van de beroepsmogelijkheid 77 4.2.3 Procedure 77

  5 De huurovereenkomst ................................................................................................................................................ 79

  5.1 De aard van de overeenkomst 79 5.2 De typehuurovereenkomsten 79 5.3 De toelichting op maat 81 5.4 De ondertekening van de huurovereenkomst 81 5.4.1 Wie ondertekent de huurovereenkomst? 81 5.4.2 Wat als men de huurovereenkomst weigert te ondertekenen? 82 5.4.3 Wat bij een verhuis naar een andere huurwoning bij dezelfde verhuurder? 82 5.4.4 Privacyverklaring 82 5.5 Wie kan er tijdens een lopende huurovereenkomst huurder worden? 83 5.6 De aanwending van het goed en het aanbrengen van veranderingen 84 5.7 Het plaatsen van een referentieadres op een sociale woning 84 5.8 De verhuurdersverplichtingen 85 5.8.1 De verplichtingen vermeld in het Vlaams Woninghuurdecreet 85 5.8.2 De verplichtingen vermeld in de Vlaamse Wooncode 86 5.9 De huurdersverplichtingen 87 5.9.1 De verplichtingen vermeld in het Vlaams Woninghuurdecreet 87 5.9.2 De verplichtingen vermeld in de Vlaamse Wooncode 89 5.10 De waarborg 92 5.10.1 De verschillende mogelijkheden 92 5.10.2 De afrekening van de waarborg 95 5.11 De plaatsbeschrijving 95 5.12 Het reglement van inwendige orde 96 5.13 De registratie 96 5.14 Werken aan, sloop van of verkoop van de woning 97 5.14.1 De informatieplicht 97 5.14.2 Kleine werkzaamheden 97 5.14.3 Verplichte herhuisvesting 97 5.15 De verwerving van een huurwoning door een verhuurder 100 5.15.1 De woning was geen sociale huurwoning 100 5.15.2 De woning was een sociale huurwoning 100

  6 De huurprijs ..................................................................................................................................................................... 101

  6.1 Huurprijsberekening sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW 102 6.1.1 Principe van de huurprijsberekening 102 6.1.2 Verduidelijking van de verschillende begrippen en berekening 103

 • //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  1.01.2020 Wegwijs in het sociaal huurstelsel pagina 5 van 156

  6.1.3 Herziening van de aangepaste huurprijs 108 6.1.4 Vermindering op de onroerende voorheffing 111 6.2 Huurprijsberekening voor lokale besturen 113 6.2.1 Algemeen 113 6.2.2 Principe van de huurprijsberekening 113 6.2.3 Verduidelijking van de verschillende begrippen en berekening 115 6.2.4 Herziening van de aangepaste huurprijs 117 6.2.5 Batige huursaldi 119 6.3 Huurprijsberekening voor een SVK-woning 119 6.3.1 Woningen die het sociaal verhuurkantoor zelf inhuurt 119 6.3.2 Woningen die het SVK in erfpacht heeft of waarover ze een ander zakelijk recht heeft 120 6.3.3 Woning die het sociaal verhuurkantoor zelf in eigendom heeft 120 6.4 Huurprijsberekening als een SHM woningen in beheer neemt 121

  7 Kosten en lasten ........................................................................................................................................................... 123

  7.1 Verdeling van de kosten en de lasten tussen huurder en verhuurder 123 7.2 De onroerende voorheffing 123 7.3 de vergoeding voor zonnepanelen 124 7.3.1 De berekening 124 7.3.2 Voorwaarden waaraan de installatie moet voldoen 125 7.3.3 Het aanrekenen van de vergoeding 126 7.4 De afrekening van de kosten en de lasten 127 7.4.1 Individuele, gedetailleerde afrekening op basis van reële uitgaven 127 7.4.2 Keuze tussen voorafbetaling en afbetaling 127 7.4.3 Werken met een forfaitair bedrag 128 7.5 De onderhouds- en herstellingswerkzaamheden 128 7.5.1 Huurder bij een S